2018-12-31

Lördagsfråga 545: Humlor

 1. Fuggle & Rabie, Environmental management in South Africa (2018).
 2. Sub lieutenant Jim Adams 1944.
 3. James Camerons Deepsea Challenger utforskar Challengerdjupet.
 4. Lawetlat'la eller Mount Saint Helens, känd för ett explosivt utbrott 1980 som förvandlade bergstoppen till kratern på bild. Fler vulkaner finns i Cascade Range, eller Kaskadbergen då.
Tvåan visade sig vara ännu klurigare än avsett. För bilden på Adams sägs på andra ställen föreställa författaren William Golding. Företeelsen är inte helt ovanlig.

Men så lätt lurar man inte lördagssvaranden. Fuggles, Golding, Challenger och Cascade ger fyra vanliga humlesorter. Det satte Pölsan först.

2018-12-30

Evig september

One of the seasonal rhythms of the Usenet used to be the annual September influx of clueless newbies who, lacking any sense of netiquette, made a general nuisance of themselves.
- The Jargon File*: September that never ended

En gång i tiden var internet och alla dess fröjder förbehållna en liten delmängd av mänskligheten. Den största delen av denna delmängd utgjordes av folk som jobbade eller studerade på högskolor och universitet. Där noterade insatta att varje nytt läsår markerades av en flod (relativt sett) med nykomlingar med högst varierande koll på teknik och netikett, och som därför betedde sig på nyhetsgrupper och annat. Efter någon månad eller så lade sig "september-effekten", när nykomlingarna antingen fått grepp om det hela, eller tröttnat och övergått till andra förlustelser.

Men så kom ödesmånaden september 1993. American Online (AOL) erbjöd internet åt de otvättade massorna. Den vanliga "floden" överskuggades helt av de mängder av icke-akademiska nykomlingar som nu rasade in. Och till skillnad från nollorna så fortsatte de att strömma in, månad efter månad, år efter år ... Eternal September hade börjat: En ström av newbies som aldrig tar slut.
September 1993 will go down in net history as the September that never ended.
- Dave Fischer på gruppen alt.folklore.computers, januari 1994

Jag var aldrig särskilt mycket på Usenet när det begav sig (däremot har digests och annat processat material varit till stor nytta och/eller stort nöje) och har absolut ingen aning om hur det är idag. Nu för tiden söker sig väl inte blåbären dit?

* The Jargon File är en encyklopedisk sammanställning av hacker-slang, leetspeak och över huvud taget hela den kulturen. Den påbörjades 1975 – bara en sådan sak – och uppdaterades fram till åren efter millennieskiftet. Idag är den mest av historiskt intresse.

2018-12-28

Var Ariadnes tråd röd?

I allt tågvirke, som tillhör engelska örlogsmarinen, är en röd tråd inspunnen för att förebygga dess bortstjälande. (I svenska flottans tågvirke är för samma ändamål en blå tråd intvinnad.) Uttrycket "röda tråden" har därför fått betydelsen enhetsdrag, det sammanbindande och förenande.
- Nordisk familjebok (1916): Röda tråden
Den röda tråden, tyska der rote Faden, av Goethe, Wahlverwandtschaften 2,2 och 2,4 (1810), angivet såsom ett igenkänningstecken, som går igenom den engelska marinens tågvirke. Engelska marinen har använt (och använder) märkgarn av växlande färg, bl. a. rött.
- Pelle Holm, Bevingade ord

Enligt uppgift jag inte kontrollerat beror färgen på tillverkningsorten. Poängen var hur som helst att tågvirket inte gick att stjäla eftersom det syntes att det var flottans.

Ett namn som inte nämns ovan är Ariadne. På andra ställen sägs det att det var hennes tråd, den som Theseus fick för att kunna hitta ut ur kung Minos labyrint, som gav upphov till uttrycket.

Även om uttryck kan ha mer än ett ursprung så verkar det osannolikt i det här fallet. Däremot är historien om Ariadne någorlunda allmänt känd, och passar dessutom mycket väl i sammanhanget. Det är alltså inte konstigt om den felaktiga förklaringen trängt undan den korrekta.

En detalj som talar emot Ariadne-förklaringen är att sagan, vad jag funnit, inte nämner att hennes tråd skulle haft någon särskild färg. Om det finns en version av berättelsen som är tidigare än 1800-talet och som har en röd tråd så hade det varit intressant.

2018-12-27

Alt-right mot SVT

The Interior Ministry says the two women, from Denmark and Norway, were discovered Monday "with evidence of violence on their necks."
- Morocco arrests suspect after deaths of 2 European tourists, nyhetsbyrån AP 18 december 2018
med knivskador på halsen, enligt Marockos inrikesdepartement.
- Aftonbladet, 19 december 2018

Den inledande notisen gick ut över världen och återgavs i medier mest överallt. Senare kompletterades den med ytterligare uppgifter, som bland annat att det som inrikesministeriets "evidence of violence" varit en grav underdrift. Detta kom att användas på ett kreativt sätt.

Redan den 20 tillskrevs underdriften SVT av de som försöker påskina att SVT skulle vara en bastion för fake news. Att därefter påpeka vem som faktiskt sagt vad är som att försöka peta tillbaka tandkräm i tuben.
De senaste officiella uppgifterna är att kvinnorna hittades med knivskador på sina halsar, enligt det marockanska inrikesdepartementet. Mer än så har ännu inte bekräftats av de inblandade myndigheterna.
- Mordet på de skandinaviska turisterna i Marocko – det vet vi, SVT 22 december 2018

SVT fortsätter att återge vad som faktiskt bekräftats av myndigheten, samtidigt som man givetvis även tar upp de mer detaljerade beskrivningar som ingen uppkopplad nyhetsbevakare kunnat missa.


- Nyheter Idag, 25 december 2018

Men när alt-right-sfären hittat en vinkling behåller man den. Exempelvis ignorerar man att andra respektabla medier heller inte gått ut med detaljer.

2018-12-26

Varför enhörningar och regnbågar?

En bildgoogling på "unicorn" ger inte bara enhörningar ... Utan regnbågsfärgade enhörningar.

De senaste åren har enhörningar och regnbågar fått en stark koppling till varandra. Hur gick det till?

Kommer det från det ironiska uttrycket "rainbows and unicorns", som i själva verket betyder att något verkligen har gått åt skogen. Eller är uttrycket tvärtom ett resultat av associationen?

Kommer det kanske från de klassiska övergulliga leksakerna/filmerna/etc My Little Pony? Där förekommer såväl enhörningar som regnbågar i mängd. MLP lanserades på 1980-talet och var en stor grej fram till början av 1990-talet. Den har sedan nylanserats några gånger. 2010 års försök har lyckats överlägset bäst. Har enhörningar/regnbågar något med den trenden att göra?

I juni 2016 gjorde Adeline Waugh en färggrann macka. Hon tyckte den påminde om vattenfärg. Men hennes följare på Instagram gav den snabbt ett annat och tydligen mycket bättre namn: Unicorn Toast. Den sägs ha startat en trend med "enhörningsmat" som gått i regnbågens färger.

Enhörningskonserven är en klassiker. Den lanserades 2010. Regnbågen var med på förpackningen från början.

Det jag först letade efter var enhörningar som blivit regnbågsfärgade. Men associationen går även åt andra hållet: Om något går i regnbågens färger så kan det bli unicornified. Och snor är inte den enda kroppsvätskan som förekommit i sammanhanget.

Som regel är nya företeelser lättare att studera och reda ut än gamla, av uppenbara skäl. Det kanske gäller även i detta fall, om man letar på rätt ställe. Men hittills känns det inte som om jag kommit någon vart.

2018-12-25

Jesu födelse enligt Birgitta

Mittpanelen i en tredelad s.k. triptyk av Rogier van der Weyden, 1400-tal. Han avviker från Birgittas vision på några punkter. Till exempel är stallet förlagt till en ruin istället för en grotta. Marias avtagna mantel är inte vit utan i praktfullt blått. Ädelpigmentet lapis lazuli kunde vara ännu dyrare än guld och reserverades för riktigt märkvärdiga motiv. Det är därför blått blivit Marias traditionella färg. Mannen i svart är Pieter Bladelin som betalade för konstverket, en s.k. stiftarbild som var vanligt förekommande.
Detta är Birgittas överlägset mest spridda arv, även om få vet att det kommer från henne. I hennes sjunde bok återger hon en vision hon fick i Betlehem, då jungfru Maria visade hur Kristi födelse gick till. När den blonda Maria stod på knä och bad födde hon Jesus på ett ögonblick: smärtfritt, okomplicerat och kliniskt rent. Jesusbarnet låg sedan på marken, ”naket och klart skinande”, och tillbads av Maria. Sedan hon matat och svept in den lille kom den gamle Josef in, och tillsammans tillbad de frälsaren. Denna bild slog igenom i konsten, och det är så scenen i Betlehem återges än idag.
- Ur Peter Olausson, Sveriges historia (Ordalaget 2018)

Här är grundtexten:
När de kommit in i grottan, band åldringen [Josef!] oxen och åsnan vid krubban, gick ut och kom tillbaka till jungfrun med ett tänt ljus, som han fäste i muren. Sedan gick han ut igen, ty han skulle icke själv närvara vid förlossningen.

Jungfrun tog skorna av sina fötter, tog av sig den vita mantel hon bar och drog slöjan av huvudet samt lade plaggen bredvid sig. Så hade hon blott klänningen på sig, och hennes underbara, guldglänsande hår var utbrett över skuldrorna. Hon tog fram två små linne- och två ylleplagg, mycket rena och fina, som hon hade fört med sig för att linda det väntade barnet i, och dessutom två andra små linnekläden, avsedda för barnets huvud, och hon lade dessa barnplagg bredvid sig för att kunna nyttja dem, när hon behövde.

Då allt var i ordning, föll jungfrun vördnadsfullt på knä för att bedja, varvid hon vände ryggen mot vaggan men lyfte huvudet mot himmelen, i östlig riktning. Med upplyfta händer och blicken fästad på himmelen stod hon liksom i betraktelse och hänryckning, berusad av gudomlig ljuvlighet. Medan hon var försjunken i bön på detta sätt, såg jag barnet röra sig i hennes kved, och i samma stund, ja på ett ögonblick, födde hon sin Son, från vilken en så outsäglig strålglans utgick, att solen icke kunde jämföras med den.

Det vaxljus, som den gamle mannen satt dit, spred icke något sken, ty den gudomliga strålglansen dränkte helt vaxljusets lekamliga sken. Och så hastig och ögonblicklig var denna födsel, att jag ej kunde iakttaga eller urskilja, hur och med vilken kroppsdel jungfrun födde. Jag såg emellertid genast det ärorika barnet ligga naket och klart skinande på marken.

Dess kött var alldeles rent och fritt från all orenhet. Jag såg även efterbörden ligga insvept och mycket vacker bredvid barnet. Och jag hörde ljuvligt klingande änglasång av underbar skönhet. Jungfruns kved, som före förlossningen varit mycket uppsvälld, drog nu ihop sig, och hennes kropp syntes vara spenslig och av sällsam fägring. När hon kände, att hon hade fött, tillbad hon gossen mycket höviskt och vördnadsfullt med böjt huvud och sammanlagda händer, och hon sade till honom: "Var välkommen, min Gud, min Herre, min Son!"
- Birgitta, Revelationes, bok 7, kapitel 21

2018-12-24

Lördagsfråga 544: God jul

 1. Stille Nacht-Kapelle i österrikiska Oberndorf? Nej, men en kopia på Bronner's Christmas Wonderland i Frankenmuth, Michigan. Namnet kommer av att originalet står på samma plats som den kyrka där Stilla natt uruppfördes julafton 1818, säger jämnt 200 år sedan. När hundraårsjubileet inträffade hade de sista resterna av kyrkan rivits. Men man kände ett särskilt behov av att fira trevliga och stillsamma saker och började därför bygga kapellet. Det stod färdigt först 1937.
 2. Den första versionen av Ku Klux Klan grundades julafton 1865. Den hade en del, varken mer eller mindre, gemensamt med andra och tredje (dagens) versioner.
 3. François Darlan var en fransk amiral och tidvis marinminister. Han fortsatte att tjäna sitt land, typ, under Vichy-regimen. När det började gå bra för de allierade bytte han sida, men det var för sent. Han mördades av en monarkist (som ville se franska kungahuset återinsatt) julafton 1942.
 4. En av de sant historiska bilderna på "jorduppgången" som besättningen på Apollo 8 var de absolut första människorna att bevittna julafton 1968, för prick ett halvt sekel sedan. (Så länge? Det kommer att ta tid att vänja sig vid.) "Uppgången" var skenbar på så sätt att jorden sedd från månen är praktiskt taget orörlig, utan ett resultat av Apollo-kapselns bana kring månen. (Visserligen är även vår "soluppgång" skenbar men det blir för jobbigt att tänka på, särskilt en sån här dag.)
Lördagsfrågan knäcktes av Pölsa Dum, som får en guldstjärna för observationen att den praktiskt taget sammanfaller med lördagsfrågan för prick sex år sedan.

2018-12-23

Efterlysning: Ättlingar till Karl XV

Karl XV omgiven av några jaktkamrater. I sådana sällskap trivdes han bättre än vid hovet. (Foto: DigitaltMuseum/Västergötlands museum) Någon liknande gruppbild med damer har jag inte hittat.

Karl XV var temperamentsfull, inte särskilt hovsam av sig, och en av de populäraste kungarna Sverige haft. Farfaderns valspråk "Folkets kärlek min belöning" hade passat långt bättre på "Kron-Kalle". Och så är det alla de där ryktena ...

Det finns få svenskar, och definitivt ingen svensk kunglighet, som tillskrivs bråkdelen så många barn på bygden som Karl XV. Man kan utgå ifrån att många av påståendena saknar grund. Men hur många?

För flera år sedan gick ett tv-program vari en påstådd ättling, trollkarlen Bernadotte Nordenstam, avskrevs sedan sonsonen DNA-testats (se bloggposten Bernadottes illusioner). Men det finns ju väldigt många påstådda ättlingar kvar ... Sedan dess har DNA-tester i släktforskande syfte slagit igenom, och folk lite varstans kartlägger sina genetiska släktträd – vilket ger upphov till ett och annat avslöjande. Nog borde det vara läge för ett genombrott även i Karl XV-forskningen? Så att man åtminstone skulle kunna börja beta av snårskogen av mer eller mindre sannolika släktberättelser.

2018-12-21

Svarta ambulanser

Denna Volga-modell hade smeknamnet "Bardvalen".

I väst handlar skrönan om en vit skåpbil som påstås vara på jakt efter barn att röva bort. (Faktoider: Den vita skåpbilen)
– Den är väldigt utbredd, har funnits i åtskilliga decennier och kännetecknas av att bilen i regel är vit och inte sällan av äldre modell. Historien finns även i andra länder men där är bilen oftast svart, säger Bengt af Klintberg.
- "Den vita bilen är ett skräckrykte bland barn", Helsingborgs Dagblad, 9 april 2011

Skrönan om den svarta ambulansen verkar vara särskilt spridd i östeuropa. Här är en fin genomgång av boken Cerna Sanitka, "Den svarta ambulansen", där den tjeckiske etnologen och skrön-samlaren Petr Janeček samlat material i mängd.
The myth became so widespread in the 1980s Czechoslovakia that it had to be officially debunked on Czech television. The myth appeared in different variations in the whole Soviet Block. Polish children, for instance, were threatened by a Black Volga car.
- The Black Ambulance and other urban legends, Radio Praha 13 december 2007

Det hör till saken att GAZ Volga inte var för vem som helst utan användes av partitoppar, KGB med flera. Det fanns alltså en mycket verklig bakgrund till oron inför de hotfulla svarta bilarna med tonade rutor.

Genomgången tar även upp en rad andra intressanta exempel på skrönor. Som "den förgiftade bananen", där en giftorm skulle ha bitit i änden på en banan och därmed gjort den giftig – det räcker med elementär giftkunskap för att avfärda den historien. Eller han som kom till akuten med en glödlampa i munnen. Eller Pérák, en sorts superhjälte i Prag som gjorde motstånd mot den tyska ockupationen (Wikipedia: Pérák, the Spring Man of Prague).

Dessutom finns där flera fina analyser.
Urban legend can be funny - we have some legends that are very close to jokes - but most are like warnings. You have a feeling that our society is endangered by someone or something and people like to warn others. That's the main message of urban legends.
Eller hur svårt det är att få till den där essensen som gör en riktigt effektiv klintbergare:
We have some urban legends that were invented by the folklorists, psychologists and sociologists, to trace the oral tradition, to trace how the story was spread, but none of them had lived for long. The collective oral tradition somehow recognizes the artificial urban legend.
Eller den här betraktelsen:
... Democracy is not an ideal environment for the emergence of new legends. Contemporary Czech myths resemble more and more the global repertoire. It is an unquestionable sign that Czechs are more or less satisfied and they don’t have any serious political or economic problems to deal with.
Det kan påpekas att artikeln är från 2007. Månne det blivit ett folkloristiskt uppsving sedan dess, om inte där så på andra håll.

2018-12-20

Elektronik i byggsats

Länge utgjorde monteringen en såpass stor del av priset för konsumentelektronik att den händige, eller åtminstone inte alltför klumpige, kunde spara en hel del pengar genom att köpa byggsatser. Det gällde inte bara hobbyprojekt och liknande, utan även "riktiga" grejor som radioapparater och stereoanläggningar. Utöver de hopsparade pengarna (som kunde vara avsevärda i en tid då konsumentelektronik kostade betydligt mer än idag) så fick man känslan av att faktiskt ha satt ihop dem själv, liksom åtminstone lite bättre chans att kunna hitta och åtgärda fel – för på den här tiden var det meningsfullt att laga hårdvarufel.

Störst i branschen var amerikanska Heathkit. Att bläddra i deras kataloger när det begav sig var häftigare än någon Hobbex-katalog (för er som minns); det var en förförisk glimt av framtiden.

Jag har, så här en stund efteråt, bläddrat i katalogen från hösten 1983. Framtiden där går i brunt och har träpaneler.

Omslaget var originellt. Alla produkterna finns naturligtvis att beställa.

Stjärnan i uppställningen var givetvis roboten. HERO 1 hade försetts med lite av varje. Jag har ingen aning om hur den var i verkligheten men att ta del av de 35 år gamla specarna är ren njutning. Möjligen kan programmering i hex vara lite väl hardcore. $1499.85 för byggsats med arm och röstigenkänning, $2499.95 för färdigbyggd robot.

Ovanför roboten ser vi H-100, en av Heathkits datorer. Hemdatorer hade börjat som byggsatser på 1970-talet och det var självklart att Heathkit skulle haka på det tåget. På $2349 låg H-100 tämligen högt i pris, men även i kapacitet: 128 kB RAM, dedikerad grafikprocessor, rejält med kortplatser (rätt självklart när man vänder sig till hemmabyggare), utrymme för dubbla diskar och ett tillägg så hyperavancerat och nytt att det ännu inte hade ett pris: En Winchester-drive på otroliga 11 Mb (det är vad vi idag kallar för hårddisk).

Vid den här tiden hade IBM PC funnits ett par år. Men den var avsedd för en helt annan kundkrets än de som var beredda att löda ihop sina datorer.

Urvalet här är gravt vinklat. Stora delar av katalogen utgörs av mätinstrument och kurser av olika slag (det sistnämnda fortsatte de med sedan byggsatserna inte längre bar sig). Men det är ju inte de som är roliga. Vad sägs om att förse biltutan med musik? Välj bland 16 förprogrammerade melodier (däribland ouvertyren till Wilhelm Tell), eller knappa in nya. Se, så fint det funkar för herrarna i illustrationen! $49.95 är ju som hittat.

Idag kallas de tjock-TV. Men 1978 års "Heath System 3" Color Television Kit är så fantastisk och fullspäckad med finesser att jag bara lämnar den här: "Where color lovers gather to watch the wide, wide world of video". (Helhetsintrycket tappar bara en smula på att man fejkat bilden på själva tv:n.)

På den här tiden hade komponenterna hanterbara storlekar och löddes ihop av fabrikernas personal. Idag är de yttepyttesmå och sätts ihop av blixtsnabba robotar. Med dem konkurrerar ingen hemmafixare. Den elektronik som finns i byggsats utgörs, vad jag vet, av hobbyprojekt och liknande.

2018-12-19

Slutet för John of God?

John of God fick PR-jackpot 2013 då Oprah Winfrey hälsade på. Bland annat talade hon med en svensk besökare. Materialet är nu bortplockat från Oprahs officiella kanaler.

João Teixeira de Faria är kanske världens för närvarande mest framgångsrike kvacksalvare – eller var fram tills häromveckan. I sitt hemland Brasilien kallas han João de Deus, Johannes av Gud. Det är motiverat att använda den internationella formen John of God eftersom han är ett internationellt fenomen. Han har anhängare över hela världen, och folk från hela världen samlas i hans Johntown Abadiânia för att helas från fysiska och psykiska åkommor.

Fast ska man gå efter hans egen beskrivning så är det inte Teixeira som sköter det medicinska, utan ett helt kompani med andar efter historiens yttersta förmågor i genren. De har händelsevis valt att bosätta sig i Teixeiras kropp och utöva sina talanger via honom. De kan ordinera örtmediciner och tingeltangel som finns att köpa i Abadiânia. De kan utöva "osynliga operationer" som varken syns eller märks utan helt enkelt påstås ha ägt rum. Och så kan de, om någon stackare slantar upp ordentligt, ta kontroll över Teixeira och låta honom utföra handfast "psykisk kirurgi". Det är dels ett enkelt trolleritrick där utövaren låtsas gräva med fingrarna i patienten, och medelst kapslar med blod och bitar av exempelvis kycklinglever låtsas dra fram tumörer ur dem (se Wikipedia: Psychic surgery). Dels är det andra och betydligt riskablare tekniker: Skära i patienterna på riktigt, skrapa deras ögonlober, eller köra in pincetter mycket djupt i deras näsor.

Om detta har det berättats, många gånger. Se till exempel PKJonas: John of God för en svensk bloggare som länge bevakat skojaren och förvillare/förvillade runt honom. Teixeira har gripits flera gånger för att ha utövat vård utan tillstånd men det har just inte påverkat affärerna.

Men nu kan det vara slut. Ryktena har cirkulerat länge, men i början av december exploderade det.
Twelve women have alleged that Faria abused them. The case was widely reported in various media outlets in Brazil and around the world. The number of claims led to the Prosecution Office of the State of Goiás creating an e-mail address and phone line to receive all accusations towards the medium. In 30 hours, more than 200 complaints were received, from 9 different states, including two claims from outside of Brazil.
- Wikipedia: John of God#2018 sexual abuse allegations and arrest
Among the accusers is Mr Teixeira’s daughter, Dalva Teixeira, 49, who called her father a “monster” and alleged she was beaten and raped by the medium until she was 14 years old.
- Brazilian faith healer accused of sexually assaulting 300 women turns himself in, Telegraph 16 december 2018

Att Teixeira själv tror att det är slutet på en framgångsrik karriär indikeras av att han plockade ut motsvarande 80 miljoner kronor från sina bankkonton. Det var de uttagen som övertygade polisen om att han tänkte lämna landet, och lät utfärda en arresteringsorder.

2018-12-18

Snacka inte om "klimatångest"

Du möts av nyheter om värmerekord, extremväder och utsläppsökningar. Du vet att tiden att hinna agera är extremt knapp. Det är inte konstigt om du känner klimatångest.
- Naturskyddsföreningen

Det är inte många ord jag verkligen ogillar men klimatångest hör till dem. Det ger intryck av en irrationell och överdriven känsla av olust, när det i själva verket är en högst rationell och vetenskaplig insikt av att saker går åt helvete. Det passar klimatskeptiker snarare än de som vet vad de talar om.

2018-12-17

Lördagsfråga 543: AI

 1. Kragsengångare Bradypus torquatus, även känd som ai.
 2. Josua bränner ner kanaaneernas stad Ai. Ruinerna Et-Tell antas vara lämningar av Ai, men tolkningen är inte oproblematisk.
 3. Amnesty International. Organisationen grundades 1961 efter en uppmärksammad artikel av advokaten Peter Benenson om folk som satt i fängelse av enbart politiska skäl.
 4. Konstverket Sunflower seeds av Ai Weiwei. Fröna är i sjäva verket av porslin och handmålade – alla över hundra miljoner, enligt uppgift. Först fick folk gå runt och rota bland dem, tills man kom på att "porslinsdammet" nog inte var så hälsosamt. Så nu är utställningen lite mindre taktil, som det heter.
Ai, Ai, AI och Ai. Den artificiella frågan satte Ove Lundgren snabbt och precist.

2018-12-16

Indiana Jones och den fejkade födande guldgudinnan

Finns det någon mer känd scen med Indiana Jones än den första? Den från "South America, 1936" där han tar sig in i ett gammalt tempel, plockar med sig en avgudabild och med en hårsmån lyckas ta sig ut.

Det intressantaste är inte att avgudabilden är i färd med att föda (hur många som nu noterat det). Det intressantaste är den inspirerats av en riktig staty, som möjligen/förmodligen/definitivt (beroende på vem man frågar) är oäkta.

- "Ixcuina, statyett av wernerite [skapolit]" (Journal de la Société des Américanistes 1907).
The Dumbarton Oaks birthing figure is a possibly Aztec scapolite figurine of a woman giving childbirth in a squatting position. Housed in the Dumbarton Oaks collection, United States, the figurine is considered by several scholars to be a pre-Columbian artwork, while others believe it was made in modern times, possibly in the 19th century.
- Wikipedia: Dumbarton Oaks birthing figure
The choice of stone, the complicated carving in the round, the birthing position, the facial expression of the mother, the somewhat grotesque realism, the lack of iconographic detail all point to a highly idiosyncratic work. [...] The examination of this sculpture under scanning electron microscope provides ample evidence of modern tool use, including rotary saws or lapidary cutting wheels, minute hollow-core drills and narrow carving instruments with permanently adhered abrasives.
- Jane MacLaren Walsh: The Dumbarton Oaks Tlazolteotl: looking beneath the surface (Journal de la Société des Américanistes 2008)

2018-12-14

Sköldpaddor, de levande konservburkarna

Cowboyen som välter sköldpaddan i bakgrunden på denna fina skolplansch tänker kanske tillaga bytet direkt. Men syftet kan också vara att äta upp sköldpaddan vid ett senare tillfälle. Om han är på resa är så säkert fallet.

Eftersom sköldpaddor kan klara sig mycket länge utan mat var välta sköldpaddor i princip levande konservburkar. Fartyg kunde ta ombord mängder med sköldpaddor och förvara dem i vält skick tills det var dags för dem att bli middag.

2018-12-13

Blåkopior och andra kopior

Arbetsritning för fastigheten nr 4 Hamngatan, Hallwylska palatset: Inredning av badrummet. – Wikimedia Commons

Jag har, såvitt jag kan minnas, aldrig sett en blåkopia på riktigt. Jag misstänker att många, kanske de flesta, som använder ordet inte heller har gjort det. Vad är då en blåkopia?

Chester Carlsons allra första xerografi från den 22 oktober 1938

Kopiering var länge en komplicerad och dyr process som utfördes på komplicerade och mycket dyra apparater. Det fanns länge flera olika standarder med olika för- och nackdelar, innan xerografin från Xerox så småningom blev standard. När det nu kan ha varit; 1980-talet?

Som jämförelse lanserades blåkopian 1842. Den så kallade cyanotypin (som syftar på färgen, inte på några giftigheter) gav händelsevis kopior där originalets svart blev vitt och vitt blått, och nyanser hanterades inte alls. Det hade sett underligt ut för text (om man inte är van vid gamla Word Perfect) och inte fungerat alls med fotografier, men var helt OK för ritningar. Eftersom metoden var den enda man hade så tillverkades miljoners miljoner blåkopior under över hundra år, innan andra tekniker började konkurrera. Det var på så sätt som "blåkopia" fick fäste i språket och fortfarande används.

Uppdaterat: Det finns en intressant skillnad mellan det svenska och engelska ordet. För medan en blåkopia är en exakt kopia så är en blueprint en ritning, ofta i överförd bemärkelse "(detaljerad) plan".

2018-12-12

Oöversättligt men inte oinlånligt

Det sägs att svenskan har ett ord som inte finns i något annat språk. Ni vet vilket ... Och att det inte bara skulle vara oöversättligt utan inte ens skulle kunna finnas på något annat språk, eftersom det på något sätt skulle vara så essentiellt svenskt. En glosa som endast kan växa i svenskt kynne, kantänka. Vilket är trams.

Nu är det ju så, att om ett ord X med betydelsen Y svårligen låter sig översättas till ett enda ord eller ens en kort fras på språket Z, så kan brukarna av Z helt enkelt låna in ordet X med betydelsen Y. Kan man inte översätta så lånar man. Det har hänt och händer ständigt; det är språklig vardag. Så har svenskan fått myriader ord via eller direkt från engelskan (utöver alla de ord som har direkta svenska motsvarigheter men som ändå används på engelska på grund av anledning). Så har, för att åter ta engelskan som exempel (det blir ofta så när icke-svenska diskuteras), det språket lånat in oengelska ord som schadenfreude, blitzkrieg (som har en helt egen och högst intressant problematik) och weltschmerz, för att bara ta tre tyska exempel. Fler finns på Wikipedias kategorisida Words and phrases with no direct English translation.

Andra ord som svårligen eller omöjligen låter sig översättas, och som dessutom förefaller användbara, är ryska почемучка pochemucka, "mycket frågvist barn", japanska バックシャン bakkushan "kvinna som är vacker bakifrån men inte framifrån" (Wiktionary anger "dated slang" för vad som på svenska skulle kunna bli "bakskön"), eller rapa nuis (Påskön) tingo, "att låna saker från en väns hus tills ingenting är kvar". Eller en personlig favorit, yaghanska (Eldslandet) mamihlapinatapai: "en blick utväxlad mellan två personer som båda önskar att den andre skulle påbörja något som båda önskar men som ingen av dem vill påbörja".
2018-12-11

Ska vi spela Stockholm?

En person höll en kortlek i handen och frågade:
– Ska vi spela Stockholm?
– Ja, svarade den tillfrågade.
Och så slängde den förste upp kortleken i skyn. Korten singlade då i luften som konfetti och la sig över rummets alla möbler, mattor och golv, vissa rättvända, en del uppochner, huller om buller, några gled in under soffan, överallt låg det kort.
En sekunds tystnad, sedan den avgörande repliken:
– Du är sopgubbe!
- Torbjörn Nilsson: Ulf Kristersson är moderaternas sopgubbe, Expressen 29 september 2017

Nilsson daterar det dåliga skämtet till 80-talet. Även om det inte verkar ha satt några djupare spår i det allmänna medvetandet och exempelvis genererat uppslagsord i encyklopedier så verkar en och annan ändå minnas det. Jag vet inte hur nyfiken jag är på dess historia i övrigt, som exempelvis när det "spelades" i olika landsändar, men en sak skulle jag vilja veta: Varför heter det just "Stockholm"? Finns det varianter med andra namn? Heter det andra saker i andra länder?

2018-12-10

Lördagsfråga 542: Egyptiskt

 1. Jazz by Sun Ra (1956) var hans första album. Det var ingalunda hans sista; han hör till den produktiva klick vars produktion meriterat en egen Wikipedia-artikel. På Sun Ra discography listas långt över hundra titlar.
 2. Abu Bakr al-Baghdadi grundade den terrororganisation som själv kallar sig för Islamiska staten med varianter, och som i media fått heta IS, ISIS, ISIL eller Daesh.
 3. Asterioden 101955 Bennu (efter en egyptisk gudafågel) mäter knappt 500 m tvärs över och förefaller vara märkvärdig på två sätt: 1) den ligger högt på listan över himlakroppar som kan tänkas stöta ihop med jorden (vilket sätter den där halva kilometern i ett annat perspektiv) och 2) den är målet för sonden OSIRIS-REx (som också tog bilden) som planeras landa, ta prover, och sedan återvända med dem till jorden.
 4. Set var Adam och Evas tredje son (1 Mos 4:25).
Ra, Isis, Osiris och Set – Tricky satte det egyptiska temat mindre än en minut före den mycket gode tvåan Christian Henriksson. Snyggt!

2018-12-09

Knallen och Borås

På förd klagan af bönderna i Ås och Vedens härad, att staden Borås, under i öfrigt ej ogrundadt förmenande, att intrång skedde i dess privilegier, ville lägga hinder i vägen för deras handel, medgavs genom Karl XI:s bref af 20 okt. 1680, att invånarna i Ås och Vedens härad skulle få drifva sin vanliga ringa handel med svarfveri och brynstenar.
- Nordisk Familjebok: Gårdfarihandel

Borås använder än idag gårdfarihandlaren, "knallen", som varumärke, med souvenirer, köpcentret Knalleland etc. Några knallar kom från Borås. Men de flesta gjorde det inte. En del "handelsbönder" hade låtit skriva sig i Borås men bodde kvar ute på landet, i öppet trots mot den lag som föreskrev att handel endast fick bedrivas i städer. Anledningen till att knallar från sjuhärad (ett begrepp myntat 1919) gick till kungs för att få bedriva handel utanför städer var att de ville slippa Borås. Och borgarna inne i staden var inte mycket gladare i lantisarna:
Borås stad kontrade [1772] med att klaga över dels att bönderna inte skötte sitt jordbruk, dels det utbredda lurendrejeriet som förekom, samt intrånget på stadens rättigheter och spridningen av lyx och moraliskt fördärv bland allmogen. 
- Marie Sterner: Sjuhärad och knallehandelns framväxt, Västgöta Genealogiska Förening

2018-12-07

GW om Silverbibeln

Den så kallade KB-mannen var ju han som stal och sålde en mängd dyrbara böcker från Kungliga Biblioteket, och som när han blev avslöjad sprängde sig och sin lägenhet i bitar. Riksantikvarieämbetet försöker att få tillbaka en av böckerna – Philipp Franz von Sieboldoch, Nippon (1852) – med hjälp av  EU:s återlämningsdirektiv. GW avfärdar idén, men jämför med ett exempel som visar att han gått på en ingrodd faktoid:
... Det skulle utlösa ett formidabelt jordskred om man tillmötesgick en sådan begäran. Inte minst i Sverige, för här har vi en av världens absolut dyraste böcker som vi stal 1648 i Prag, i samband med slutskedet av det trettioåriga kriget. Och det är Silverbibeln i Uppsala. Så det tror jag inte vi ska hoppas på.
[...] 
För inte så många år sedan [det var 1990] var Tjeckoslovakiens president Vaclav Havel här. Och då var alla livrädda för att han skulle kräva tillbaks den där. Men det gjorde han aldrig. Utan han höll god min för husfridens skull, och Silverbibeln finns fortfarande i Uppsala.
- Leif GW Persson i TV 4 Nyhetsmorgon 5 december 2018 (klippet är tillgängligt 1 månad)

Nej, ingen som hade koll på läget trodde att Havel skulle begära tillbaka Silverbibeln. Anledningarna är flera.

En anledning är att äldre tiders krigsbyten inte ses som stöldgods. Till exempel kommer Skåne inte att lämnas tillbaka till Danmark. (Läs mer hos RAÄ: Krigsbyten)

En annan är att Silverbibeln efter att den förts till Sverige skänktes bort, köptes, och sedan åter skänktes bort. Den sista anhalten var Uppsala universitet. Är den fortfarande krigsbyte?

Och den som ändå vidhåller att Silverbibeln ska lämnas tillbaka får förtydliga vart den ska lämnas tillbaka. Varför just Prag? De fick den knappast ärligt?
Man vet att Silverbibeln fram till 1500-talet fanns i ett benediktinerkloster i Werden vid floden Ruhr, där den kanske funnits ända sen 700-talet. Kejsar Rudolf II förde den sedan - gissningsvis utan klostrets samtycke - till det kejserliga biblioteket i Prag, där den 1648 blev svenskarnas byte och sålunda hamnade i Stockholm.
- Faktoider: Silverbibeln & Djävulsbibeln

2018-12-06

Japans blinda medier

"Kuchiyose ritual by Itako", publicerad 1977, Tokyo National Research Institute of Cultural Properties

Det är sannerligen inte vem som helst som kan bli itako. Men om du är
 • japan
 • kvinna och
 • blind
så kan du ansöka. Om du sedan är
 • medial, alltså på riktigt
så är det ett plus men knappast nödvändigt. För det torde knappast vara svårare att fuska i den branschen i Japan än i väst.

Minus? Du ska helst börja utbilda dig redan som flicka. Lärlingstiden är på tre år och involverar memorerande av långa religiösa texter, iskalla bad (i extremfallen kunde dessa övningar vara i flera dagar) samt att vara husa i din lärares familj. Examen är inte lättare:
She is not permitted to consume grain, salt, or meat, and must avoid artificial heat for three weeks before the ceremony. The lead-up to the ceremony had been described as incorporating "sleeplessness, semi-starvation and intense cold."
- Wikipedia: Itako

Det är nog inte så konstigt att seden är på nedgång, och har varit så länge. Under den så kallade Meijirestaurationen, då Japan i slutet av 1800-talet moderniserades kraftigt och snabbt, slog man ner på allt möjligt som uppfattades som kvarlevor från landets feodala, vidskepliga förr. Och blinda som låtsas få kontakt med döda kan svårligen beskrivas som något annat. Vilken roll sådant spelar idag vet jag inte.
Only four graying itako appeared at Mt. Osore’s weeklong summer festival this year, three having died of old age in the last year. Worse, the only practicing medium younger than retirement age — 40-year-old Keiko Himukai, known among believers as the last itako — stopped coming this year for health reasons. [...] Junichi Tonosaki, a historian in the prefectural museum in Aomori, where Mount Osore is located, said the number of itako had fallen from about 20 a decade ago.
- Martin Fackler: As Japan’s Mediums Die, Ancient Tradition Fades, New York Times den 20 augusti 2009 [och jag tvivlar på att de blivit fler sen dess]

Ur ett pseudovetenskapshistoriskt perspektiv är det intressant att Japan åtminstone haft en spiritistisk tradition som är äldre och helt separerad från den västerländska, som anses ha börjat med systrarna Fox 1848. Nog borde de som faller för sådant vara mer intresserade av en äkta itako än trötta skojare som Terry Evans, Lena Ranehag, Pierre Hesselbrandt med flera.

2018-12-05

Hesa eller Stadi?

Steve Buscemis överårige rollfigur Lenny Wosniak i 30 Rock, "The Tuxedo Begins" (s6ep8)

Alla vet väl vad republikens huvudstad heter på landets nationalspråk: Helsingfors på svenska, Helsinki på finska. Men vad kallas den på finsk slang?
På slang talar man om Stadi, vilket kommer från det svenska ordet stad. Speciellt utanför Helsingfors kallas staden för Hesa.
- Wikipedia: Helsingfors

Det där snuddar bara vid den komplicerade verkligheten. För om det kan vara nog så besvärligt att lära sig ett nytt språk*, och än värre att få ens rudimentär koll på de viktigaste dialekterna, så är det nästintill hopplöst att hantera den mångdimensionella, subtila och ständigt skiftande värld som är slang.

Här är en fin studie av fenomenet Hesi/Stadi, där man undersökt hur en rad olika språkbrukare i olika åldrar, med olika ursprung och över huvud taget olika sammanhang, använt begrepp som normens Helsinki, slangens Hesa eller Stadi. Flera möjliga skiftningar i olika kontexter identifierades som potentiellt intressanta. Till slut mynnade utläggningen ut i en mycket sammanfattad sammanfattning:
Man skulle kunna sammanfatta med att den som verkligen identifierar sig som Helsingfors-bo säger Stadi. Den som är stolt icke-helsingforsbo säger Hesa.
Kärjistäen voisi sanoa, että se, joka identifioituu paljasjalkaiseksi ja ”juurevaksi” helsinkiläiseksi, sanoo puhuvansa Stadista. Se taas, joka on ylpeä juuristaan muualla ja kokee itsensä ainakin jossain määrin ei-helsinkiläiseksi, sanoo puhuvansa Hesasta.
- Terhi Ainiala och Hanna Lappalainen: Helsinki, Hesa vai Stadi: miten Helsingistä puhutaan? Kielikello 2/2010

För att så komma till denna bloggposts clou kan Stadi, föga förvånande, ha en mer eller mindre överlägsen nyans, när den fine huvudstadsbon tilltalar lantisen; liksom Hesa kan ha en minst lika nedsättande nyans, kanske inte i nivå med men avgjort i riktning åt beteckningar som Fjollträsk. För att försöka sammanfatta mångdimensionella, subtila och ständigt skiftande tolkningar.


* Inte för att jag kan ett skvatt finska. Finskt material har jag tagit del av i maskinöversatt skick varför jag är ännu tacksammare än vanligt för korrigeringar.

2018-12-04

Östersjön på sniskan

Här har vi en berömd världskarta från 1502. Den kallas Cantinos karta, inte efter någon kartograf men väl han som lyckades komma över den portugisiska dyrgripen för hertigen av Navarras räkning. För även om god betalning erlades så var en karta med denna exceptionella kvalitet nästintill ovärderlig. Den är även ett intyg på hur god uppfattning de allra mest insatta hade om stora delar av världen, åtminstone valda delar.

Här är till exempel västindien (jag kunde inte låta bli att lägga in en modernare karta). Det har gått tio år sedan Columbus första expedition.

Bara två år efter att Cabral förklarat Brasilien för portugisiskt territorium hade så här mycket kust kartlagts.

Afrika hade varit portugisiskt hemmavatten i nästan hundra år. Det känns som om man skulle kunna navigera efter denna karta än idag.

Och här... Har vi Skandinavien. Idén att Östersjön har öst-västlig sträckning i hela sin längd är inte ny; det finns en liknande uppgift hos Adam av Bremen, även om han, som så många andra, bara är mångordig om ointressanta saker.

Men jag vet inte om jag någonsin sett en lika tydlig bild av vilken avsides obygd Skandinavien var vid den här tiden.

2018-12-03

Lördagsfråga 541: Före Rosa Parks

 1. Baryard Rustin.
 2. Irene Morgan.
 3. Sarah Keys.
 4. Claudette Colvin.
Facit fanns på bloggen: Före Rosa Parks. De fyra gjorde samma sak som Rosa före henne men har glömts bort tämligen hårt.

2018-12-02

Stjärnor med kaliumutbrott

T v ur Wing, Peimbert och Spinrad, H (1967), t h HD117034

1962 rapporterade två franska astronomer om ett märkligt fenomen. På spektrogram av stjärnan HD117034 hade de hittat kraftiga kaliumlinjer. Att stjärnor får utbrott och slungar ut mängder av tyngre grundämnen är ingen nyhet, men då är det blandat material. Den här gången var det enbart kalium.

Man letade vidare och hittade så småningom ytterligare två stjärnor med fenomenet. Men det märkligaste var inte att förklara fysiken eller att fenomenet hittades hos helt olika stjärnor. Det märkligaste var att de bara hittades på spektrogram gjorda på observatoriet i sydfranska Haute-Provence. Kanske det kalium man sett befann sig närmare Frankrike än HD117034 m fl?

Så småningom kom man fram till att så verkligen var fallet. Kaliumlinjerna i spektrogrammet visade sig vara identiska med de man får när man tänder en tändsticka. En rökare som stått på fel plats när spektroskopet var igång hade skapat en astronomisk fantom.

Källor:


2018-11-30

PIICRON – Join the revolution!

Tio år senare är det fortfarande oklart vad det gick ut på. Ett avancerat skämt eller en ovanligt ogenerad/korkad bluff? Eller kunde familjen Pramer, mot alla odds, verkligen mena allvar..?

För att försöka sammanfatta: I september 2008 förkunnade ett företag i Malmö att de skulle lansera en serie spelkonsoller som
 1. var kompatibel med alla andra system som fanns och någonsin funnits – "capable of playing quite literally any game ever released to any console"
 2. hade synnerligen väl tilltagna specar – flaggskeppet Ubercron 31337 hade tre Blu-ray-spelare och levererades med åtta kontroller, etc
 3. kostade en bråkdel av vad de borde.
Bakom detta tekniska, finansiella och juridiska underverk stod tre bröder och deras mamma. Av deras resumeer framgår att deras samlade relevanta kompetens var noll. Allt presenterades på sprudlande entusiastisk svengelska. Det är svårt att sluta räkna upp underligheter. Ta en titt på archive.org:www.piicron.com.
Why should I buy any of your consoles?! I can use my PC & emulators to play old games.
The vast majority of people are idiots, as in total idiots. Most would not be able to do just that if their lives depended on it, great many know not even what it means & some have never heard of it, tho they love to game casually. An interesting thought, how did you manage to emulate all consoles for the last two generations perfectly? All by yourself? Need a job?
In some countries compatibility with some consoles will initially be disabled through software to avoid (although every line of code is & will be completely legal in all aspects) lawsuits. As quickly as possible full compatibility will be activated in all regions for all consoles. Our competition is known for playing dirty & they will have no higher desire than to bury us in unfounded legal expenses, a shady but effective tactic, against most. We just need to be ready, we will not falter!
Think what every $1 turned into for Google & H&M, ROI growths we plan to surpass! Care to see your $ multiply by a thousand by 2012? That would mean $1's become 1 000's, 1 000's become millions & millions become billions, to put things into perspective. You like that thought? That is exactly what our projections indicate & that is what our plans are. We are not in it for the money, but if it was not for the money we would not be in it.
Your saliva is to flow when you start croning, regardless if you bought no games with it, or all available.
Man lade också upp ett öppet forum. Det verkar tyvärr inte ha arkiverats men sparade småbitar indikerar att folk drev hämningslöst med Piicron-familjen.

Efter några dagar ställdes revolutionen in:
All invested money will be refunded to their investors in full. We thank all those around us & in the community who have expressed as well as shown their belief in us. We will not forget you.
Slår man på Piicron idag hittar man en optiker i Järfälla.

2018-11-29

Funktionshindrad eller funktionsvarierad?

Idag lever ”handikapp” framförallt kvar i sammansatta ord som handikappolitik, handikappforskning, handikappomsorg och så vidare. Alltfler använder begreppet funktionshinder för att beskriva samspelet mellan personer med funktionsnedsättning och barriärer i miljön.
- Socialstyrelsen: Frågor och svar om funktionsnedsättning och funktionshinder, användning av begreppen

Lytt, utvecklingsstörd, handikappad, funktionsnedsatt, funktionshindrad ... Och häromåret lanserades ännu ett ord:
... När vi lyssnar ska vi veta att genomgående i det här programmet används ordet funktionsvariation i stället för de värderande orden funktionsnedsättning och funktionshinder.
- Funk i P1

En multihandikappad underkände ordet:
– Jag tycker att det blir lite skitnödigt. Jag har en funktion som är nedsatt jämfört med de funktioner som de allra flesta människor har. Det behöver inte vara en så stor grej. För mig är "funktionsnedsatt" ett ord som är värdeneutralt, säger han.
- Jesper Sandström i Funktionsnedsättning eller funktionsvariation - vad är rätt?, Nordegren & Epstein i P1, 5 juli 2016

Man skulle också kunna invända att "funktionsvarierad" även omfattar elitidrottare, stridspiloter och genier; alla som avviker från normen (och vem gör inte det, mer eller mindre).

Nu är språket ett socialt kontrakt, det är vad vi gemensamt gör det till. Funktionshinder slog, vad jag sett och minns, igenom utan större problem. Funktionsvarierad har fått ett mycket mer blandat mottagande. Hos många språkbrukare är osäkerheten fortfarande påtaglig. Hur värdeneutralt är ett ord? Hur nervös ska man vara för att säga "fel"? Det spelar också in att det gäller ett begrepp som används i lagtexter och annat, där man kan vilja ha en instans som Socialstyrelsen som tydligt anger vilket ord de använder och varför.

Det ska bli intressant att se vilket begrepp som vinner denna språkliga match. Eller om ytterligare något alternativ lanseras.

2018-11-28

Fejkade vykort från USA

Kaniner och gräshoppor var de vanligaste riddjuren. Här har vi en cowgirl på en kanin från västra Texas.

De slog igenom i USA vid sekelskiftet 1900 och höll i sig några decennier: Vykort med uppenbart (får man hoppas..?) fejkade överdrivna motiv. Det var mycket tack vare ett företag som hette Kodak, som gjort fotograferande enklare och billigare än någonsin.

En del vykort är rena bilder och kallas exaggeration postcards, andra är försedda med en kort sägen-aktig text som gett dem namnet tall-tale postcards. Gränsen är inte skarp. Vad man än kallar dem så finns det hur många som helst. Genren var mycket populär och idag finns det gott om samlare. Många kort går för goda priser.

När det begav sig skickades de såväl inrikes som utrikes. Huruvida exaggeration postcards någonsin lurat så mycket som en enda europé att emigrera till landet där majskolvar hanteras som timmer och där fasanjakt bedrivs från fasaner är en fråga jag inte studerat.

Många kort präglas av skryt, ofta lokalpatriotiskt och alltid med en gnistrande glimt i ögat. Som när sockerbetor skördas: "How we do things at Keene, N. Dak". Eller vilken text beställarna nu valde att trycka på korten.

"Det är ont om kaniner här, jag fick bara en."

Exempel på tall-tale postcard, där en i sig talande bild försetts med en beskrivning: "Kusin Fud åker till marknaden med en last potatis. Van Buren, Arkansas. Här bor Bob Burns." – Bob B. var en musiker och personlighet som förekom i radio och på film under 1930- och 1940-talet. Sedan jag läst på ytterligare en smula inser jag att jag redan skrivit om honom: Bazooka i original, efter det "instrument" han konstruerade och som skulle förknippas med helt andra sammanhang.

"I reached for my gun." – En del vykort har korta men pregnanta texter som placerar dem mellan exaggeration och tall-tale. Åtskilliga torde göra god lycka i sociala medier hundra år senare.

De kort som haft störst chans att lura folk är de som inte överdriver stenhårt. En lök stor som en lastbil lurar väl (?) ingen, men hästar som "bara" är jättestora..?

En del montage är mer avancerade än andra. Inläggningen av de kanadensiska persikorna krävde sju statister och en del rekvisita i "full skala".

Modern teknik förekommer ibland, ofta på temat "den moderne bonden".

Jättemyggan är ett ovanligt exempel på hur man inte använt trickfoto utan en tillverkad modell. Den förekommer också i flera kort. Detta, där en mygga dräper en karl, är det mest dramatiska.

Efter att ha studerat en del exaggeration/tall-tale-kort så finner man några iögonenfallande gemensamma drag:
 • de kommer från landsbygden – en del är försedda med ortnamn och är en föregångare till turistkort à la "Hälsningar från Byhåla"
 • de visar upp landsbygden med dess jordbruksprodukter, samt tama och vilda djur
 • den genomsnittliga kvalitén är påfallande hög, särskilt med tanke på hur enkelt de framställdes.
Några mästare i genren var William H. Martin, Frank "Pop" Conard och Alfred Stanley Johnson, Jr. Många kort var närproducerade, framställda och tryckta i Kansas, Wisconsin, Dakota ...

Det finns en del tecknade vykort på samma tema. De ter sig sällsamt poänglösa i jämförelse, och måtte ha producerats av folk som verkligen inte haft relevanta talanger i närheten.