2017-01-31

Svart ben lika rött som vitt

Tvillingbröderna Kosmas och Damianos genomför på 200-talet en transplantation av, passande nog, ett underben. Det som i berättelsen är en liten detalj gör hela skillnaden i bild: Patienten och donatorn hade olika hudfärg ...

Motivet blev populärt i konsten, exemplet ovan är från 1500-talet. Kosmas och Damianos var särskilt kända för att vägra ta betalt, vilket nog var lika märkvärdigt då som nu (å andra sidan är helgonberättelser erkänt värdelösa källor). De blev omsider skyddshelgon för bland andra apotekare, läkare, kiruger och barberare (de två sistnämnda har ju en historisk relation). Deras båda kranier sägs förvaras i minst två kyrkor vilket är ett nog så vanligt underverk i sammanhanget.

Bloggpostens rubrik syftar på Expressens klassiska löpsedel från den 3 januari 1968. Världshistoriens tredje hjärttransplantation hade just genomförts, och liksom i Kosmas och Damianos fall var donatorn svart, mottagaren vit. Att operationen ägde rum i Sydafrika gav en tacksam öppning för rubriksättaren.

Ibland blandas löpsedeln ihop med världens första hjärttransplantation; den genomfördes också av Christiaan Barnard i Sydafrika. I det fallet var både donatorn och patienten vita. Däremot lär det ha väckt uppmärksamhet att donatorns njurar gick till en svart pojke.

2017-01-30

Lördagsfråga 449: Napoleons marskalkar

 1. Louise Marmont curlar mot Kanada under OS i Salt Lake City 2002.
 2. Tre näpna unga prinsar Bernadotte: Bertil, Sigvard och Gustav Adolf.
 3. His Master's Voice, klassiskt varumärke för Victor Talking Machine Company m.fl.
 4. Willard Scott som Ronald MacDonald 1963.
 5. Kristine Lefebvre (t.h.), deltagare i tv-programmet The Apprentice.
 6. Julius Henry "Groucho" Marx.
Vilket ger sex av det första kejsardömets marskalkar: Auguste de Marmont, Jean Baptiste Bernadotte, Claude Victor, Jacques MacDonald, François Joseph Lefebvre och Emmanuel Grouchy (ursäkta). Det insåg Pölsa Dum snabbt och motiverade utförligt.

2017-01-29

Bönedukar

Denna företeelse var ny för mig. Men så är det heller ingen ända på folks fantasi när det gäller magi, helbrägdagörelse och kvack.
Jesus lär oss att vi skall lägga händerna på de sjuka och bota dem. (Mark 16:16.) Men har vi inte möjlighet att lägga våra händer på de sjuka så kan vi lägga dem på en liten tygbit och skicka den till de personer som behöver dem.
En böneduk är inget magiskt eller ockult och böneduken botar heller inte de sjuka! Att de sjuka blir helade från sjukdomar beror alltså inte på duken, utan det beror helt och hållet på Jesus Kristus! Böneduken är ett hjälpmedel för de sjuka att kunna ta emot helande och befrielse i tro.
- Christer Åberg delar ut bönedukar, Apg 29, 20 juni 2011

Påpekandet att bönedukar minsann är bibliska förekommer ideligen i sammanhanget. Det är inte så konstigt när man har att göra med ett bruk som ser så obibliskt magiskt ut, där den enda skillnaden sitter i huvudet på utövarna.
Användandet av objekt vid helande ansågs dock inte oproblematiskt [ens bland de som inte har minsta problem med handpåläggning], och både medlemmar och ledare hade ofta ett ambivalent förhållningssätt till denna typ av praktik. Medan många beskrev metoder som smörjelse och bruk av bönedukar som "bibliska" och därmed positiva, påpekade andra att de var "en möjlig ingång till skrock" och "magiskt tänkande", vilket de uppfattade som mycket negativt. [...]
[En sådan person förklarade:] Visserligen var metoden bibliskt förankrad, men det fanns alltid en risk att bruket kunde "uppmana till skrock". Det är viktigt, påpekade hon, "att man förklarar [för deltagarna] att det inte är objektet i sig som har magiska egenskaper. Annars är det lätt att folk tror det."
- Jessica Moberg i Moberg & Ståhle, Helandemetoder i det mångreligiösa Sverige (Dialogos 2014)

2017-01-27

Stephen Fry om Gud


The Meaning of Life är ett program i den irländska tv-kanalen RTÉ. Programledaren Gay Byrne är ett av landets mest kända ansikten i rutan. Han träffar diverse kändisar, de flesta från Irland, och diskuterar djupa frågor. Många av gästerna är goda katoliker, andra är det inte. Bland de senare hittar man såväl new age-tokarna Deepak Chopra och Eckhart Tolle som ateisterna Bob Geldof, Maeve Binchy, Richard Branson och Richard Dawkins.

Den sistnämnde är ju (mest) känd för sin vassa tunga och skoningslösa argument mot vidskepelser. Men inte ens hans program har fått i närheten lika stor uppmärksamhet som det som sändes den 1 februari 2015.

Byrne avslutade samtalet med samma fråga som han ställer till alla gäster (och som de därmed kan förbereda sig inför): Antag att du dör och, i det aktuella fallet mot förmodan, finner dig stå inför Pärleporten och självaste Gud. Vad skulle Stephen Fry säga till honom, henne, den eller det?
I will basically, it's known as theodicy I think, I'd say: Bone cancer in children? What’s that about? How dare you? How dare you create a world to which there is such misery that is not our fault? It’s not right. It’s utterly, utterly evil.

Why should I respect a capricious, mean-minded, stupid God who creates a world that is so full of injustice and pain? That’s what I'd say.

GB (påtagligt tagen): And you think you'd get in?

No, but I wouldn't want to. I wouldn't want to get in on his terms. They're wrong.

Now, if I died and it was Pluto, Hades and if it were the twelve Greek gods, then I'd have more truck with it because the Greeks were ... They didn't pretend not to be human in their appetites, and in their capriciousness and their unreasonableness. They didn't present themselves as being all-seeing, all-wise, all-kind, all-munificent; because the god who created this universe (if it was created by God) is, quite clearly, a maniac – utter maniac, totally selfish.

We have to spend our life on our knees thanking him!? What kind of god would do that?

Yes, the world is very splendid, but it also has in it insects whose whole life cycle is to burrow into the eyes of children and make them blind. They eat outwards from the eyes. Why? Why did you do that to us? You could easily have made a creation where that didn't exist. It is simply not acceptable.

So, you know, atheism is not just about not believing there's a god, but, on the assumption there is one, what kind of god is it? It's perfectly apparent that he is monstrous, utterly monstrous, and deserves no respect whatsoever. The moment you banish him your life becomes simpler, purer, cleaner – more worth living in my opinion.

GB: That sure is the longest answer to that question I've ever had in this entire series. Thank you so much Stephen.

Well, there wasn't a thunderbolt was there.
Den sista meningen finns inte med i det spridda klippet.

Det kan tilläggas att Byrne inte vill diskutera sin egen religiositet just på grund av programmet:
If they knew where I'm coming from they might be tempted to edit or censor their own answers before they give me an answer.  They might say, 'I know where Gay is coming from, I better not offend or insult his beliefs.'  On that basis I don't let on what my thoughts are.
- Gay Byrnes reaction [...], Independent 2 februari 2015


2017-01-26

Motståndsrörelsen på Twitter

National Park Service är den myndighet som sköter USA:s nationalparker. Den har ett officiellt Twitter-konto, @NatlParkService. Efter presidentinstallationen häromdagen vågade sig någon på att retweeta det berömda bildparet där publiken vid Obamas ceremoni (t.v.) jämfördes med Trumpens (t.h.). Den senare tog illa vid sig: Retweetet raderades, kontot stängdes tillfälligt, och de ansvariga fick en rejäl uppsträckning; "guidance" som det kallades.

Efter dessa diktatorsfasoner, och i ljuset av den nya administrationens uttalade anti-vetenskapliga hållning i en rad fält, har såväl NPS som andra myndigheter de senaste dagarna skaffat inofficiella konton. Där tar man sig friheter som de officiella kontona inte kan.

@AltNatParkSer = National Park Service.

@RogueNASA = NASA.

@AltEPAFacts = Environmental Protection Agency, myndigheten för miljöskydd.

Dessa rogue accounts har respektive myndighets logotyp vilket kräver vederbörligt tillstånd. Även om exempelvis NASA säger sig ha lämnat in ett klagomål på kontot hos Twitter så är det inte otroligt att de drivs med myndigheternas goda minne. [Uppdaterat: OK, åtminstone det kontot har nu en icke-officiell logga.]
Neither the NPS nor EPA immediately responded to requests for comment, but a NASA spokesperson confirmed that the agency had not granted permission for its logo to be used by @RogueNASA and similar accounts and that the agency had filed a formal complaint earlier today with Twitter, yet as of the time of this writing the “rogue” account and its NASA logo avatar remain intact. Twitter did not respond to a request for comment on why it has not acted on the request.
- Kalev Leetaru: What The "Rogue" EPA, NPS and NASA Twitter Accounts Teach Us About The Future Of Social, Forbes 25 januari 2017

Vilka som driver dem är hemligt, och de är därmed utom räckhåll, får man hoppas, för den nye ledaren.

2017-01-25

Årets månar och väder

Det här fina uppslaget har jag använt förr, i bloggposten Den 30 februari från 2011. Även om det är mest anmärkningsvärt för att "göjemånad" 1712 hade hela XXX dagar så finns här mer att hitta.

De små astrologiska symbolerna visar det tecken i zodiaken som månen för tillfället står i. Jag är inte säker på varför dessa uppgifter togs med. Ett förslag är att det har med åderlåtning att göra, att det ena eller andra tecknet ansågs mer eller mindre förmånligt beroende på vem och för vad man slog åder. Månens faser spelade definitivt in i sammanhanget, även om råden varierar något beroende på källa ... Men kan de månfaser som är vanliga även i vår tids kalendrar vara en kvarleva från åderlåtningens tid?

Både gamla och nya stilen är naturligtvis med. De var ju den julianska resp. gregorianska kalendern, där skiftet från den ena till den andra gjorde en så skenbart enkel grej som dagens datum komplicerad. Det var först 1753 som den nya stilen fick ersätta den gamla helt och hållet.

Söndagarnas bibelord har man funnit värda att inkludera i det lilla formatet.

Namnsdagarna är inte alla lika välkända. Som 40 martyrer, som sägnen efterhand försett med namn och allt. (På Wikipedia står att deras dag var den 9 mars vilket åtminstone 1712 inte stämde.)

Mest fascinerande är ändå att vi får väderprognoser för hela året. Den 16 g.s./26 n.s. 1712 skulle det bli frost, den 21 feb./2 mars blåsigt, och så vidare. Jag antar att prognoserna ställdes med astrologiska metoder. Det hade kanske varit intressant att få reda på hur de användes, liksom varför de ansågs viktiga.

2017-01-24

Karismatiska rörelser

Känslan av tillhörighet, som förstärks av en karismatisk ledare, är mycket befriande och stark, även om medlemskapet innebär att den individuella friheten krymper.
- Anders Haag, Att vinna en tro och förlora sig själv: Om livet i sekter och karismatiska grupper (NoK 2009)

En karismatisk grupp, kyrka eller rörelse, det är väl en sådan som leds av en karismatisk ledare, kantänka. En sekt helt enkelt, eller något bra likt; något man inte vill ha att göra med. Men hur kommer det sig då att det finns kyrkor och församlingar som kallar sig själva för karismatiska?
Under devisen "En ny kyrka för en ny tid" upplevde församlingsgemenskapen en Guds kallelse att starta en kyrka med tydlig internationell och karismatisk inriktning och med en passion för evangeliets spridning.
- Malmö International Church: Vår historia
[Dåvarande ärkebiskop Anders] Wejryd vill se fler karismatiska kyrkor i Kyrkornas världsråd
- Dagen, 4 november 2013

Karisma som "utstrålning" går tillbaka till grekiska χάρισμα chárisma "nådegåva". I kyrkliga sammanhang används ordet med den äldre, ursprungliga betydelsen. Närmare bestämt är det gåvor från och i form av den helige ande som avses.
teol. i fråga om förh. i den urkristna församlingen, om sådana underbara gåvor o. krafter som ansågos vara den helige andes värk (t. ex. förmågan att profetera l. göra undervärk m. m.).
- SAOB: KARISMA

Den karismatiske pastorn på bilden är Irwin "Fletch" Fletcher i Fletch Lives (1989), spelad av Chevy Chase. Jag har inte sett filmen men scenen med "helande" är mycket lovande.

2017-01-23

Lördagsfråga 448: Siden sammet trasa lump

 1. Karavan på sidenvägen, återgiven på 1300-talet i en atlas över Marco Polos resor.
 2. Andy Warhols omslag till The Velvet Underground & Nico (1967).
 3. Trasmatta.
 4. SoldF, Soldaten i fält (1986), den del av soldatreglementet som angav hur vpl ska bete sig i fält.
Den röda tråden hittade Tricky utan vidare.

Beträffande banan-skivan så fällde Brian Eno en kommentar 1982 som blivit berömd: Skivan ifråga sålde visserligen bara 30 000 exemplar de fem första åren, men alla 30 000 som köpte den startade ett band. Även om en och en halv guldskiva var löjligt lite för en så viktig skiva på den tiden så undrar jag lite hur den försäljningen skulle stå sig i jämförelse idag. (Beträffande citatets äkthet och varianter, se kollegan Quote Investigator: Everyone who bought one of those ...)

2017-01-22

Vårt liv är en vindfläkt – inte Ferlin

Vårt liv är en vindfläkt, en saga, en dröm
En droppe som faller i tidernas ström
Den skimrar i regnbågens färg en minut
Brister och faller och drömmen är slut.

- Okänd, men åtminstone inte Nils Ferlin

Denna dikt är särskilt vanlig i dödsannonser. Inget fel på det – men den är inte skriven av Nils Ferlin. Jag har ännu inte fått reda på vem som skrivit den.

Det första belägget jag hittat är i Göteborgs-Posten 18 december 1979. Och i GP verkar den ha stannat några år innan den spred sig över riket. Om det nu betyder något.

När den började tillskrivas Ferlin? Jag har hittat belägg för kopplingen från 1990, återigen i GP. Vilket åter igen är tidigt, det första belägget jag hittat utanför Göteborg (GP, Arbetet Nyheterna och Idag) är i DN 1998.


Bonus: Under grävandet fann jag att dikten i mellantiden gjort ett stopp hos ett death metal-band från Östersund.

Our life is a breeze
a tale, a dream
a drop into a line of time
a minute
shivers from the rainbow
breaks and fall
the dream complete

- Chastisement: "But lost we are" (1999, så de är inte upphovsmän)


2017-01-20

Washington DC byggdes inte på ett träsk

Slagordet drain the swamp (som funkar bra mycket bättre än "dränera träsket") har använts av amerikanska politiker i över hundra år. Liknelsen var ännu mer konkret på den tid då malaria var ett stort problem i såväl USA som Europa.

Reagan använde det på 1980-talet, syftandes på den statliga byråkratin. Därmed parades det ihop med den oriktiga uppfattningen att Washington, D.C. uppfördes på träskmark, en faktoid som det sedan dess förstärkt. Även långt innan Trump började leka politiker.
The city of Washington was built on a stagnant swamp some 200 years ago, and very little has changed. It stank then, and it stinks now.
- Inspirerad av bl.a. en andesyn håller Lisa Simpson talet "Cesspool on the Potomac"; The Simpsons s3e37 "Mr. Lisa goes to Washington" (1991)

Men inte är det sannare för det:
As an urban historian, I've studied the early geography of Washington for 40 years, and all the swamps I have found are itty bitty little things that would never have given a less politically vulnerable city a bad name. Russia's St. Petersburg was built in the Neva River. New Orleans and Chicago were built in swamps, but that's not what people most remember about them. Within the original city's boundaries (the area south of Florida Avenue), only about 2 percent of the total area fits the definition of a swamp. It was almost entirely laid out over well-drained terraces and hills. In fact, for a riverside site, it was amazingly free of swampiness.
- Don Hawkins: No, D.C. isn't really built on a swamp, Washington Post 29 augusti 2014

Med tanke på hur många städer som faktiskt börjat byggas på våtmarker (Göteborg och Berlin är två exempel utöver Hawkins amerikanska) så är det ironiskt att den stad som är allra mest känd för att vara byggd på ett träsk inte är det.

2017-01-19

Eoliter


Vi människor kännetecknas av våra verktyg, och ju längre tillbaka man går desto enklare verktyg har vi använt. Vill man leta efter människor riktigt långt tillbaka så får man därför leta efter riktigt enkla verktyg. Eller hur?

Eoliter ("gryningsstenar") var en tid benämningen på de allra enklaste och därmed äldsta verktyg man kände till. För ett sekel sedan låg de till grund för en världsbild och kronologi, där de utvisade var våra äldsta kända förfäder hållit hus. Här är en kort beskrivning av en av idéns främsta vapendragare, skriven när han fortfarande var i ropet:
[Aimé Rutot] har gjort sig bekant som ifrig förkämpe för den uppfattningen, att människan existerat redan under tertiärtiden (t. o. m. under en af dess äldre delar, oligocentiden) samt lämnat spår efter sig i form af begagnade naturliga eller svagt retuscherade flintstycken, eoliter. För dessa eoliter, som han funnit i massor på olika platser i Belgien, har han sökt utreda utvecklingsgången och infört en nomenklatur, grundad på fyndplatserna.
- Nordisk Familjebok: Aimé Rutot (1916)

Ett ställe där eoliter visade att förmänniskor funnits var förresten Piltdown. Rutot var en av de som helt och hållet trodde på Eoanthropus dawsoni.
Eoliterna – dessa flintor formade före den paleolitiska tidens början [före äldre stenåldern] af naturen eller af dess främsta representant människan och af den senare ändamålsenligt, om ock enkelt bearbetade eller åtminstone försedda med spår af användning – hafva redan sin rika litteratur och sin egen terminologi; de upptaga en afsevärd plats bland samlingarna i flera af Europas och Amerikas arkeologiska och naturhistoriska museer; de hafva sina egna speciella utforskare, hvar och en med sin skola, sina svärmiska beundrare, men också sina hätska belackare – les éolithophiles et les éolithophobes.
- Knut Kjellmark: Om eoliterna, Ymer (1906)

Notera "af naturen"; 1906 kunde även en éolithophile som Kjellmark gå med på att eoliter inte behövde vara människans verk. Det hade nämligen visats att flinta mycket väl kunde uppsplittras i skärvor som de på bilden av geologiska krafter. Ju mer man studerade dem, desto mindre var behovet av mänsklig påverkan. Under decennierna som följde blev de eolit-troende allt färre och försiktigare, tills teorin försvann.

De äldsta verktygen som våra förfäder tillverkade kallas oldowan, efter den berömda Olduvai-ravinen i Tanzania. Här är ett exempel från Spanien. Enklare än en schweizerkniv, skiftnyckel eller spade, men inte fullt så primitiv som eoliterna.

2017-01-18

Princips smörgås

Framför Moritz Schillers Delikatessen är Ort der Katastrophe markerad. Den "katastrof" som avses är mordet på Franz Ferdinand. Vi ser det snarare som början på den stora katastrofen.
Gavrilo Princip hade ställt sig i ett gathörn där han hoppades att kortegen skulle köra förbi på tillbakavägen från rådhuset. Nu hördes på avstånd folk som hurrade när bilarna körde förbi.
- Peter Olausson, 1914 (Forum 2014)

I min beskrivning av skotten i Sarajevo tog jag inte med någon smörgås. Vilket var lika bra, för smörgåsen är ett sentida påhitt.

Det är inte mycket till sägen, men så här ser den ut: Sedan dagens första och, som de trodde, enda tillfälle att mörda ärkehertigen gått dem förbi, så gick Gavrilo Princip och köpte sig en smörgås på en Delikatessen. Det var därför han kom att stå på den perfekta platsen när bilarna kom körandes ... Och resten är, som man säger, historia. Vilket tolkats som att det första världskriget, och allt ytterligare elände det förde med sig dessutom, är resultatet av att en viss ung man i ett visst ögonblick bestämde sig för att ta en smörgås. – Vilket inte stämmer någonstans. Inte smörgåsen heller, denna lilla och till synes obetydliga detalj som ändå, på något sätt, är just sådant som får historier att sätta sig i huvudet på folk.

Mike Dash är en historiker och skribent som bestämde sig för att gå till botten med den där smörgåsen. Den går att hitta från 2003 och framåt, vilket tydligt visade att den är sentida och följdaktligen borde vara någorlunda enkel att leta reda på. Men när lades den in?

Den äldsta källan han hittade var något så otippat som en humoristisk bok utan minsta anspråk på historisk korrekthet: Mannen som dödade Getúlio Vargas (O Homem que Matou Getúlio Vargas) av den portugisiske komikern, programledaren m.m. Jô Soares. Den är från 1998 och handlar om en lönnmördare som träffar en rad historiska personer under första halvan av 1900-talet. Som här:
- Gavrilo! Det var länge sen. Vad gör du här?
- Jag äter en smörgås.
Boken blev en stor framgång och översattes till engelska 2001. På något sätt letade sig smörgåsen in i en dokumentärfilm med höga anspråk på historisk korrekthet: Days That Shook the World (BBC 2003). När den ansvarige tillfrågades kom han inte ihåg hur smörgåsen kom dit. Vilket inte är så märkvärdigt; det var ju en så liten och till synes obetydlig detalj.

Mike Dash: The Origin of the Tale that Gavrilo Princip Was Eating a Sandwich When He Assassinated Franz Ferdinand, Smithsonian.com 15 september 2011

Den gripnes fingeravtryck


Princips kaffe

Uppdaterat: Tryggve rapporterade en tidigare uppgift om Princips fikavanor. Här i engelskt original:
The driver stopped and backed laboriously on to the quay, close to the café in which sat Gavrilo Princip, sipping his coffee. He heard the grinding of gears. He looked up to see the Archduke in his car which had come to a halt not more than six feet away.
- Rupert Furneaux, Great Dramatic Stories of the Twentieth Century (Odhams 1966), s 46

Denna mikromyt nämns i en kommentar av Dashs artikel ("The episode was old, probably from the 80's"). Om jag tror mig ha sett smörgåsen skymta någon gång så är jag säker på att jag aldrig sett kaffekoppen tidigare. Att Princip skulle ha suttit inomhus när målet oförhappandes dök upp ger en helt annan mental bild av händelseförloppet än den faktiska, med en Princip som hals över huvud fått tränga sig fram mellan kaféstolar och gäster för att komma ut på gatan (för där är alla överens om att han stod). Det måtte också ha varit därför den aldrig rotats i det allmänna medvetandet på samma sätt som smörgåsen lyckats med.

Furneaux skrev en mängd böcker på temat spännande saker som hänt, framför allt krig men även mord och mysterier av olika slag. Utifrån det lilla jag sett ger han inte något vederhäftigare intryck. Han har inte ens fått en artikel på Wikipedia vilket verkar lite snålt. Kuriosa: Hans bok från 1966 gavs ut på svenska 1969 som Dramatiska händelser i vår tid, översatt av en viss Jan Guillou (han finns på Wikipedia).

2017-01-17

Historia med färg

Det är så här vi brukar se historiska svartvita bilder. Powell var en av John Wilkes Booths konspiratörer i mordet på Lincoln. Fotot på honom i handfängsel är inte optimalt, vilket nog har med såväl ljusförhållandena på båten att göra som det faktum att det är taget 1865.

Lite färger, omsorgsfullt valda och noggrannt applicerade ... Och bilden får ett helt annat liv. Den hade kunnat vara tagen igår.

Bilderna i denna bloggpost har färglagts av Marina Amaral. Det finns många som färglägger svartvita bilder; det är lätt att göra på ett amatörmässigt sätt, men blir snabbt svårare ju högre krav man ställer. Amaral hör till de duktigare och ambitiösare, såväl beträffande det konstnärliga som historiska. Hon lägger inte på vilka färger som helst utan försöker att, så långt det är möjligt, ta reda på exakt vilka kulörer som ska användas. Dessutom har hon en förkärlek för militärhistoria vilket ju alltid är ett plus.

Jag frågade om det inte var besvärligt att leta reda på färgerna på alla ordnar. Nej, blev svaret; sådana är mer än väldokumenterade och bara att slå upp. Då är det värre med exempelvis obskyra uniformsdetaljer som kanske är gråbrungröna, kanske grönbrungråa, eller möjligen brungröngråa? När man tar sådant på allvar så blir något så otippat som färgläggning ett nytt sätt att bedriva historisk forskning.

Ärkehertigens ljusblå jacka var mycket enkel att sätta, för den finns på museum i Wien. Det är den han dog i.

Så här ser riktiga krigsbilder nästan aldrig ut. Men även om den kommer från filmen Verdun, visions d'histoire (1928) så visar den precis hur det såg ut vid Verdun 1916. Och även den blir lerigare och på något sätt verkligare i färg.

Jag kommer på mig själv med att bli förvirrad av bilder som lika gärna kan vara tagna 1864 som 1914 eller 1944. Annars kan man ju automatiskt grovsortera fotografier efter kvalitén: Amerikanska inbördeskriget svartvitt och grusigt, första världskriget lite bättre svartvitt, andra världskriget ännu bättre svartvitt eller någon sorts färg, osv. Den här bilden hade kunnat visa resultatet av intensiv artillerield eller upprepade flygbombningar i Belgien 1915 eller Bosnien 1993 eller ... Även om jag sett bilderna från platsen otaliga gånger så är det på något sätt ännu tydligare och bisarrt att denna förödelse var några sekunders verk, för den är tagen i Hiroshima.

En del bilder hör till de allra mest välkända och även de får nytt liv. Vecken i kläderna, mönstret på Jim Leavelles slips (polisen t.v.), glasögonen som Jack Ruby lagt i bröstfickan ...
Coloring black and white photos is an art that requires a deep work of research, analysis of each object to make it be as realistic as possible, historical knowledge and enough respect to value and preserve every detail in each story. It is a complex process able to transport us to anywhere.
- Marina Amaral

2017-01-16

Lördagsfråga 447: Unpresidents

 1. Krom Phra Ratchawang Bowon Wichaichan av Siam, även kallade Prince George Washington (1838-1885).
 2. Harry S. Truman, sheriff i Twin Peaks.
 3. John Kennedy, högerhänt cricketspelare som gick ett antal First class-matcher för Warwickshire 1960-62.
 4. Donald L. Trump, cancerläkare som haft flera rätt viktiga poster.
Alltså folk som heter som amerikanska presidenter.

2017-01-15

Den maskerade maskeradbalen

Här har vi ingen mindre än Enrico Caruso i rollen som Riccardo. Denne är earl av Warwick och Bostons guvernör någon gång under den brittiska perioden. Han har en god vän och rådgivare i Renato, liksom en affär med dennes fru Amelia. När pjäsen börjar håller man på att förbereda en stor fest. Samtidigt ryktas det om en konspiration mot Riccardo ...

Är historien bekant? Roller och miljö som ovan var de som gällde när operan hade premiär. Men de tillämpas sällan idag, och de var inte alls de som upphovsmännen först hade tänkt sig.

Operan är Verdis Maskeradbalen. Den inspirerades av mordet på Gustav III och det är så den oftast framställs. Men att skriva en opera om ett kungamord gick inte utan vidare i den intensiva politiska miljö som var Frankrike i mitten av 1800-talet. Inte för att mordet i sig var särskilt känsligt, men för att man såg, eller tyckte sig se, dagspolitiska paralleller i en tid då revolutioner och mord inte var ovanliga. Så skulle de första repetitionerna just börja, då kejsar Napoleon III (notera numreringen) utsattes för ett mordförsök. Censorer ville ha handlingen flyttad i såväl tiden som rummet. Efter en utdragen historia, nästan lika dramatisk som den på scenen, kom Stockholm i slutet av 1700-talet att bli Boston något sekel tidigare, kungligheter blev okrönta makthavare, och så vidare.


Wikipedia: Un ballo in maschera (operor behåller ofta sina originalnamn på branschspråket italienska)

2017-01-13

30 argument som kreationister inte ska använda - del 3

Detta är den tredje och avslutande delen av min genomgång av sidan Arguments we think creationists should NOT use hos Creation Ministries International. Se även del 1 och del 2.


21. Septuaginta återger korrekt kronologi för 1 Mosebok
Metusalem (stavningen varierar) har visserligen åldersrekordet i Bibeln, men det finns lite olika uppgifter om exakt hur gammal han blev eller när han dog. Räknar man i Septuaginta, den klassiska grekiska översättningen av GT, kommer man fram till att Metusalem skulle ha dött 14 år efter syndafloden, vilket CMI kallar ett "uppenbart fel". Septuaginta går bort till förmån för den masoretiska texten, som bl.a. den klassiska engelska översättningen King James Version utgått ifrån.

22. Det finns luckor i stamträden i 1 Mos kap 5 och 11 så jorden kan vara 10 000 år eller mer.
Jag antar att detta är ett argument som gammaljords-kreationister använder mot ungjords-kreationister? Det accepteras, givetvis, inte av ungjords-kreationisterna på CMI.

Stamträden ifråga kartlägger generationerna Adam till Noak resp. Noak till Abraham, så noggrannt som man kan begära. Men enligt kreationisterna på Answers in Genesis, som jag tänker mig har någorlunda koll på läget i den sortens frågor, är stamträden ifråga "two of the more controversial chapters in the Bible, even in Christian circles" – enbart "in Christian circles", vågar jag påstå. Som om hebreiska yalat, det ord som översatts till eng. begat, måste tolkas som "blev far till" eller om det kanske även kan tolkas som "blev anfader till"? I det senare fallet kan ju tidsomfången utsträckas godtyckligt, så att exempelvis Adam kan förläggas till 100 000 f.Kr. snarare än futtiga 4 000 f.Kr.

23. Jesus kan inte ha ärvt genetiskt material från Maria, för i så fall skulle han ha ärvt arvssynd
Har detta med kreationism att göra?

24. Ljus har skapats in transit
Ett av de otaliga argumenten mot ett 6000 år gammalt universum är att vi kan se ljus som färdats genom rymden betydligt längre tid än så. En "lösning" är att när Gud skapade jord, sol och stjärnor så såg han även till att lägga in ljuset från stjärnorna mellan alla avlägsna himlakroppar och jorden (in transit, hur det nu översätts). Detta avfärdar CMI med att det "suggests that God is a deciever". Okej ...

25. Formuleringen "kunskap som bara är kunskap till namnet" (1 Tim 6:20) avser evolutionen
I KJV står "science falsely so called" vilket onekligen är snärtigare. CMI tolkar Paulus budskap (om det nu var han som skrev brevet, vilket är ifrågasatt) som att han syftar på tidens populära mysteriereligioner. En av deras formuleringar är det finaste jag hört sen jag konfirmerade mig: "We must not try to read into Scripture that which appears to support a particular viewpoint."

26. Geocentrism lärs ut av Bibeln och heliocentrism är obiblisk
När Bibeln talar om soluppgångar etc. så är det inte märkvärdigare än när vi gör det i dagligt tal.

27. Ron Wyatts och Carl Baughs "upptäckter"
Två stjärnor i vissa kreationistläger avfärdas. Baugh är välmenande men använder mycket material som "is not sound scientifically" (så skriver CMI!), Wyatt avfärdas mer kategoriskt som en skojare. (CMI tyckte att herrarna var värda sammanlagt tre argument, jag har bakat ihop dem till ett.)

28. Saknade neutriner från solen bevisar att solen skiner på grund av sin egen tyngd, vilket bevisar att den är ung
Ett experiment på 1960-talet gav kärnfysikerna något att fundera på: Man kunde bara uppmäta en tredjedel så många neutriner från solen som man borde. Detta har en del kreationister försökt använda som belägg för att solen bara delvis drivs av fusion, desto mer av sin egen tyngd (gravitational collapse) vilket i sin tur skulle vara ett belägg för att solen är 6000 år gammal. Emellertid har problemet så småningom lösts. Det har i korthet med neutrinens massa att göra; läs mer på Wikipedia: Solar neutrino problem. Jo, och så skriver CMI att "experimental data must take precedence over theory".

29. Einstein höll fast vid tron på en skapare, trots enormt tryck från kolleger
"In the normal meaning of these terms, Einstein believed no such thing."

30. "Tältduks-teorin"
Jag är inte bekant med canopy theory men den verkar gå ut på att "vattnet ovan fästet" (1 Mos 1:7) skulle syfta på en himmelsk vattenreservoar, ett tjockt skal av vatten som omgav jorden ända fram till syndafloden, då det föll ner i det berömda massiva regnet. Jag vet inte heller här exakt vilken koppling detta skulle ha till kreationistiska idéer men CMI förklarar att "alla kreationistiska geologer föredrar en annan modell" och då är det väl så.


Den lämpligaste avslutning av denna besynnerliga genomgång är Poes berömda lag så som den ursprungligen formulerades:
Without a winking smiley or other blatant display of humor, it is uttrerly impossible to parody a Creationist in such a way that someone won't mistake for the genuine article.
- Faktoider: Poes lag

2017-01-12

30 argument som kreationister inte ska använda - del 2

I bloggposten Faktoider: 30 argument som kreationister inte ska använda - del 1 gick jag igenom de tio första argumenten (eller vad man ska kalla dem) som Creation Ministries International (CMI) går igenom på sidan Arguments we think creationists should NOT use. Här kommer ytterligare tio.


11. Om vi utvecklades från apor, varför finns det fortfarande apor?
Även undertecknad har då och då sagt att vi inte härstammar från apor utan från en för människor och apor gemensam anfader. Jag tror att jag ska sluta med det efter att hos CMI (tack för den!) ha läst ett citat av den store paleontologen George G. Simpson: "Vår gemensamma anfader skulle definitivt kallas apa i dagligt tal". Arten ifråga hör till de många som inte längre finns, men ingenting hindrar att arten hade kunnat finnas kvar. Det finns hur många levande arter som helst vars avkomma en gång i tiden utvecklats till nya arter, men där dessa inte konkurrerat ut sina förfäder.

12. Kvinnor har ett revben mer än män
Det här är en intressant faktoid som jag ännu inte studerat närmare. Eftersom påståendet dyker upp då och då verkar det finnas folk som åtminstone tror på slentrian att kvinnor har ett revben mer än män. Men på hur stort allvar har frågan tagits? Förvisso är den lika tvärfel som lätt att undersöka, men att sådant inte utgör något hinder visar mythistorien med eftertryck. (Tanken är givetvis att det revben som Gud en gång plockade ur Adam för att skapa Eva blev en bestående defekt som ärvts av Adams manliga ättlingar, men inte kvinnliga ... Ja, ni hör ju själva.) Det är en helt annan sak att alla individer inte har standardantalet 12, men det beror på variationer som inte har med kön att göra.

13. Archaeopteryx är en bluff
Den befjädrade dinosaurien har ifrågasatts. Men fossilen är äkta. Och idag vet vi att många fler dinosaurier var befjädrade. (En av de som ifrågasatte A. var den excentriske astronomen Fred Hoyle. Han är även känd för att han försökte att håna en teori han inte trodde på genom att ge den det nedsättande namnet big bang.)

14. Det finns inga gynnsamma mutationer
Till och med råkreationisterna på CMI medger att det finns gynnsamma mutationer. De föredrar följande version: "Man har ännu inte hittat någon mutation som ökar det genetiska materialet på de sätt som krävs för att mikrob-till-människa-evolution ska vara möjlig" – vilket inte är mer rätt det.

15. Nya arter bildas inte
Mikroevolution kan inte ens CMI förneka (kreationister älskar att skilja på mikro- och makroevolution, vilket är en chimär), och sådan kan ibland vara riktigt snabb. De förnekar däremot att nya arter bildas som skiljer sig mer än ytligt från sina anfäder; det bildas inga nya arter, hävdar de, som "involverar ny genetisk information".

16. Jordens axel var vertikal före syndafloden
CMI hänvisar till 1 Mos 1:14. Där står att ljusen på himlavalven ska skilja dagen från natten, och i King James Version "let them be for signs, and seasons, and for days, and years"; fast i Bibel 2000 står "högtider" istället för "årstider". Det hebreiska ordet ifråga (mow'ed) kan tolkas på båda sätten, och händelsevis valde KJV:s översättare det alternativ som är oförenligt med den märkliga idén om jordaxelns varierande lutning. CMI tar även upp tanken att axelns plötsliga lutande skulle ha gett upphov till syndafloden, men att den "tillsvidare får ses som spekulativ". Välkommen till kreationisternas underbara "vetenskap"!

17. Paluxy-spåren bevisar att människor och dinosaurer levt samtidigt
Utmed floden Paluxy i Texas finns en mängd fossiliserade fotspår efter dinosaurier. Alla spår är naturligtvis inte lika välbevarade (hur fantastiskt är det inte att sådana lämningar bevarats över huvud taget!?), och av en del återstår inte mer än avlånga spår som kan tolkas som spår av människor ... Vilket naturligtvis varit en godbit i diverse sammanhang: Samlingar av kuriosa, idéer om "alternativ" historia, och för den delen kreationism. Men till och med CMI, som verkligen tror att människor och dinosaurier levt samtidigt, medger att Paluxy-spåren inte är ett argument för idén.

18. Arkeologer har hittat skelett (och fotspår) av jättar
Photoshop nämns. Och före Photoshop manipulerade man med bilder på andra sätt, när man inte gjorde det ännu enklare för sig genom att ta sagor för sanning eller helt enkelt hitta på. (Jättarna syftar på 1 Mos 6:4, där änglar/Guds söner/gudaväsenden gängade sig med människokvinnor som därpå födde barn som blev mycket storväxta.)

19. Darwin påpekade att ögats evolution är absurd
To suppose that the eye, with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest possible degree.
- Charles Darwin, On the Origin of Species, kap. 6

Att formuleringen är ett retoriskt grepp framgår om man fortsätter läsa:
Yet reason tells me, that if numerous gradations from a perfect and complex eye to one very imperfect and simple, each grade being useful to its possessor, can be shown to exist; if further, the eye does vary ever so slightly, and the variations be inherited, which is certainly the case; and if any variation or modification in the organ be ever useful to an animal under changing conditions of life, then the difficulty of believing that a perfect and complex eye could be formed by natural selection, though insuperable by our imagination, can hardly be considered real.
- Ibid.

20. Jordens uppdelning i 1 Mos 10:25 syftar på den katastrofala (så skriver CMI) uppdelningen av kontinenter
"Den ene hette Peleg, ty på hans tid delades jorden upp" – denna bisats ska ha tolkats som Bibelns enda dokumentation av en global katastrof ... Men CMI jämför med andra bibelord (i KJV, som vanligt) där "jorden" avgjort syftar på mänskligheten, inte den fysiska planeten. (Att det i bibeltrogna "diskussioner", även i frågor som denna, inte finns något argument som väger lika tungt som rätt bibelord har jag ännu inte riktigt lyckats greppa.)

2017-01-11

30 argument som kreationister inte ska använda - del 1

Evolutionists continually revise their theories because of new data, so it should not be surprising or distressing that some creationist scientific theories need to be revised too.
- Creation.com: Arguments we think creationists should NOT use

Det känns mycket märkligt att läsa en text på en kreationistisk sida och inse att den inte är riktad till evolutionister (som undertecknad) utan andra kreationister. Så tanken på att ändra sig ska varken förvåna eller oroa? Det skulle kunna uppfattas som en satir, men är helt ärligt menat.

Listor som den följande finns i lite olika varianter. Den jag återger här kommer från det "pålitliga" (eller hur man nu ska uttrycka det) Creation Ministries International. De grundades 1977 och har sålunda varit med ett tag. De är ungjordskreationister och tror att såväl människan som Jorden, solen och allt annat skapades för 6000 år sedan vilket gör dem mer underhållande än deras ljummare och vettigare bröder och systrar i Kristo som inte avfärdar precis allt vetande och tänkande till förmån för några strofer i en bronsålderssaga.

De argument i listan som jag nog finner allra intressantast är de som kreationister inte använder, åtminstone enligt CMI; enligt dem kommer de från meningsmotståndare, om syftet nu är satir eller att angripa lättare mål än faktiska kreationisters faktiska argument (s.k. halmgubbar). Att de ändå tas med i listan indikerar att faktiska kreationister tagit hittepå-argumenten på allvar, och använt dem som vore de riktiga argument ... Vilket antyder att skillnaden mellan äkta och "oäkta" kreationistiska argument inte är fullt så stor som CMI påskiner.

Några av argumenten är värda betydligt längre utläggningar. Jag lär återkomma till en del av dem.

1. Darwin ändrade sig på dödsbädden
Denna historia är påhittad av en viss Elizabeth Cotton, lady Hope (1842-1922). Hon var en god kristen som påstod att hon besökte Darwin när han låg för döden och att han ångrade att han någonsin skrivit något om evolutionen. Hennes skröna har cirkulerat sedan 1915. Och som CMI påpekar, en läras sanningshalt påverkas ändå inte av att en känd företrädare skulle ändra sig. I så fall hade Bibeln varit långt värre ute än någonsin evolutionen (nämner CMI inte).

2. Det grunda måndammet bevisar att månen inte är gammal
När man började planera för besök på månen var en osäkerhetsfaktor bland otaliga månytans beskaffenhet. Där får ju grus, sand och damm vila ostört på ett helt annat sätt än här på jorden. Tänk om allting ansamlats i ett gigantiskt dammhav i vilket varje besökare, maskin som människa, obönhörligt skulle sjunka ner och försvinna? Så småningom förstod man att så inte är fallet. Och det faktum att månytan går att promenera på säger ingenting om månens ålder.

3. När NASA beräknade jordens bana bakåt i tiden fann de att att en dag saknades
Den här skrönan minns jag inte om jag hört förut men den är avgjort värd närmare studier. I korthet ska den gå tillbaka till 1890 då en professor (i militärhistoria) vid Yale försökte leda i bevis att prick 24 timmar "saknades" i historien, nämligen beroende på episoden i Josua 10:12 då solen och månen stod stilla. Den ska så småningom ha förbättrats, först med tvivlande forskare, längre fram med NASA och datorer.

4. Månlandningarna är fejk
"CMI reminds readers that we are pro-Bible rather than anti-establishment for the sake of it."

5. "Jorden är platt"
Vad Bibeln säger om jordens form är inte självklart, men det är åtminstone inte i närheten så mycket som en del tror; det är ett historiskt faktum att kyrkan aldrig lärt ut jordens platthet; och vad folk i allmänhet beträffar kan uppfattningen ha varierat, men alla med minsta gnutta världsvana hade koll på läget. Det är nog mer än man kan säga om en och annan fundamentalist som på senare tid (för läran är inte ny) fått för sig att Gud sagt att jorden är platt.

6. Mammutar snabbfrystes under syndafloden
Här skriver faktiskt CMI att "detta motsägs av det geologiska sammanhang i vilket mammutar hittas". Faktiskt, eftersom ungjordskreationister har redigt lite till övers för geologi och geologiska sammanhang i övrigt, annat än när den kan skruvas till deras världsbild såklart. Däremot har påståendet om att bevarade mammutar skulle ha djupfrysts på märkvärdigt kort tid förekommit i blandade opålitliga sammanhang; Velikovsky är den jag kommer på just nu.

7. Fynd av människor i "gamla" lager, i Castenedolo och Calaveras, visar att den geologiska lagerföljden inte kan användas
Skallen från Castenedolo kom från en medeltida grav, där kroppen alltså grävts ner i ett äldre geologiskt lager.
Den guldförande grus-människan från Calaveras var ett skämt som togs på allvar.

8. Dubois avfärdar Javamänniskan som "felande länk" och påstår att den bara var en jättestor gibbon-apa
Historierna om Eugène Dubois, Javamänniskans upptäckare, har blivit klassiker i genren. Men Dubois avfärdade inte alls evolutionen, utan föll snarare offer för sina excentriska idéer om den. När Dubois försökte skapa en människa av fragmenten från Java så blev den gibbon-artad just på grund av att människans anfader skulle se ut så enligt Dubois evolutionslära. Stephen Jay Gould skrev om detta i kapitlet "Men of the Thirty-Third Division" i Eight Little Piglets, som CMI faktiskt hänvisar till. Jomen.

9. Den japanska trålaren Zuiyo-maru fångade en död plesiosaur nära Nya Zeeland
Vad trålaren fick upp 1977 var en sedan rätt länge död brugd. När en brugd ruttnar så försvinner huvudets mjuka delar före ryggraden och "kraniet", med resultatet att det hela påminner om en svanödla.

10. Termodynamikens andra lag började gälla vid syndafallet
CMI konstaterar att termodynamikens andra lag eller huvudsats (som görenkelt uttryckt innebär att oordningen ökar i universum) inte bara är av ondo, som en del tydligen fått för sig – om nu inte detta hör till halmgubbarna ... Till exempel friktion, där ordnad rörelse omvandlas till oordnad värme. Och så tar CMI ett bibliskt exempel, och konstaterar att om T2L inte funnits i Eden så skulle Adam och Eva inte ha kunnat gå med Gud Fader i lustgården utan bara halka omkring.

Med den bilden för ögonen avslutas första delen av argument som kreationister inte ska använda.

Fortsätt på Faktoider: 30 argument som kreationister inte ska använda - del 2

2017-01-10

Den guldförande grus-människan från Calaveras

Så noggrant undersökt Nordamerika än är, saknas i dess östra del alla spår till fossila människoapor och redskap, som skulle kunna göra människans uppträdande därstädes före istiden sannolikt. I Kaliforniens guldförande sand har man däremot funnit återstoder av en mycket gammal människoras, som måste ha levat, innan de väldiga lavatäckena i Sierra Nevada bildades. Den vid Calaveras funna skallen utmärker sig liksom Neandertalskallen för starka ögonbrynsvulster, höga okben och bred näsrot och härrör otvivelaktigt från Nordamerikas urinvånare, som invandrat över Östasien och det vid denna tid ännu landfasta Behringsund tillsammans med mastodont och elefant.
- Oscar Heinrich Dumrath, Universum. Det oändligt stora och det oändligt lilla (1914) s 523
Professor William H. Holmes now declares the famous Calaveras skull to be an imposition – has been in the Harvard museum for thirty years
- "Was it a newspaper fake", Inter-Mountain: Butte, Montana, 24 juni 1899 (illustrationen ovan kommer från den artikeln)

Den vid Calaveras, öster om San Francisco, 1866 funna skallen daterades av den förste geologen som fick se den till pliocen. Även om man vid den tiden inte kunde datera i år på samma sätt som nu så stod det klart att en människoskalle från pliocen var åtminstone miljonen år gammal och en sensation var som helst den hittats, än mer så i Amerika. Det fantastiska fyndet möttes också med stor skepsis från början, inte minst som det genast började gå rykten om folk som tagit en indianskalle till guldgruvan och placerat den på 40 meters djup. Men även skallen i sig var ett motsägelsefullt fynd om den nu kom från pliocen: Den var inte ett fossil utan ben, och i motsats till vad Dumrath skriver så var dess anatomi helt modern.

Men vetenskapen har aldrig varit jättebra på att hantera falsarier. Auriferous gravel man, uppkallad efter de guldförande gruslager där den sades ha hittats, hade få men relativt tunga försvarare (som nämnde geolog Josiah D. Whitney och hans efterträdare Frederic W. Putnam, båda på Harvard), och det räckte tydligen för att ge den åtminstone en viss air av pålitlighet. Den hamnade på ett fint museum i just Harvard, liksom i läroböcker lite varstans. Och som synes fanns det även flera år efter avslöjandet folk som inte nåtts av budskapet. Måhända nyheten om förfalskningen sattes med mindre typsnitt än nyheten om upptäckten? Vilket i så fall är ungefär så som motsvarande ärenden hanteras än idag.

2017-01-09

Lördagsfråga 446: Klassiska mackar

 1. Detalj från Sebastian Münster: Novae Insulae XXVI Nova Tabula, en karta över de delar av nya världen som var kända i Europa i mitten av 1500-talet. Här ser vi Mexikanska golfen.
 2. Robert Baden-Powell, BP kallad, scoutgrundare.
 3. Exempel på bash, som utläses Bourne again shell, en vidareutveckling av Bourne shell. Istället för grafiskt gränssnitt och trams.
 4. Ur Gunfight at the O. K. Corrall (1957), en av flera filmer som bidragit till att sprida vanföreställningar om en skottväxling i Tombstone, Arizona 1881.
Gulf, BP, Shell och OK ger bensinbolag. För att inte säga klassiska bensinbolag, från den märkliga tid då bensinbolag kunde vara roliga och mysiga på något sätt, och därmed så småningom upphöjas till nostalgi. Den tog Tomas.

2017-01-08

Är - är han död?

Det finns en kommentar (redan nämnd) som hittills aldrig har tagit fel när det gäller att reta upp dessa guider. Vi använder den alltid när vi inte kommer på något annat att säga. Sedan de har tröttat ut sig själva på att prisa skönheten hos någon antik avbild i brons eller skamfilad staty, så stirrar vi på den i tystnad under fem, tio, femton minuter – så länge vi orkar, innan vi frågar:
- Är – är han död?
Det besegrar även de tåligaste av dem. Det är inte vad de förväntat sig – särskilt inte nya guider. Vår romerske Ferguson är den stillsammaste, oanande, tålmodigaste vi haft hittills. Vi kommer att sakna honom. Vi har sannerligen uppskattat hans sällskap. Vi litar på att han har uppskattat oss, men vi är ansatta av tvivel.
- Mark Twain, The Innocents Abroad (1869)

Ifall någon trodde att avancerat trollande var någonting nytt ... Hur mycket av det som Mark Twain berättar om turistande i gamla världen som är sant är en öppen fråga. Men det som han beskriver i sin bästsäljare (det var den av hans böcker som sålde bäst under hans livstid) är i vilket fall helt stilenligt med bra många andra av hans påhitt.

Vad "Ferguson" beträffar så är det inte roligare än att amerikanerna aldrig lyckades uttala guidernas namn, utan istället kallade dem för Ferguson.

Turisternas retsamma standardfråga har nog inte med titeln på Twains bortglömda pjäs Is He Dead?, skriven 1898 men inte utgiven förrän 2003, otroligt nog.

2017-01-06

Äktenskapsbyrån 1915 och fjällor

Damer, se hit! Undertecknad meddelar härmed att jag den 1 sept. öppnat äktenskapsbyrå å Kronobergshed, och rekommenderar byrån i giftaslystna damers benägna hågkomst. Billiga förmedlingsafgifter.
- "Neptunus Petrusson" för äktenskapsbyrån "Amors Pil", Kronobergaren 1915

Denna fina "annons" cirkulerar då och då på nätet. Så har den gjort i lite drygt ett år, sedan den först lades upp av användaren jenniology på reddit: Annonser från Kronobergaren 1915 (pappas senaste loppisfynd). För övrigt är det nog så många grejor som först uppmärksammas på reddit för att sedan bli stora på Twitter och framför allt Facebook.

Kronobergshed är klassisk militärmark, för det var på denna plats utanför Moheda som infanteriförbandet Kronobergs regemente höll till, exercerade och övade. Där gick det nog att få tag på vpl m.fl. alla tider, till särskild taxa eller inte.

Denna "annons" från samma loppisfynd rymmer flera intressanta detaljer. Matfjälla finns inte i SAOB, eller ens på nätet utanför nämnda reddit-tråd. Även den som inte vet att fjälla = flicka [eller ännu vanligare, flickvän] inser av sammanhanget att matfjällans roll var att hålla rekryten med mat som denne därmed varken behövde laga eller betala. Vad plankning beträffar så vet jag inte hur modernt det låter. Men det finns belagt sedan slutet av 1800-talet, och kan vara en god bit äldre än så då sådana slangaktiga vardagsord skrivits ned i mindre utsträckning än lärda glosor.

2017-01-05

Årets folkbildare och Årets förvillare 2016

Idag delar den eminenta skeptikerföreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning) ut utmärkelserna Årets folkbildare och Årets förvillare.

Årets folkbildare 2016 är Dagens Nyheters vetenskapsredaktion där Maria Gunther och Amina Manzoor rapporerat om vetenskap på ett föredömligt sätt.

Årets förvillare 2016 är Karolinska Institutets tidigare rektor professor Anders Hamsten och de övriga i KI:s ledning som medverkade till att tysta ned det forskningsfusk som begicks av kirurgen Paolo Macchiarini.

Läs mer hos VoF: Årets folkbildare och Årets förvillare 2016

2017-01-04

Fake news som vi gillar

Har någon av följande "nyheter" valsat runt i sociala medier? Delats, gillats, ogillats, kommenterats och i allmänhet tagits på allvar?
Den senaste undersökningen från Grönköpings forsknings- och opinionsundersökningsinstitut (GRÖFO) visar, att allmänhetens tilltro till opinionsundersökningar har sjunkit avsevärt under det senaste halvåret.  Huruvida detta resultat verkligen är trovärdigt, får GV anledning att återkomma till.

Just återkommen från den upprörda och förvirrade debatten på årets kyrkomöte har hr kyrkoherde Hilarius Boklund kunnat meddela GV att mötet – som han uppfattade det – fattade beslut om att samkönade präster inte måste viga varandra mot sin övertygelse.

Härvarande M-parti uppges vilja ge hr vänsterpartisten Hildor Peterzohn mer inflytande å det kommunala beslutsfattandet. Enligt källor som står partiet nära är syftet med detta främst att försämra det mesta i lokalsamhället för att därigenom få fler att inse, att det enda som kan rädda kommunen är att ge M mer inflytande.

Medborgarförslaget om att allt som är dåligt bör förbjudas har i dagarna för sjunde gången återremitterats till kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare utredning.
- Notiser ur decembernumret 2017 av Grönköpings Veckoblad

Nej, det tror inte jag heller. Frågan är om något material från Grönköpings Veckoblad någonsin förvillat mer än någon enstaka? Men varför skulle annars GV finnas med på Metros Viralgranskares varningslista?

Det här är Viralgranskarens lista över sajter som skriver fejkade eller satiriska artiklar, men som emellanåt får spridning som vore de på riktigt.
[...]
En skämttidning om den fiktiva svenska staden Grönköping. Enligt Nationalencyklopedin är Grönköpings Veckoblad känt för att vända kappan efter vinden och alltid hålla med makten.
- Metro: Viralgranskarens varningslista

Detta kan jämföras med några sidor som inte ligger på samma "varningslista": Nya Tider, Fria Tider, Newsvoice, Epoch Times och andra tämligen pålitliga leverantörer av skräp.

En sida som finns med är The Onion. Här blir det intressantare. Den stora, väletablerade (på nätet sedan 1996) och ofta mycket roliga skojsidan har flera gånger publicerat hittepå-nytt som tagits på allvar, i uppmärksammade fall av folk som man kan tycka och tro skulle ha betydligt bättre koll. Ett fall tog jag upp i bloggposten Fars i Iran, när den iranska nyhetsbyrån FNA 2012 läste att amerikanska väljare på landsbygden tyckte bättre om Irans president Ahmadinejad än Obama, och fann budskapet så glädjande, passande och bra på alla sätt att de tog det på allvar ... Trots att det var en lustifikation från The Onion.

En rad andra exempel finns listade i en egen sektion på Wikipedia: The Onion#Taken seriously. Där finns flera fina; den kanske bästa är när Kim-Jong un utmärktes till "the sexiest man alive" vilket gav upphov till en helt oironiskt entusiastisk artikel i den kinesiska Folkets dagblad (kommunistpartiets officiella publikation), komplett med 55 sexiga bilder på den store efterträdaren.

Kort sagt: Det är inte självklart vad som är fake news eller inte. Det som är uppenbar satir för den ene kan vara enkel, rak nyhetsförmedling för den andre (se även Faktoider: Poes lag). Även om det är svårt att tänka sig hur den är funtad som tar Grönköpings Veckoblad på allvar.

2017-01-03

Vulkanlinjer

We've analyzed 75 biggest pyramids in the megalithic in the world [sic], from Egypt, Mexico, Peru, U.K., China, Indonesia, and concluded that to all of these places, volcanic lines to run to them. So, you have two volcanoes. You connect them with a line. It is a volcanic line. You extend this line, and if you have megalithic sites, often at the end, it means it lies on the volcanic line.
- Dr* Semir Osmanagich: Bosnian Pyramids, OM Magazine 31 december 2016

Om Semir/Sam Osmanagic har jag skrivit förr, som i Semir och de bosniska stenkloten. Hans överlägset mest berömda "upptäckt" är ett berg i samhället Visoko, Bosnien som händelsevis har en något pyramidartad form, och som han och de troende därför hävdar är ett byggnadsverk – Bosanska Piramida Sunca, "den bosniska solpyramiden". Ja, och så har han "upptäckt" ytterligare fyra påstådda pyramider och några tunnlar i samma trakt. Galenskapen påbörjades hösten 2005 och pågår, förunderligt att höra, fortfarande.

När han intervjuades av den vidöppna tidningen OM Magazine nämnde han i förbigående en förvillelse som var ny för mig: Vulkanlinjer. Begreppet verkar finnas inom geologin (åtminstone när det syftar på en "vulkanlinje" i Kamerun) men i denna tappning har det inte det minsta med geologi, vetenskap eller förnuft att göra.

Som han beskriver vulkanlinjerna så är de en variant av den klassiska, numera tämligen utdöda (igen) leylinjen; se Faktoider: Leylinjer. De har tillskrivits diverse egenskaper genom åren, men alla härstammar från detta faktum: Leylinjer kan dras i godtyckligt antal med godtyckliga sträckningar genom landskapet. Då och då kommer sådana linjer oundvikligen att förbinda fornminnen, kyrkor, berömda platser etc. Vilket inte betyder ett skvatt. (Det finns matematiska demonstrationer av hur man bland slumpmässigt utspridda punkter kan hitta förvånansvärt många linjer som förbinder tre, fyra eller fler punkter.)

Med tanke på hur många aktiva, vilande och utslockande vulkaner det finns, liksom hur många fornfynd med inte alltför pluttiga stenar folk fått för sig att resa genom årtusendena, så är det inte det minsta märkligt att Osmanagic & co hittar volcanic lines där de letar efter dem, och tror sig ha gjort faktiska upptäckter.

* Semir Osmanagic har en samhällsvetenskaplig doktorsgrad från Sarajevos universitet.

2017-01-02

Lördagsfråga 445: Minnesår

 1. Germanicus gjorde sådan lycka i Germanien att han år 17 e.Kr. firades med en så kallad triumf. På Karl von Pilotys tavla av triumftåget ser vi den mest berömda fången, den germanska adelskvinnan Thusnelda, tillsammans med sonen Thumelicus som hon födde i fångenskapen.
 2. Dhu Nuwas m.fl. namn och varianter härskade i Jemen ca 517-527. Han var av judisk börd och utmärkte sig för förföljelser av andra religioners utövare. Bilden kanske föreställer honom, kanske en kollega.
 3. 1017 är ett märkesår för den drusiska religionen, för det var då som dess anhängare började skriva ner sina övertygelser. (Ser att drusiska religiösa texter än idag varken får översättas eller tryckas; handskriven arabiska är det enda som gäller. Stämmer det?) På bilden vad som påstås vara Jetros grav; han var svärfar till Moses och sägs vara alla drusers stamfar.
 4. Den 31 oktober 1517 är reformationens födelsedag för det var då som Martin Luther skickade sina 95 ogenerade teser till närmaste ärkebiskop. Enligt historien satte han också upp dem på slottskyrkans port i Wittenberg; detta har ifrågasatts men är, vad jag förstår, på intet sätt orimligt eftersom kyrkportar användes som officiella anslagstavlor för publikationer (jfr det ännu levande begreppet "att spika en avhandling").
För den historiskt sinnade finns det varje år mängder av händelser på ett jämnt antal decennier, sekler eller millennier att uppmärksamma. I synnerhet 1517 kommer att jubileras rätt hårt (jämförelsevis) på sina håll.

Den sista lördagsfrågan från det ovanligt deprimerande året 2016 tog Christian utan problem.

2017-01-01

Tf ordförande VoF

Jag har ju varit med i skeptikerföreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning) ett bra tag. Jag har varit vice ordförande VoF sedan ifjol, tillika ordförande VoF Göteborg sedan 2015. Bildandet av lokalavdelningen VoF Göteborg och engagemanget där hör också till de skeptiska insatser jag själv värderar högst.

Häromdagen tog VoF:s excellenta ordförande Linda Strand Lundberg timeout p.g.a. hälsoskäl. Det innebär att jag för närvarande är tillförordnad ordförande VoF.