2012-07-31

Fantom-färger

 I Sverige är han som bekant blå. Liksom i resten av Skandinavien.

Men färg kan vara relativt. När svartvita serier ska färgläggas är det inte självklart hur. Enligt återkommande uppgift ska Lee Falk ha tänkt sig den grå fantomen som just grå, The Grey Ghost.
Men det blev istället lila – av allt att döma utfört av en anonym färgläggare på King Features som ansåg att lila stack ut bra på seriesidorna. Falk fortsatte att referera till Fantomen som "gråklädd" i dialogen ända till 50-talet, men insåg sedan att den lila färgen blivit inarbetad bland läsarna (åtminstone i USA, se mer nedan).
- Seriewikin: Fantomen

Om detta inte är helt fastslaget ("av allt att döma") så verkar det ännu osäkrare varför han blev blå. Något trycktekniskt? Eller höftade man till även här?


Den som letar kan hitta en rad kulörer. Jag vet inte hur etablerade alla är. I Brasilien verkar dock en röd Fantasma ha satt sig någorlunda. Samma färg har han i Italien.

2012-07-30

Lördagsfråga: Muser

 1. Star of India, ståtligt museifartyg i San Diego. Hette ursprungligen Euterpe.
 2. Thalia, anrik teater i Hamburg.
 3. Ångorgel, även kallad calliope. Det finns minst en i Sverige (se länken).
 4. Renault Clio hade en tid problem med självöppnande motorhuvar.
Euterpe, Thalia, Kalliope och Klio är musikens/flöjtspelets, komedins, epikens respektive historiens musor. Det visste, som vanligt höll jag på att skriva, Ole Bull.

2012-07-29

Exodus innantill

Properly read, it is the most potent force for atheism ever conceived.

- Isaac Asimov om Bibeln

Minns ni konflikten mellan Moses och farao? "Släpp oss", sade den förste. "Aldrig", svarade den andre. "Nåväl", sade den förste, och så släppte Herren lös något jävelskap över Egypten. "Hjälp! Okej då!" svarade farao -- för att lite senare ändra sig. Och så till nästa landsplåga.

Läser man innantill, vilket jag inte gjort förrän nu, så ser man att det var riggat. Det var Gud som fick farao att hela tiden ändra sig, så att Gud därmed fick tillfälle att visa vem som bestämmer.

"Jag skall göra farao hård och omedgörlig, så att han inte lyssnar på er, hur många tecken och under jag än gör i Egypten. Jag skall bära hand på Egypten och föra mina härar, mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten under väldiga straffdomar. När jag lyfter min hand mot Egypten och för Israel ut därifrån, då skall egypterna inse att jag är Herren."

- 2 Mos. 7:3-5


Läsning för ateister: www.bibeln.se

2012-07-27

Wilberforce och Huxley 1860

Känns namn och årtal igen? Ni har hört debatten från Oxford University Museum den 30 juni återgiven:

Mest känt från den legendariska sammandrabbningen är hur Wilberforce frågar Huxley "om det var via sin farfar eller farmor som denne räknade sin härkomst från aporna". Huxley påstås då ha svarat att han inte skulle skämmas för att ha en apa till förfader, men att det vore en skam att vara besläktad med en man som använde sina stora gåvor till att fördunkla sanningen.

- Jacob Löndahl, Kyrkan mot vetenskapen, Forskning & Framsteg 30 juni 2010

Meningsutbytet har fått en status som milstolpe och vattendelare: Det var här som vetenskap och religion fann att de inte skulle kunna dela på scenen i längden, etc. Som så ofta är fallet, blir händelsen allt mindre intressant ju närmare man studerar den. Flera av detaljerna - att tumult skulle ha utbrutit, damer svimmat, kaptenen på Beagle ha viftat med Bibeln etc - är avgjort tillagda i efterhand. Förfalskade, med andra ord.

För att ta en detalj:

Plötsligt förstod han vad som hade hänt - att den resa han var ansvarig för ledde till skapelsens ifrågasättande. Kapten FitzRoy tog det så illa att han på dagen fem år senare tog sitt liv.

- SR Vetandets Värld: Den stora debatten mot Darwin, 13 maj 2009

Robert FitzRoy tog livet av sig den 30 april 1865. Den primära anledningen, enligt Wikipedia-artikeln, var att han blivit utblottad sedan han bekostat landets motsvarighet till SMHI (dagens Met Office) ur egen ficka. (I samma artikel nämns hans uppträdande i Oxford, dock utan källor angivna.)

En annan detalj rör T. H. Huxley. Vid den här tiden var han ännu inte "Darwins bulldog"; hans karriär som enveten försvarare av evolutionen hade bara börjat. Många av åhörarna hörde inte ens farfar/farmor-svaret, som dock gavs - så långt är det inte en faktoid.

Ännu en detalj som glömts bort fullständigt är att debattens vinnare varken behöver ha varit Huxley eller ens Wilberforce, utan även kan ha varit Joseph Dalton Hooker som levererade det sista inlägget.

... at the time it received only a few passing references in newspapers and Brooke argues that "the event almost completely disappeared from public awareness until it was resurrected in the 1890s as an appropriate tribute to a recently deceased hero of scientific education".


Wikipedia: 1860 Oxford evolution debate

2012-07-26

Koranen och vetenskapen

Även den minst bibel-beläste torde känna till tillräckligt mycket om denna källa, för att undgå att imponeras av påståenden om dess vetenskaplighet: Vare sig i GT eller NT finns någonting som avslöjar att författarna visste mer om saker och ting än någon samtida. (Och låter man sig imponeras, torde det snarare bero på klent förstånd.)

Hur är det då med Koranen?

Koranen [...] är inte bara fri från motsättningar i sina berättelser utan har också en egenskap som tål undersökningar från en vetenskaplig synpunkt, d v s innehållet överensstämmer med modern vetenskap. Det är otänkbart att en människa på Muhammeds tid kan har varit författaren. Modern vetenskap tillåter oss att begripa vissa av Koranens verser, som hittills varit omöjliga att tolka.

- Maurice Bucaille, Koranen och modern vetenskap

Bucaille (1920-1998) var läkare från Frankrike. Han konverterade till islam och gjorde därefter en stor sak av dels hur dålig Bibeln var på vetenskap - inte det svåraste - dels hur bra Koranen var i samma gren. Här beskrivs universums byggnad och tillblivelse, livets uppkomst, genetik och blodomlopp... Allt i enlighet med rön som gjorts efter eller långt efter Muhammeds tid.

Om man får detta framlagt som ett faktum, och varken har Bucaille eller Koranen tillgängliga för kontroll, så kan man bli svarslös. Hur ser då doktorns resonemang ut?

Här är ett exempel, och jag börjar med hans slutsats:

Här är en hänvisning till den allmänna stadigheten hos jordskorpan. Det är välkänt att på ett tidigt stadium, innan jordskorpan kallnade, var den ostadig.

Det är en kommentar av följande vers:

Vem har gjort jorden till boplats för [alla former av liv] och låtit den genomkorsas av floder och sänkt ned i den fast förankrade berg, och satt ett hinder mellan de två stora vattenmassorna [som de inte överskrider]? [27:61]

Den här hade också fungerat:

Och Han har sänkt ned i jorden fast förankrade berg, så att den inte svajar under er fot, och [lagt ut] älvar och stigar, för att ni skall kunna ta er fram [16:15]

Metoden är varken oväntad eller ny: Den heliga skriften jämförs med dagens färskaste facit, så fantasifullt, förlåtande och förnumstigt efterklokt som man bara vågar.

En vetenskapshistoriskt intressant detalj är när facit senare visar sig vara fel. Bucaille kände tydligen inte till accepterandet av kontinentaldriften. Så vitt han visste, hade jordskorpan varit ostadig för mycket länge sedan, för att sedan stelna (jämför Kontinentaldrift 1858). Det var också bekräftelser på detta som han fann i Koranen.

Och du skall se bergen, som du trodde vara orörliga, driva förbi liksom molnen driver förbi - Guds verk, som i allt är fulländat! [27:88]

Om man å andra sidan fått lära sig plattektoniken, så är det lika lätt att hitta bekräftelser av denna, när man läser förlåtande och efterklokt. Versen ovan används som belägg i framställningen nedan.

It is without doubt a great miracle that this scientific fact, only recently discovered by science, should have been revealed in the 7th century, when conceptions of the nature of the universe were based on superstition and myth. This is another very important proof that the Qur'an is the word of Allah.

- Miracles of the Qur'an: The Movement of Mountains

Varför tog inte Bucaille fasta på detta, och visade världens geologer att den egendomliga hypotesen om kontinentaldrift var sann eftersom den styrktes av Koranen? Jo, därför att han inte hade facit. Ibland är det så här enkelt att vederlägga beskäftiga teologer som inte vet vad de håller på med.


Svenska översättningar av Mohammed Knut Bernström, www.koranensbudskap.se.

2012-07-25

En persondator 1965..?

Olivetti ställer en dator på ditt skrivbord


Den har alla essentiella egenskaper hos "traditionella" datorer (hastighet, logiska operationer, utskrift, programmerbarhet), men är bara något större än en skrivmaskin, kräver inte en utbildad operatör, och innehåller allt som behövs.

En annons från British Olivetti, mitten av 1960-talet. Maskinen hette Programma 101, utvecklad 1962-65. Den skulle komma att säljas i 40 000 exemplar, de flesta i USA. Där blev den din för $3200, en summa för vilken man istället kunde få exempelvis en ny Chevrolet Impala.

Var då detta en dator? Eller en programmerbar räknare?

Frågar man italienare så verkar man ofta få det förväntade svaret: "il primo personal computer". Själv har jag svårt att komma på vad jag tycker. Den går avgjort inte att jämföra med en samtida maskin som PDP-8 för $25000 (vilket görs på italienska Wikpiedia), men å andra sidan vet jag inte riktigt hur en "persondator" från 1960-talet skulle kunna se ut.

En teknisk detalj som jag finner särskilt fascinerande är RAM-minnet. Det var en sorts delay line memory som använde metalltråd. Enkelt uttryckt utgjordes bitarna av "vågor" på tråden som gick runt, runt och plockades fram när de behövdes... OK, det där blev inte så åskådligt. Men läs själva. Idén var inte ny och fungerade alldeles förträffligt, givet förutsättningarna.


Wikipedia: Programma 101

2012-07-24

Oljeriggat

Vad händer här?Svar 1: Shell har ett kalas för att fira två nya oljeriggar. Som en kul grej har man en miniatyrrigg där gästerna kan hälla upp sina drinkar. När den ska förevisas går dock något fel. Mörk vätska sprutar ut över modellandskapet intill...

Svar 2: Filmen är inte äkta utan - ursäkta - riggad: Viral Campaign Revealed.

Är detta ett problem? Ryan Holiday på Forbes tycker det. Notera att film #2 lades ut dagen efter film #1. Typiskt nog har den inte tiondelen så många visningar.
2012-07-23

Lördagsfråga: April 1889


 1. Ludwig Wittgenstein, född den 26 april 1889.
 2. Charlie Chaplin, född den 16 april 1889.
 3. Adolf Hitler, född den 20 april 1889.
 4. Arnold Toynbee, född den 14 april 1889.
Filosofen, komikern, diktatorn och historikern är alltså födda inom loppet av två veckor i april 1889. Jag antar att astrologer kan förklara fenomenet... Hm.

Snabbt och säkert satt av Ole Bull.

2012-07-22

Snabba bruna rävar

Ät inte lax med nudlar hemma utan rakia och lite stark paprika!

Min fina foxterrier och don Quixote tillverkar ett par magiska skor med en 20-watts lampa

Vår underlige zulu från badön spelade faktiskt whist och quickstep i min taxi

Vad är detta? Solsting en sån här sommar?

Men den här då:

The quick brown fox jumps over the lazy dog

35 bokstäver. Om vi ändrar det inledande the till ett a så är vi nere i 33. Ibland blir jumps till jumped vilket innebär att s:et tappas bort, och då blir det ju helt fel.

Jackdaws love my big sphinx of quartz

31 bokstäver. Har visst använts i Windows XP.

Sphinx of black quartz, judge my vow

29 bokstäver. Används i Adobe Indesign. Min favorit.

Visst kan man få dem ännu kortare, ända ner till "perfekta" (för engelska) 26 - men, som det verkar, enbart genom att dra till med avgjort besynnerliga ord (walesiska glosor är populära), eller än värre förkortningar och egennamn. Vilket ju är en helt annan sport.

I synnerhet det första engelska exemplet är välkänt, betydligt mer så än de från bulgariska, ungerska och norska som inledde denna blogpost. Vad har vi då på svenska?

Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor

Denna har nog alla som sysslat med typsnitt sett. Bortsett från gammeldags stavning så är ett större problem att såväl q som x och z saknas.

Gud hjälpe Zorns mö qvickt få byxa

Här fattas bara w, samt en gammeldags stavning. Men 28 bokstäver! Inga dubletter! Och vilken mening sen. Varför ser man inte den här oftare.


Mer läsning och många, många fler exempel

2012-07-20

Pteranodon

I bloggposten Brontosaurus tog jag upp det frimärke som US Post gav ut 1989 med just det namnet angivet. Det ledde till en underlig debatt när purister av något slag protesterade mot att man kallade den brontosaurus snarare än det petnoga räknat egentliga artnamnet apatosaurus. Den som bäst återgett "kontroversen" är Stephen Jay Gould i Bully for Brontosaurus där han påpekar att brontosaurus är ett synnerligen vedertaget namn, att det även ur en vetenskaplig synvinkel är fullt acceptabelt, och att frågan är fullkomligt irrelevant.


Han påpekar även att samma block innehöll frimärken med tyrannosaurus, stegosaurus och så den ovan. Detta är dock ingen dinosaurie - sådana var uteslutande landlevande. Havsödlor som ichthyosaurus var inte dinosaurier. Flygödlor som pteranodon var heller inte dinosaurier utan pterosaurier, som i sin tur var så kallade arkosaurier. De var stora och är utdöda, men inte alls så nära släkt med dinosaurier som man kan ha för sig.

Detta "fel" genererade dock noll uppmärksamhet, trots att det egentligen var större än att kalla en brontosaurus för brontosaurus.

2012-07-19

etaoin shrdlu

Sett begreppet, namnet, eller vad man ska kalla det? Etaoin Shrdlu. Det är tryckfelsnisse på engelska, ungefär. Den egendomliga frasen har en intressant historia.

Linotype var ett varumärke för sättningsmaskiner. Man skrev in texten på tangentbordet, motsvarande blytyper sattes, och när man var klar med en rad (line-o'types) spottades den ut för att placeras i tryckpressen.

Eftersom man inte kunde ändra i efterhand innebar ett felslag att man fick kassera en hel rad. Om man skrev fel var det därför lika bra att fylla ut resten av raden så den kunde dunkas ut och man kunde börja från början. Ett snabbt sätt att mata in skräptecken var att låta fingret glida utmed en kolumn av tangenter. Dessa var förresten inte arrangerade i QWERTY-systemet utan efter frekvens: de vanligaste tecknen till vänster (här en bild där det framgår tydligt). Sålunda kom skrivfel ofta att följas av nonsensorden "etaoin shrdlu".

Sådana rader skulle alltså kasseras. Oftast blev det så. Ibland inte. Varför tidningsläsare då och då stötte på den märkliga trollformeln. Den kom också att användas i en rad andra sammanhang, som en sorts mem. Det första jag stötte på var Terry Winograds dataprogram SHRDLU, en fin övning i AI och NLP (inte neurolingvistisk programmering utan natural language processing).

2012-07-18

En kosack i Neanderthal

Man hade hittat ben tidigare, men det var fyndet i Neanderdalen - Neanderthal på tyska - 1856 som gav "människovarelsen" uppmärksamhet och ett namn. Något som inte alls var självklart från början var dess ålder. Tusentals år, tiotusentals, eller jämförelsevis modern?

Professor August Franz Mayer i Bonn var inne på det sistnämnda spåret. Han påpekade att kosacker hade uppehållit sig i området i Napoleonkrigens 1814. Därav flera av de ovanliga och robusta dragen. Och resten, menade han, kunde förklaras om man begåvade en kosack med benuppmjukande rakit eller engelska sjukan. Denne tämligen olämplige ryttarsoldat skulle ha kravlat sig undan och upp i en grotta för att sedan dö.

Långsökt? Jämfört med en nyupptäckt sorts människa var det rätt och riktigt att försöka ge en enklare förklaring. Sådana tenderar ju att vara de rätta, långt oftare än de omvälvande fåtaliga som vi får läsa om i böckerna. Även om just Mayers kosack kanske inte hade större chanser än en gammal neanderthalare med ledgångsinflammation skulle haft som kavallerist - för det var ett sådan individ, kom man senare på, som hittats 1856 (för övrigt var fyndet ca 40 000 år gammalt). Det är därifrån bilden av den klumpiga och groteskt primitiva neanderthalaren kommer.

2012-07-17

Norrlands Venedig

Ett japanskt par tillbringar sin smekmånad i Europa. Efter en halvdag i Stockholm - det är väl vad den staden kan vara värd - tar man nattåget till Venedig. Väl framme ser det inte ut som de tänkt sig. Var är de någonstans?

Lösning: När de bad att få åka till Venice, så fick de biljetter till Vännäs utanför Umeå.

Jag hörde historien som ovan under tidigt 1990-tal. Andra har återgett andra varianter, såväl tidigare som senare. Detaljerna skiljer, poängen är densamma. Oavsett om den bygger på en sann händelse eller inte, så är det därmed en klintbergare.

Men bygger den då på en sann händelse? Tja. Jag tror inte det, av flera skäl, men det är nu en fråga som inte låter sig besvaras negativt. Om det däremot inträffat så borde det gå att få besked.

2012-07-16

Lördagsfråga: Adligt

 1. Habsburg. Borgen som släkten tog sitt namn efter.
 2. Bjälbo kyrka. Långt senare kom en ätt som ofta kallas Folkungarna att även betecknas som Bjälboätten. Det senare namnet är nog att föredra om man vill minimera missförstånd.
 3. Hohenzollern, det nuvarande slottet på berget Zollern. Ett tidigare gav namn åt släkten.
 4. Windsor. Detta är the long walk som leder fram till slottet utanför bild. För detaljer om hur den ursprungligen inte särdeles engelska ätten fick sitt nuvarande namn, se bloggposten Sachsen-Coburg-Gotha av England.
En intressant lördagsfråga att sätta ihop. Lagom klurig också, knäckt av magnus.

2012-07-15

Justerande vetenskap

Robert A. Millikan, han som var så säker på att relativitetsteorin var fel att han lyckades bekräfta den bättre än någon annan och fick ett nobelpris till tack (se bloggposten Inga resultat är också resultat), fick även priset för ett annat experiment: När han lyckades mäta elektronens laddning bättre än någon dittills gjort.

Mätningen utfördes med en sinnrik metod. Olja sprejades in i ett elektriskt fält. Genom att jämföra fältets påverkan på de mikroskopiska dropparna med gravitationen - två faktorer som var kända - kunde man räkna ut hur stor laddning en viss droppe hade. Millikan visade att denna alltid utgjorde en multipel av ett visst tal: den minsta möjliga laddningen e, den som motsvarade en ensam elektron.

Millikans siffra var mycket bra, särskilt jämfört med vad andra kommit fram till (det var inte ens självklart att elektrisk laddning var kvantiserad). Vi vet att den låg en smula under det rätta värdet. Så småningom kom andra forskare fram till bättre värden ... Men de låg fortfarande lite lågt. Sedan förbättrades värdet på e, i en sakta uppåtstigande kurva. Det verkar vara en intressant psykologisk effekt: Man ville inte gärna fjärma sig allt för mycket från auktoritetens etablerade värde. När man hittade en serie möjliga värden som låg ovanför, höll man sig i den lägre delen.


Wikipedia: Oil drop experiment

2012-07-13

Bioenergi mot insekter

"Bioenergi" kan visst användas till lite av varje... När den inte gör fotbollsspelare ännu vassare (som i Görbillig Power Balance) så kan den jaga bort fästingar och knott. Praktiskt nog kan den tydligen lagras på ett enkelt sätt, som hologram i förra fallet eller i en magnetremsa i det senare. Noga räknat är det någon sorts resonans det är frågan om, med djurets "frekvenser" plus kortets.

Shoo!Tag kortet har en liten magnetremsa som innehåller ett unikt, tredimensionellt, elektromagnetiskt och statiskt fält som tillsammans med användarens naturliga, elektriska fält skyddar mot insekter. Kortet förstärker alltså bara användarens eget elektriska fält (som användaren själv sänder ut naturligt) genom att lägga till några frekvenser, som insekterna i studier har visat sig undvika. Kortet tar inte energi från användaren, utan förstärker endast den energi som redan finns. Eftersom kortet endast använder sig av jordens egna energier, har det inga negativa följder för användaren.

- Fastinghalsband.se: Shoo!TAG Hästar mot bromsar och flugor

Det... Okej.

Korten förefaller att se ut som och på alla andra sätt vara identiska med kreditkort o.dyl. Här finns fler konstigheter än jag ids ta upp. Att jag lyfter hästkorten beror på att de, som alltid i sammanhanget, är en bit dyrare än motsvarande kort för hundar, folk m.fl.


Tipstack till Mikael L.

2012-07-12

Oskuld och arsenik

I december 2010 höll NASA en presskonferens, med mycket ståhej och hemlighetsmakeri in i det sista. Hade de upptäckt liv utanför jorden? Nej, men det var inte mycket sämre: En forskargrupp hade upptäckt en mikroorganism som tydligen kunde använda arsenik istället för fosfor i sitt DNA.

Ifall det inte låter särskilt upphetsande: Jo, det är det. Hittills har åtminstone sex kemikalier ansetts fundamentala för liv, åtminstone den sortens liv vi känner till: kol, syre, kväve, väte, fosfor och svavel. Om en av dessa kan ersättas med en annan så innebär det, bland mycket annat, att sannolikheten ökar starkt för att liv finns utanför jorden. För att sammanfatta.

Nyheten fick det mottagande som man förväntat. Liksom den kritik som man åtminstone borde ha förväntat sig. Eller?

För att sammanfatta: När folk upprepade försöken på mikroorganismen GFAJ-1 så fann de bland annat att fosfor i dess DNA inte ersatts med arsenik. Vidare: En odling som inte fick näring växte inte. Om den fick arsenik, även i halter som skulle döda även rätt hårdhudade kryp, så dog den inte – men inte heller växte den. Däremot växte den sakta om arseniken ifråga innehöll små mängder näring i form av fosfat, vilket av kemiska skäl är en vanlig "förorening" i sammanhanget.

Det var det som hänt. Forskarna hade lurat sig själva. Och med sig hade de fått NASA, och många andra. "Arsenik-livet" ser ut att bli en klassiker i samma genre som kall fusion, polyvatten, N-strålar och allt vad det varit.

Lackmustestet av en forskare är reaktionen när arbetet kritiseras. De bästa forskarna lyssnar och funderar över kritiken, försvarar vad de fortfarande tror på och, framför allt, inser bristerna och använder kritiken för att förbättra sig. Detta är förvisso inte alltid så lätt. Det är lätt, mycket lätt, att bli defensiv istället – att se kritiken som ett angrepp, se dunkla motiv bakom, och strunta i innehållet. 

Men jag tycker att den värsta reaktionen är när man tolkar kritik som en sorts dygd. Och det fanns tecken bland det Wolfe-Simon sade som indikerade att hon börjar att tycka om att se sig själv som en bildstormare, någon som har oortodoxa idéer som det vetenskapliga etablissemanget inte kan hantera. Och att kritik av hennes arbete inte är försök att komma närmare sanningen utan en konspiration för att dölja den. Flera gånger nämnde hon andra forskare vars idéer inte accepterades när de föreslogs, men som i det långa loppet visade sig ha rätt. Problemet är att många fastnar i det här tänkesättet – att bli en bildstormare blir deras vetenskapliga identitet (vi känner alla till sådana …). 

- Michael Eisen, Felisa Wolfe-Simon (of arsenic infamy) is no more convincing in person than in print, 18 mars 2011

Istället för att granska sig själv ser man sig som en Galilei. En förståelig, mänsklig och mycket vanlig reaktion.

Sammanfattningar av kritiken av studien finns mest överallt. Allt är heller inte nytt, som Eisens blogg ovan. Här är två exempel på måfå.

Populär Astronomi: Hajpade bakterier var arseniktåliga men inte mer
BBC: Studies refute arsenic bug claim

2012-07-11

Fredag den 13:e skeptikerpub

Vad händer i Trollhättan? Jo:

SKEPTIKERPUB Fira fredag den 13 med VoF Trestad och VoF Göteborg, O'Learys kl 18. Det blir föredrag med författaren Peter Olausson om faktoider. Innan puben finns det möjlighet att delta i vidskeplighetsövningar på Kungsgatan kl 16-18.

- Vad är en skeptikerpub?
- Det är en pubkväll som inleds med ett föredrag. Ett ganska så lättsamt sådant som definivt är begripligt utan några högskolepoäng. Men innan dess kommer vi att inleda dagen med lite vidskeplighetsövningar på Kungsgatan i Trollhättan. Varje gång det är fredag den 13 brukar vi från VoF Göteborg stå i Brunnsparken och då har vi bland annat med oss en stege som vi ber personer att gå under. Det är förvånansvärt många som tycker att det är jättehemskt att gå under en stege och tror man på sådant kan man ju tro på vad som helst.

- Undertecknad intervjuas av Kristina Stulken i tidningen Trollhättan 7 dagar, 11 juli 2012


2012-07-10

Fetma ökar (bland diabetiker)

Antalet feta personer mellan 30 och 60 år ökar kraftigt, visar ny statistik från nationella diabetesregistret som SVT:s Rapport har tagit del av. Varannan man och sex av tio kvinnor är i dag feta eller har ett BMI över 30. Det leder till att diabetes kryper längre och längre ner i åldrarna, allt oftare drabbas yngre personer av diabetes på grund av fetma. Dessutom bär hundratusentals människor på sjukdomen utan att veta om det.

- Fetma ökar kraftigt bland vuxna, SvD 9 juli 2012 kl 07:50

Även om BMI förvisso är ett trubbigt mått så förefaller värdet 30 att vara bortom felmarginalerna; WHO klassar det som obese (klassen ovan overweight), och om du är över 40 är det rentav morbidly obese. Den beteckningen skulle alltså gälla ungefär hälften av oss. Herregud! Är det sant? Hur skulle det kunna vara sant?

Enkelt: Det är inte sant.

Om ni följer länken ovan kommer ni till en uppdaterad version av artikeln. Där har man kompletterat med den synnerligen relevanta detaljen att det var frågan om 50-60 % av diabetiker. Inte folk i allmänhet. Så lätt kan faktoider skapas. Var felet först gjordes vet jag inte, det har visst även förekommit i andra kanaler.


Det kanske inte minsta problemet med sådana här grodor utgörs av att den faktiska nyheten kan försvinna. Jämför SVT:s Många har diabetes - utan att veta om det. Där antyds också att det var diabetesföreningens närvaro i Almedalen som gav frukt. Jag antar att det är OK när det gäller behjärtansvärda frågor.

Ros till @Vilsjin som kollade såväl TT:s artikel som källan, årsrapporten 2011 från Nationella Diabetesregistret [PDF]. Illustrationen från sid 26. Ris till alla som förmedlade "nyheten" utan att tänka efter.

2012-07-09

Lördagsfråga: Bit

 1. Minnesmärke i Bitburg över byggandet av en tydligen viktig järnväg mellan denna ort och Erdorf. Hade kunnat köra en ölfråga också, men den var för svår att få lagom svår.
 2. Ett så kallat kärnminne eller ferritminne. Varje ferritring - de är i storleksordningen några millimeter - lagrar en bit, nämligen 1 eller 0 om den är magnetiserad åt ena eller andra hållet.
 3. Courtney Love och Kat Bjelland. Den förra spelade under en helt kort tid (veckor) bas i den senares band Babes in Toyland, ibland förkortat BiT.
 4. En kvarts dollar, som synes. På grund av några numismatiska vändningar (läs mer på WP) kallas detta mynt också two bits. Som i "shave and a haircut - two bits"; det är alltså en prisuppgift.
Denna bit sattes av Magnus. Bra.

2012-07-08

Faulkner och det stora kriget

- Vilket världskrig tycker du var svårast?
- Under det förra kriget levde vi i konstant rädsla för att grejen skulle fatta eld. Vi hade inte alla dessa instrument och visare. Allt vi gjorde var att be att planet inte skulle brinna upp. Vi hade inte fallskärmar. Inte mycket att välja på. Andra världskriget måste ha varit svårare. (Not: Mr Faulkner bröt båda benen i en flygkrasch under första världskriget.)

- Intervju med Lavon Rascoe, Conversations with William Faulkner (University Press of Mississippi 1999), sid 71

Som så många andra längtade Faulkner efter att få vara med i det stora kriget. Han gick i RAF:s flygskola i Toronto, men kriget tog slut innan utbildningen var klar. Icke desto mindre hävdade han livet ut att han varit stridspilot, flugit uppdrag över Frankrike, och att hans skadade ben (han gick alltid med käpp) var en krigsskada.

2012-07-06

Röd och vacker

...krasnaja betyder röd, men (den feminina formen av) vacker heter krasivaja. Likheten mellan dessa adjektiv gör att de mycket ofta blandas ihop av nybörjare. Om man ändå vill nämna det här med att Röda torget fått sitt namn av att katedralen kallats vacker är det med andra ord en felhörning snarare än ett missförstånd som ligger bakom det.

Anna Fock rättade en uppgift i artikeln på faktoider.nu: Moskovitiskt/Röda torget. "Det lär ursprungligen ha varit [Vasilij-]katedralen som först fick epitetet, som därefter övergick till torget."

Om den berömda katedralen med de kulörta lökkupolerna med rätta kallats vacker krasivaja, så var det alltså en lätt justerad form som blev till det röda krasnaja i Röda torget Krasnaja plosjtjad.

2012-07-05

The Hobbit (1966)

Bilbo som ni aldrig sett honom förr.Denna märklighet är ett exempel på en s.k. ashcan copy, en företeelse jag tog upp i bloggposten Fantastic Four (1994). I korthet hade en viss William Snyder filmrättigheten till en bok som han kanske, kanske inte tänkte realisera. Plötsligt (i slutet av 1960-talet) slog Tolkiens böcker igenom stort i USA, och hobbitar blev hett. Samtidigt höll tiden på att rinna ut för rättigheterna; om Snyder inte gjorde en film, bra eller dålig, kort eller lång, skulle han bli av med dem.

Då gjorde han en film. Det blev en delvis animerad men mest oanimerad tecknad film på drygt elva minuter, hoprafsad på en månad. Den visades på någon bio i New York på rättighetskontraktets sista dag (och aldrig mer, kantänka). Därmed förnyades kontraktet, och Snyder kunde senare sälja rättigheterna med god förtjänst.

Vet inte om cineaster och Tolkien-fantaster haft tillgång till filmen förut, men i januari i år lades den upp på Youtube. Om ni är av den känsligare sorten, som får blodstörtning när man blandar ihop quenya och sindarin etc., så ska ni nog inte se den. Jag vet inte riktigt vad det ser ut som - kanske en piratversion från någon öststat, inte helt utan kvaliteer men bra nära, smäckigt och bara delvis med koppling till originalet.


Källa: Ashcan Copy, tvtropes.org

2012-07-04

Konsten att läsa tankar

Henrik Fexeus, Hjärnstorm, andra säsongen. Vet inte om alla avsnitten är med (har inte dubbelkollat), men det lär finnas utlagt in extenso på Youtube. Åtminstone i skrivande stund - man vet aldrig när sånt här kan plockas bort.


2012-07-03

Vetenskap och religion

En kommentar jag såg någonstans, att vetenskap är OK så länge den inte angriper religion, var den ledtråd jag behövde för att förstå problemet. Så länge vetenskap inte angriper religion behöver ingen bry sig om den och ingen behöver lära sig någonting.

- Richard Feynman föreläser om den vetenskapliga kulturens roll i dagens samhälle, Galileo-symposiet 1964

2012-07-02

Lördagsfråga: Mud(d)

Den här var tydligen svår. Men fina försök kom in. Kanske en del dyker upp i framtida frågor...

 1. Reese Witherspoon (hö hö). Aktuell i filmen Mud.
 2. Tigerfötter leder till Tiger Feet från 1974 med glamrockarna Mud.
 3. En katt i en mudd.
 4. World of Warcraft är världens mest kända MMORPG - se, det var en förkortning det. Innan grafiken uppfanns körde vi samma sak med text. Jo, faktiskt... Och det kallades Multi User Dungeon, MUD.

2012-07-01

De sista ändringarna

Det sista korrekturet på Blindspår lär dyka upp imorgon måndag. Sedan kan den gå i tryck mot slutet av veckan. Så den kan dyka upp i boklådor och recensioner under augusti.

En nackdel med att den går i tryck är att det då inte blir några fler ändringar.

En fördel med att den går i tryck är att det då inte blir några fler ändringar... För vad korrektur och justeringar beträffar har mättnaden uppnåtts med god marginal; nu vill jag inte ändra något mer.