2012-07-19

etaoin shrdlu

Sett begreppet, namnet, eller vad man ska kalla det? Etaoin Shrdlu. Det är tryckfelsnisse på engelska, ungefär. Den egendomliga frasen har en intressant historia.

Linotype var ett varumärke för sättningsmaskiner. Man skrev in texten på tangentbordet, motsvarande blytyper sattes, och när man var klar med en rad (line-o'types) spottades den ut för att placeras i tryckpressen.

Eftersom man inte kunde ändra i efterhand innebar ett felslag att man fick kassera en hel rad. Om man skrev fel var det därför lika bra att fylla ut resten av raden så den kunde dunkas ut och man kunde börja från början. Ett snabbt sätt att mata in skräptecken var att låta fingret glida utmed en kolumn av tangenter. Dessa var förresten inte arrangerade i QWERTY-systemet utan efter frekvens: de vanligaste tecknen till vänster (här en bild där det framgår tydligt). Sålunda kom skrivfel ofta att följas av nonsensorden "etaoin shrdlu".

Sådana rader skulle alltså kasseras. Oftast blev det så. Ibland inte. Varför tidningsläsare då och då stötte på den märkliga trollformeln. Den kom också att användas i en rad andra sammanhang, som en sorts mem. Det första jag stötte på var Terry Winograds dataprogram SHRDLU, en fin övning i AI och NLP (inte neurolingvistisk programmering utan natural language processing).

Inga kommentarer: