2017-01-02

Lördagsfråga 445: Minnesår

  1. Germanicus gjorde sådan lycka i Germanien att han år 17 e.Kr. firades med en så kallad triumf. På Karl von Pilotys tavla av triumftåget ser vi den mest berömda fången, den germanska adelskvinnan Thusnelda, tillsammans med sonen Thumelicus som hon födde i fångenskapen.
  2. Dhu Nuwas m.fl. namn och varianter härskade i Jemen ca 517-527. Han var av judisk börd och utmärkte sig för förföljelser av andra religioners utövare. Bilden kanske föreställer honom, kanske en kollega.
  3. 1017 är ett märkesår för den drusiska religionen, för det var då som dess anhängare började skriva ner sina övertygelser. (Ser att drusiska religiösa texter än idag varken får översättas eller tryckas; handskriven arabiska är det enda som gäller. Stämmer det?) På bilden vad som påstås vara Jetros grav; han var svärfar till Moses och sägs vara alla drusers stamfar.
  4. Den 31 oktober 1517 är reformationens födelsedag för det var då som Martin Luther skickade sina 95 ogenerade teser till närmaste ärkebiskop. Enligt historien satte han också upp dem på slottskyrkans port i Wittenberg; detta har ifrågasatts men är, vad jag förstår, på intet sätt orimligt eftersom kyrkportar användes som officiella anslagstavlor för publikationer (jfr det ännu levande begreppet "att spika en avhandling").
För den historiskt sinnade finns det varje år mängder av händelser på ett jämnt antal decennier, sekler eller millennier att uppmärksamma. I synnerhet 1517 kommer att jubileras rätt hårt (jämförelsevis) på sina håll.

Den sista lördagsfrågan från det ovanligt deprimerande året 2016 tog Christian utan problem.

Inga kommentarer: