2012-07-20

Pteranodon

I bloggposten Brontosaurus tog jag upp det frimärke som US Post gav ut 1989 med just det namnet angivet. Det ledde till en underlig debatt när purister av något slag protesterade mot att man kallade den brontosaurus snarare än det petnoga räknat egentliga artnamnet apatosaurus. Den som bäst återgett "kontroversen" är Stephen Jay Gould i Bully for Brontosaurus där han påpekar att brontosaurus är ett synnerligen vedertaget namn, att det även ur en vetenskaplig synvinkel är fullt acceptabelt, och att frågan är fullkomligt irrelevant.


Han påpekar även att samma block innehöll frimärken med tyrannosaurus, stegosaurus och så den ovan. Detta är dock ingen dinosaurie - sådana var uteslutande landlevande. Havsödlor som ichthyosaurus var inte dinosaurier. Flygödlor som pteranodon var heller inte dinosaurier utan pterosaurier, som i sin tur var så kallade arkosaurier. De var stora och är utdöda, men inte alls så nära släkt med dinosaurier som man kan ha för sig.

Detta "fel" genererade dock noll uppmärksamhet, trots att det egentligen var större än att kalla en brontosaurus för brontosaurus.

2 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Jag har påpekat det här förut, fast du verkar inte ha lyssnat. Dom vetenskapliga namn du använder, är namn på SLÄKTEN, inte på ARTER. Det finns en viktig skillnad där. Tiger, lejon, leopard och jaguar, är fyra olika arter. Men dom tillhör samma släkte, med det vetenskapliga namnet Pantera. Bara som en jämförelse...

Hexmaster sa...

Jag har lyssnat. Det är inte alltid jag bryr mig.