2015-04-05

Bruna och vita hönor och ägg

Det finns en hel liten flora av myter kring bruna ägg, som att de skulle vara nyttigare, komma från frigående höns etc. Här ska vi fokusera på en annan myt, nämligen att äggets färg = hönans färg.
Bruna hönor värper för det mesta bruna ägg och vita hönor värper för det mesta vita ägg.
- Kronägg: Frågor & svar om ägg

..."För det mesta" - min markering. Formuleringen återkommer på andra sidor inom ägg- & hönseribranschen varför man kan misstänka klipp & klistrande. Tyvärr är det få som funnit anledning att utveckla påståendet.

Bästa utläggningen jag hittat kommer från Lunds universitet:
Färgen på hönsens ägg är mycket riktigt en ärftlig egenskap och är därmed rasbunden. Men det har inget med hönans färg att göra. Vita leghornhöns värper vita ägg, men det gör även den närstående rasen brun leghorn, som är helt brun. White sussexhöns (som är vita med lite svart på halsen) lägger ljusa, men inte vita ägg och Svart Orphington (som är helt svarta) värper ägg som är obetydligt mörkare än Sussexhönornas.
- Fråga en biolog: Även bruna höns kan lägga vita ägg!


Inga kommentarer: