2017-01-19

Eoliter


Vi människor kännetecknas av våra verktyg, och ju längre tillbaka man går desto enklare verktyg har vi använt. Vill man leta efter människor riktigt långt tillbaka så får man därför leta efter riktigt enkla verktyg. Eller hur?

Eoliter ("gryningsstenar") var en tid benämningen på de allra enklaste och därmed äldsta verktyg man kände till. För ett sekel sedan låg de till grund för en världsbild och kronologi, där de utvisade var våra äldsta kända förfäder hållit hus. Här är en kort beskrivning av en av idéns främsta vapendragare, skriven när han fortfarande var i ropet:
[Aimé Rutot] har gjort sig bekant som ifrig förkämpe för den uppfattningen, att människan existerat redan under tertiärtiden (t. o. m. under en af dess äldre delar, oligocentiden) samt lämnat spår efter sig i form af begagnade naturliga eller svagt retuscherade flintstycken, eoliter. För dessa eoliter, som han funnit i massor på olika platser i Belgien, har han sökt utreda utvecklingsgången och infört en nomenklatur, grundad på fyndplatserna.
- Nordisk Familjebok: Aimé Rutot (1916)

Ett ställe där eoliter visade att förmänniskor funnits var förresten Piltdown. Rutot var en av de som helt och hållet trodde på Eoanthropus dawsoni.
Eoliterna – dessa flintor formade före den paleolitiska tidens början [före äldre stenåldern] af naturen eller af dess främsta representant människan och af den senare ändamålsenligt, om ock enkelt bearbetade eller åtminstone försedda med spår af användning – hafva redan sin rika litteratur och sin egen terminologi; de upptaga en afsevärd plats bland samlingarna i flera af Europas och Amerikas arkeologiska och naturhistoriska museer; de hafva sina egna speciella utforskare, hvar och en med sin skola, sina svärmiska beundrare, men också sina hätska belackare – les éolithophiles et les éolithophobes.
- Knut Kjellmark: Om eoliterna, Ymer (1906)

Notera "af naturen"; 1906 kunde även en éolithophile som Kjellmark gå med på att eoliter inte behövde vara människans verk. Det hade nämligen visats att flinta mycket väl kunde uppsplittras i skärvor som de på bilden av geologiska krafter. Ju mer man studerade dem, desto mindre var behovet av mänsklig påverkan. Under decennierna som följde blev de eolit-troende allt färre och försiktigare, tills teorin försvann.

De äldsta verktygen som våra förfäder tillverkade kallas oldowan, efter den berömda Olduvai-ravinen i Tanzania. Här är ett exempel från Spanien. Enklare än en schweizerkniv, skiftnyckel eller spade, men inte fullt så primitiv som eoliterna.

Inga kommentarer: