2018-12-30

Evig september

One of the seasonal rhythms of the Usenet used to be the annual September influx of clueless newbies who, lacking any sense of netiquette, made a general nuisance of themselves.
- The Jargon File*: September that never ended

En gång i tiden var internet och alla dess fröjder förbehållna en liten delmängd av mänskligheten. Den största delen av denna delmängd utgjordes av folk som jobbade eller studerade på högskolor och universitet. Där noterade insatta att varje nytt läsår markerades av en flod (relativt sett) med nykomlingar med högst varierande koll på teknik och netikett, och som därför betedde sig på nyhetsgrupper och annat. Efter någon månad eller så lade sig "september-effekten", när nykomlingarna antingen fått grepp om det hela, eller tröttnat och övergått till andra förlustelser.

Men så kom ödesmånaden september 1993. American Online (AOL) erbjöd internet åt de otvättade massorna. Den vanliga "floden" överskuggades helt av de mängder av icke-akademiska nykomlingar som nu rasade in. Och till skillnad från nollorna så fortsatte de att strömma in, månad efter månad, år efter år ... Eternal September hade börjat: En ström av newbies som aldrig tar slut.
September 1993 will go down in net history as the September that never ended.
- Dave Fischer på gruppen alt.folklore.computers, januari 1994

Jag var aldrig särskilt mycket på Usenet när det begav sig (däremot har digests och annat processat material varit till stor nytta och/eller stort nöje) och har absolut ingen aning om hur det är idag. Nu för tiden söker sig väl inte blåbären dit?

* The Jargon File är en encyklopedisk sammanställning av hacker-slang, leetspeak och över huvud taget hela den kulturen. Den påbörjades 1975 – bara en sådan sak – och uppdaterades fram till åren efter millennieskiftet. Idag är den mest av historiskt intresse.

Inga kommentarer: