2017-01-29

Bönedukar

Denna företeelse var ny för mig. Men så är det heller ingen ända på folks fantasi när det gäller magi, helbrägdagörelse och kvack.
Jesus lär oss att vi skall lägga händerna på de sjuka och bota dem. (Mark 16:16.) Men har vi inte möjlighet att lägga våra händer på de sjuka så kan vi lägga dem på en liten tygbit och skicka den till de personer som behöver dem.
En böneduk är inget magiskt eller ockult och böneduken botar heller inte de sjuka! Att de sjuka blir helade från sjukdomar beror alltså inte på duken, utan det beror helt och hållet på Jesus Kristus! Böneduken är ett hjälpmedel för de sjuka att kunna ta emot helande och befrielse i tro.
- Christer Åberg delar ut bönedukar, Apg 29, 20 juni 2011

Påpekandet att bönedukar minsann är bibliska förekommer ideligen i sammanhanget. Det är inte så konstigt när man har att göra med ett bruk som ser så obibliskt magiskt ut, där den enda skillnaden sitter i huvudet på utövarna.
Användandet av objekt vid helande ansågs dock inte oproblematiskt [ens bland de som inte har minsta problem med handpåläggning], och både medlemmar och ledare hade ofta ett ambivalent förhållningssätt till denna typ av praktik. Medan många beskrev metoder som smörjelse och bruk av bönedukar som "bibliska" och därmed positiva, påpekade andra att de var "en möjlig ingång till skrock" och "magiskt tänkande", vilket de uppfattade som mycket negativt. [...]
[En sådan person förklarade:] Visserligen var metoden bibliskt förankrad, men det fanns alltid en risk att bruket kunde "uppmana till skrock". Det är viktigt, påpekade hon, "att man förklarar [för deltagarna] att det inte är objektet i sig som har magiska egenskaper. Annars är det lätt att folk tror det."
- Jessica Moberg i Moberg & Ståhle, Helandemetoder i det mångreligiösa Sverige (Dialogos 2014)

Inga kommentarer: