2018-12-02

Stjärnor med kaliumutbrott

T v ur Wing, Peimbert och Spinrad, H (1967), t h HD117034

1962 rapporterade två franska astronomer om ett märkligt fenomen. På spektrogram av stjärnan HD117034 hade de hittat kraftiga kaliumlinjer. Att stjärnor får utbrott och slungar ut mängder av tyngre grundämnen är ingen nyhet, men då är det blandat material. Den här gången var det enbart kalium.

Man letade vidare och hittade så småningom ytterligare två stjärnor med fenomenet. Men det märkligaste var inte att förklara fysiken eller att fenomenet hittades hos helt olika stjärnor. Det märkligaste var att de bara hittades på spektrogram gjorda på observatoriet i sydfranska Haute-Provence. Kanske det kalium man sett befann sig närmare Frankrike än HD117034 m fl?

Så småningom kom man fram till att så verkligen var fallet. Kaliumlinjerna i spektrogrammet visade sig vara identiska med de man får när man tänder en tändsticka. En rökare som stått på fel plats när spektroskopet var igång hade skapat en astronomisk fantom.

Källor:


Inga kommentarer: