2014-04-30

Valborg och igelkottar


"Tänk på att för igelkotten är Valborg den farligaste dagen på hela året. Innan du eldar, se till att det inte gömmer sig en igelkott under rishögen."

- Svenska Naturskyddsföreningen: Stek mig inte på Valborg

Får man efteråt reda på hur många igelkottar som faktiskt räddats?

2014-04-29

Tyskland anfaller Danmark

"Som bekant, är Danevirkeställningen vid Slesvigs sydgräns det bålverk, varigenom det är möjligt för det lilla Danmark att trotsa det stora Tysklands övermakt. Den består av en flera mil lång sträcka av utmärkta, nästan ointagliga fästningsverk, som redan, efter vad vi förut berättat, försvaras av några och 50 tusen man. Konstigt tillvägabragta [konstgjorda] översvämningar kunna dessutom betydligt utvidga det område, den behärskar. På den östliga sidan sluter den sig till den flera mil långa havsviken Slien, varest väl placerade batterier med lätthet kunna förhindra fiendernas överskeppning och inträngande på den vägen i Slesvig."

- Jönköpings-Posten, 21 januari 1864 (moderniserad stavning)

Historien är lång, minnet kort. Händelser händer som fullkomligt dominerar sin egen tid; men när några år gått, några generationer försvunnit och andra stora händelser inträffat, så blir det allt svårare att utifrån ett vardagligt, icke-historiskt perspektiv motivera deras uppmärksammanden.

Jag vet inte hur levande minnet av 1864 är ens i Danmark. I höst kommer den ambitiösa tv-produktionen 1864 om det dansk-tyska kriget. Det skulle vara intressant att få se den, om inte annat så för att få en bild av något som jag bara har en högst ytlig och vag uppfattning om.

Hur var det då med Danevirke? Försvarsanläggningen hade faktiskt anor från vikingatid -- det kan inte vara vanligt att sådana används under tusen år -- men mot den tyska övermakten stod man inte pall. (Helt bortsett från att nationen Tyskland inte skulle se dagens ljus på ännu några år.)

Wikipedia: Danevirke

2014-04-28

Lördagsfråga 309: Waldorfar

 1. Waldorf (t.v.) och Statler, ärke-häcklarna i Mupparna.
 2. John Jacob Astor från Walldorf. Född 1763 i Walldorf, Baden. Flyttade till USA där han så småningom blev fantastiskt rik. Längre fram använde ättlingar anfaderns födelseort som namn vilket bland annat gav världen lyxhotellet Waldorf Astoria.
 3. Salladen därifrån fick en sorts biroll i ett fint avsnitt av Fawlty Towers.
 4. Steinerdockor kallas de ibland efter gurun, i Sverige aldrig annat än Waldorfdockor eftersom de har en roll i den outgrundliga antroposofiska pedagogiken.
Den lätte satte Ole Bull.

2014-04-27

Johannes XXIII den förste

När den nyligen helgonförklarade Angelo Giuseppe Roncalli kungjorde det påvenamn han valt blev det uppståndelse (eller vilket ord man nu ska välja) i de kretsar som bekymrar sig för sådant. Dels var han den förste påven på över ett halvt årtusende som valt det anrika namnet Johannes, dels var man nyfikna på hur han skulle numreras. När han svarade att han skulle kallas Johannes XXIII så var det, tänker jag mig, den slutgiltiga strykningen av Johannes XXIII den förste ur de påvliga rullorna.

För namnet och numret hade använts tidigare. Baldassare Cossa valdes till Johannes XXIII 1410, i en tid då den kyrkliga och sekulära makten inte bara var hoptrasslade utan även ohyggligt komplicerade på alla tänkbara sätt. Nu för tiden är påvevalet en högst institutionaliserad procedur; så har ingalunda alltid varit fallet. När påvens ämbete dessutom utövade reell makt på ett helt annat sätt än idag (helt oavsett hur man ser dagens påvar) så är egentligen det konstigaste att händelser som "den västliga schismen" inte inträffade oftare.

Under denna tid av helig röra fanns det tidvis inte mindre än tre påvar: Johannes XXIII, Gregorius XII och Benedictus XIII. De stöddes av varsin uppsättning länder; den historiska vinstlotten fick Gregorius; idag räknas han som påve, de övriga inte. Johannes lag såg annars nog så starkt ut, världsligt sett: Frankrike, England, Böhmen, Preussen, Portugal, delar av det heliga romerska riket (vet ni vad Voltaire hade att säga om det riket?) och diverse italienska stads-stater därtill. Om han och hans supportrar varit skickligare på det politiska spelet hade utfallet mycket väl kunnat bli ett annat; J23 skulle än idag ha hyllats i katolska krönikor. Men så blev det inte. När Johannes fann marken bränna under fötterna flydde han. Under hans frånvaro blev han avsatt, och när han gripits väntade en diger åtalslista. Undras om den var ett plus eller minus när han efter sin fängelsevistelse blev kardinal?

"The more scandalous charges were suppressed; the vicar of Christ was accused only of piracy, rape, sodomy, murder and incest."

- Edward Gibbon

Han löstes ur fängelset av den extremt förmögna ätten Medici; de hade hjälpt honom till makten, vilket han gengäldade genom att öppna påvestatens konto i mediceernas bank. Det var också de som bekostade gravvården, som är på bilden ovan. Få motpåvar vilar lika elegant.

2014-04-25

Cancer är en svamp -- inte

SR P4 Falköping: Föreläsning om att bikarbonat botade cancer lockade många, 25 april 2014

"Cancer är en svamp." Om du aldrig hört det påståendet förut, så finns det hopp. :-)

Candida är ett släkte med jästsvampar. Flera av dess arter förekommer naturligt i oss. Andra förekommer i en rad olika diagnoser av varierande slag. Och så har den, av någon anledning som jag inte känner till (än), blivit en het grej i den alternativa sfären. Alla möjliga besvär tillskrivs Candida, och alla möjliga kurer lanseras mot svampinfektionerna, såväl de äkta som de övriga. Och när varje tänkbart besvär tillskrivs Candida så är det logiskt att den stora dödaren tas med.

Tullio Simoncini är — förlåt: var — läkare. Jag vet inte om han var den förste som fick idén att cancer är en svamp, men han är avgjort ett stort affischnamn idag. Dragningen i Falköping var bara ett stopp på hans "Giro di Svezia", där kvacksalveri av värsta sort saluförs.

För cancer-är-en-svamp-grejen är inte bara kvack, utan hör till en klass som är så farlig att den rentav är förbjuden. Det ska mycket till för att komma dit, med vår urvattnade kvacksalverilag. Men i Patientsäkerhetslagen, som den heter numer, föreskrivs att enbart hälso- och sjukvårdspersonal får behandla cancersjukdomar yrkesmässigt.

Detta har varje utövare i bedragarbranschen koll på. Att lova bot och helande av lite av varje går fint, men när det gäller cancer vet man vad som gäller. Där är det stopp. Samtidigt är det en ytterst lockande kundgrupp. Många av dem håller på att dö. Vad ger man inte för åtminstone hoppet om att få leva lite till? Vad spelar det för roll om mitt bankkonto töms? Att lova lagom mycket utåt är det första den får lära sig, som vill spela i denna riskabla men lockande division.

Det har man koll på hos Santa Monica, "ett holistiskt behandlingscenter" i Falköping. Det var de som bjöd in Simoncini till den staden. De får inte lov att behandla cancer och det är därför de skriver som de gör på sin hemsida www.santamonica.se.


"Santa Monica behandlar inte cancern i sig utan vi hjälper dig med utbildning och stärkande behandlingar som går ut på att avgifta kroppen från gifter, stärka immunförsvaret och förbättra näringsstatusen."

När P4 Falköping frågade vd Göran Asp om hur de ser på Simoncinis metod så fick han därför spela så dum han förmådde:
GA: När han kommer får vi bedöma hur hans teorier kan fungera. Jag har för lite kunskap om hans metoder.
P4: För han förespråkar ju även användning av bikarbonat för behandling av cancer?
GA: Ja, det är ju en intressant idé
P4: Du ser inget problematiskt med den typen av behandling?
GA: Hur menar du då?
P4: Det är ju en ganska kontroversiell metod...
GA: Ja, men även kontroversiella metoder kan ju fungera.
- SR P4 Falköping: Kontroversiell ex-läkare: Cancer är en svamp, 2 april 2014

Bikarbonat ... Mot cancer? Ja, det är Simoncinis undermedel. Som en av deltagarna förklarade:

"Man behöver inte ta cellgifter. Om cancern till exempel är i tungan eller svalget går det utmärkt att ta det via munnen, skölja runt och svälja."

Där är det stora problemet med behandlingar som visserligen inte är farliga — även den som aldrig hört talas om Candida måtte ha hört det "argumentet" — men värdelösa: Man slipper andra behandlingar. Som är besvärligare, dyrare, och kanske bara fungerar ibland. Istället går man till en skurk som Göran Asp eller Tullio Simoncini, och får vänliga ord, tilltagna löften och bakpulver. Samt ett kortare liv.

2014-04-24

Studiefrämjandet, Chalmers och woo

Musik, meditation och välsignelser! Med swami (helig titel utan restriktioner eller förpliktelser) Jyothirmaya. Det behöver naturligtvis inte vara lika illa som det låter -- men är det. The Art of Living Foundation heter organisationen han arbetar i. Den verkar vara värd en närmare granskning; här ett typiskt exempel om deras grundlära, andningstekniken som utarbetades av gurun Ravi Shankar (inte musikern):

"Precis som det finns rytmer i naturen - som dag och natt, växlande årstider, månens cykel - så finns det rytmer i kroppen, sinnet och våra känslor. När de här rytmerna blir störda, till följd av för mycket arbete, dåliga matvanor eller hektisk livsstil, så blir vi stressade, känner obehag eller blir sjuka. Sudarshan Kriya harmoniserar hela systemet, renar både kropp och sinne från ansamlad stress och gör att man känner sig glad och levande igen!"

- Art of Living, Vad är Sudarshan Kriya?

Och här en annan arrangör på affischen; har inte grävt särskilt mycket efter något extra genant eftersom allt går i samma stil:

"On the surface of our body are sensitive points where energy or Prana is concentrated. Marma is the ancient technique of activating energy points on the physical level to energize and relax the whole system. By exerting gentle pressure on these Marma points, one can release the blocks and allow the Prana or life energy to flow to the connecting organs or tissues, thus giving them a new lease of life. Marma promotes a greater balance and integration of the body, mind and consciousness. En Marmabehandling tar 90 minuter inkl vila och kostar 800 kr/behandling."

- imgbg.se, Marmabehandlingar

Den 22 april var jag tyvärr uppbokad. Annars hade det kanske varit intressant att, i studiesyfte, besöka Vera Sandbergs allé 8, Chalmers Vasa.

Adressen är ett problem. Före detta Vasa sjukhus ägs numer av Chalmersfastigheter och heter Chalmers Vasa. På Vera Sandbergs allé 8 hittar man Göteborgs universitet, institutionen för kulturvetenskaper, som kanske var de som huserade evenemanget. Där hittar man även det mer chalmeristiska Lärandets hus med en synnerligen sevärd samling av fysikaliska leksaker. Där arrangerar man även regelbundet Café å Lär där inbjudna föreläsare pratar om allehanda vetenskapliga ämnen (undertecknad har också varit med).

Vetenskapliga förresten ... Häromåret var en homeopat inbjuden. Inte för att ta en vetenskaplig debatt om den uppenbara och ovanligt larviga pseudovetenskap homeopati är (se Snabbkurs i homeopati), utan för att sprida sitt homeopatiska evangelium (som för övrigt, enligt fler besökare än Häggström, var ovanligt förvirrat även i sammanhanget).

Olle Häggström: Homeopati hör inte hemma på Chalmers; Homeopati på Chalmers: eftersnack

Efteråt har flera tryckt på Chalmers ledning för att få till en policy som förhindrar liknande händelser i framtiden. Något resultat har fortfarande, ett och ett halvt år senare, inte setts till. Fortfarande kan förvillare dra nytta det renommé som Chalmers fortfarande har.

Ett annat problem är Studiefrämjandet. Att se dem i sammanhanget är tyvärr inte heller överraskande.

För några år sedan gick Dan Tilert i VoF:s medlemstidning Folkvett igenom diverse pseudovetenskapliga kurser i studieförbundens program. Studiefrämjandet svarade att "Det kan knappast belasta folkbildningen att den bidrar till att människor får kunskap om och inblick i alternativa metoder som kan vara till hjälp både för 'kropp och själ'"- Exempel för deras del utgjordes av zonterapi, akupressur och Tomatismetoden, läror vars påstådda effekter inte bara är högst anmärkningsvärda utan även fullständigt obelagda. En av de ledande förmågorna i främjandet förklarade även att VoF gärna får "kritisera ämnen, och med rätta många gånger kan jag tycka, men vi vill inte att ni kritiserar Studiefrämjandet". Efter vilket VoF, givetvis, avslutade sitt samarbete med Studiefrämjandet Uppsala (man hade i flera år drivit en studiecirkel om pseudovetenskap).

Dialog om folkbildning, Folkvett 4/2009

2014-04-23

Shakespeares födelsedag

När föddes William Shakespeare?

Svar: Ingen vet. Men han döptes den 26 april 1564 -- det är dokumenterat.

Hur kommer det sig då att man firar hans födelsedag den 23 april? För att han dog den 23 april 1616? (Gamla stilen, säger den julianska kalendern som användes under bardens tid.) Eller för att det råkar vara Sankt Görans dag, Englands skyddshelgon?

På hans Wikipedia-artikel nämns att detta traditionella födelsedatum "can be traced back to an 18th-century scholar's mistake". Vad är detta?

In a note to his copy of Gerard Langbaine's Account of the English Dramatic Poets (1691), the eighteenth-century antiquary William Oldys is apparently the first to declare 23 April as Shakespeare's date of birth, although Oldys has the year wrong (1563). His contemporary Joseph Greene, curate of Stratford and master of the grammar school there, via James West passed along the great Shakespearian scholar George Steevens an extract from the parish register with the note 'Born April 23, 1564'. Steevens adopted this date in his 1773 Shakespeare, and he has been followed by editors and biographers ever since.

- Samuel Schoenbaum, William Shakespeare (Oxford University Press 1987), sid 24

Inte för att det finns något som talar mot att han skulle ha fötts just idag för 450 år sedan. Så någon regelrätt faktoid vet jag inte om det är; den hamnar någonstans mittemellan.

2014-04-22

Akupunktering på Sahlgrenska

Denna nyhet har valsat omkring på sistone:

"Akupunktur ihop med terapeutiska samtal kan hjälpa personer som lider av stressrelaterad psykisk ohälsa. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin."

- Nålar hjälper mot svår stress, Göteborgs-Posten 14 april 2014

Vad det verkligen visar är att media fortfarande är i stort behov av en journalistisk uppryckning (nyheten återgavs av TT med många fler). Det visar även att betydligt mer ansedda institutioner, i detta fall Sahlgrenska akademin, kan vara långt sämre än man kan tro på det de är satta att göra, i detta fall att upptäcka medicinska konstigheter i sitt system. För vad är det för undersökning?

En senare artikel i samma tidning heter Akupunktur och samtal bra vid oro (GP 19 april 2014). När den gått genom TT har den intressant nog fått en betydligt mjukare rubricering: "akupunktur och samtal" istället för "nålar", "bra" istället för "hjälper", "oro" istället för "svår stress". Dessutom har upphovskvinnan Tina Arvidsdotter blivit "legitimerad sjuksköterska och grundutbildad psykoterapeut"; i den första artikeln nämns sjuksköterskeutbildningen samt att hon är "utbildad i kinesisk medicinsk akupunktur".

Hon är utbildad i akupunktur? Har hon möjligtvis en förutfattad mening om vad resultatet bör bli? Föreligger här en jävssituation?

På en annan plats, där medicinska konstigheter får den bevakning den förtjänar, finns en uppgift om vad som förefaller vara undersökningens början:

"Sjuksköterskan Tina Arvidsdotter har fått pengar för att undersöka akupunktur som stressbehandling. I sitt företag Energiskolan i Bohuslän har hon fler strängar på sin lyra, för hon är även auktoriserad shiatsuterapeut och diplomerad aromaterapeut."

- Ekhaga, del tre (del i en längre bevakning), Mats Reimers blogg hos Dagens Medicin 3 februari 2010

Shiatsu är akupunktur där man masserar istället för att sticka in nålar. Den ska inte förväxlas med konventionell massage; den är trolldom. Likaså är aromaterapi kvacksalveri, av tämligen angenäm sort men icke desto mindre utan belägg för den medicinska verkan anhängarna hävdar finns.

Tina Arvidsdotter är helt enkelt en sådan person som vården, den medicinska forskningen och de som granskar desamma bör hålla ett mycket vakande öga på.

Vem är det då som fått den grannlaga uppgiften att vara Arvidsdotters opponent? Den som ska framföra vetenskapligt motiverad kritik mot avhandlingen? Letar man vidare hittar man (t.ex. i Sahlgrenskas information om disputationen) densamme: Torkel Falkenberg.

Torkel Falkenberg är helt rätt man att opponera en avhandling om kvacksalveri -- om man vill att den ska få beröm. Han är däremot helt fel man om man vill ha en rättvis bedömning som så mycket som snuddar vid det vetenskapliga. Torkel Falkenberg är verksamhetschef på IC - The Integrative Care Science Center. Det är sedan 2012 namnet på det som dittills hette Vidarinstitutet. Under sitt gamla namn var Vidarinstitutets ändamål att "bedriva och befrämja nationell och internationell vetenskaplig och opartisk forskning gällande antroposofisk vård, terapi eller medicin". Antroposofi har många skrivit om, även jag i bloggposten Steiner, andesyner och offentlig sjukvård -- sammanfattningsvis är det inte bara ovetenskapligt utan direkt vrickat. När Vidarinstitutet 2012 bytte namn, var namnet i stort sett det enda man bytte; personalen är densamma, liksom lokaler, organisationsnummer ... Det är svårt att tänka sig att den antroposofiska inriktningen försvunnit som i ett trollslag; namnbytet är ett spel för gallerierna. Se Alicia Hambergs bloggpost Vidarinstitutet och 'The Integrative Care Science Center' för detaljer.

Hur tänkte Sahlgrenska akademin här? Hur kan en avhandling av en kvackare, med en annan kvackare som opponent, släppas igenom? Och varför reagerar ingen i media när akupunktur prisas? Borde man inte bli åtminstone lite, lite skeptisk? Borde man inte ta en titt i avhandlingen och se om de slutsatser som dras verkligen kan dras?

Här är avhandlingen, med abstract och allt:

Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård

För att ta ett enda exempel:

"Efter 8 veckors intervention (Studie II) reducerades ångest med 50% i integrativ behandling, 48% i terapeutisk akupunktur och 10% i sedvanlig primärvårdsbehandling. Inom depression följde samma mönster 53% i integrativ behandling, 50% i terapeutisk akupunktur och 5% i sedvanlig primärvårdsbehandling, som uppnådde signifikanta förbättringar."

- Ur avsnittet "Sammanfattning - avhandlingens viktigaste resultat"

De där siffrorna är ju otroliga. I betydelsen "svåra att tro på". Är "integrativ" behandling (när man kombinerar beprövad vård med alternativ och tillskriver den senare ev. framgångar) så fantastiskt mycket bättre än "sedvanlig primärvårdsbehandling"? Hur ser då denna ut? I detta sammanhang kan den gå ut på att inte göra någonting:

"Deltagare som lottats till sedvanlig behandling (SB) fick den behandlingsinsats som gavs vid respektive vårdcentral. SB kunde innefatta farmakologiska och/eller psykologiska samtal/sjukgymnastik eller att stå på väntelista till behandling. SB utvärderades efter 4-, 8-veckor och 6 månader, oberoende av längden av behandling."

Att stå på väntelista skulle, kan man tycka, vara jämförbart med ingen behandling alls. Så icke hos Arvidsdotter.

2014-04-21

Lördagsfråga 308: Mountain lion fish finger mountain

 1. Puma, kallat bl.a. mountain lion en anglais.
 2. Pterois eller på svenska drakfisk, vilket jag tycker är ett bättre namn än engelska lion fish.
 3. Fast det är inte i närheten lika dåligt som det fiskpinnar fick heta: fish fingers.
 4. Finger mountain, Fingerberget, i Alaska är egentligen en utsträckt kulle som utmärks av denna karakteristiska Finger rock. Om den legat mer centralt hade den kanske haft en större plats i populärkultur och världens allmänna medvetande.
Ergo, mountain lion fish finger mountain. Denna lördagsfråga, inspirerad av #297, togs av Ole Bull efter ovanligt lång betänketid. Nästan så man blev orolig.

2014-04-20

Plagiat

Sorterna man odlade på 1700-talet var inte lämpade för skandinaviskt klimat, varför de sällan bildade rotknölar. Det var inte förrän omkring år 1800, som man fick hit en sort från Anderna, som klarade klimatet så pass bra att den gav en påtaglig avkastning.

Ovanstående citat kommer inte från Faktoider (2008) eller faktoider.nu: Alströmer och potatisen. Det kommer från en annan bok med en annan författare. Att formuleringarna är identiska skulle kunna vara en händelse, eller bero på att vi nyttjat samma källa, om det inte är ett ogenerat lånande.

I detta fall är jag säker på att det är det sistnämnda. Ska man göra en affär av sådant? Det beror på hur det knycks, av vem, hur stor uppmärksamhet resultatet får och av vilken art. I detta fallet är det, såvitt jag sett, inte mer än ovanstående (som jag antar är klipp-och-klistra från hemsidan) i en obemärkt bok som förmodligen ingen av er någonsin kommer att stöta på. Inte mycket att göra en affär av.

Men om nu folk ska citera utan att ange källa så kan man önska att de åtminstone kunde läsa innantill:

Den stora populariteten kom under 1800-talet då kunskapen om dess användning vid beredning av brännvin blev allmänt känd.

Detta påstående följer direkt efter citatet ovan, och är fel: Potatisens stora popularitet berodde på dess värde som mat, inte som dryck.

2014-04-18

Maskinskrivet

Min kommande 1914 utgörs av två sorters text: Bakgrund respektive julikrisen dag för dag. För att göra skillnaden tydligare föreslog redaktören att återge de senare med skrivmaskinsstil. Jag fann idén intressant och klart värd att pröva.

När korrekturet anlände såg jag vad han menade. Som synes så är det inte Courier som används utan ett typsnitt där man verkligen ansträngt sig för att få texten att se maskinskriven ut, med tunnare och kraftigare partier. (Undras hur många som aldrig sett en äkta maskinskriven text?) Det hela gav ett betydligt större intryck än jag tänkt mig. Jag gillar det, men lite annorlunda är det.

2014-04-17

Gröntorsdag

I Tyskland är skärtorsdagen inte skär utan grön.

Betydelsen är visserligen densamma. Det skära i vår skärtorsdag syftar inte på färgen utan betydelsen ren; jämför den nära släktingen skir. SAOB listar även gamla sammansättningar som skärgrön, dvs. ljusgrön (vilket inte blir gröngrön på tyska). På latin kallas dagen sedan länge dies viridium, där viridis står för grön i såväl bokstavlig som överförd bemärkelse: ungdomlig, oförstörd och ren. Därav tyska Gründonnerstag. Och på engelska heter det Maundy Thursday, möjligen efter latinska mandatum som i detta sammanhang avser rituell fottvagning.

Där har vi en ledtråd till vilken sorts renhet som avses. Det var nämligen på denna dag som Jesus, enligt uppgift, tvättade lärjungarnas fötter. Se Johannes kap 13 för en beskrivning av händelsen, och ett kvantum Jesu logik dessutom:

Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: "Herre, skall du tvätta mina fötter!" Jesus svarade: "Vad jag gör förstår du inte nu, men senare skall du fatta det." Petrus sade: "Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter!" Jesus sade till honom: "Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig." Då sade Simon Petrus: "Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet." Men Jesus sade till honom: "Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade, i övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla." Han visste nämligen vem som skulle förråda honom, och därför sade han att de inte alla var rena.

Vårt färgordet kommer för övrigt från franskans chair, som är samma ord som charkuteri - "köttfärgad", alltså.

Wikipedia (ty.): Gründonnerstag
Wikipedia (eng.): Maundy Thursday
SAOB: SKÄR.adj1


2014-04-16

Mellanmjölkens länder

Ni som har lite koll på läget ute i stora världen: I vilka länder finns motsvarigheter till mellanmjölk?

2014-04-15

Broccoli, kött och protein


Hur mycket protein finns det i broccoli? Mer än i kött, som ett inte helt ovanligt påstående går ut på?

Näringsvärden för kokt broccoli: 100 g innehåller 2,4 g protein och ger 26 kcal = 100 kcal innebär 9,2 g protein.

Näringsvärden för stekt ryggbiff: 100 g innehåller 26,4 g protein och ger 148 kcal = 100 kcal innebär 17,8 g protein.

Siffror från Livsmedelsdatabasen hos Livsmedelsverket. Kötträtten vald för att komma nära T-benstek, porterhouse steak.

Varifrån kommer broccoli/kött-uppgiften?

En viss dr Joel Furhman nämns ibland. Hans FAQ-sida Protein Content of Green Vegetables compared to Meat? anger siffror som känns igen från meme-bilderna.  Vad skillnaderna beror på vet jag inte.

2014-04-14

Lördagsfråga 307: En svensk klassiker

 1. Tomt Margit i färd med att ställa ett bryggkar på golvluckan sedan Gösta Eriksson väl krupit ner i källaren. Där kommer danskarna inte att hitta honom så han kan fortsätta med sina öden och äventyr.
 2. Motala gamla radiostation, numera museum. "Stockholm Motala" var den så kallade anropssignal som nyttjades i Sveriges radio från 1927 till 1944. Den innebar att man satt i studion i Stockholm och att signalen sändes ut från Motala, där Sveriges största sändarstation ju låg.
 3. Den 8 juni 1962 var dagen då brandstationen i Vansbro brann ner. Omslag och refräng från traktens söner Svenne Rubins.
 4. Lidingö tennishall.
Vasaloppet, Motala = start och mål för Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet. Där har vi en svensk klassiker; om Ole Bull knäckt den vet jag inte, men frågan tog han utan vidare.

2014-04-13

Sankt Sigfrid var aldrig i Örgryte

Sankt Sigfrids plan ligger i stadsdelen Örgryte i Göteborg.

I senaste numret av Folkvett, föreningen Vetenskap och Folkbildnings medlemstidning, hade jag med en artikel om Sigfrid, kallad sankt. För att sammanfatta textens huvudteser:
 • Om Olof Skötkonung alls döptes vid Husaby kyrka så var det inte i den lilla källan intill kyrkan, den dit turisterna kommer till, utan en större lite längre bort.
 • Olof verkar ha döpts av en engelsk missionär. Vad denne hette vet vi inte.
 • Idén att Sigfrid skulle ha grundat Örgryte gamla kyrka är ett hugskott, fullkomligt ovetenskapligt och inte ens genomtänkt, från 1700-talet.
 • När man glömde bort ursprunget befordrades hugskottet till sägen, vilket ju ger ett långt äldre och pålitligare intryck.
 • Sankt Sigfrids plan, intill kyrkan, fick sålunda sitt namn på grund av ett missförstånd.
När man skriver en text, lång som kort, så fokuserar man på huvudteserna. Det innebär samtidigt att allt runtom blir oskarpare ... Och risken för tvetydigheter, misstag och direkta fel ökar.Efteråt fick jag respons från läsaren Björn Ekblom.

Jag hade nämnt Husaby kyrka: "Den är uppenbarligen gammal, men inte påfallande gammal eller särskilt stor ..." Björn kontrade med att Husaby kyrka är en av de äldsta kyrkorna vi har i det här landet. Få se: Den första Husaby kyrka grundades på 1000-talet, stenkyrka blev det på 1100-talet. Från den tiden finns det inte så få kyrkobyggnader i Västergötland. Fast det var inte det jag tänkte på (inte heller den omfattande restaurering som gjorts relativt nyligen), utan att det inte är därför turisterna samlas där.

Vidare hade jag nämnt Heimskringla, "en utförlig och bitvis fullkomligt opålitlig beskrivning av norska kungar från Ynglingasagans gudaättlingar fram till 1100-talet". Men "Ynglingasagan, som till stora delar bygger på det äldre, och mycket riktigt norska, kvädet Ynglingatal, berättar om de från Frej stammande kungarna i Gamla Uppsala, ätten flyttade sedermera till Norge, men som sagt ursprunget ligger i Uppland." Få se: Snorres Ynglingasaga beskriver Ynglingaätten, de kungliga ättlingarna till sagokungen/guden Yngve Frej. Ynglingarna härskade, enligt berättelsen, som sveakungar i Uppsala (gamla, såklart). Så småningom hamnade en gren av ätten i Norge. Snorre beskrev allihop.

Att få respons ö h t på det man skriver är sällsyntare än icke-skribenter kanske tror. När en god recension ("Utmärkt artikel för övrigt!") dessutom kommer med förslag på förbättringar så kan det inte bli mycket bättre.


2014-04-11

Brunnslock i modern folklore

"Har du hört talas om vad bokstäverna på brunnarna sägs stå för eller vara förkortningar av? Berätta!"

- Institutet för språk och folkminnen: Brunnar och brunnslock

Häromdagen stoppades en bilist som kört påfallande vingligt. Föraren var dock inte påverkad, åtminstone inte av några substanser; hon undvek att köra på de otursbringande A-brunnarna.

Att brunnslocken med K, A och allt vad det är "betyder" saker (utöver deras egentliga betydelser såklart) är väl en sån där sak som vi alla känner till, mer eller mindre. Men hur ser denna moderna folklore egentligen ut? Vilka tolkningar förekommer, vilka utbredningar har de, och hur gammal är sedan ? Folkloristen Fredrik Skott blev nyfiken och skapade ovanstående sida. Där kan folk gå in och dela med sig av sina kunskaper i ett ämne som jag inte vet om någon grävt i tidigare.

Brunnsvingel blir folkloreforskning, SVT 10 april 2014

2014-04-10

Pytheas resa till Thule

Vid det egyptiska Maghagha framgrävdes den 29 februari 1983 [sic – leta reda på 29/2 1983, den som kan] en sällsynt välbevarad papyrus av de kända arkeologerna Percy F. Caxton och Rudolf Höfelmeyer. Den kan dateras till c:a 50 e.Kr. och visade sig innehålla en text av den antike resenären Pytheas från Massalia ...
- Förordets inledning

I Pytheas resa till Thule berättar densamme om sin långa och nordliga färd på 300-talet f.Kr. Han träffar en mängd personer vars namn och öden långt senare skulle bli berömda (om än ibland i förvanskad form), som kung Arthore och prins Amled, Iveros Aostéïnos och Biornos Siderítes. En del namn fick Pytheas översatta till grekiska. Han passerar eller hör talas om orter som Rhónebos, Zefyrokólpos, Thanatohýle och min favorit Gnosios; det kanske är Gnosjö, men med tanke på att grekiska gnosis betyder vetskap så kanske det är Vetlanda. Han blotar jul i Upsal, besöker Zefyrogotnia, och skildrar på det hela taget norra Europa och Skandinavien som det tedde sig för honom.
I en intervju 1990 fick Alf Henrikson frågan om det inte fanns någon av hans böcker som han var missnöjd med. 'Nja, jag är inte speciellt missnöjd med några böcker. Fast boken Pytheas resa till Thule som är en roman, en skröna helt enkelt, blev av en del hembygdsforskande människor något missförstådd. De trodde att allt i boken var sant, och det var lite beklämmande att förklara för dem, utan att de skulle känna sig enfaldiga, att saker och ting i boken var påhittade.' (Anjakarin Bussqvist: Alf Henrikson – 85 år ung och mycket produktiv. Artikel i Göteborgs-Posten, 8/7 1990). Själv har jag träffat tre män som trodde att detta var en tillförlitlig krönika. Alla tre var anhängare till västgötaskolan, och två av dem hade hög utbildning.
- Lars Gahrn i en fotnot till Platons Atlantis - diktning som tagits på allvar, Folkvett 4/1993

Man kan tycka att Henrikson spexade till sin skröna mer än tillräckligt. Men det finns alltså de som tagit den för äkta vara. Jag har ännu inte träffat någon sådan person. Sökningar på nätet ger vissa indikationer på folk som låtit sig luras.

Det kan påpekas att grundhistorien inte är påhitt. Pytheas var en historisk person som kom från Massalia, eller Marseilles som det numer heter, och han gjorde verkligen en sjöresa till norra Europa. Av hans berättelse, som hade varit värd mer än guld, finns tyvärr endast fragment bevarade, nämligen stycken som citerats i bevarade verk – ett nog så vanligt öde inom antik litteratur.

Wikipedia: Pytheas

2014-04-09

1914 x 2

Här har vi två helt olika böcker.

En av de bättre nyheterna på länge är att Peter Englunds fina Stridens skönhet och sorg ges ut igen. Och det är inte vilken nyutgåva som helst. En hel del material har lagts till, och som redan den ursprungliga boken var nog så knubbig så ska det nygamla verket ges ut i fem delar under de kommande fem åren. Så 2015 kan vi minnas 1915 osv.

Det rör sig om en annorlunda historieskrivning där varken analyser eller stora händelser ligger i förgrunden. Istället får man följa ett antal personer på olika ställen och med olika öden, dag för dag. Källmaterialet utgörs i huvudsak av dagböcker.

Det är alltså något helt annat än mitt eget försök. De sammanfaller inte ens kronologiskt, titlarna till trots; Vägen till första världskriget slutar där kriget börjar.

Ytterligare en god nyhet är att Peter Englund kungör SSS 1914, Ny, utökad och reviderad, på sin hemsida. Ju oftare den uppdateras desto bättre.

2014-04-08

Tyskt skräp 1914

Vad ska man tro om det här? Från tidningen L'Intransigeant den 17 augusti 1914.

Den som är bättre på tungomålet än jag får gärna komplettera med sådant som maskinöversättarna missar (råtexten nedan), men budskapet går inte att missa. Rubriken är "Tyskt skräp" och det är fiendens kulor och granater som avses. Granatkartescher "exploderar mjukt", éclatent mollement, i luften för att falla som ett harmlöst järnregn, eller exploderar inte alls. Tyska kulor är så magiskt usla att de går tvärs igenom kroppen utan att ge några skador. Republikens soldater (kallade pioupious) har mycket roligt åt det hela.

Är det ett skämt? Kanske en drift med överdriven propaganda -- som sådan vore den inte alls dum -- men uppgifterna om tidningen (WP) verkar inte antyda sådant. Men hur skulle det kunna vara något annat?

Camelote allemande
Balles et blessures inoffensives
Nos soldats ont pris l'habitude des balles allemandes et des shrapnells. Et l'inefficacité des projectiles de nos ennemis est l'objet de toutes les conversations. Les shrapnells, en effet, éclatent mollement en l'air et tombent en pluie de fer inoffensive ou s'enfoncent dans la terre sans éclater. De plus le tir est très mal réglé. Et nos pioupious n'en parlent qu'en riant.
Quant aux blessures causées par les balles, elles ne sont pas dangereuses. Un de nos amis qui revient de la frontière a pu constater que les balles allemandes traversent les chairs de part en part sans faire aucune déchirure. De sorte que les grands trains de blesses que notre ami recontra étaient remplis de jeunes gens atteints par des balles et qui puortant riaient avec une réconfortante bonne humeur.2014-04-07

Lördagsfråga 306: Hela varvet

 1. December 1911: Amundsen, Hanssen, Hassel och Wisting står vid 90° syd. Fotograf: Olav Bjaaland.
 2. Högsta möjliga poäng i en omgång dart är 180 och erhålles om man sätter alla tre pilarna i trippel-tjugan.
 3. Mjölksyra är det som gör kål till surkål. Ämnet har för övrigt inte med mjölk att göra utan kan konsumeras även av den som är allergisk eller vegetarian av vilken sort som helst. Då är det besvärligare för den som är allergisk mot E-nummer, eftersom även den så husliga mjölksyran har försetts med ett sådant: 270.
 4. Red ring of death plågade särskilt de första årens leveranser av Xbox 360. Maskinen indikerade olika fel genom att tända en till fyra röda lampor kring av/på-knappen. Tre blinkande röda lampor betydde ett som regel irreparabelt "General Hardware Failure".
Hela varvet runt satte Pölsa Dum. Den svåraste delfrågan var 270, såväl att hitta svaret på som att hitta en fråga till; det kryllar av grejor med 90 och 360, de med 180 är inte så få, men 270 är långt ovanligare.

2014-04-06

51 års skillnad

Här har ni en liten övning. Denna dubbelbild dök just upp i ett av alla dessa flöden. Vad tror ni? Är det verkligen samma par med 51 års skillnad?

(Som så ofta i sammanhanget är frågan i sig mindre intressant än de metoder man använder.)

2014-04-04

Källa behövs, Björn Ulvaeus

Nyligen har mineralvattnet från Stenkulla uppmärksammats. De har fått kritik för att ha vilseledande information på etiketten. När en kändis är inblandad är tidningsrubrikerna givna; observera även att Björn Ulvaeus inte är någon perifer delägare, utan huvudägare och affischnamn på hemsidan.

Vad är det då Björn säger om sitt vatten? Vi tar en titt på Stenkulla Brunn: Björn Ulvaeus' nya källa till glädje.

"I en prestigefylld tävling i Bryssel har mineralvattnet från Stenkulla Brunn fått högsta betyg i två klasser."

Tävlingen Superior Taste Award är ett "non-competitive prize". Du som är i mat- eller dryckbranschen kan skicka in dina varor, en anmälningsavgift på ca 7 000-15 000 kronor beroende på hur stort ditt företag är, och sedan förvänta dig åtminstone en stjärna; 2013 fick 75 % av de anmälda produkterna ett "pris", varav 15 % högsta betyg. Den är allt annat än prestigefylld. (Om reklam som låtsas att den är hårda internationella tävlingar har jag även skrivit om i Priser med priser.)

Notera även att iTQi satt en tidsgräns på hur länge reklamköparna får använda sig av deras namn: "The usage of the award is licensed for a period of 3 years." Stenkullas medalj är från 2009. Dags att förnya!

Wikipedia: Superior Taste Award
iTQi: Superior Taste Award

"En god vän till familjen berättade att han blivit rekommenderad av en läkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg att dricka det av hälsoskäl."

Den här sortens formuleringar hittar man annars bara på kvackarsidor. Man har inte ens anlitat en skådis med vit rock. "En god vän" berättar om vad "en läkare" sade? Varför ens precisera sjukhuset när man inte ger någon annan information? Vad är "hälsoskäl"? Om en läkare tillskriver ett mineralvatten "hälsoegenskaper" som inte alla andra vatten har, kran- som mineral-, så är det väldigt intressant. Om det är sant ...

"Vad gör Stenkulla speciellt? -- När du dricker Stenkulla dricker du ett tiotusenårigt vatten."

Detta betyder naturligtvis ingenting över huvud taget. Det mesta vatten vi dricker är betydligt äldre än så

"Det kommer från en tid då naturen var ren och oförstörd, då regnet inte var försurat eller förorenat. Det sipprade genom rullstensåsar och mossar, filtrerades och berikades med mineraler."

Liksom kranvatten som kostar mindre än en procent av Björns hälsovatten.

"Sedan har det vattnet av egen kraft banat sig väg upp mot ytan, upp till den källa där vi tappar Stenkullas vatten. Det kallar jag speciellt!"

Här går bullshitometern igång ordentligt. Att vattnet är "artesiskt" är en av de kritiserade uppgifterna på etiketterna. Vad innebär det? Att vatten rinner ut ur källan. Lite mer tekniskt: Att källans mynning ligger under vattnets stighöjd. Det är inte ovanligt och har absolut ingenting med vattnets kvalité att göra. Att svamla om "kraft" i sammanhanget kan ge intryck av något mystiskt men det är inte mer mystiskt än om det varit avloppsvatten som trängt upp ur en dagvattenbrunn. Åklagaren konstaterar att "man inte har kunnat visa någon vetenskaplig dokumentation för [att artesiskt vatten ger välbefinnande]", vilket är en snäll omskrivning för att det är struntprat.

Wikipedia (sv.): Artesisk brunn

"Varför ska man dricka Stenkulla? – Vattnet har ett unikt PH-värde och en mycket låg salthalt."

Vattnet har förvisso ett pH-värde. Om just Stenkulla vattens pH-värde på 8,2 skulle vara unikt, att inget annat vatten någon annanstans har detta värde, vore det ytterst märkvärdigt ur kemisk synvinkel. Vad poängen skulle vara ur hälsosynpunkt är en öppen fråga. Att salthalten är låg samtidigt som mineralhalterna höga behöver inte vara en motsägelse.

I andra källor anges att pH-värdet skulle vara "unikt högt", liksom att "vattnet skulle medföra ökade förutsättningar för att kroppen ska må bra". Sådana ospecificerade "må bra"-påståenden är faktiskt, vad man än kan tro att döma av all reklam som förekommer, förbjudna.

"Det gör ju inte det hela sämre att bygdens invånare har högst medellivslängd i Sverige."

I de senaste siffrorna ligger Bollebygd bra till men inte i närheten av toppen. SCB konstaterar även att man ska vara försiktig med att beräkna sådana siffror på kommunnivå eftersom några få yngre dödsfall kan ge stort genomslag. Bland kommunerna med högst medellivslängd brukar man hitta kommuner som Lidingö, Danderyd och Båstad, som veterligen inte har några mineralvattenmärken men däremot, likt Bollebygd, relativt välmående och höginkomsttagande invånare.

"Traktens vatten är känt sedan urminnes tider för sina livgivande egenskaper och naturliga karaktär"

Källa? Jag påstår att traktens vatten aldrig varit känt för någonting över huvud taget.


Nu behöver denna kavalkad av icke-argument och till kvacksalveri gränsande säljartrams inte vara Björns fel. Gissningsvis har en reklambyrå totat ihop käcka och lagom löftesrika formuleringar som brunnens huvudägare kanske aldrig har sett? Eller så tänkte han helt enkelt inte på om de saker han påstod var sanna, sannolika eller varken eller.

Ett tips, för Björn och andra: Det finns en skeptikerförening där man kan lära sig allt om argumentation och argumentationsfel. Läs mer om Vetenskap och Folkbildning (VoF) på www.vof.se.

2014-04-03

Smågrodor

Sådana här "små" fel är lätta att göra och förunderligt svåra att hitta -- särskilt när man själv gjort dem. Eller när de, så att säga, bekräftar ens världsbild. (Vilket kanske förklarar hur det kom dit? Fast nu spekulerar jag.)

Och då kommer man ... hmm ... osökt in på denna. Kallad The Wicked Bible från 1631. Med många fler fina Bible Errata.

2014-04-02

Korrektur ...

Inget bloggande idag. Korrekturläser.

2014-04-01

Källkritikens dag

Det har sagts många gånger: Tänk om man alltid läste nyheterna som man läser dem idag.

Några fina:

Uppsala universitet: Uppsalaforskare blir först med att klona dinosaurie. Har man kanske inspirerats av en kloningsbild som löper runt på nätet?

Polisen i Växjö/Alvesta inför betalning för att använda fyllecellen.

Kollegerna i Stockholm skaffar tandskydd till polishundarna för att slippa skadestånd.

GP skriver om minikraftverk i avloppsledningarna, där huvudnyheten var att hela staden ska grävas upp, igen.

Bäst hittills? Kamratposten ersätts med en kill- respektive tjejtidning: "Tjejer gillar rosa, smink och tajta kläder. Killar tycker om blått, svart, sport, datorer och våld."