2015-04-19

Ödmjukhet, parapsykologi och kvantfysik

Vetenskapsfestivalen i Göteborg inleddes med en parapsykolog på scenen, som jag nämnde i bloggposten Vetenskapsfestival med VoF. På söndagen kunde man åter uppleva det blandade nöje en diskussion med en övertygad parapsykolog innebär. Near Death Experiences - Can we research what happens when we die? var rubriken på samtalet som fördes på engelska. Moderator var journalisten Agneta Lagercrantz, sedan följer Peter Fenwick, Adrian Parker och VoF:s Dan Larhammar.

Om Larhammar stod för rationalism och logik och Parker för motsatserna, fanns Fenwick mittemellan: En sund, som det lät, inställning till forskning och vilka slutsatser som kan dras ur vilket material, som på slutet bröts av på ett märkligt sätt när man kom till den oundvikliga frågan om vad det innebär om NDU:er (nära döden-upplevelser) är verkliga.

Fast den som utmärkte sig mest var Adrian Parker. Liksom på den förra uppvisningen lyckades han nämna kvantfysik och strängteori åtminstone två gånger, och påpeka den tydligen skriande bristen på medel till parapsykologisk forskning åtminstone tre.

Ett par uttalanden förtjänar att uppmärksammas eftersom de är typiska för den förvillade branschen.

Ordet ödmjukhet förekommer ofta när pseudovetenskap ska förklaras. Vem vet vilka upptäckter och genombrott som framtiden kommer att bära med sig? Vilka är vi att döma ut företeelser som ESP och annan parapsykologi? Sällar vi oss inte till de som avfärdade relativitetsteorin, kontinentaldriften, kvantfysiken med mera? Men sådana uppmaningar till ödmjukhet följs ofta av teoribyggen som är allt annat än ödmjuka, då de bryter mot inte bara en utan flera välgrundade föreställningar om hur världen är funtade.

Kvantfysik är en så sliten trollformel inom parapsykologin att det har ett icke ringa humoristiskt värde. Det används så ofta att man skulle kunna tro att parapsykologerna kan något om ämnet.
Quantum woo is an attempt to piggy-back on the success and legitimacy of science by claiming quack ideas are rooted in accepted concepts in physics, combined with utter misunderstanding of these concepts and a sense of wonder at the amazing magic these misunderstandings would imply if true. A quick way to tell if a claim about quantum physics has scientific validity is to ask for the mathematics. If there isn't any, it's rubbish.
- RationalWiki: Quantum woo

1 kommentar:

Adrian sa...

I am sorry you did not hear the M-word (maybe English is a foreign language for you). In mentioning quantum effects - which lets face it most experts agree are contrary to our logical view of the world - I always emphasize that modern pshysics differs crucially from mysticiskm by virtue of Mathematics.

Let me make it clear that I do not believe Near Death Experiences provide evidence of after life. However I do not think my or anyone else's beliefs should hinder research. One thing that me skeptical is that longer periods of cardiac arrest prior to resuscitation do not produce as many NDEs.
But good that you share my skepticism.
Adrian