2015-04-16

Vetenskapsfestival med VoF

Obs bilden något retuscherad

Den stora vetenskapsfestivalen i Göteborg pågår just nu. Det är landets överlägset största arrangemang i sitt slag, där hundratals föreläsningar, uppvisningar, experiment och workshops får tiotusentals besökare. Lite som ett Tom Tits i jätteformat.

VoF (Vetenskap och Folkbildning) brukar vara med på ett hörn. I år är vi med och samarrangerar några programpunkter på lördagen:
  • 14.30-15.30 Viralgranskaren; Bältespännarparken
  • 15.30-16.30 Christine Öberg om djurförsök i forskningen, en f.d. aktivist berättar; Pedagogen
  • 16.30-17.30 Dan Larhammar och Hanna Brus om kvacksalveri; Bio Roy, Avenyn
  • 18.00-19.00 Marie Rådbo om livet i solsystemet och ev utanför; Bältespännarparken
Dessutom hålls föreningens årsmöte i stan nu på lördag, mitt under festivalen.

Allt är nu inte rosor... På onsdagens invigning hölls en paneldebatt på ämnet liv och död (festivalens tema). Fr.v. samtalsledare Torgny Nordin, GP; Lars Johan Erkell, förträfflig biolog på GU; Yvonne Leffler, litteraturvetare på GU; och så sist och avgjort minst Adrian Parker, universitetets meste parapsykolog.

Vad har en pseudovetare här att göra? Vetenskapsfestivalen har några få namn att lyfta fram under denna kväll, och så väljer man en parapsykolog vars forskning bygger på önsketänkande och att hitta samband i slump. Det ger en viss bismak åt festivalen, men samtidigt motivation: Förvillande förekommer mest överallt.

Inte för att det är första gången. Den första vetenskapsfestivalen invigdes 1997 av Thor Heyerdahl, en sann pseudovetare.

Inga kommentarer: