2015-04-07

Agua de Florida, shamanskt undermedel

Floridavatten används traditionellt av shamanen under ceremonier bl.a. för rening av det egna och andras energifält. Det kan också användas för rengöring av shamanens kraftsaker efter ceremonier eller healing behandlingar.
- Nawi-Flow: Floridavatten — Agua de Florida
Genuine Peruvian “Agua De Florida Water” also known as shamanic cleansing spirit water is used widely by many indigenous healers throughout the world and South America. The Qero Paqo shaman’s and medicine people use it for its unique ability to clear heavy energies and cleanse the bodies’ energy field and surrounding space.
- Sacred Essence: Lanman Peru Genuine Agua de Florida Water

En traditionell magisk dekokt använd av sydamerikanska shamaner. Kan det bli mer genuint?

Men tittar man bara aningen närmare på etiketten, eller läser några säljtexter innantill, så ser man något som bryter av maya-stämningen (mina markeringar):

The name refers to the fabled “Fountain of Youth”, said to have been located in Florida. This commercial water has assumed a central role in the shamanism of the Peruvian Amazon, and for magical purposes among people of African-diaspora descent in the United States and the Caribbean: bottles of Agua de Florida can be found equally on the mesas of Amazonian healers and on the altars of Voodoo priestesses in Brooklyn. It is remarkable that this commercial cologne should have assumed such a central role.
- Anima: Peruvian Agua de Florida - Shamanic Flower Spirit Water

Enligt återkommande uppgifter tillverkas verkligen Floridavatten eller Agua de Florida i Peru. Men ursprunget är i vilket fall inte Sydamerika före Columbus utan 1800-talets USA. För det var firma Murray & Lanman i New York som 1808 (enligt uppgift) lanserade ett inhemskt alternativ till de luxuösa colognerna från Europa. Huruvida Florida avser blommor eller delstaten är därmed en öppen fråga, men Brooklyn är alltså långt närmare källan än Karibien eller Peru.

Det låga priset gjorde blomvattnet populärt i många läger. Ett fascinerande belägg kommer från Aliso Street i Los Angeles. När man grävde ut en tomt där det vid sekelskiftet 1900 stått en bordell hittade man tusentals föremål av alla de slag. Bland annat fanns där 14 flaskor Florida Water, vilket kan jämföras med 9 flaskor annan cologne och 17 parfymflaskor av olika märken.

- Annons från 1904

Det fanns även andra egenskaper som gjorde Floridavattnet populärt, för att inte säga ökänt (även om det här säkerligen rörde sig om en av de många kopiorna):
The Florida water is alleged to have been sold to the Indians last month. Five of them died shortly after drinking the stuff and four died several days later.
The Indian practice of drinking Florida water has long been in vogue. The Florida water, which Plante is alleged to have sold, was a new brand and contained alcohol instead of the kind that only leaves a headache and a dark brown taste in the morning.
- Bismarck Daily Tribune (Bismarck, North Dakota), 13 september 1904

Floridavattnet var välkänt bland svenska sjömän, såväl som populär gåva att skicka hem eller för eget bruk; ut- eller i förekommande fall invärtes:
förr vanligt rakvatten i slabbkistan. (Innehållet - understundom kallat "mamsellpiss" - dracks dessvärre, om än av en liten, gravt alkoholiserad minoritet bland sjömännen.)
- Sjöfartsverket upplåter plats åt Sjökultur: Floridavatten

Hur kom då ett amerikanskt luktvatten att hamna hos peruanska shamaner? Och i förlängningen i New age-sammanhang lite varstans?

Tja. Det vore kanske intressant att se en utredning av det någon gång. Ett förslag är att nämnda voodoo-kult haft en roll som förmedlare söderut. Eller om shamanerna själva introducerat luktvattnet i sina ritualer? Jag tänker mig gärna shamaner som mer traditionsbundna än voodoo-präster, men det kan vara en ren fördom. (Och fördomar om i synnerhet voodoo finns det mer än gott om; trodde du till exempel att den berömda nåldockan var typisk voodoo?)

En detalj ur Floridavattnets historia har åtminstone några shamaner sett till att bevara:
And shamans drink perfume, primarily the cologne called Agua de Florida.
- Steve Beyer: Strong Sweet Smells, Singing to the Plants, 12 december 2007

Övriga källor:
  • Victorian Files: Murray and Lanman Florida Water
  • Wikipedia: Florida Water
  • Julia C. Costello, "A Night with Venus, a Moon with Mercury: The Archaeology of Prostitution in Historic Los Angeles", Restoring Women's History through Historic Preservation (Johns Hopkins UP 2003), sid 192

1 kommentar:

Björn Nilsson sa...

Vet inte vad "nåldockan" kommer från ursprungligen, men jag läste för många år sedan om att en daterbar docka med nålar hittats någonstans i Västmanland. Den låg gömd bakom en sten (om jag minns rätt) och var inlindad i en tidning från 1820-talet. Tyvärr minns jag inte var jag läste det.