2012-07-04

Konsten att läsa tankar

Henrik Fexeus, Hjärnstorm, andra säsongen. Vet inte om alla avsnitten är med (har inte dubbelkollat), men det lär finnas utlagt in extenso på Youtube. Åtminstone i skrivande stund - man vet aldrig när sånt här kan plockas bort.


Inga kommentarer: