2012-07-27

Wilberforce och Huxley 1860

Känns namn och årtal igen? Ni har hört debatten från Oxford University Museum den 30 juni återgiven:

Mest känt från den legendariska sammandrabbningen är hur Wilberforce frågar Huxley "om det var via sin farfar eller farmor som denne räknade sin härkomst från aporna". Huxley påstås då ha svarat att han inte skulle skämmas för att ha en apa till förfader, men att det vore en skam att vara besläktad med en man som använde sina stora gåvor till att fördunkla sanningen.

- Jacob Löndahl, Kyrkan mot vetenskapen, Forskning & Framsteg 30 juni 2010

Meningsutbytet har fått en status som milstolpe och vattendelare: Det var här som vetenskap och religion fann att de inte skulle kunna dela på scenen i längden, etc. Som så ofta är fallet, blir händelsen allt mindre intressant ju närmare man studerar den. Flera av detaljerna - att tumult skulle ha utbrutit, damer svimmat, kaptenen på Beagle ha viftat med Bibeln etc - är avgjort tillagda i efterhand. Förfalskade, med andra ord.

För att ta en detalj:

Plötsligt förstod han vad som hade hänt - att den resa han var ansvarig för ledde till skapelsens ifrågasättande. Kapten FitzRoy tog det så illa att han på dagen fem år senare tog sitt liv.

- SR Vetandets Värld: Den stora debatten mot Darwin, 13 maj 2009

Robert FitzRoy tog livet av sig den 30 april 1865. Den primära anledningen, enligt Wikipedia-artikeln, var att han blivit utblottad sedan han bekostat landets motsvarighet till SMHI (dagens Met Office) ur egen ficka. (I samma artikel nämns hans uppträdande i Oxford, dock utan källor angivna.)

En annan detalj rör T. H. Huxley. Vid den här tiden var han ännu inte "Darwins bulldog"; hans karriär som enveten försvarare av evolutionen hade bara börjat. Många av åhörarna hörde inte ens farfar/farmor-svaret, som dock gavs - så långt är det inte en faktoid.

Ännu en detalj som glömts bort fullständigt är att debattens vinnare varken behöver ha varit Huxley eller ens Wilberforce, utan även kan ha varit Joseph Dalton Hooker som levererade det sista inlägget.

... at the time it received only a few passing references in newspapers and Brooke argues that "the event almost completely disappeared from public awareness until it was resurrected in the 1890s as an appropriate tribute to a recently deceased hero of scientific education".


Wikipedia: 1860 Oxford evolution debate

Inga kommentarer: