2015-04-30

Exeunt

Om man idag ser skvaller, rykten, trollningar, propaganda eller annat rörande alternativa förklaringar av Hitlers öde så är de inte svåra att skaka av sig och lägga i samma fack som Elvis-skådningar, komplicerade 9/11-konspirationer och slikt. Men det var en helt annan sak för 70 år sedan.

Som när historikern Hugh Trevor-Roper i november 1945 fick i uppdrag av den brittiska underrättelsetjänsten att reda ut Hitlers sista dagar och död. En påtaglig anledning var den mängd rykten som gjorde gällande att Hitler fortfarande skulle vara i livet. Kanske hade han, som många andra tyskar, begett sig till Argentina. Kanske satt han och tryckte hos någon västallierad..?

Att sådana uppgifter skulle florera kring århundradets mest mytomspunne är självklart (folk fungerade likadant då som nu). Och dessutom eldade Sovjet på ryktesmaskineriet. Landet som hade erövrat Berlin satt inne med såväl information som Hitlers stoft. Men av politiska skäl föredrog Stalin att uppmuntra och sprida desinformation.
The small party reached the vast Hohenzollerndamm that ran through the centre of Berlin, where a Junkers-52 transport aircraft waited for them, with Captain Peter Baumgart, an experienced Luftwaffe pilot, piloting the plane.
The small team landed in Denmark, then jetted off to Spain, from where General Franco supplied the team with an aircraft to take them to the Canary Islands. From there, Hitler got aboard a submarine to reach the Argentine coast, where he got off near the small port of Necochea, some 300 miles south of Buenos Aires. He never set foot outside Argentina and found some form of domestic happiness by marrying Eva Braun, with whom he fathered two daughters.
And after 17 years of living in hiding, he died on February 13, 1962, aged 73.
- India Today beskrev Grey Wolf: The Escape of Adolf Hitler, ett försök av herrar Dunstan och Williams att koka upp soppan på en gammal spik

För några år sedan såg jag en version som gick ut på att Hitler sannerligen inte var någon patetisk stackare som tog livet av sig. Nej, det sista han gjorde var att ge sig ut på Berlins gator med några handplockade män för att dö i strid... Jag har inte lyckats återfinna berättelsen, som förresten fanns på en högerextrem hemsida. Det är inte bara kommunister som tyckt sig ha haft anledning att förvränga.

Detta exempel på hur en Hitler på flykt skulle kunna maskera sig togs fram av amerikanska underrättelsetjänsten redan 1944.

FBI har en tjock dossier med Hitler-spaningar, säger folk som rapporterar om att de sett Adolf himself här och var. Låter det imponerande? Här är ett alldeles äkta exempel:
Dear Sirs,
I'll bet a dollar to a doughnut that Hitler is located right in New York city!
There's no other city in the world where he could so easily be absorbed. No doubt you have considered this possibility, but I mention it for what it is worth anyway.
FBI Records: Adolf Hitler part 1 of 4 - med de övriga tre delarna blir det över 700 sidor att plöja, om man verkligen inte har något bättre för sig.

2015-04-29

Stockholmsträsket

Träsktorget, Stockholm. Hur låter det? Men det var just vad ett torg fick heta när det uppfördes 1790. Anledningen var att det låg i utkanten av Stora Träsket, en grund sumpig sjö som utgjorde slutförvaring och kolerakälla för generationer stockholmare. Den fylldes igen mot slutet av 1800-talet. Idag heter torget Eriksbergsplan. Bilden från fina Stockholmskällan: Träsket, mot väster.

Wikipedia: Träsket, Stockholm har en fin karta som utgör ett hopklipp från 1805 och 1940. Sådana operationer är alltid intressanta och manar till efterföljd. Just denna trakt har, åtminstone ur denna synvinkel, förändrats såpass lite sedan 1940 att även en obevandrad utsocknes kan uppdatera med en färsk Google Maps-karta.

Träsket hade krympt under lång tid, dels på grund av landhöjningen (som tidvis var mycket påtaglig), dels på grund av, hrm, utfyllnad. Till slut fyllde man igen träsket med sten och byggde stad på platsen. Markbehovet spelade förvisso in, men man hade även då en uppfattning om skillnaden mellan rent och lortigt.
Högern såg det rena fosterlandet hotat när luften disades från Sotholmen, Kungsholmen och Saltsjön stank ända ute vid Vaxholm. Hammarby kanal skulle inte bara ge en ny hamn, industrimark och en ny Mälarled, den skulle också sanera sunkiga Söder och skölja Hammarby sjö ren från sin ”mefistiska stank”. Spillolja tyngde vågornas kluckande, träck från Nackas stora svingårdar gled ner i laviner och här guppade liken från självmördare och undre världens uppgörelser.
- Stockholm 1900, John Crispinsson, Populär Historia 1/2002

Men det är alltid något särskilt med samtida belägg. Som det som från sekelskiftet prisade den rena moderna elektriciteten framför den skitiga ångkraften:
... I den mån som de många ångmaskiner, vilka nu är igång dagligen i ett så pass stort industricentrum som Stockholm, kunna ersättas av elektrisk kraft, skall givetvis luften i betydligt mindre grad än nu mättas och förpestas med gaser, rök och sot från de många ångskorstenarna, och vilken roll ren luft spelar för ett förbättrat hälsotillstånd vet var och en.
- A Hasselgren, Hundra år i ord och bild (1899), sid 423-24, moderniserad stavning

Ofta tänker man sig att folk då var vana vid dofter och annat. Visst kan man vänja sig vid det mesta, och i en tid då även stadsbor var bekanta med fenomen som gödselstackar och avloppsdammar så låg tröskeln en god bit högre än idag. Men även då kunde man, som sagt, skilja på det ena och det andra, och konstatera vad man föredrog.

Avslutar med en fin skrivelse, undertecknad av 26 personer och inskickad till överståthållarämbetet den 17 juni 1875.
Att såväl hus som plank invid ”Allmänna Gränden” och hörnet af Långa gatan äro mest utsatta för osnygghet torde lätteligen af en hvar kunna skönjas, ty icke allenast från dessa gator, utan och från andra tillhåll utbreder sig en olidelig stank, som under en varmare årstid aldeles förpestar luften vidt omkring, i synnerhet som en del gator ännu sakna rännstenar och aflopp, hvarigenom all orenlighet qvarstannar.
- Stockholmskällan: Skrivelse angående behovet av urinkurar på Djurgården 1875

2015-04-28

En hypotes prövas: "The lost generation"

På engelska heter filmen från 1987 The Lost Boys, som de borttappade pojkarna i Peter Pan. På franska fick den heta Génération Perdue, "förlorad generation". Begreppet myntades om den generation av män som gick förlorade i det stora kriget, bildligt eller bokstavligt.
A valve was stuck in Miss Stein's Ford and a very young mechanic fixed it fast and well. She asked the man in charge how he found such good men. The very young ones were good, he said, because he trained them himself. Not so those in the age-group of twenty-two to thirty, who were all a "génération perdue".
- Carlos Baker, Hemingway: The Writer as Artist (1990)

Hur kan en "förlorad generation", i ena eller andra betydelsen, tydliggöras? Man kan visa upp väldiga gravfält, peka på dippar i befolkningsstatistiken, begrunda myriader krigsminnen i myriader småorter där även en handfull namn motsvarar flera årskullar av gossar ...

Eller så här: Kanske the lost generation återspeglas på Wikipedia?

Wikipedia har årssidor där man för varje år samlat någorlunda viktiga händelser, födslar, dödsfall m.m. En förlorad generation borde ha färre märkvärdiga människor att visa upp, vilket borde återspeglas i de listorna. Förvisso finns det många olika sätt att bli omskriven på, men kanske ändå "signalen" (här: bortfallet av intressanta människor) skulle överstiga "bruset"?

Avgjort värt att testa. Så jag gick igenom årssidorna på engelska Wikipedia för 1870-1911. Här är resultatet. (Klicka för större bild.)

Nu blir det lurigt. Storheten "antal artiklar" var betydligt mer kaotisk än jag trodde. Statistik har jag aldrig kunnat någonting om, och ju mer jag läser om detta svåra och viktiga ämne desto bättre inser jag 1) hur lite jag kan och 2) vilket ohyggligt vapen det kan vara i fel händer, nämligen för att visa samband som inte finns. Det som ser ut som en sänka mellan 1892 och 1900, är det något som går att förklara på ett sätt som inte inbegriper någon förlorad generation?

Det är nästan så jag vill dra till med ordet "bortförklara" ovan... Utan att ha investerat månader och år i diagrammet så är det lätt att inse hur oerhört, bedrägligt lätt det är att fiffa till sina data för att få dem att passa modellen. Särskilt när kurvorna inte är jämna och tydliga utan brusigt hoppiga, där putsandet av tråkiga data är lättare att motivera. Eller när anomalier dyker upp, som manfallet (bokstavligt talat) för år 1910. Eller de påtagliga spikarna för 1883, 1892 och 1900; hade jag haft minsta anlag för astrologi eller liknande hade jag börjat rota i vad den periodiciteten av briljans, eller vad det nu är, skulle kunna betyda.

2015-04-27

Lördagsfråga 357: Richard 1-4

 1. Richard Lejonhjärta i Disneys tappning, helt i stil med den sinnebild för en god konung som han ofta framställs som. Knappast i dagens bemärkelse... Av sina tio år som landets kung var han utrikes 9,5 år (två av dem som fånge visserligen), och han lärde sig aldrig engelska.
 2. Richard II grips 1399 för att avsättas.
 3. Richard III, inte av Gloucester — det bleve lite för lätt — men väl hertigen av Normandie under ett enda kort år i början av 1000-talet. Efter Richards död gick titeln till hans lillebror Robert, och därpå till dennes son Vilhelm, som torde vara bekant.
 4. Richard IV har England inte haft någon, än. En fin fiktiv sådan framställs här av Brian Blessed, far till prins Edmund av Plantagenet, även kallad Svarte orm.
De fyra Richardarna satte Christian utan dröjsmål.

2015-04-26

The fake flag of ISIL

These terrorists have many names: ISIL, Daesh and the Islamic State are some of the printable ones. They do have a knack for publicity, and their flag is well known. Let's have a closer look on it.

The colour goes back to the all-black "black banner" allegedly flown by the prophet himself, and more reliably by the Abbasids when they got (back) in power in the 6th century. The white text on the top is the first part of the shahada, the Islamic creed: "There is no god but God". The rest of the shahada is not written as usual, but in a white circle: "Muhammad is the messenger of God".

The white circle is the interesting part. It's claimed to be the seal of Muhammad, used by him to sign the correspondence that became more voluminous and important as Islam took off.

But even a cursory glance on the history of the seal is enough to raise suspicion. It appears the supposed "seal of Muhammad", at least in the form used on the flag, is fake.

Relics and other holy items never got big in Islam, with the black stone in Qaba being the single major exception. There never was anything like the catholic bone-trade industry. But there are some stuff which at least some (how many? no idea) moslems believe in, or at least hold in esteem. A collection of sacred relics is kept in the Topkapi palace in Istanbul, brought there from the 14th century onwards, in the heydays of the Ottoman empire. We find, just to mention a few with connections to the old and new testament (which are holy texts in Islam as well):
 • Abraham's Pot
 • Joseph's Turban
 • Moses's Staff
 • David's Sword
 • Scrolls of St John (the evangelist I presume)
And it gets even better:
 • The Mantle of Muhammad
 • The Flag of Muhammad
 • The Sword of Muhammad
 • The Bow of Muhammad
 • The Bowl of Muhammad
 • The Sandals of Muhammad
 • The Footprints (4) of Muhammad
 • A piece of the beard of Muhammad
 • A tooth from Muhammad
 • A signed (with the seal) letter from Muhammad
 • The seal ring of Muhammad

Qadam mubarak: A holy footprint of the Prophet.

How the flag looks like we don't know, and will never know:
Out of respect for our Prophet (saas), no state, including the Ottoman Empire, has ever unfurled the banner although it was carried in battles and ceremonies. The banner, and other blessed relics that have thus been preserved for 1,400 years, will be unfurled when the moral values of Islam rule the world with the coming of Hazrat Mahdi (pbuh), insha’Allah.
- Harun Yahya (a moslem crackpot with time and, in particular, money to spread his flood of creationist crap wide and far), The Sacred Relics

(Abbreviations are common in Islamic texts. Like "pbuh" = peace be upon him, "saas" = arabic for may God honor him and grant him peace etc. I don't know the penalty for leaving them out.)

Now, let's turn to the sources to see if they have anything to say about the seal of Muhammad. We'll have a look in the hadiths, stories about or description of the prophet which isn't in the Quran and the veracity of which is considered from case to case. (Rasullulah = the prophet.)
Anas Ibn Malik said: "Rasulullah (pbuh) had a ring made of silver and its (inlaid) gem was also of silver. When the Prophet (pbuh) wanted to write to the leaders of foreign states, he ordered a seal-ring to be made. Rasullullah (saas) therefore had a ring made, the whiteness of which is still before my eyes. The inscription engraved on the ring of Rasulullah (pbuh) was 'Muhammad Rasulullah,' of which in the first line was engraved 'Muhammad,' in the second line 'Rasul,' and in the third line 'Allah'."
- Irving Karchmar, The Seal Ring of the Prophet (saw)

Since the prophet couldn't bear having his name above the name of God, grammar had to give way for theology, and the words were placed in reverse order with "Muhammad" in the bottom. (Not to be read as the very blasphemous "God is the prophet of Muhammad.")

A brief quote from a thorough research of the ring in the hadiths ("Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam" = the prophet):
Ibn 'Umar Radiyallahu 'Anhu says. "Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam kept his ring in his mubaarak hands (possession). Then it was kept by Abubakr Radiyallahu 'Anhu, then by 'Umar Radiyallahu 'Anhu. Thereafter by 'Uthmaan Radiyallahu 'Anhu. In his ('Uthmaan Radiyallahu 'Anhu's) time it fell in the Well of 'Arees. The inscription on this ring was 'Muhammadur Rasulullah"'.
[Comment] Bir 'Arees is a well near Masjid Quba [mosque in Medina, the oldest in the world]. During the khilaafah of Sayyidina Uthrnaan Radiyallahu 'Anhu the ring remained with him for six years, then accidently it fell into the well. Sayyidina 'Uthmaan Radiyallahu  'Anhu ordered a thorough search of the well. For two days water of the well was pulled out, but it could not be found.
- inter-islam.org: Chapter on the mubaarak [holy] ring of Sayyidina Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam

After the deplorable incident with the well Uthman, last known keeper of the real ring, had a replica made. This ring was in Baghdad in 1534 when the city was captured by Suleiman the Magnificient. It was then taken to Istanbul, where it remains today.

Here is a letter to someone important in Egypt. It was written by the prophet's secretary (rasullulah etc couldn't write), to be signed by the prophet.
But this is a copy, made by hand in 1904. The original was found in an Egyptian monastery in mid 19th century; or, to be precise, at that time it was sold to the sultan by a French orientalist who claimed to have found it in an Egyptian monastery. Again, the authenticity does not appear overwhelming.

Recap: The seal ring in Istanbul is at the very best a replica made in the 7th century. It could very well be considerably later than that. Which wouldn't be the first example of a fake holy item...
Percy: Well, you won't be able to fool everyone. Look (he takes a red cloth from his sleeve): I have here a true relic.
Edmund: What is it?
Percy: (unwraps the cloth) It is a bone from the finger of Our Lord. It cost me 31 pieces of silver.
Edmund: Good lord. Is it real?
Percy: It is, My Lord. Baldrick, you stand amazed.
Baldrick: I am — I thought they only came in boxes of ten. (He opens a box of finger bones)
- Black Adder 1, ep 3: The Archbishop


On a different note, regarding the even later copies which apparently are popular among some people, it's been pointed out that they shouldn't be. A seal was a very personal thing, like an ID; if you carried the seal ring of the prophet, it meant you were the prophet.


Thx to Joacim J.

2015-04-24

Ett sådant liv ska man ha

Idag är det begravning för Carl-Olof Olausson (1922-2015). Det är sannerligen inte många som får ett så långt och aktivt liv.

Uppdaterat: Carl-Olof Olaussons yrkesliv, föreningar, annan verksamhet samt fritid.
Pappa Oskar Olausson var skeppare; hade kuttern Fenby.
C-O var med sin styvfar och målade, redan när han gick i skolan.
1937–40 gick han på Billströmska folkhögskolan på Tjörn.
Han var någon tid hos släktingar i Limmared och arbetade i deras butik.
1941–42 arbetade han i handelsträdgården i Siröd på Tjörn.
1943–44 var det exercis: I 17, Axvall, Norrland och Stockholm (sjukvård på Karolinska).
Så Siröd igen, tills han kom till Knut Karlssons handelsträdgård på Varvet, Stenungsund.
(Denna lades ner, när ägaren dog och petrokemin tog över mot slutet av 1966.)
1967 blev han vaktmästare på Tubberödshemmet i Skärhamn, där han blev kvar till pensioneringen.
Facket: Cyklade tidigt runt och värvade medlemmar till Kommunal. Senare skyddsombud.
Gymnastikledarutbildning; var med och startade Sibräcka GoIF.
Utbildad guide för Bohuslän; med i Bästkustens Guideklubb.
God fotograf; har visat diabilder och hållit föredrag om resor, blommor, Tjörn, broarna m.m.
Duktig möbelsnickare; vi har bondrokoko-stol och teakskåp av hans tillverkning.
Haft studiecirklar i trädgårdsskötsel och litteratur (”Läs och Res”).
Rest som ung samt med familjen i Sverige och utomlands redan när barnen var små.
Medlem i Hans Larssons släktforskarcirkel, som senare blev Tjörns Släktforskarförening.
Ledamot i Tyfts Elevförbunds styrelse.
Tjörns Trädgårdsförening: kassör, lotteriansvarig, reseledare i 30 år.
Ledamot i Kulturnämnden för socialdemokraterna i tre perioder.
Tjörns Hembygdsförenings styrelse, vice ordf och ordförande i flera år.
Var aktiv vid restaureringen av Stenstugan på Säby ö.
Var aktiv vid renoveringen av Säbygården samt ledamot av Säbystiftelsen.
Mottagare av Tjörns Kommuns kulturpris för 2001, mottaget 2002 vid 80 års ålder.
Ledamot i Kommunala Pensionärsrådet, KPR.
Sist men inte minst: utmärkt kock, kan brygga öl och göra äggost!

2015-04-23

Vem tror på chemtrails - egentligen?

Ja, nu blir det såna där chemtrails igen. De är inte särdeles roliga i längden, men värda att bevakas eftersom de just nu är världens förmodligen mest spridda konspirationsteori.

...Eller?
Här har vi en av de finaste rubrikerna på senare år:
Global Hegemony Threatened as Tens of People Hold "Chemtrail" Protests
Suppose you gave a global march and nobody came? Last Saturday's [27 september 2014] worldwide marches against the weather-slash-population control conspiracy theory known as "chemtrails" were sure to shake The Man's global power structure to the core...until nobody showed up.
The groups that sprang up on Facebook promised thousands upon thousands of attendees to these protests, but as it turns out, clicking a "join" button on social media is easier than actually leaving your home to put your money where your mouth is.
- Dennis Mersereau, The Vane/Gawker 29 september 2014

Sådana marscher, demonstrationer och andra protester AFK hålls lite då och då. De är som regel stort upplagda arrangemang som förläggs till tjogtals städer över hela världen, generar många och mestadels förvirrade diskussioner på nätet, men påfallande lite verksamhet i den fysiska verkligheten.
A gentleman named Bob asked a popular conspiracy page a pressing question: "why was i the only one to show up at todays protest in rhode island?"
- Ibid (= samma källa som ovan)

Hur kommer detta sig?

Om man verkligen tror på chemtrails, att något ohälsosamt sprejas ut över oss (även om idéerna varierar kraftigt om vad det hela går ut på) så borde det väl vara självklart att resa på arslet en dag om året och göra något mer än att dela moln på fejan?

Eller kan det vara så här: Den usla uppslutningen beror på att de som säger sig tro på chemtrails egentligen inte gör det. De är konspirationsteoriernas motsvarighet till skolavslutningskristna.

På lördag är det förresten dags igen. Det ska bli spännande att se om stockholmarna mot chemtrails lyckas samla ett tvåsiffrigt antal deltagare.

2015-04-22

Falskt frimärke

Maya Angelou (1928-2014) var en amerikansk mångsysslare som blivit mest känd för sitt arbete i medborgarrättsrörelsen och sin förmåga att formulera sig. Härom veckan hamnade hon på frimärke. Tillsammans med ett citat som hon inte myntade.
En fågel sjunger inte för att den har ett svar, den sjunger för att den har en sång.
- Joan Walsh Anglund, A Cup of Sun (1967)

Citatet har tillskrivits Angelou vid många tillfällen, inte minst av president Obama.

Det anknyter dessutom till Angelous bok I Know Why The Caged Bird Sings (1969) men där verkar citatet inte finnas med. Däremot utspelas boken i Stamps, Arizona. Hur ironiskt kan det bli?


CNN: Oops: Quote on Maya Angelou stamp isn't hers, 8 april 2015

2015-04-21

Frenologhomeopaten från Göteborg

I tidningen Kalmar kunde man den 15 juni 1912 läsa om en kombination i kvackarbranschen som jag varken sett förr eller senare: Frenologihomeopati. Tja, varför inte?

Här är hela artikeln, klickas fram:

Det enda vi får veta om "frenologhomeopatens" person är att han kallas Andersson och kommer från Göteborg. Han hade läst och föreläst om frenologi i Sverige, liksom även studerat homeopati och så kallad ögondiagnos. Det sistnämnda kvacket är idag mest känt som irisdiagnostik: oregelbundenheter i iris sägs indikera problematisk sköldkörtel, lever, "livsimpuls" etc. Det förekommer fortfarande som en del i homeopatin; då som nu har kvackare gärna kombinerat, vilket underlättas när lärorna är lika värdelösa.

Andersson var på tillfälligt besök i Helsingfors då han upptäckte vilken fantastisk marknad där fanns. Att han inte hade tillstånd att bedriva medicinsk verksamhet, eller vilken näringsverksamhet som helst, bekymrade honom inte. Finländarna (ej att förväxla med finnarna) stod i kö för att betala 15 eller så mycket som 25 mark för konsultationerna. Som jämförelse grävde jag fram en uppgift (här) om att en arbetarlön kunde vara 2 mark per dag så man kan förstå att Andersson stannade.

För övrigt har den korta artikeln en härligt avfärdande inställning till ögondiagnostik, homeopati och andra hälsobedrägerier. Man var inte dummare på den tiden; å andra sidan var man heller inte ett spår smartare. Kan ingressens "I Finland tar polisen hand om kvacksalvarna" läsas som en kritik mot en mer öppensinnad hållning i Sverige?

Om frenologhomeopatens vidare öden, i Finland eller var som helst, har jag inte hittat några uppgifter.

2015-04-20

Lördagsfråga 356: Smått

 1. Ilha do Pico, Azorerna.
 2. Nano, en modell från det indiska bilmärket Tata.
 3. Den australiensiska hemdatorn MicroBee rönte en viss framgång på 80-talet, åtminstone hemmavid. Bilden ur en reklamfilm med den bredaste australiensiska jag någonsin hört: The Evolutionary Computers.
 4. Sedan Milli Vanilli avslöjats som fejk gjorde Rob Pilatus och Fabrice Morvan ett försök under namnet Rob & Fab.
Pico, nano, mikro och milli. Den serien satte Ingvar P. Söderholm snabbt och till synes lätt.

2015-04-19

Ödmjukhet, parapsykologi och kvantfysik

Vetenskapsfestivalen i Göteborg inleddes med en parapsykolog på scenen, som jag nämnde i bloggposten Vetenskapsfestival med VoF. På söndagen kunde man åter uppleva det blandade nöje en diskussion med en övertygad parapsykolog innebär. Near Death Experiences - Can we research what happens when we die? var rubriken på samtalet som fördes på engelska. Moderator var journalisten Agneta Lagercrantz, sedan följer Peter Fenwick, Adrian Parker och VoF:s Dan Larhammar.

Om Larhammar stod för rationalism och logik och Parker för motsatserna, fanns Fenwick mittemellan: En sund, som det lät, inställning till forskning och vilka slutsatser som kan dras ur vilket material, som på slutet bröts av på ett märkligt sätt när man kom till den oundvikliga frågan om vad det innebär om NDU:er (nära döden-upplevelser) är verkliga.

Fast den som utmärkte sig mest var Adrian Parker. Liksom på den förra uppvisningen lyckades han nämna kvantfysik och strängteori åtminstone två gånger, och påpeka den tydligen skriande bristen på medel till parapsykologisk forskning åtminstone tre.

Ett par uttalanden förtjänar att uppmärksammas eftersom de är typiska för den förvillade branschen.

Ordet ödmjukhet förekommer ofta när pseudovetenskap ska förklaras. Vem vet vilka upptäckter och genombrott som framtiden kommer att bära med sig? Vilka är vi att döma ut företeelser som ESP och annan parapsykologi? Sällar vi oss inte till de som avfärdade relativitetsteorin, kontinentaldriften, kvantfysiken med mera? Men sådana uppmaningar till ödmjukhet följs ofta av teoribyggen som är allt annat än ödmjuka, då de bryter mot inte bara en utan flera välgrundade föreställningar om hur världen är funtade.

Kvantfysik är en så sliten trollformel inom parapsykologin att det har ett icke ringa humoristiskt värde. Det används så ofta att man skulle kunna tro att parapsykologerna kan något om ämnet.
Quantum woo is an attempt to piggy-back on the success and legitimacy of science by claiming quack ideas are rooted in accepted concepts in physics, combined with utter misunderstanding of these concepts and a sense of wonder at the amazing magic these misunderstandings would imply if true. A quick way to tell if a claim about quantum physics has scientific validity is to ask for the mathematics. If there isn't any, it's rubbish.
- RationalWiki: Quantum woo

2015-04-17

Solsystemet på 50 år

Minns du vad du gjorde i januari 2006?

Det var då som rymdsonden New Horizons sköts upp. Den är fortfarande på väg, nio år senare. Nu börjar den äntligen att närma sig sitt mål:
New Horizons is intended to pass within 10,000 km (6,200 mi) of Pluto, with this closest approach date estimated to occur on July 14, 2015 at 11:50 UTC.
Wikipedia: New Horizons

Genom en slump, så osannolik att den ser ut som en tanke, inträffar detta på dagen 50 år efter mänsklighetens första närmare titt på en främmande planet:
The spacecraft flew by Mars on July 14 and July 15, 1965.
Wikipedia: Mariner 4

Under ett halvt sekel har vi utforskat solsystemets åtta planeter, samt den dvärgplanet som man inte behöver skämmas för att tänka på som planet.

Detta är den allra första bilden från Mars tagen på nära håll.

Denna bild är fullkomligt obetalbar.

När man planerade Mariners förbiflygning, de ytterst dyrbara sekunder då de historiska bilderna skulle tas, använde man sig av en Mars-karta från US Air Force. Som synes är kanalerna med, de som Giovanni Schiaparelli "upptäckte" 1877 och Percival Lowell gjorde till sitt livsverk. När kartan ritades 1962 hade de avfärdats sedan länge, ingen astronom trodde på dem, men de hängde som synes kvar lite här och var.

Emily Lakdawalla: Blast from the past: Mariner 4's images of Mars

Och det finns mer...

Lowells andra livsverk var nämligen Planet X. Det var den tänkta planet bortom Neptunus som han och många andra trodde sig kunna spåra via anomalier i Uranus omloppsbana, sådana som inte förklarades av Neptunus inverkan. Efter många års träget letande hittade den nu avlidne Lowells assistent Clyde Tombaugh till slut en prick som var både rörlig och transneptunsk. Pluto!

Fast Pluto hade inget med Planet X att göra, Lowells eller någon annans. Det var den alldeles för liten för; till att börja med tänkte man sig Pluto ungefär lika stor som Jorden, snarare än den femtedels procent som är facit. Anomalierna i Uranus omloppsbana visade sig, vid noggrannare mätningar, vara en chimär — precis som kanalerna på Mars.


Jag har skrivit om såväl kanalerna på Mars (vad såg de? vad trodde de sig se? vad trodde andra?) som Pluto ("Planeten som krympte och försvann") i boken Blindspår (Leopard 2012). Här på bloggen har jag bl.a. gjort en jämförande karta: Mars 1888-2011.

2015-04-16

Vetenskapsfestival med VoF

Obs bilden något retuscherad

Den stora vetenskapsfestivalen i Göteborg pågår just nu. Det är landets överlägset största arrangemang i sitt slag, där hundratals föreläsningar, uppvisningar, experiment och workshops får tiotusentals besökare. Lite som ett Tom Tits i jätteformat.

VoF (Vetenskap och Folkbildning) brukar vara med på ett hörn. I år är vi med och samarrangerar några programpunkter på lördagen:
 • 14.30-15.30 Viralgranskaren; Bältespännarparken
 • 15.30-16.30 Christine Öberg om djurförsök i forskningen, en f.d. aktivist berättar; Pedagogen
 • 16.30-17.30 Dan Larhammar och Hanna Brus om kvacksalveri; Bio Roy, Avenyn
 • 18.00-19.00 Marie Rådbo om livet i solsystemet och ev utanför; Bältespännarparken
Dessutom hålls föreningens årsmöte i stan nu på lördag, mitt under festivalen.

Allt är nu inte rosor... På onsdagens invigning hölls en paneldebatt på ämnet liv och död (festivalens tema). Fr.v. samtalsledare Torgny Nordin, GP; Lars Johan Erkell, förträfflig biolog på GU; Yvonne Leffler, litteraturvetare på GU; och så sist och avgjort minst Adrian Parker, universitetets meste parapsykolog.

Vad har en pseudovetare här att göra? Vetenskapsfestivalen har några få namn att lyfta fram under denna kväll, och så väljer man en parapsykolog vars forskning bygger på önsketänkande och att hitta samband i slump. Det ger en viss bismak åt festivalen, men samtidigt motivation: Förvillande förekommer mest överallt.

Inte för att det är första gången. Den första vetenskapsfestivalen invigdes 1997 av Thor Heyerdahl, en sann pseudovetare.

2015-04-15

Israels nötter

Den gamle skånske prästen: Och se Israels barn vandrade uti fyratio år genom Sinais öken, livnärande sig på nötter. Mina ärade åhörare, låtom oss närmare genomtänka denna dagens text. Där voro de små, små Israels barn, som inga tänder hade fått, och där voro de mellanstora Israels barn, som hade tänder, och där voro de gamla, gamla Israels barn, som hade förlorat alla sina tänder. Mina ärade åhörare, låtom oss tänka på detta. Där måste de mellanstora Israels barn vandra uti fyratio år, knäckande nötter åt de små, små barnen, som inga tänder hade, åt sig själva, och åt de gamla, gamla Israels barn, som hade förlorat alla tänderna. Mina ärade åhörare, låtom oss ännu en gång genomgå dagens text. Och se Israels barn vandrade fyratio år livnärande sig på — på — rötter, står det: — ja — ja — det gör för resten ingenting, utläggningen blir densamma.
- Albert Engström

Jag vet inte vilken text den gamle skånske prästen läste för ingen översättning av 2 Mos jag sett säger något om "rötter". Men, som sagt, utläggningen blir densamma.

2015-04-14

Placebo med Disney

Hur har du det med smaksinnet?
I den här leken kan man vara tre deltagare som får var sitt sugrör. Ledaren ställer fram tre glas, en sockerskål, ett saltkar och en delad citron. Han säger till deltagarna att han tänker prova deras smaksinne. Därefter får deltagarna vända ryggen till och ledaren säger att han strör socker i ett av glasen, salt i ett annat och droppar citronsaft i det tredje glaset. I verkligheten häller han ingenting i något av glasen, men han rör ordentligt med en sked för att få deltagarna att tro att han gjort som han sagt.
Nu får deltagarna smaka på vad som finns i deras glas. Var säker på att de kommer att påstå att de smakat antingen socker, salt eller citron, trots att det aldrig hällts några smaktillsatser i glasen.
- Walt Disneys lekbok (Hemmets Journal 1976)

Detta var min första kontakt med djupare "sinnestrollande". Synvillor var en sak, att raka streck kunde se böjda ut etc. Att smaksinnet kan luras så här kapitalt var långt mer uppskakande.

2015-04-13

Lördagsfråga 355: Henriks fruar

Medsols:
 1. Katarina, avporträtterad innan hon blev känd som den stora.
 2. Anne de Montmorency, tidigare lördagsfrågad här.
 3. Jayne Cobb i serien Firefly.
 4. Anna, enligt apokryfisk uppgift jungfru Marias mor. Skulpturen är ett exempel på motivet "Anna själv tredje" som var populärt en tid, nämligen en framställning av de tre generationerna Anna, Maria och Jesus.
 5. Katarina Stenbock, efterträdde Gustav Vasa och kallades riksänkedrottningen.
 6. Katarina Frostensson.
Katarina, Anne, "Jane", Anna, Katarina och Katarina: Det syftar, givetvis, på Katarina av Aragonien, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anna av Kleve, Katarina Howard och Katarina Parr, säger Henrik VIII:s fruar. Det visste, givetvis, Pölsan.

2015-04-12

Myten om det gyllene snittet

Om vi delar upp en sträcka i A och B, så att A+B förhåller sig till A som A förhåller sig till B: A+B/A = A/B. Då har vi fått det så kallade gyllene snittet, skrivet med den grekiska bokstaven fi, φ. (Värdet är för övrigt ca 1,618, eftersom 1/1,618 = 0,618.)

φ är ett mycket intressant matematiskt begrepp. Likt π och e återkommer det lite här och var, inte minst på ställen som man inte skulle tro hade med gyllene snittet att göra. Det återkommer även inom biologin, fast kanske inte fullt så ofta och exakt som påståtts.

Och så har vi den historiska konsten och arkitekturen. Nu börjar de riktigt feta faktoiderna om det gyllene snittet hopa sig.

Först ett viktigt begrepp: En gyllene rektangel, med sidorna φ och 1, sägs vara den mest estetiska, den som flest pekar ut om de ur en samling med blandade rektanglar ska välja den mest tilltalande. Dock verkar stödet för detta påstående vara svajigt.
Overall, the golden ratio has been found to be significant, insignificant, or somewhere in between by countless studies, each offering a different conclusion.
 - The Myth of the Golden Ratio: Phi in Psychology

Genom åren har folk hittat mängder av gyllene rektanglar i byggnader och tavlor. Med tanke på hur man gått tillväga så är det oundvikligt. Här är det kanske mest använda exemplet:


Once its ruined triangular pediment is restored, the ancient temple fits almost precisely into a golden rectangle.
- Typiskt exempel från Golden Section in Art and Architecture

Den största rektangeln slutar på ett godtyckligt ställe mitt i trappan, på en bild som är tagen från marken, med mera; och ändå blir det bara "almost precisely". Och detta är det bästa exemplet på hur grekerna påstås ha använt det gyllene snittet? Det hade inte övertygat många, om folk inte redan hade "vetat" hur det låg till.

Dessutom problematiseras sällan påståendet. Man påpekar sällan att de historiska beläggen för att greker, romare, egypter m.fl. använde sig av det gyllene snittet är obefintliga. Tvärtom lägger man fram det som ett odiskutabel faktum. I ett sådant sammanhang kan även dassiga illustrationer ge intryck. Vilket demonstreras av att myten hängt med så länge och finns på så många ställen, även bland folk som borde veta bättre.

Leonardo tillskrivs också det gyllene snittet. Återigen har man hittat det man letat efter. Återigen är beläggen för att han medvetet skulle ha använt sig av det obefintliga.

I hans ofullbordade tavla med Hieronymus (mest känd för Versio Vulgata, den latinska bibelöversättningen) har man lagt in en tjockt linjerad rektangel som snuddar eller sammanfaller med en del av den heliges konturer. Återigen är detta ett av de "bästa" exemplen på att Leonardo da Vinci skulle ha varit förtjust i φ och dess rektanglar.
Many books claim that if you draw a rectangle around the face of Leonardo da Vinci's Mona Lisa, the ratio of the height to width of that rectangle is equal to the Golden Ratio. No documentation exists to indicate that Leonardo consciously used the Golden Ratio in the Mona Lisa's composition, nor to where precisely the rectangle should be drawn. Nevertheless, one has to acknowledge the fact that Leonardo was a close personal friend of Luca Pacioli, who published a three-volume treatise on the Golden Ratio in 1509 (entitled Divina Proportione).
- Mario Livio, The golden ratio and aesthetics

Det är inte svårt att hitta det mytiska påståendet i den största källan av dem alla:
The ancient Egyptians and ancient Greeks knew about the golden ratio and regarded it as an aesthetically pleasing ratio.
- Wikipedia: Mathematics and art

Samtidigt nämner andra artiklar hur det faktiskt ligger till, styrkt av påpekanden från folk som vet vad de talar om:
The Parthenon's façade as well as elements of its façade and elsewhere are said by some [vilka? med vilken rätt?] to be circumscribed by golden rectangles. Other scholars deny that the Greeks had any aesthetic association with golden ratio.
- Wikipedia: Golden ratio: Applications and observations

En av de som citeras är Keith Devlin, vars excellenta The Myth That Will Not Go Away var huvudkällan för denna utläggning.

2015-04-10

Bibliska motsägelser

bibviz.com

Finns det motsägelser i Bibeln? Alltså inte påståenden som går emot verkligheten eller något relaterat, utan påståenden i Bibeln som går emot andra påståenden i Bibeln?

Svaret ("JA!") antyds av bilden ovan. Det är en grafisk framställning av bibliska motsägelser. De vertikala strecken nedtill är kapitel (ju längre streck desto längre kapitel), bågarna är påståenden i kapitel X som motsägs i kapitel Y.

Där kan man se att
 • Abraham hade en enda son (1 Mos 22:2, Hebreerbrevet 11:17), eller två (1 Mos 16:15, Galaterbrevet 4:22), eller flera (1 Mos 25:1-2)
 • Jahve gillar offer (1 Mos 4:4, 2 Mos 20:24 m.fl.), eller inte alls (Jesaja 1:11, Psalt 51:16 m.fl.)
 • Rättrogna män ska omskäras (3 Mos 12:3, Apostlagärningarna 16:3 m.fl.), eller inte alls (Galaterbrevet 5:2)
... Med väldigt många fler exempel.

Inte för att alla är lika flagranta. Men de som är räcker och blir över.
I've done everything the Bible says! Even the stuff that contradicts the other stuff!
- Ned Flanders beklagar sig för Herren (Simpsons s8ep8, "Hurricane Neddy")

Där finns även länkar till den encyklopediska Skeptic's Annotated Bible och dess samlingar med historiska och vetenskapliga fel, våld, diskriminering och annat som gör Bibeln oanvändbar som moraliskt rättesnöre.


Sen ska man inte för ett ögonblick tro att de som hållit reda på bibeln åt oss inte haft koll på alla underligheter. Genom årtusendena har oändlig skarpsinnig möda lagts ner på att förklara, eller åtminstone "förklara", de otaliga problemen i den heliga skrift. Ett förträffligt ställe för att hitta sådant är Blue Letter Bible, en oumbärlig hemsida för den som är det minsta intresserad av vad som tyvärr är världens viktigaste och mest lästa bok.

Bibviz har utvecklats av Daniel G. Taylor. Jag fick tipset av Jakob Ståhle vars förträffliga lilla bok Tokiga bibelord jag nämnt här, och som ni kan hitta beställningslänkar m.m. till här.

2015-04-09

Yetin som inte är en isbjörn

Bryan Sykes är genetiker och författare till flera populärt hållna och framgångsrika böcker i ämnet. Åtminstone en har översatts till svenska: Evas sju döttrar (2001), vari mänsklighetens ursprung spåras till sju "urmödrar".

Häromåret tog han ett genetiskt tag i en annorlunda fråga. Det finns en liten mängd fysiska spår som påstås, sägs, har sagts komma från snömän av olika slag. En kategori är pälstussar. Sykes tiggde till sig några prover, analyserade dem och började jämföra. Två av stråna gav utdelning, av oväntat slag.
Håren har genomgått avancerade DNA-tester och jämförts med otaliga djur tills professor Sykes till slut fick en hundraprocentig matchning – med en 120.000 år gammal isbjörnsskalle funnen på Svalbard.
- Mysteriet kring Snömannen kan vara löst, SVT 18 oktober 2013

Snömannen, åtminstone de individer som hårstråna kommer från, skulle alltså inte vara några kända eller okända primater utan björnar. Men vad har isbjörnar i Himalaya att göra? Kanske "yetin" är en okänd underart som fortfarande lever uppe i bergen? Har ett tveksamt kryptozoologiskt problem ersatts av ett konkret och intressant zoologiskt?

Nu har andra studerat rapporten från Sykes grupp. Det verkar som om isbjörnen inte håller måttet.

Helt kort:
 • Det finns brunbjörnar i Himalaya (Ursus arctos isabellinus och U. a. pruinosus).
 • De genetiska skillnaderna mellan isbjörn och brunbjörn är mycket små.
 • Sekvensen som Sykes använde var mycket kort (104 baspar mitokondrie-RNA).
 • DNA som inte förvaras väl förstörs, sakta men säkert och till stor del på ett förutsägbart sätt; man kan peka ut ställen där skador är sannolika.
 • För Sykes sekvens motsvarar skillnaden mellan isbjörn och brunbjörn sådana förväntade skador.
Ingen spännande oupptäckt primat eller någorlunda intressant (och sannolikare) isbjörn, utan en björn av en känd sort. Som dessutom förekommit i yeti-rapporteringen förr.
Assuming that the single-base change that made Sykes et al. [1] assign the hairs 25025 and 25191 as polar bear is a damage artefact, we should like to propose an alternative origin for the hair samples from Ladakh and Bhutan. [...] As the two hair samples tested by Sykes et al. were golden-brown (Ladakh, 25025) and reddish-brown (Bhutan, 25191), and as the most parsimonious explanation of the sequences recovered is that they came from brown bear and exhibit DNA degradation, we would contend that the hair samples are, in fact, from Himalayan brown bears [U. a. isabellinus] and not from ‘a previously unrecognized bear species, colour variants of U. maritimus, or U. arctos/U. maritimus hybrids' as claimed.
- C. J. Edwards och R. Barnett, Himalayan ‘yeti’ DNA: polar bear or DNA degradation? A comment on ‘Genetic analysis of hair samples attributed to yeti’ by Sykes et al. (2014), Royal Society2015-04-08

SVT "Debatt"

Ett kommande SVT Debatt ska handla om vacciner. Det låter inte som någon bra idé.

Upplägget lär vara att föräldrar som inte vill vaccinera sina barn ska möta föräldrar som gärna vaccinerar sina barn. Det låter som en riktigt usel idé. Den hade kunnat sänka SVT Debatts rykte rejält, om det funnits något att sänka.

Vadan detta agg mot ett public service debattprogram?

Här demonstrerar Jan Sprangers på programmets redaktion flera anledningar till att SVT Debatt förtjänar sitt ryke. Inläggen kommer från Facebook-gruppen Språkpolisernas högkvarter, som antogs vara lämplig jaktmark för deltagare som kunde hetsa upp sig över kvällens ämne.

Vårt mål är inte att nå konsensus [att man kommer överens om något], vårt mål är att tv-tittaren ska få sig till livs de bästa och skarpaste argumenten på respektive sida, för att därefter fortsätta att tänka själv.
- Jan Sprangers, SVT

Om målet verkligen är att tittaren ska få ta del av båda sidor i vaccindebatten så är det ett exempel på så kallad falsk balans.

När media ska skildra en fråga är det naturligt att de vill låta båda sidor komma till tals. Ofta är det helt korrekt, som till exempel i politiska debatter. Andra gånger är det helt fel, som till exempel i pseudovetenskapliga debatter.

För motståndet mot vaccinering som företeelse är pseudovetenskap, eller värre.

Vaccinering är ett av de bästa läkemedel mänskligheten tagit fram. Vacciner är billiga, lätta att dela ut, säkra och effektiva. Detta är en icke-fråga. Vaccinmotståndet ligger i samma division som astrologi, chemtrails och folk som tror att månlandningarna är hittepå. Det har med eftertryck visats upprepade gånger under de senaste 200 åren, när ovaccinerade dör och vaccinerade överlever.

Att ge båda sidorna för/emot lika mycket utrymme visar att man tycker att båda förtjänar det, eller att man inte vet något om frågan, eller bryr sig om den. Eller alltihop.

Nu är vaccinering i Sverige tack och lov ingen stor fråga. Det finns några grupper där täckningen är sämre, men de är få och små. I stort sett är vår beredskap god.
Trots de oväntade tragiska biverkningarna av pandemivaccinet mot svininfluensan, där flera hundra barn och unga drabbats av narkolepsi, så har allmänheten fortsatt ett stort förtroende för de säkra och väl beprövade vaccinerna som erbjuds alla svenska barn. Våra barn har aldrig varit så väl vaccinerade som nu.
- Mats Reimer: Mässling är ett större problem i Europa än i USA, Dagens Medicin 12 februari 2015

Men det kan förändras. Om tillräckligt många lyssnar för godtroget på förvillare som hävdar att vacciner är farligare än det de vaccinerar emot, så kan det i förlängningen få effekt. Ett sätt att sprida villfarelserna är att ge dem utrymme i ett visserligen sunkigt men dock debattprogram, som vore det värt att tas upp till debatt.

Jan Sprangers nämnde även något om att "tänka själv". Visst låter det bra?

Märkligt nog förekommer denna devis påfallande ofta när man ska övertygas om att Bigfoot nog finns, eller flygande tefat, chemtrails, någon världskonspiration eller vad det nu gäller. När fakta i målet inte håller så kan man dra till med antydningar, vittnesmål, känsloargument, rykten, irrelevanta uppgifter eller rena fantasier. När man tröttnat (eller, i debattprogrammets fall, när programledaren lyckas avbryta) så har man inte visat någonting. Man har på sin höjd försatt tittaren i ett känslotillstånd där denne förhoppningsvis kan dra "rätt" slutsats. Att som oinsatt "tänka själv" i det läget är lika meningslöst som att "tänka själv" efter att ha sett ett reklaminslag.

Utan information kan man omöjligt dra rätt slutsater. SVT Debatt har inte med information att göra. De tar förvillare på allvar även i frågor om hälsa, liv och död. Det, om något, är förakt mot medborgarna.


Se även:

2015-04-07

Agua de Florida, shamanskt undermedel

Floridavatten används traditionellt av shamanen under ceremonier bl.a. för rening av det egna och andras energifält. Det kan också användas för rengöring av shamanens kraftsaker efter ceremonier eller healing behandlingar.
- Nawi-Flow: Floridavatten — Agua de Florida
Genuine Peruvian “Agua De Florida Water” also known as shamanic cleansing spirit water is used widely by many indigenous healers throughout the world and South America. The Qero Paqo shaman’s and medicine people use it for its unique ability to clear heavy energies and cleanse the bodies’ energy field and surrounding space.
- Sacred Essence: Lanman Peru Genuine Agua de Florida Water

En traditionell magisk dekokt använd av sydamerikanska shamaner. Kan det bli mer genuint?

Men tittar man bara aningen närmare på etiketten, eller läser några säljtexter innantill, så ser man något som bryter av maya-stämningen (mina markeringar):

The name refers to the fabled “Fountain of Youth”, said to have been located in Florida. This commercial water has assumed a central role in the shamanism of the Peruvian Amazon, and for magical purposes among people of African-diaspora descent in the United States and the Caribbean: bottles of Agua de Florida can be found equally on the mesas of Amazonian healers and on the altars of Voodoo priestesses in Brooklyn. It is remarkable that this commercial cologne should have assumed such a central role.
- Anima: Peruvian Agua de Florida - Shamanic Flower Spirit Water

Enligt återkommande uppgifter tillverkas verkligen Floridavatten eller Agua de Florida i Peru. Men ursprunget är i vilket fall inte Sydamerika före Columbus utan 1800-talets USA. För det var firma Murray & Lanman i New York som 1808 (enligt uppgift) lanserade ett inhemskt alternativ till de luxuösa colognerna från Europa. Huruvida Florida avser blommor eller delstaten är därmed en öppen fråga, men Brooklyn är alltså långt närmare källan än Karibien eller Peru.

Det låga priset gjorde blomvattnet populärt i många läger. Ett fascinerande belägg kommer från Aliso Street i Los Angeles. När man grävde ut en tomt där det vid sekelskiftet 1900 stått en bordell hittade man tusentals föremål av alla de slag. Bland annat fanns där 14 flaskor Florida Water, vilket kan jämföras med 9 flaskor annan cologne och 17 parfymflaskor av olika märken.

- Annons från 1904

Det fanns även andra egenskaper som gjorde Floridavattnet populärt, för att inte säga ökänt (även om det här säkerligen rörde sig om en av de många kopiorna):
The Florida water is alleged to have been sold to the Indians last month. Five of them died shortly after drinking the stuff and four died several days later.
The Indian practice of drinking Florida water has long been in vogue. The Florida water, which Plante is alleged to have sold, was a new brand and contained alcohol instead of the kind that only leaves a headache and a dark brown taste in the morning.
- Bismarck Daily Tribune (Bismarck, North Dakota), 13 september 1904

Floridavattnet var välkänt bland svenska sjömän, såväl som populär gåva att skicka hem eller för eget bruk; ut- eller i förekommande fall invärtes:
förr vanligt rakvatten i slabbkistan. (Innehållet - understundom kallat "mamsellpiss" - dracks dessvärre, om än av en liten, gravt alkoholiserad minoritet bland sjömännen.)
- Sjöfartsverket upplåter plats åt Sjökultur: Floridavatten

Hur kom då ett amerikanskt luktvatten att hamna hos peruanska shamaner? Och i förlängningen i New age-sammanhang lite varstans?

Tja. Det vore kanske intressant att se en utredning av det någon gång. Ett förslag är att nämnda voodoo-kult haft en roll som förmedlare söderut. Eller om shamanerna själva introducerat luktvattnet i sina ritualer? Jag tänker mig gärna shamaner som mer traditionsbundna än voodoo-präster, men det kan vara en ren fördom. (Och fördomar om i synnerhet voodoo finns det mer än gott om; trodde du till exempel att den berömda nåldockan var typisk voodoo?)

En detalj ur Floridavattnets historia har åtminstone några shamaner sett till att bevara:
And shamans drink perfume, primarily the cologne called Agua de Florida.
- Steve Beyer: Strong Sweet Smells, Singing to the Plants, 12 december 2007

Övriga källor:
 • Victorian Files: Murray and Lanman Florida Water
 • Wikipedia: Florida Water
 • Julia C. Costello, "A Night with Venus, a Moon with Mercury: The Archaeology of Prostitution in Historic Los Angeles", Restoring Women's History through Historic Preservation (Johns Hopkins UP 2003), sid 192

2015-04-06

Lördagsfråga 354: De fyra sädesslagen

 1. DOCTOR är den mest kända tillämpningen av ELIZA, ett enkelt dialogprogram skrivet av Joseph Weizenbaum. Det väckte rätt stor uppmärksamhet på sin tid, när även folk som borde veta bättre lät sig bländas av en tämligen primitiv chatterbot, och antog det vara en tidsfråga innan kvalificerad psykologi skulle kunna utövas av datorer.
 2. Cristina D'Avena, känd i Italien för signaturmelodier i tecknade filmer.
 3. Studenten i Prag är en långfilm från 1913, regisserad av Hanns Heinz Ewers och danske Stellan Rye.
 4. Finns polkagris bara i Sverige? Säger den definition som stipulerar ränder och mint. Karamellsorten finns naturligtvis lite varstans, i flera länder kallad "kornsocker" som Frankrike (sucre d'orge) och England (barley sugar).
Vete (Weizen), havre (avena), råg (rye) och korn. De fyra sädesslagen knep PD plikttroget.

2015-04-05

Bruna och vita hönor och ägg

Det finns en hel liten flora av myter kring bruna ägg, som att de skulle vara nyttigare, komma från frigående höns etc. Här ska vi fokusera på en annan myt, nämligen att äggets färg = hönans färg.
Bruna hönor värper för det mesta bruna ägg och vita hönor värper för det mesta vita ägg.
- Kronägg: Frågor & svar om ägg

..."För det mesta" - min markering. Formuleringen återkommer på andra sidor inom ägg- & hönseribranschen varför man kan misstänka klipp & klistrande. Tyvärr är det få som funnit anledning att utveckla påståendet.

Bästa utläggningen jag hittat kommer från Lunds universitet:
Färgen på hönsens ägg är mycket riktigt en ärftlig egenskap och är därmed rasbunden. Men det har inget med hönans färg att göra. Vita leghornhöns värper vita ägg, men det gör även den närstående rasen brun leghorn, som är helt brun. White sussexhöns (som är vita med lite svart på halsen) lägger ljusa, men inte vita ägg och Svart Orphington (som är helt svarta) värper ägg som är obetydligt mörkare än Sussexhönornas.
- Fråga en biolog: Även bruna höns kan lägga vita ägg!


2015-04-03

Why the Moon made us crazy

It was the lunatic effect that made the Apollo astronauts stark raving mad.

The word "lunatic", from luna, has been used in English since at least the 13th century. Many other languages connect the moon with madness, as Latin lunaticus, French lunatique, Dutch maanziekte etc.

It's evident that the idea is very widespread, and has been for a long time: That the moon affects our minds and bodies, whether it's (from severe to mild) turning us into werewolves, making us crazy or aggressive, or simply making it a little harder to sleep.

Old, widespread wisdom. Is it true? It caught some pseudoscientific wind when Arnold Lieber published The Lunar Effect in 1978 (later republished as How The Moon Affects You). He suggested, among other things, that crime statistics showed a correlation with the moon phases.* Other people who have studied the same data haven't found the correlation. This has not deterred people from making all sorts of connections.
The moon is also ERRONEOUS correlated to all sorts of events such as increased rates of accidents, violent behavior, and criminal activity as well as outcomes for surgery and treatments, menstruation and depression. The belief is strongly ingrained in culture but the data is CONCLUSIVE. There is no controversy here.
- Sharon Hill: A hundred times NO – the moon does not cause a crazy night at the hospital, Doubtful News, March 31, 2015

No controversy indeed. This ought to kill the question. (Of course it won't.)

However, there is one aspect remaining, with such a fascinating possible answer that I'd like to have it stuck in as a PS every time the moon myth is debunked: How did people come up with the idea in the first place?
One intriguing idea for its origins comes to us courtesy of psychiatrist Charles L. Raison, now at Emory University, and several of his colleagues. According to Raison, the lunar lunacy effect may possess a small kernel of truth in that it may once have been genuine.
- Hal Arkowitz and Scott O. Lilienfeld, Lunacy and the Full Moon, Scientific American, February/March 2009

When the Moon made (some of) us crazy (sort of)

Today, our abodes and cities are flooded with artificial light. It's cheap and uncomplicated, we can turn it on most whenever and wherever we like. This is, of course, a historical anomaly, a state of affairs that's been around for a few generations only. Through virtually all of mankind's history, we've depended mostly on natural light. People largely went up with the sun and went to bed when it was too dark to do anything useful.

Then there is "the lesser light to rule the night". In a society where the nights were usually pitch black, in major cities as well as in the country, a full moon on a cloudless sky was a significant source of light. As a direct result, people stayed up far longer in those nights. The sleep deprivation that followed could easily trigger all kinds of erratic behaviour and disorders in people.

That is, briefly, the historical explanation of moon madness. We're not directly affected by the moon and have never been, but in times past we could very well be indirectly affected.

How the Moon doesn't affect us the slightest

The standard "argument" that still, incredibly, goes around is that 1) the Moon causes the tides, and 2) we're mostly made up of water, so of course 3) the Moon ought to affect people as well..?

Of course not. The tides have nothing (well, preciously little) to do with the moon phases; the tide affects the shape of the seas (and to a far lesser degree the shape of the earth and the moon) and not the physical, chemical or "mental" properties of the water; had our oceans been filled with ammonia or molasses we'd still have tides so there's nothing special with H2O; and so on ...


* Lieber also made some far more fantastic claims, such as the major moon-caused quake that would hit California in 1982. That didn't happen; undeterred, Lieber kept the prophecy in later editions, though no year given.

2015-04-02

Inga citroner i citronsyra

Det finns ingen citron i citronsyra. Kommer det som en chock?
E330, citronsyra, är en av livsmedelsindustrins mest använda tillsatser. Men trodde du att ämnet, med det oskyldigt klingande namnet, var tillverkat av citroner, så trodde du troligen fel.
Medlet, som har en antioxidativ, konserverande men framförallt surhetsreglerande effekt i allt från krossade tomater till läsk, är idag i själva verket en rent bioteknisk produkt.
Råvaran till citronsyra är sällan längre citroner eller annan frukt. Istället är den någon form av sockerhaltig lösning, inte sällan framställd av den billiga och i dagens livsmedel frekvent använda majsen. Till denna lösning sätts svampar av svartmögel, Aspergillus niger, som när de "äter" av sockret producerar bland annat citronsyra.
- Äkta vara: Den citronfria citronsyran

Och just idag kan motsvarande läsas i Metro:
Citron låter väl inte så farligt, men hur känns svartmögel? Citronsyra framställs nämligen genom att ta en sockerblandning ur till exempel majs som sedan utsätts för svartmögel.
- Vet du vilka godisar som innehåller löss?, Metro 2 april 2015 (se även bloggposten Äkta vara 1903/III)

Fler sensationer: Det finns inga kolbitar i kolsyra. Inget salt i saltsyra, inga myror i myrsyra eller pink i urinsyra, inget vatten i kungsvatten, sjömän i sjömansbiff eller bebisar i babyolja ...

Nåväl. Även den som inte dras med kemofoba förvillelser à la Mats-Eric Nilsson och hans Äkta vara kan ju ha fått fel för sig. Såväl namn som smak indikerar ju att citronsyra har med citroner att göra. Det går att göra citronsyra av citronsaft, och när man på 1890-talet började med tillverkning i industriell skala så användes också citroner.

Ungefär samtidigt upptäcktes att man även kan tillverka citronsyra ur socker. Detta alternativ blev aktuellt under första världskriget, då den italienska citronmarknaden (som helt dominerade i Europa) blev svår eller omöjlig att komma åt. Det var då och därför man började att tillverka citronsyra av mögel. När forskningen på den användbara och viktiga kemikalien kom igång upptäckte man snart allt effektivare metoder för att framställa den.
...den sedan några år tillbaka bedrivna framställningen av tusentals ton citronsyra per år genom förjäsning av rörsocker med mögelsvampar...
- Harry Lundin: Något om jäsningsindustriens senaste utveckling, Teknisk Tidskrift (mars 1935)

Så är det: Citronsyra tillverkas av mögel.

Är det farligt?
Det är inte tillåtet att använda sådana stammar av Aspergillus niger som producerar toxiner (gifter) för att framställa citronsyra.
- Livsmedelsverket: Citronsyra

Citronsyran som används i godis, mat m.m. är en ren kemikalie utan spår av dess ursprung. Livsmedelsverket påpekar även att mögel ju används i vissa korvar och ostar; när ska Metro göra en grej av mögel i camembert?

Åter till Äkta vara. "Sällan längre" kan, likt citronsyran, uppfattas olika; är det tio år sedan man fick citronsyran från solmogna citroner, eller tjugo eller trettio? Men det är snart hundra år sedan man kunde hitta citronsyra från citroner i handeln. Och inte ens den torde ha passat kemofobiker:
Industrial-scale citric acid production first began in 1890 based on the Italian citrus fruit industry, where the juice was treated with hydrated lime (calcium hydroxide) to precipitate calcium citrate, which was isolated and converted back to the acid using diluted sulfuric acid.
- Wikipedia: Citric acid

2015-04-01

Om kvantteorin vid den absoluta nollpunkten

Känns den här igen: Finstrukturkonstanten. Det är en fundamental konstant som i princip anger hur stark den elektromagnetiska kraften är. Sysslar man med kvantmekanik lär man sig snart känna igen värdet på nära nog 1/137. (Huruvida den i själva verket inte är konstant utan kan ändras lite grann under lång tid är en helt annan fråga som väckt mycket uppståndelse.)

Den absoluta nollpunkten torde vara allmänt känd, den som ligger vid -273° C eller aningen svalare; kallare än så blir det inte.

Ser ni sambandet?

137 * 2 = 274

Kan detta vara en slump? Hade naturligtvis kunnat vara, men är det inte. Detta visade Hans Bethe (som senare skulle få nobelpriset i fysik) med kollegerna Guido Beck och Wolfgang Riezler i en notis som 1931 publicerades i den ansedda tidskriften Die Naturwissenschaften.

Märkligt nog har jag inte lyckats hitta denna viktiga text på svenska. Därför har jag yxat till en översättning på egen hand.
Anmärkningar på kvantteorin vid den absoluta nollpunkten
av G. Beck, H. Bethe och W. Riezler

Låt oss betrakta ett sexkantigt kristallgitter. Den absoluta nolltemperaturen kännetecknas av villkoret att alla grader av frihet är låsta. Det innebär att alla inre rörelser i gittret upphör. Detta gäller naturligtvis inte för en elektron i en Bohr-orbital. Enligt Eddington har varje elektron 1/α frihetsgrader, där α är Sommerfelds konstant [äldre beteckning på finstrukturkonstanten]. Förutom elektronerna innehåller kristallen endast protoner för vilka antalet frihetsgrader är desamma, eftersom protonen enligt Dirac kan ses som ett hål i elektrongasen. För att få ner temperaturen till den absoluta nollpunkten måste vi därför ta bort 2/α - 1 grader av frihet per neutron. (Kristallen som helhet antas vara elektriskt neutral; 1 neutron = 1 elektron + 1 proton. En grad av frihet blir kvar på grund av omloppsrörelsen.)

För den absoluta nolltemperaturen får vi därför

T0 = -(2/α - 1) grader

Om vi tar T0 = -273 får vi för 1/α värdet 137, vilket överensstämmer med det värde som erhållits genom en helt annan metod. Det kan enkelt visas att detta resultat är oberoende av val av kristallstruktur.

G. Beck, H. Bethe, W. Riezler
Cambridge, 10 december 1930
Bland allt annat kan det påpekas att neutronen vid det här laget ännu inte var experimentellt fastslagen.

Notisen är visserligen kort men inom ett område och på en nivå där det lätt blir fel. Som vanligt är jag tacksam för att få ev. fel och underligheter utpekade.

Fysikern som ung gosse: Hans Bethe med sina föräldrar i hemstaden Strassburg. Året är 1918 och som synes är det tillräckligt varmt för att sitta ute. Samma höst skulle freden äntligen bryta ut. Den 22 november kommer general Gouraud att leda in franska trupper i den stad som nu åter skulle bli franska Strasbourg.