2017-06-30

Cuvier och mänskliga fossil

Georges Cuvier (1769-1832) var inte den förste som studerade fossiler, men var den förste som gjorde vetenskap av det. Han var en pionjär inom den jämförande anatomin, den konst där man utifrån en benbit kan rekonstruera hela djuret. Hans namn är ett av naturvetenskapens riktigt stora.

Likt alla andra människor som någonsin levt, lever och kommer att leva, så hade Cuvier sina fel och brister. Hans kritik av Jean-Baptiste de Lamarck kan sägas leva kvar än idag, då lamarckism fortfarande är ett skällsord, och Lamarck fortfarande i starkt behov av omvärdering –  inte för hans idé om ärvda förvärvade egenskaper, men för att han lanserade en tidig version av evolutionsteorin redan i början av 1800-talet. Cuvier trodde på floden i Första Mosebok, vilket många men långtifrån alla samtida kolleger gjorde. Och så trodde han inte på fossil efter människor.

Det är åtminstone så Cuvier citeras: "l'homme fossile n'existe pas", och årtalet ska ha varit 1812. Jag har ännu inte hittat det citatet i den definitiva, otvetydiga formen. Som så ofta när man har med fina citat att göra uppges källan sällan om någonsin. Är det ännu ett hittepå-citat?

Efter lite grävande hittade jag en längre introduktion i hans storverk Recherches sur les ossements fossiles de qudrupèdes från det året, utgiven på engelska 1813 som Theory of the Earth. I ett avsnitt rubricerat "Proofs that there are no Fossil Human Bones" ges trots det en mer nyanserad bild än så. Cuvier konstaterar att äkta fossil efter människor dittills inte hade hittats. Eftersom mänskliga ben inte har sämre hållbarhet än djurben i motsvarande storlekar, som man redan då hittat mängder av, drog han slutsatsen att det åtminstone inte funnits särskilt många människor som kunnat bli fossil.
I do not presume, however, to conclude that man did not exist at all before this epoch. He might then have inhabited some narrow regions, whence he might have repeopled the earth after those terrible events [syndafloden]. Perhaps also, the places which he inhabited may have been entirely swallowed up in the abyss, and his bones buried at the bottom of the present seas, with the exception of a small number of individuals, which have continued the species.
- Georges Cuvier: Essay on the Theory of the Earth (5:e uppl., 1827), sid 120

Längre fram i samma verk (sid 406) beskriver han ett faktiskt, nyupptäckt mänskligt fossil. Fyndet gjordes av Sir Alexander Cochrane på Guadeloupe. "Guadeloupe-kvinnan" är emellertid inget fossil utan ett modernt skelett som bäddats in i sten. Icke desto mindre har hon blivit en favorit bland kreationister som inbillar sig att hon är någon sorts anomali, "förbjuden vetenskap", ett fynd som kullkastar hela paleontologin och därmed evolutionen och därmed all vetenskap så att bara valda delar av bibeln blir kvar.

Keith Fitzpatrick-Matthews: The Lady of Guadeloupe: a Miocene Homo sapiens?, Bad Archaeology 5 april 2015

2017-06-29

Homeopatiska utrensningar

Om man har ett symptom och väntar ett tag kan tre saker hända, helt utan yttre påverkan: Man mår bättre, sämre eller oförändrat.

En variant av "väntar ett tag" är att ta ett i sig verkningslöst medel, som till exempel de sockerpiller som kallas homeopatika. Det är ingenting märkvärdigt med att den som tar ett piller utan aktiv substans därefter mår bättre, särskilt som placeboeffekten kan bidra.

Sådana förklaringar bryr sig naturligtvis inte homeopater om. Varje förbättring tillskriver de sina underbara värdelösa medel. Likaså kan de, utifrån ett homeopatiskt perspektiv, försöka knipa poäng även vid oförändrat tillstånd, nämligen att patienten skulle ha blivit sämre om sockerpillren inte hade satts in.

Men om tillståndet förvärras? Kan verkligen det utfallet, som måste vara mycket vanligt, räknas som en vinst för homeopatin?

Kan och kan ... Men försöka duger. Man har för detta ändamål uppfunnit begreppen förstförsämring och utrensning.
Vid behandling av vissa sjukdomar kan det uppstå en s.k förstförsämring. Denna försämring – som brukar hålla på i 5-15 dagar beror på att de homeopatiska medlen har startat en utrensning i kroppen. Detta är nödvändigt vid exempelvis eksem eller gikt eftersom läkningen inte kan börja förrän gifter och slaggprodukter rensats ut. Om förstförsämringen blir kraftig kan det finnas skäl att, för en tid, minska eller sluta med intaget av medicinen.
Det sista är intressant: Försämringen beror inte på att preparaten är värdelösa i sig (vilket de är), utan på att de är så kraftiga. Det är sådant som gör homeopatin till något mer än vanligt kvack, eller de imbecilla utspädningarna: Homeopati är pseudovetenskap av rang.

"Slaggprodukter" får man aldrig någonsin veta vilka de är. Det är samma mystiska substans som de berömda detox-kurerna, långt mer kända och etablerade än homeopatin, sägs rensa ut.
Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att de homopatiska medlen aldrig kan ge några biverkningar – utan den försämring man upplever är alltid en inledning till att sjukdomen blir bättre eller försvinner helt.
- Sunda vanor: Homeopati

2017-06-28

Hur många journalister är miljöpartister?

Påståendet dyker upp då och då, i sammanhang där det avgjort tolkas som ett gravt underbetyg: Sympatisörer för miljöpartiet är kraftigt överrepresenterade i journalistkåren.

Är det sant? Varifrån kommer uppgiften?

Härifrån:
Det största partiet bland svenska journalister är miljöpartiet. Hela 41 procent [olika avrundningar?] svarade att miljöpartiet var det bästa partiet. Inte något parti har sedan undersökningarnas start 1989 kunnat uppvisa en så stor andel sympatisörer. Det är nästan tre gånger så stor andel som anser att socialdemokraterna eller moderaterna är bästa parti.
- Kent Asp: Journalistkårens partisympatier [PDF]

En av procentsatserna som cirkulerar är "50 % av Sveriges journalister är miljöpartister". Den kommer från en liten delmängd:
Det går en tydlig skiljelinje mellan journalister som arbetar inom dagspress och journalister som arbetar inom radio och tv. Över 50 procent av journalisterna på Sveriges Radio och Sveriges Television sympatiserar med miljöpartiet, kommersiell radio och tv kommer därefter. Minst andel sympatisörer har miljöpartiet i landsortspress och populärpress.
Liten, men tung – eller? Asps undersökning fick kritik:
På Sveriges Television arbetar cirka 1.100 journalister om man räknar in hela landet. Den som läser kolumnerna i Kent Asps undersökning finner ganska snabbt att 93 av dessa journalister har besvarat hans enkät. Om det är programledare för Bolibompa, reportrar på Sportspegeln, fotografer, redigerare eller samhällsreportrar på Rapport framgår inte. Bara detta är en så allvarlig brist att redan här blir undersökningen oanvändbar som underlag för en diskussion om betydelsen av journalisters politiska hemvist.
[...]
Jag själv har jobbat som journalist med svensk inrikespolitik sedan slutet av 1980-talet. Under den perioden har jag fått en mängd olika enkäter från forskare som ställt frågor om mina politiska prefenser. Utan undantag har jag kastat samtliga dessa enkäter i papperskorgen. Varför? Svaret är enkelt: En reporter som bevakar svensk inrikespolitik ska självfallet inte besvara sådana frågor.
- Mats Knutson: Är SVT:s journalister miljöpartister? SVT:s politikblogg 16 april 2014 [archive.org]

Asps svar:
– Att det är 93 SVT-medarbetare som deltar i enkäten handlar helt enkelt om att de inte utgör en större andel av journalistförbundets medlemmar. De journalister som arbetar på SVT och Sveriges Radio utgör omkring 16 procent av alla Sveriges journalister som är med i förbundet. Dessa 93 personer från SVT utgör, tillsammans med de från SR, även omkring 16 procent av journalisterna i urvalet. Att hävda att det inte skulle vara representativt är så korkat så det liknar ingenting, säger han.
[...]

Mats Knutson kritiserar även att det inte framgår vilken typ av journalistik de som svarat sysslar med, och att det är en brist. Håller du med?

– Det spelar ingen roll. De som är med i journalistförbundet är även med i undersökningen, och det borde han veta om. Journalisterna som bevakar rikspolitik är en väldigt liten grupp, och av den kan man inte dra några generella slutsatser.
- Pär Ullrich, Kent Asp slår tillbaka mot Knutson: "Korkat", Dagens Media 22 april 2014

Vad ska man tro? Det finns mycket mer att studera och reda ut här: metodik, bortfall, relevans ... Men en sak är säker, och det är att de som ofta och gärna drar till med påståendet inte har gjort några djupare analyser av undersökningen.

2017-06-27

Die tolle Brigit

När den heliga Birgitta ska beskrivas finns det en uppgift som är obligatorisk: Att Martin Luther kallade henne "die tolle Brigit", "tok-Britta".

Ordet tolle har haft olika betydelser genom åren, idag är de positiva övervägande men förr var det tvärtom. Exakt vad han avsåg skulle kunna avgöras om man såg beteckningen i sitt sammanhang ... Men var, närmare bestämt, använde han epitetet?

2017-06-26

Lördagsfråga 469: Tage Danielsson

 1. Några av 2015 års sommarpratare. Sommar i P1 hette bara Sommar när det började sändas 1959, efter en idé av chefen för radiounderhållningen som hette Tage Danielsson.
 2. Vildvittra i Ronja Rövardotter (1984), regisserad av Tage.
 3. Sven Lindberg som Olof Palme (s) i Sopor (1981), regisserad av Tage.
 4. Lena Granhagen och Hasse Alfredson i Hasse & Tages bidrag i Stimulantia (1967).
Tage har gjort flera saker som är så kända som någon modern svensk kultur kan bli. Naturligtvis har han även gjort saker som är mindre kända. I den genren var Stimulantia ett fynd: En episodfilm där man, på ett eller annat vis, fått med så många så namnkunniga som Ingmar Bergman, Ingrid Bergman, Birgit Nilsson, Jolo och, på något sätt, Charlie Chaplin. Med flera.

Ejnar Haglund satte frågan.

2017-06-25

Judg[e]ment

Undras hur mycket man skulle kunna använda denna version innan någon ser skillnaden?

Likt alla andra naturliga språk är engelskan en samling av dialekter. Det viktigaste och mest uppmärksammade dialektparet är brittisk respektive amerikansk engelska. Några ord som stavas olika är colo[u]r, fibre/fiber, defence/defense ... Och så judg[e]ment.

En tanke, så logisk och vanlig att många nog tar den för given, är att brittisk engelska är originalet, dialekterna overseas avvikelserna. Det stämmer i många fall. Men språk är komplicerade och mångskiftande ting, som inte alltid beter sig som de "borde".
Many think that the difference between judgement and judgment is that the longer version is the British spelling, whereas the shorter one is the convention in the US. While some claim that Noah Webster first recorded the spelling of judgment in his 1828 American Dictionary of the English Language, judgment has been the prevailing spelling on both sides of the pond since the late 1600s.
- Judgement vs. Judgment, Dictionary.com

Ett fint exempel på engelskt judgment från 1695:

The Day of Judgment is at the End of the World
- William Sherlock: A practical discourse concerning a future judgment

I likhet med många andra ord har bruket av judg[e]ment varierat över tid, geografi och kontext, som skapat illusionen att judgement är det brittiska originalet och judgment en amerikansk variant.
Though judgement has risen and fallen in popularity in British English, judgment remains the preferred spelling in British legal proceedings and appears more frequently in written work. Today, judgement is an accepted spelling in British English, but if you stick to judgment, you won’t be judged in the UK or the US.
En helt annan fråga, betydligt mer komplicerad och intressant, är huruvida ordet inte bara stavas olika utan även tolkas olika på ömse sidor Atlanten:
Bryan Garner, in his Modern American Usage, says judgment in American English refers to “the final decisive act of a court in defining the rights of the parties,” whereas, he writes, the word in British English refers to a judicial opinion.
- Judgment vs. judgement, Grammarist.com

Eftersom det gäller juridik så borde frågan dessutom ha reel betydelse, vara viktig på riktigt så att säga. Har det hänt att missförstånd uppkommit på grund av olika tolkningar av judg[e]ment?

2017-06-23

Sankt Hans afton

Kanslan av en vanlig kulen valborg, men det som firas är sankthansaften den 23 juni. Bilden tagen utanför Frederikshavn, så Sverige ligger strax bortom horisonten.

När på året föddes Jesus? Hur fel är det att ha juldagen den 25 december? Frågan har diskuterats åtskilligt, och konsensus är att händelsen knappast inträffade i slutet av december. Mindre känt är att denna debatt även påverkar midsommarfirandet. Inte i någon större mån, men ändå.

För idag den 23 juni firas här och var sankthansaften (även danskarna är begivna på att fira aftonen före den egentliga dagen). Hans är Johannes Döparen, och firandet är det lilla som återstår av ett försök att lansera en somrig pendang till julfirandet. För enligt Lukasevangeliet så kungjorde samma ängel, som berättade för Maria att hon var på det viset, att hennes släkting Elisabet var havande i sjätte månaden. Det är därför Johannes födelse firas ett halvår före Jesu födelse, och det är därför Hansafton i juni är lika ohistorisk som att Kristmässa i december
As to the date of the birth of John the Baptist, nothing can be said with certainty. The Gospel suggests that the Precursor was born about six months before Christ; but the year of Christ's nativity has not so far been ascertained. Nor is there anything certain about the season of Christ's birth, for it is well known that the assignment of the feast of Christmas to the twenty-fifth of December is not grounded on historical evidence, but is possibly suggested by merely astronomical considerations, also, perhaps, inferred from astronomico-theological reasonings.
- Catholic Encyclopedia: St. John the Baptist

2017-06-22

De runda krigsfartygen

Novgorod (bilden) och den något större Vitse-Admiral Popov var två ryska örlogsfartyg som inte liknade några andra, vare sig förr eller senare. Ovanför vattenlinjen var de praktiskt taget cirkelrunda, skrovet hade en aningen mer traditionell form. De byggdes på 1870-talet och användes på Svarta havet fram till 1903 för försvar av kuster och hamnar. I synnerhet Novgorod, som var först och är mest känd, är obligatorisk i sammanställningar med besynnerliga fartyg, "historiens sämsta örlogsfartyg" och så vidare. En återkommande uppgift är fartygen hade lätt för att börja snurra okontrollerbart, inte minst vid eldgivning.
in service they did not handle well even in relatively calm waters, as their unique shape left them susceptible to an uncontrollable spinning motion
- Typiskt exempel, här från Lawrence Sondhaus, Navies of Europe (Routledge 2014)

Stämmer det? Hur kommer det sig då att de användes i nära 30 år? Å andra sidan blev de inte fler än två ... Men hur dåliga var de egentligen?
As the merits and demerits of the Russian circular monitor have been discussed in the British press, it may be interesting to know that Russian naval officers outside the Admiral's immediate circle of friends are not by any means in favour of the system, the general opinion being that the Novgorod steers badly and has a tendency to keep turning when aweigh.
- John Buchan Telfer, The Crimea and Transcaucasia (London 1876) s 228

Att de udda fartygen diskuterades särskilt mycket i brittisk press är logiskt, då arvfienden med fokus på det marina hade störst chans/risk att stöta på rundbåtarna i strid. Är det omdömen från de diskussionerna, som gissningsvis byggde mer på spekulationer och rykten än på direkta erfarenheter, som fortfarande utgör grunden för beskrivningar av fartygens prestationer?

En som studerat frågan närmare är historikern Stephen McLaughlin. Han konstaterade att även om fartygen inte var utan vank, så var de inte alls så dåliga som påståtts. Han fann även flera direkta myter som kunde punkteras.
Gunnery trials in November 1874 showed that the locks for the turntables were too weak; so much so that the gun's recoil could cause them to rotate, leading to the persistent myth that the whole ship rotated when a gun fired. Reinforcement of the locks solved the problem, but the myth persisted.
- Wikipedia: Russian monitor Novgorod

Not: En monitor, efter John Ericssons USS Monitor, är ett mindre pansarskepp som kan gå på relativt grunt vatten (vilket är en fördel när man till exempel vill kunna skicka fartyg till Azovska sjön innanför Krim) och som har rejäl bestyckning. På svenska Wikipedia kallas Novgorod i skrivande stund för slagskepp vilket torde vara fel.

N. P. Kraskovskij: Novgorod anlöper Sevastopol 1873.

2017-06-21

Chocolate milk, brown cows, junk surveys and publicity stunts

A survey from the Innovation Center for U.S. Dairy found that 7% of American adults think chocolate milk comes from brown cows. And if that percentage sounds small enough to be reasonable, hang onto your hats: 7% of American adults is about 17.3 million people.
- Chocolate milk definitely doesn't come from brown cows -- but some adults think otherwise, CNN June 16 2017
A recent survey conducted by the Innovation Center for U.S. Dairy revealed that 7 percent of American adults — roughly 16 million people — think that brown cows produce chocolate milk.
- 7 Percent of American Adults Believe Chocolate Milk Comes From Brown Cows, PETA June 19 2017
The nationally representative survey gets more alarming. Forty-eight percent of respondents admitted they weren't sure where chocolate milk comes from. If this is true across the nation generally, that would be an astounding 154,272,000 potential voters who aren't confident enough to guess "cows?".
- Millions Of Americans Think Chocolate Milk Comes From Brown Cows, IFLScience June 16 2017

This little report quickly spread across the world. Much of it's viral energy can presumably be attributed to the global joy felt whenever American stupidity is proven ... But is it, really? How was the study conducted? Where is it available?

Dairy Management Inc. is an organization dedicated to the promotion of sales of American dairy products. It is funded by taxpayers and milk consumers of the country. It features several "labels" or sister organizations such as National Dairy Council, U.S. Dairy Export Council and Innovation Center for U.S. Dairy. Since they run a number of websites it's not obvious where to look for official press releases and such. Here is what one of their sites write about the survey in question:
A survey conducted by our own Innovation Center for U.S. Dairy uncovered the fact that some Americans are pretty disconnected from how their food travels from the farm to their table. 
In fact, about half of 1,000 people polled said they weren’t sure where chocolate milk comes from, as Today.com reported.
- Survey: Some Americans Actually Think Chocolate Milk Comes from Brown Cows, dairygood.org 16 juni 2017

They don't link to a full report or anything, only to Today.com: A startling number of American adults think chocolate milk comes from brown cows, created June 15. Today.com cites Food & Wine: Survey finds too many people still think chocolate milk comes from brown cows, June 1. And Food & Wine still doesn't quote any actual report, but links to UndeniablyDairy.org – a campaign site at dairygood.org, with no information about the report but a link to Today.com ...

No report anywhere? I wrote to the milk people and got a swift reply:
The full survey currently isn't posted anywhere. The survey was conducted by Edelman Intelligence [well known company doing PR, market surveys etc] to kick off our Undeniably Dairy campaign on behalf of the Innovation Center for U.S. Dairy.

The purpose of the survey was to gauge some interesting and fun facts about consumers' perceptions of dairy, not a scientific or academic study intended to be published, yet the USA Today Snapshot’s interest in the chocolate milk stats has brought on the attention.

The study polled 1,000 American adults online [an online survey! color me surprised] between May 5 and May 9, 2017. Responses came from all 50 states, and the regional response breakdown was fairly even, with a slight uptick (approx. 10% higher) in the South.

In addition to the chocolate milk and brown cows stat, there were many interesting stats uncovered from the survey, such as:

63% of Americans would prefer to stay in and have milk and cookies on a Friday night, rather than going out.
Yes, that is a very interesting stat. If you believe this, you can believe anything, I guess. (Unless "stay in and have milk and cookies" was the only alternative to "going out"; perhaps "stay in and have something else than milk and cookies" wasn't an option.)
A quarter of Americans have gone to the grocery store or a convenience store before 6 am just to get milk.
This looks like another highly questionable statement.
43% of Americans like to start their day with beverage that includes dairy.
95% have at least one type of cheese in their refrigerator right now and 4 in 5 have at least two.
94% of Americans' favorite delicious treats prominently feature dairy.
9 in 10 consume dairy every week.
42% of milk consumption occurs at breakfast.
- Lisa McComb, Senior Vice President Communications, Dairy Management Inc.

All in all: The statement, that 7 % of Americans etc., is backed by no reliable evidence whatsoever.

At least, Lisa is honest. The point of releasing this piece of fake news based on a junk survey is not to show the world how stupid Americans are, but to promote milk and dairy products. And they don't have to pay a cent of taxpayer money or dairy checkoff fees, since CNN, PETA, IFLScience and a myriad other more or less credulous "news" outlets spread their publicity stunt for free. In that context, it doesn't matter the slightest how the survey was conducted.

2017-06-20

Chokladmjölk, PR och skräpundersökningar

Enligt en studie utförd av organisationen The Innovation Center for U.S. Dairy där 1 000 vuxna amerikaner fick svara på var de trodde att chokladmjölken kommer ifrån, visade det sig att okunskapen var hög.
- Många amerikaner tror att chokladmjölk kommer från bruna kor, Aftonbladet 18 juni 2017
A survey from the Innovation Center for U.S. Dairy found that 7% of American adults think chocolate milk comes from brown cows. And if that percentage sounds small enough to be reasonable, hang onto your hats: 7% of American adults is about 17.3 million people.
- Chocolate milk definitely doesn't come from brown cows -- but some adults think otherwise, CNN 16 juni 2017

Nyheten fick snabb och förutsägbar spridning, där mycket av kraften nog kom från glädjen av att få (ännu) en bekräftelse på att amerikaner är dumma i huvudet.

Inte för att det är årets tyngsta nyhet precis ... Men ändå. Är det sant? Hur gick undersökningen till? Var kan man läsa den?

Dairy Management Inc. är en organisation för mjölkbranschen i USA. Den grundades av landets jordbruksdepartement, har i uppdrag att marknadsföra landets mjölkprodukter, och finansieras av skattebetalarna samt medelst avgifter på mjölkprodukter. De har några olika "varumärken" eller sidoorganisationer, som National Dairy Council, U.S. Dairy Export Council och Innovation Center for U.S. Dairy. Dessa har diverse hemsidor vilket gör att det inte är självklart var man ska leta efter officiella pressmeddelanden och slikt. Här är en av deras egna nyheter om undersökningen:
A survey conducted by our own Innovation Center for U.S. Dairy uncovered the fact that some Americans are pretty disconnected from how their food travels from the farm to their table.

In fact, about half of 1,000 people polled said they weren’t sure where chocolate milk comes from, as Today.com reported.
- Survey: Some Americans Actually Think Chocolate Milk Comes from Brown Cows, dairygood.org 16 juni 2017

De hänvisar som synes till Today.com: A startling number of American adults think chocolate milk comes from brown cows, skapad 15 juni. Today.com hänvisar i sin tur till Food & Wine: Survey finds too many people still think chocolate milk comes from brown cows, 1 juni. Food & Wine hänvisar inte till någon rapport utan till UndeniablyDairy.org – som är en kampanjsida hos dairygood.org, utan annan information än en länk till Today.com ...

Ingen studie någonstans. Jag ställde frågan direkt till mjölkfolket och fick snabbt svar:
The full survey currently isn't posted anywhere. The survey was conducted by Edelman Intelligence [etablerat namn inom PR, marknadsundersökningar o.dyl.] to kick off our Undeniably Dairy campaign on behalf of the Innovation Center for U.S. Dairy.

The purpose of the survey was to gauge some interesting and fun facts about consumers' perceptions of dairy, not a scientific or academic study intended to be published, yet the USA Today Snapshot’s interest in the chocolate milk stats has brought on the attention.

The study polled 1,000 American adults online [förmodligen under gravt ovetenskapliga förhållanden] between May 5 and May 9, 2017. Responses came from all 50 states, and the regional response breakdown was fairly even, with a slight uptick (approx. 10% higher) in the South.

In addition to the chocolate milk and brown cows stat, there were many interesting stats uncovered from the survey, such as:
 • 63% of Americans would prefer to stay in and have milk and cookies on a Friday night, rather than going out.
Redan här kan man konstatera, att den som köper detta påstående – att 63 % av alla amerikaner hellre tillbringar en fredag kväll hemma med mjölk och kakor än går ut på stan – den personen kan tro på vad som helst.
 • A quarter of Americans have gone to the grocery store or a convenience store before 6 am just to get milk.
Även detta påstående torde kunna ifrågasättas.
 • 43% of Americans like to start their day with beverage that includes dairy.
 • 95% have at least one type of cheese in their refrigerator right now and 4 in 5 have at least two.
 • 94% of Americans' favorite delicious treats prominently feature dairy.
 • 9 in 10 consume dairy every week.
 • 42% of milk consumption occurs at breakfast.
- Lisa McComb, Senior Vice President Communications, Dairy Management Inc.

Allt sammantaget kan uppgiften, att 7 % av amerikanerna osv., lugnt lämnas utan avseende, som jurister säger när någon blåljuger.

Lisa är åtminstone ärlig med uppsåtet. Syftet med att lansera en hittepå-nyhet som denna är, i deras fall, att mjölk och mjölkprodukter ska få uppmärksamhet och förhoppningsvis sälja bättre i längden. Gratis reklam, med andra ord. Då spelar det naturligtvis ingen som helst roll hur undersökningen gjordes; för jag är välvillig nog att utgå ifrån att den faktiskt gjordes, oavsett omständigheterna.

2017-06-19

Lördagsfråga 468: Falklands-vrak

 1. Narval.
 2. Antilop, närmare bestämt gaffelantilop.
 3. Manuel Belgrano, nationalhjälte i Argentina; bl.a. skapade han flaggan och deltog i frihetskriget.
 4. Sir Galahad inleds i frestelse.
Som av en händelse påminner bilderna om ARA [Armada de la República Argentina] Narwal, HMS Antelope, ARA General Belgrano och RFA [Royal Fleet Auxiliary, paramilitära fartyg som bistår engelska flottan] Sir Galahad, fyra fartyg som sänktes vid Falklandsöarna när det begav sig 1982. Det insåg Tricky. (Och jag hoppas att ni inte fick epileptiska anfall av lördagens oplanerade färgexplosion.)

2017-06-18

Birger jarls icke-grav i Stockholm

När Stockholms stadshus byggdes, framkastades det fullkomligt huvudlösa förslaget att Birger jarls kvarlevor skulle flyttas till en sarkofag vid tornets fot. Detta hindrades dock av Varnhems församling, som sade nej till företaget.
- Svenska Kyrkan Skara: Birger jarl

Birger föddes i Östergötland, dog i Västergötland, och tillbringade tiden däremellan lite varstans i dåtidens Sverige. Även i Stockholm, som han nog var med om att grunda ca 1250. Jag vet inte vilka som tyckte att det var självklart att hans stoft skulle vila i det samhället eller hur man resonerade. Lite som när viktiga arkeologiska fynd förs till centrala museer i huvudstaden?

Men Birger fick vila i Varnhem. Att det verkligen är han verkar vara så klarlagt som man kan begära efter analyser av DNA m.m. för några år sedan. Den tänkta graven i Stockholms stadshus fick istället bli en s.k. kenotaf, en "tom grav" eller minnesvård åt avliden/avlidna uppförd på annan plats än där den eller de vilar.

Men letar man hos bildbyråer så verkar det som om även namnkunniga internationella sådana missat den detaljen.

 - Alamy: Sweden, Stockholm, Stadshuset, Tomb of Birger Jarl

 - Getty Images: Close-up of sarcophagus in a tomb, Birger Jarl, Stockholm, Sweden

- Shutterstock: Photo of Birger Jarl's Tomb in the Stockholm City Hall

Inte för att det är första eller sista gången som bildbyråer fått fel för sig. Jag har heller inte kollat med deras svenska kolleger, men misstänker att detta fel återfinns även i en och annan svensk bildbank.

2017-06-16

THX

Körteln kallas thymus när den sitter på folk, bräss när den sitter på djur. Vi har nytta av den på två olika sätt: Tillredd från kalv (klassisk delikatess, oftast stekt eller stuvad, har en mycket mildare smak än man brukar förknippa med inälvor) samt för att bygga upp vårt immunsystem.

En gång i tiden tänktes ett tredje användningsområde ut: Som undermedel mot lite av varje, i synnerhet cancer. Uppfinnaren var en viss Elis Sandberg (1910-1989), veterinär i småländska Aneby. Han hade redan före kriget börjat studera thymuskörteln. Kanske dess effekt på immunsystemet kunde överföras på andra än den individ som den råkade sitta på? Han kokade ihop ett extrakt på kalvbräss som han kallade THX, som i "thymusextrakt", och lanserade det 1952. Resten är alternativmedicinsk historia.

Pressen slog upp påståendena stort. Rent revolutionerande skulle den nya THX-metoden vara, enligt uppgift; "svensk forskare anser sig ha funnit nytt medel mot kräfta" är i sig fullt korrekt och långt bättre än mången tidigare liksom senare clickbait-rubrik, men inbjuder till övertolkningar.

Riktigt stor uppmärksamhet i media fick medlet först 1959, ironiskt nog sedan det förklarats värdelöst. Institutet för klinisk thymusforskning öppnade i Aneby 1962, senare tillkom en mindre klinik i Mjölby. Folk vallfärdade dit i skaror - enligt uppgift ska Sandberg ha samlat på sig 150 000 journaler vilket låter synnerligen intensivt för de 38 år institutet var i drift. En anledning till fokuseringen på i synnerhet Aneby var att THX ska ha varit såpass känsligt att det inte tålde transport utan fick injiceras på plats. Och apropå injicering så fann socialstyrelsen att preparatet som det tillverkades var värre än värdelöst:
Expertgruppens rapport föranledde socialstyrelsen att under förra året hos riksåklagaren anmäla dr Sandberg för olovlig läkemedelstillverkning. Sedan det därefter framkommit uppgifter om att patienter införts till lasarettet i Motala och regionsjukhuset i Linköping med kraftiga infektioner efter THX-behandling har riksåklagaren uppdragit åt länsåklagaren i Jönköpings län att verkställa ny förundersökning. 
Med anledning av uppgifterna om infektioner efter THX-behandling inspekterade socialstyrelsen i december 1975 Institutet för klinisk thymusforskning i Aneby och THX-kliniken i Mjölby. I protokoll över inspektionen i Aneby konstaterades allvarliga brister från hygienisk synpunkt vid tillverkningen av THX. Enligt protokollet bedrevs tillverkningen på ett helt oacceptabelt sätt. Vid inspektionen av THX-kliniken i Mjölby togs prov som efter undersökning på statens bakteriologiska laboratorium visade sig vara osterilt.
- Socialminister Sven Aspling (S) talar i riksdagen den 22 januari 1976

THX-debatten rasade i många år. Den var en av de största kvack-historierna detta land sett, kanske den största, och kan omöjligt sammanfattas i en kort bloggpost som denna. Men scenariot känns igen så väl, så väl: De troende såg en ensam hjälte som kämpade för folkhälsan, mot ett bakåtsträvande, revirpinkande etablissemang helt ointresserat av folks väl och ve; andra såg ännu en tok och/eller bedragare, som krängde ett värdelöst preparat till folk i behov av verklig vård.

Ett påstående som alltid återkommer i sammanhanget är att Sandberg tog lite betalt eller inte alls, och istället litade på frivilliga gåvor. Även om det är sant så spelar det ingen större roll; att tjäna pengar på värdelös vård är ett mindre problem än att ge den värdelösa vården till att börja med.

Bland de namnkunniga tillskyndarna märks, kanske något oväntat, Åke Ohlmarks, mest känd för den första svenska översättningen av Sagan om Ringen. Han skrev inte mindre än tre böcker om undermedlet: En bok om THX. Patienter och läkare berättar (1971), THX och makthavarna (1972) och Rexed [Bror R., generaldirektör för Socialstyrelsen] och THX – en vitbok för åren 1972–1976 (1976).

THX-kliniken gick i konkurs år 2000.

Bevan Berthelsen: THX-doktorn Elis Sandberg. Mannen som aldrig gav upp, 18 oktober 2016
Wikipedia: Elis Sandberg

2017-06-15

Bias

Bowls finns belagt sedan 1200-talet och kan mycket väl ha spelats ännu tidigare. Man börjar med att kasta iväg ett litet vitt klot som kallas jack eller kitty. Spelarna turas sedan om att rulla större klot som ska hamna så nära det vita som möjligt. En skillnad mot boule och boccia är att man inte kastar kloten utan rullar dem. En annan och betydligt intressantare skillnad framgår av bilden: Kloten är inte sfäriska.

Idag är det icke-sfäriska klot som gäller. Tidigare användes klotrunda klot som försågs med vikter så att de inte rullade rakt. Dessa vikter kallades bias, efter franska biais "på snedden" ungefär. Det var så begreppet kom in i engelskan: den flitigt använda och oöversättliga termen bias, som i confirmation bias m.fl.

Online Etymology Dictionary: bias
Wikipedia: Bowls

En fin action-bild från en omgång bowls. Frack Jackett är bara obligatoriskt ibland. Årtalet 1299 är när Southampton Old Bowling Green öppnade.

2017-06-14

Akupunkturen punkterad?

Hur mäter man hur inne eller ute något är? Ett sätt är att titta på Google Trends. Här är "intresse över tid" för söktermen akupunktur från januari 2004 till juni 2017. En i dubbel bemärkelse vackert avtagande kurva, med ett rejält undantag för maj 2011 av någon anledning.

Jag blev nyfiken på utvecklingen sedan flera oberoende källor med koll på vårdsektorn bestämt hävdat att intresset för akupunktur är på väg ner. Om det finns belägg för detta så vore det intressant att ta del av dem; och givetvis vore det intressant att ta del av eventuella belägg som visar på motsatsen.

Men om nu akupunkturen fått punka, åtminstone i Sverige, så vore det varken märkligt eller glädjande.

För till att börja med kan man utesluta att anledningen skulle vara brist på evidens för akupunktur. Populariteten hos kvack har ingenting med evidens att göra.

Ett troligare förslag är att den blivit mainstream. Sedan akupunkturen togs upp i den riktiga vården så har den varit ett standardargument hos de som tror på alternativmedicin: Eftersom akupunktur fått godkänt så borde, menar man, alla andra hånade läror också kunna godkännas, som homeopati, healing m.fl. Bortsett från att akupunktur inte bevisats utan bara accepterats så kanske upptagandet i den riktiga vården i förlängningen visar sig vara till dess nackdel. Förr var akupunktur exotisk kinesisk alternativmedicin; nu är den inte mer spännande än en Alvedon, och betydligt mindre effektiv.

En annan tänkbar orsak till en eventuell nedgång för akupunkturen vore den fundamentala trendkänsligheten hos kvack, woo och pseudovetenskap. Eftersom det enda som skiljer värdelösa terapier åt är hur de uppfattas så skulle man kunna säga att kvack är trender. Otaliga läror har kommit och gått genom åren: transcendental meditation, primalterapi, THX, scientologi, reiki ... Bara för att nämna några med medicinska anspråk. En gång har de alla samlat skaror av troende. Idag har några av dem praktiskt taget försvunnit, andra är en skugga av sitt forna jag. Förvisso kan akupunkturen gå samma väg. Och förvisso ersättas av andra lika värdelösa läror.

2017-06-13

Vem uppfann pizza Hawaii?

En sak är säker: Detta omdiskuterade bidrag till världsgastronomin har ingenting med Hawaii att göra. Antingen skapades pizzan med ananas och skinka (som väl är svensk standard, i andra länder är varianten med bacon som på bilden vanlig) av en grek i Kanada, eller så är den en tysk skapelse.
Greek-Canadian Sam Panopoulos claimed that he created the first Hawaiian pizza at the Satellite Restaurant in Chatham, Ontario, Canada in 1962. Inspired in part by his experience preparing Chinese dishes which commonly mix sweet and sour flavours, Panopoulos experimented with adding pineapple, ham, bacon and other toppings which were not initially very popular.
- Wikipedia: Hawaiian pizza

En del skulle hävda att den förblivit impopulär ... Men hos andra slog kreationen desto bättre an.
The addition of pineapple to the traditional mix of tomato sauce and cheese, sometimes with ham or sometimes with bacon, soon became popular locally and eventually became a staple offering of pizzerias around the world.
I samma artikel kan man även se ett tyskt anspråk på pizza Hawaii:
In Germany, Hawaiian pizza is thought to be a variation of the ham, pineapple and cheese topped Toast Hawaii, originally introduced by Germany's first TV cook Clemens Wilmenrod in 1955.
På den tyska Wikipedia-artikeln om Toast Hawaii nämns att Wilmenrod uttryckligen tog åt sig äran för uppfinningen, hotfullt viftandes med en kniv mot tänkta invändningar.

En enda blick på Der Toast Hawaii fick mig att inse att jag var tvungen att ta med den:


Utöver den speciella kombo som ost, skinka och ananas utgör så valde Wilmenrod, vars omdöme som kock måste ifrågasättas, att klutta dit ett sånt där äckligt maraschino-körsbär. Jag vet inte ens om jag vill veta hur det smakar.

Och som om inte det skulle räcka så har den svenska (dock varken den tyska eller engelska) Wikipedia-artikeln med varianter som måhända – förhoppningsvis? – lagts in på skoj:
Den östtyska varianten skiftade mellan skinka, salami eller annan korv och istället för ananas togs ibland persika.
- Wikipedia: Toast Hawaii

Jag vet inte hur länge kopplingen mellan ananas och Hawaii varit självklar. Frukten odlas där i stor skala, men långt mindre idag än vad som var fallet för bara några decennier sedan. Ursprungligen kommer ananas från Sydamerika.

2017-06-12

Lördagsfråga 467: Valkyrior

 1. Apocalypse Now: 1. kavalleridivisionen angriper till tonerna av Wagners Walkürenritt.
 2. En ASL Valkyrie från 1910. Flygplanet ser egendomlig ut även obeskuret men lär ha flugit rätt bra, åtminstone för sin tid.
 3. XB-70 Valkyrie flög alldeles utmärkt, att detta exemplar (det ena av två!) förolyckades 1966 berodde varken på plan eller pilot. Se även Faktoider: Kalla krigets undervapen
 4. Tom Cruise/Claus Schenk von Stauffenberg i Valkyrie (2008) om det Hitler-attentat som misslyckades minst.
Tricky knep valkyrian.

2017-06-11

Coollugn

Detta är, vad jag förstår, ett äkta, oironiskt belägg (från Sveriges Radio, faktiskt) för ordet "coollugn", som även kan särskrivas "cool lugn". En ny variant av det ord som väl de flesta av oss skriver "kolugn": lugn som en ko.

Jag kände inte till den nya formen men bland språkintresserade har den cirkulerat länge. Catharina Grünbaum lär ha uppmärksammat det 1998, Mikael Reuter (stort språknamn i Finland) och Siv Strömqvist 1996.

Mikael Parkvall: Lugn, bara cool, Lingvistbloggen 3 mars 2007
Det är coollugnt, Språkbloggen 8 februari 2010

2017-06-09

Hur vanliga är mässlingparties?

I en Facebook-grupp där mässlingparties annonserades fick administratören nog av uppmärksamheten, med besked.

En gång i tiden var barnsjukdomar som vattkoppor, mässling m.fl. oundvikliga. Eftersom följderna ofta var betydligt lindrigare om man fick dem som liten lär det ha hänt att omtänksamma föräldrar såg till att ta sina barn till sjuklingar i hopp om att få det besvärliga undanstökat.

Det är åtminstone vad som sägs. Jag betvivlar inte att det inträffat. Men om förfarandet var så vanligt som det sägs så är det märkvärdigt svårt att hitta det beskrivet i historiska källor som något annat än rykten och lösa påståenden.
Historien berättar t. o. m., att man af gammalt på flere ställen i Europa under tider, då de vanliga barnsjukdomarna mässling, skarlakansfeber och [vatt]koppor uppträdde med lindrigare sjukdomsformer, med beräkning sammanförde friska barn med sjuka, för att de förre nu skulle smittas och få sjukdomen i den för tillfället gängse lindrigare formen och därmed för framtiden vara skyddade för en mer elakartad smitta.
- Föreningen heimdals folkeskrifter (1895)

För Sveriges del är det rentav svårt att hitta påbud från stat, landsting eller den medicinska sektorn där det varnas för förfarandet, vilket man skulle kunnat förvänta sig om det hela var någorlunda utbrett. Tvärtom är källorna eniga: När smittsamma sjukor dyker upp så har vård och isolering tillämpats. Det gäller framför allt mässling, som alltid varit betydligt allvarligare än vattkoppor.

I februari 2015 bröt en mässlingepidemi ut i USA sedan en smittad besökt Disneyland. I Kalifornien gav det upphov till rykten om mässlingparties.
All claims were chronologically similar: parents in California began hosting measles parties after the outbreak began, and in response to that circumstance California’s Department of Public Health was forced to issue a public health warning to parents advising against this foolish “new trend.”
- Snopes.com: Measles Parties

Hälsomyndigheterna utfärdade verkligen en varning för att smitta med flit, men utan att ta ställning till hur vanligt bruket var. När varningen rapporterades så sågs den icke desto mindre som en bekräftelse av ett utbrett mässlingspartajande. I efterhand har man kunnat konstatera att de rapporterade fallen i Kalifornien var såpass få att något aktivt smittande knappast kan ha förekommit.

Men om åtminstone jag haft svårt att så att säga få grepp om frågan i det förflutna så finns det odiskutabla belägg för att mässlingparties arrangeras idag.
Jag trodde inte mina ögon när jag gick in på facebook idag, men det hålls Mässlingsparty i Göteborgsområdet på flera håll och kanter. Japp, ni hörde rätt! Det läskiga är att detta sker öppet och inte i isolering!
- Mässlingsparty i Göteborgsområdet, På smällen (så heter bloggen) 6 juni 2017

En på flera sätt intressant grupp i sammanhanget utgörs av antroposoferna. Bland otaliga andra befängda ting tror de nämligen att mässling främjar vår fysiska, mentala och själsliga hälsa.
I Järna söder om Södertälje bor många antroposofer. I stället för vaccinera sina barn väljer föräldrarna att medvetet göra barnen sjuka. Det berättar en före detta förskollärare på ett waldorfdagis i Järna för tidningen ETC. 
- Jag har inte förmedlat några kontakter men ryktet går mellan föräldrarna, säger hon. 
Antroposoferna är övertygade om att sjukdomar främjar barnets ande. I stället för vaccin anordnar föräldrarna träffar för att sprida mässlingen och röda hund. Och tidigare chefen för en Waldorfförskola i Järna förmedlade kontakt med smittade barn.
- Föräldrar kan ha smittat sina barn med vilje, GP 10 maj 2013

Ett exempel på hur resonemanget kan gå, översatt från tyska:
Mässling formar hela organismen: Det är inte bara immunskyddet som behöver skapas; Immunförsvaret är helt fokuserat, utslagen måste bekämpas. Studier på uppemot 1500 barn har visat: Motoriken, vigheten, språket och den allmänna utvecklingen påverkas positivt hos de flesta barn. Från blodet kan man isolera ämnen som förhindrar tumörer. I stora internationella studier har barn, som besökte en Waldorfskola, haft färre allergier, där mässling spelade en väsentlig roll. Följdaktligen innebär mässling inte bara risker, men även positiva effekter, som sällan tas upp i diskussionen.
- Dr Karl-Reinhard Kummer: Masern heute, erziehungskust juli 2010

Att det även i detta sammanhang är knepigt att hitta påtagliga belägg kan indikera att de som ägnar sig åt galenskaperna inser hur det uppfattas, snarare än att det inte förekommer; kanske de rentav har en magkänsla av att det nog inte är jättebra att utsätta sina barn för en så potent risk som mässling? Å andra sidan fungerar vilken Waldorf-skola som helst som ett stort party där alla barnsjukdomar är bjudna.

Som avrundning ett avfärdande av en mycket ingrodd myt: Att vaccinmotståndet skulle vara något som börjat i vår tid. För det är helt enkelt inte sant.
Trots ännu uppträdande motståndare mot vaccinationen måste det dock anses som en af vetenskapen väl bevisad sanning, att vi i vaccinationen ha det bästa skyddsmedlet mot kopporna.
- Nordisk Familjebok: Koppor (1911)

2017-06-08

Fuckupronyms

it's kind of a general rule that any folk etymology that claims something is an abbreviation from before WW1 is probably bs
- Nätet

En backronym är en s.k. folketymologi (oriktig förklaring av ett ords ursprung) som går ut på att ordet ifråga är en förkortning. Jag har ett intryck av att greppet är särskilt vanligt i engelskan. Ett vanligt exempel är att posh skulle komma från Port Out Starboard Home (hytter som av någon anledning skulle ha varit de allra begärligaste på lyxkryssarnas tid), ett annat att drag = DRessed as A Girl (som självaste Shakespeare, i en tid då lagen enbart tillät herrar på scen, skulle ha lagt in som anvisning åt vad som måste ha varit mer än lovligt bortkomna skådespelare). Två svenska vanliga exempel är att fika skulle komma från FIK = Fördelnings Intendentur Kompaniet (som ägde kaffemuggarna och därför präglat sitt namn på dem), eller muck = Militär Uppställning Civila Kläder.

Facit? Det är ibland görsvårt i etymologins underbara värld, ibland enklare.

Fika: Ordet kaffe där stavelserna bytt plats. (Den betydelsen finns faktiskt inte med i SAOB, däremot begreppet fikakaffe = surrogat gjort på fikon.) (WP (sv.): Fika#Etymologi)

Muck: Efter s.k. förbrytarspråk (termen som används i SAOB) som i sin tur fått det från romani mukk = fri. (SAOB: mucka)

Posh: Osäker härstamning men kan komma från förbrytarspråk (igen) för pengar. (Online Etymology Dictionary: posh)

Drag: Kan komma från de långa klänningar som drogs, drag eller ty. tragen, över scengolvet. (Online Etymology Dictionary: drag)

Tumregeln ovan får anses gälla: Om ett lite äldre ord tillskrivs en förkortnings-förklaring så kan man utgå ifrån att den är oriktig, tills man kontrollerat med en pålitlig källa.

WP: Backronym

2017-06-07

Är Finland Skandinavien?

Det "egentliga" Skandinavien utgörs av Skandinaviska halvön med Norge och Sverige, samt Danmark. Finland ingår inte i den definitionen. Fast ibland gör det det ändå, av historiska och kulturella skäl.
Skandinavien, dels samlingsnamn på länderna Sverige, Norge och Danmark, ibland också Finland, dels benämning på Skandinaviska halvön.
- Nationalencyklopedin
Numera [sedan Skåne blivit ett eget namn, se nedan] betecknar Skandinavien de tre rikena Sverige, Norge och Danmark ...
- Nordisk Familjebok (1917)

Begreppet Norden är möjligen enklare då det inkluderar alla länder och kolonier som man väl (?) tänker sig, och några till: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Åland, Island, Grönland, Svalbard och Färöarna.

WP (sv.): Skandinavien
WP (eng.): Scandinavia

Bonus: Som många geografiska termer har Skandinavien en gammal historia med intressanta och oväntade förgreningar. Som att ordet är nära släkt med Skåne. Om det verkligen avsåg en Skåne-ö till att börja med hade varit riktigt häftigt men verkar högst osannolikt, lutar jag åt efter att ha dubbelkollat Östersjöns utvecklingshistoria.
1765 [första belägg i engelskan], from Late Latin Scandinavia, Skandinovia, a mistake for Scadinavia, from a Germanic source (compare Old English Scedenig, Old Norse Skaney "south end of Sweden"), from Proto-Germanic *skadinaujo "Scadia island," first element of uncertain origin, second element from *aujo "thing on the water," from PIE root *akwa- "water" (see aqua-). It might truly have been an island when the word was formed; the coastlines of the Baltic Sea has changed dramatically since the end of the Ice Ages.
- Online Etymology Dictionary: Scandinavia

2017-06-06

Birgitta vilar inte i Vadstena

Sedan den heliga Birgittas jordiska kvarlevor forslats från Rom placerades de i relikskrinet i Vadstena klosterkyrka. Så småningom fick även hennes dotter Katarina, som också vördas som helgon, vila i skrinet. Ett tredje helgon i samma låda blev Ingrid av Skänninge. Hon är mindre känd idag men kan ses som en sorts förlaga till Birgitta, med uppenbarelser, klostergrundande m.m. på 1200-talet.

Ett av kranierna stals 1645. Idag finns det i Birgittaklostret i Uden, Nederländerna, där det lär visas upp som Birgittas. Vilken skalle som var vems visste man då inte, och man kunde utgå ifrån som en självklarhet att man aldrig skulle få veta.

Det var då det. Vid mitten av 1900-talet hade vetenskapen nått dittills oanade höjder.
Slutsatsen av en antropologisk och arkeologisk studie på 50-talet var att de två kvarvarande kranierna troligen är från två kvinnor i åldrarna 60-70 samt 50-55 år, vilket stämmer väl med teorin om att det kan vara heliga Birgitta och hennes dotter Katarina.
- Kraniet som tillskrivs heliga Birgitta kan ifrågasättas, Uppsala universitet 16 februari 2010

Skulle man någonsin kunna komma längre? Nu är vi framme i nutiden, och vetenskapen kan svara på frågor som man knappt kunnat föreställa sig för bara något sekel sedan.
Uppsalaforskarnas DNA-analys av en centimeterstor bit från kranierna visar nu genom en analys av kärn-DNA att de båda huvudskålarna är från två kvinnor. Därutöver kunde man med mtDNA-analys utesluta att det rör sig om mor och dotter.
Därmed uteslöts att det är paret Birgitta/Katarina som ligger i Vadstena klosterkyrka. Man passade även på att datera skallarna medelst kol-14:
Det ena kraniet, som man trott är Birgittas, daterades till perioden 1215-1270, och det andra till 1470-1670.
Det äldre kraniets ålder passar på Ingrid, som dog 1282. Det yngre passar inte ens in på Katarina, som levde 1331-1381. Är det Ingrid i skrinet och Birgitta eller Katarina i Uden? Men vem är då den yngre förmågan i skrinet? Och vem har hon ersatt? Det kommer vi kanske aldrig att få veta; men sådant har man trott förr.


Inte för att det är första gången som benbitar oriktigt tillskrivits någon helighet.

2017-06-05

Lördagsfråga 466: De fyra stora

 1. I kolgruvan (dagbrott) Black Thunder, Wyoming. Grävskopan tillhör en maskin som heter BE-2570 WS men kallas Ursa Major. Den är en av världens största grävmaskiner, så stor att det verkar vara svårt att få bilder där dess väldighet riktigt går fram.
 2. Ett s.k. vargintervall, där tonerna på grund av s.k. svävning ger upphov till ett sorts "ylande". Jag vet inte vad som är poängen men det finns en lång och teknisk utläggning på Wikipedia: Wolf interval 
 3. XCOR Lynx, ett planerat rymdplan för "rymdturism" vars utvecklande lades ner våren 2016.
 4. På D-dagen står en M10 Wolverine pansarvärnskanon på en strand i sektorn Sword.
Björn, varg, lo och järv är "de fyra stora", en nordisk version av Afrikas mer berömda Big Five. Den kvartetten satte Olle Linnér.

2017-06-04

Om tveksamma insamlingar för barn med cancer

Häromdagen skrev jag om den mexikanska kvack-industrin. Här är ett exempel.
Välkommen till Clinica 0-19. Vi är specialister på integrerad och alternativ behandling av cancer.
- Clinica 0-19

Clinica 0-19 i Monterrey, Mexiko tar sig an många sorters sjukor. Bland annat är det den kanske enda privatkliniken i världen som säger sig (åtminstone via antydningar och rykten om än inte rent ut) kunna bota patienter med DIPG. Varje behandling kostar omkring 130 000:-, och en patient behöver kanske 10-12 behandlingar. Det finns många exempel på familjer som skuldsatt sig och/eller samlat in pengar, i hopp om att kunna ge sina barn lite, lite längre tid i livet, eller rentav en liten, liten chans att klara sig.

Vad är DIPG? Diffuse Intrinsic Pontine Glioma, en sällsynt och enligt den s.k. skolmedicinen obotlig form av hjärncancer.
Hjärnstamsgliom, DIPG, är en aggressiv tumör på hjärnstammen. Av de dryga 300 svenska barn som drabbas av cancer varje år diagnostiseras mellan fem och tio med DIPG. De barn som drabbas avlider oftast inom ett år efter diagnos och det saknas svensk forskning kring sjukdomen.

[...]

Än så länge kan läkarna bara erbjuda de drabbade barnen cytostatika och strålning för att ge dem ett så gott liv som möjligt, så länge som möjligt.

[...]

Överlevnaden i DIPG har länge sagts vara en procent. Enligt forskarna beror ryktet om att något barn någonstans har överlevt på att detta barn egentligen led av en annan sjukdom.
- Barncancerfonden: Nya pengar ska rädda fler

Hur går detta ihop med de "lovande resultat" som tillskrivs kliniken? Befinner de sig i forskningens framkant, som här och var antyds?

Ibland är det svårt att bedöma ev. kvack-grad utifrån en verksamhets egen beskrivning (ibland är det mycket lätt). I detta fallet går det att fiska fram indikationer på det ena och andra. Som att de själva beskriver sina metoder som alternativa och integrerade, där det senare innebär att man använder både beprövade metoder och kvack, och tillskriver de senare alla positiva resultat.

Eller att de uppger sig förstärka immunförsvaret med ortomolekylär medicin, en klassisk om än spretig genre inom kvack vars namn myntades av den mycket blandade förmågan Linus Pauling (RationalWiki: Orthomolecular medicine).

Liksom att metodens centrala del är intra-arterial chemotherapy, dvs. cellgifter; en etablerad, vanlig och tyvärr plågsam behandling som många drabbade söker sig till kvacksalvare för att slippa. Inte för att den används för alla cancerformer:
The role of chemotherapy in DIPG remains unclear.
- Wikipedia: Diffuse intrinsic pontine glioma

Det påstås att kliniken bedriver forskning. Vad är det för studier som pågår? Vad är det för metoder man forskar på? Hur går det till? – Sådana frågor får inget svar, för hittills verkar ingen inblandad ha publicerat något sådant.

Jag kan förvisso ha fel. Men hittills är intrycket att Clinica 0-19 använder metoder som är tveksamma, plågsamma, kostsamma och verkningslösa.
Frida: När man googlar på "mexico" och "dipg" så hittar man hur många liknande historier som helst, om familjer som säljer sina hus och som säljer allt möjligt för att kunna åka till den här kliniken och försöka. Och ändå är det så svårt att hitta några bevis, öppet, på vad de egentligen gör.
- Kvack! 221

Välvilliga insamlingar för oantastliga mål som ska uppnås med tveksamma metoder – det känns svårt att kritisera den sista biten enbart, utan att det spiller över, eller känns som om det spiller över, på resten. Men exempelvis professorn på Karolinska och Barncancerfondens medicinskt sakkunnige kritiserar företeelsen så här diplomatiskt:
Klas Blomgren  har full förståelse både för att insamlingarna kommer till och för att de når sina mål. 
– Man känner att man kan rädda en person. Jag skulle som förälder också gripa efter varje halmstrå. Men risken är att det är ett geschäft. Att de tjänar pengar på det och utnyttjar föräldrars utsatta situation trots att det egentligen inte finns något hopp. Det är det man framför allt vill skydda patienterna ifrån.
- 2,5 miljoner har samlats in till cancersjuka Emma, DN 31 maj 2017

Eller så här: Att samla in pengar till kvacksalveri är meningslöst. Bättre att samla in pengar till forskning, riktig forskning som på sikt kan leda till att andra barn får möjlighet att leva längre och kanske rentav slippa cancern. – Det där var lätt att skriva. Att leva upp till det när det gäller skulle bli svårare, om det alls är möjligt. Rationellt tänkande och skepticism är ibland lätt, ibland mycket svårt.

2017-06-02

Den mexikanska kvack-industrin

Läget sammanfattat i en skärmdump. Även om alla träffar inte handlar om cancersjuka som söker hjälp i Mexiko så är det alldeles för många som gör det.

Om sprit, tobak eller tvättmedel är tillräckligt mycket billigare på ena sidan om en nationsgräns för att vara värt besväret, så kommer en blomstrande marknad för varorna ifråga att uppstå där. Sådan gränshandel kan också uppstå på grund av skillnader i lagstiftning, som när en begränsning för toaletters spolmängd i USA ledde till att många köpte storspolande toaletter från Kanada.

Här är ett annat exempel: Den mexikanska kvack-industrin. I det landet har medborgare i USA nära till en marknad där lagstiftningen tillåter mer, kontrollen är slappare, och korruptionen högre. Därför har man länge haft en blomstrande marknad för kvack i norra Mexiko. Storsäljaren är cancerbehandlingar, där man använder såväl preparatet amygdalin (även kallat laetrile eller "vitamin B17") som blodtransfusioner från marsvin, tarmsköljning, elbehandlingar och så vidare.
The sad search for a cancer cure is driving hundreds of Americans across the border into Mexico each week for treatment with a drug [amygdalin] banned in the United States because it has no medical value.
- Cancer 'Cures' Below the Border, Los Angeles Times 10 januari 1968
Ron Rosenbaum recently did an in-depth article for New West magazine titled "Tales from the Cancer Cure Underground". He went to Tijuana and explored more than half a dozen different establishments offering every kind of exotic therapy and esoteric substance driven below the border by U. S. authorities – "everything from the mysterious decades-old Hoxsey elixer [Wikipedia: Hoxsey Therapy] to coffee enema cures, fetal sheep cell injections and three varieties of metabolic enzyme treatments."
- San Fransisco Chronicle, 23 november 1980
Many U.S. citizens with cancer and other illnesses regularly travel to Tijuana and other Mexican border cities seeking alternative treatments – such as Laetrile, a derivative of apricot pits – despite warnings from U.S. officials and physicians that the therapies and injections offered in Mexico are often useless, if not dangerous.
- U.S. Operator of Mexican Cancer Clinic Held in S.D., Los Angeles Times 26 mars 1991
Like thousands of other desperately ill Americans, Coretta Scott King [Martin Luther Kings änka] was apparently hoping for a medical miracle when she crossed into Mexico.
- Mexican cancer clinics accused of quackery, Arizona Daily Sun 3 februari 2006

Detta pågår än idag. Och folk kommer inte bara från USA. Det finns döende över hela världen som inget hellre vill än att komma till Mexiko för att genomgå dyra behandlingar. Om de fungerar? Kanske, det sägs så, någon läste på google att ... Räcker inte det?

Man kan till exempel gå till gofundme.com, en crowdfunding-sajt bland många, och slå på "mexico cancer". Och få upp en bedövande mängd historier som var och en är outhärdlig i sig.
... I have researched some alternative methods of healing and decided to try a clinic in Tijuana with a different approach to cancer.
... He is going for an alternative, more aggressive treatment, that can only be done outside the U S in Tijuana, Mexico.
The prognosis for recovery is less than 1% and life expectancy is nine months to a year from diagnosis. [...] This treatment, Intra-Arterial Chemotherapy with Immunotherapy, is not yet available in the US. Instead, the family has decided to pursue this option at a medical facility in Monterrey, Mexico.
My oncologist has recommended five months of chemotherapy followed by a mastectomy. After much prayer and a ton of research, I've decided to seek healing another way. On March 12, I am scheduled to become a patient at Hope 4 Cancer Institute in Tijuana, Mexico.
A new treatment approach in Mexico, using intra-arterial delivery of a combination of the latest chemotherapy and immunotherapy agents, has shown a lot of promise for DIPG children ...
Eventually, after extensive research, we found two alternative cancer clinics in Tijuana, Mexico.
Vad säger man till folk som inte har något annat hopp än en illusion? Att de istället för att lida sig till döds ska försöka ta vara på sin sista tid och göra den så ljus och varm som det bara går? Och ge den i att göda kvackarna? – Så fungerar några, men många gör det inte. Det kan vara lätt att vara förnuftig när det gäller drabbade som man inte känner eller har någon relation till. Det kan vara desto svårare när det gäller det egna livet. Och när det gäller det egna barnet..?

Här skulle jag lagt in en slutkläm, en sammanfattande, konstruktiv och i möjligaste mån uppmuntrande slutkläm. Men jag kommer verkligen inte på något. Det här är bara för genomjävligt.

Uppföljning: Om tveksamma insamlingar för barn med cancer

2017-06-01

Vetenskap och pseudovetenskap

Pseudovetenskap är ett brett och delvis svårdefinierat område. Den gränsar till men skiljer sig även från såväl ovetenskap som dålig vetenskap. Läsning av detaljerade, noggranna artiklar som den nedan rekommenderas. Tills dess går det bra att sprida förenklade uppställningar som den ovan på de kanaler man tycker passar.
All icke-vetenskap är inte pseudovetenskap, och vetenskapen har icke-triviala gränser mot andra icke-vetenskapliga företeelser såsom religion och olika typer av icke-systematiserad kunskap. Vetenskapen har också interna avgränsningsproblem som gäller att skilja på god och dålig vetenskap.
Likväl kan pseudovetenskapen bara förstås i relation till vetenskapen.
- Sven Ove Hansson: Vad är pseudovetenskap? Folkvett 1995-3/4