2015-04-21

Frenologhomeopaten från Göteborg

I tidningen Kalmar kunde man den 15 juni 1912 läsa om en kombination i kvackarbranschen som jag varken sett förr eller senare: Frenologihomeopati. Tja, varför inte?

Här är hela artikeln, klickas fram:

Det enda vi får veta om "frenologhomeopatens" person är att han kallas Andersson och kommer från Göteborg. Han hade läst och föreläst om frenologi i Sverige, liksom även studerat homeopati och så kallad ögondiagnos. Det sistnämnda kvacket är idag mest känt som irisdiagnostik: oregelbundenheter i iris sägs indikera problematisk sköldkörtel, lever, "livsimpuls" etc. Det förekommer fortfarande som en del i homeopatin; då som nu har kvackare gärna kombinerat, vilket underlättas när lärorna är lika värdelösa.

Andersson var på tillfälligt besök i Helsingfors då han upptäckte vilken fantastisk marknad där fanns. Att han inte hade tillstånd att bedriva medicinsk verksamhet, eller vilken näringsverksamhet som helst, bekymrade honom inte. Finländarna (ej att förväxla med finnarna) stod i kö för att betala 15 eller så mycket som 25 mark för konsultationerna. Som jämförelse grävde jag fram en uppgift (här) om att en arbetarlön kunde vara 2 mark per dag så man kan förstå att Andersson stannade.

För övrigt har den korta artikeln en härligt avfärdande inställning till ögondiagnostik, homeopati och andra hälsobedrägerier. Man var inte dummare på den tiden; å andra sidan var man heller inte ett spår smartare. Kan ingressens "I Finland tar polisen hand om kvacksalvarna" läsas som en kritik mot en mer öppensinnad hållning i Sverige?

Om frenologhomeopatens vidare öden, i Finland eller var som helst, har jag inte hittat några uppgifter.

1 kommentar:

Gustaf sa...

"En svensk undersåte". Ja, se invandrarna tycks i alla tider ha ställt till med bekymmer...

(Ovanstående mening är så klart ironiskt menad.)