2012-07-03

Vetenskap och religion

En kommentar jag såg någonstans, att vetenskap är OK så länge den inte angriper religion, var den ledtråd jag behövde för att förstå problemet. Så länge vetenskap inte angriper religion behöver ingen bry sig om den och ingen behöver lära sig någonting.

- Richard Feynman föreläser om den vetenskapliga kulturens roll i dagens samhälle, Galileo-symposiet 1964

Inga kommentarer: