2017-06-15

Bias

Bowls finns belagt sedan 1200-talet och kan mycket väl ha spelats ännu tidigare. Man börjar med att kasta iväg ett litet vitt klot som kallas jack eller kitty. Spelarna turas sedan om att rulla större klot som ska hamna så nära det vita som möjligt. En skillnad mot boule och boccia är att man inte kastar kloten utan rullar dem. En annan och betydligt intressantare skillnad framgår av bilden: Kloten är inte sfäriska.

Idag är det icke-sfäriska klot som gäller. Tidigare användes klotrunda klot som försågs med vikter så att de inte rullade rakt. Dessa vikter kallades bias, efter franska biais "på snedden" ungefär. Det var så begreppet kom in i engelskan: den flitigt använda och oöversättliga termen bias, som i confirmation bias m.fl.

Online Etymology Dictionary: bias
Wikipedia: Bowls

En fin action-bild från en omgång bowls. Frack Jackett är bara obligatoriskt ibland. Årtalet 1299 är när Southampton Old Bowling Green öppnade.

3 kommentarer:

Mikael Parkvall sa...

"Oöversättligt" vet jag inte.

Det funkar kanske inte i alla fall, men i de allra flesta tycker jag att "slagsida" duger.

Anonym sa...

Frack?

Nu blir det messerschmittande ;-), men herrarna bär jackett aka förmiddagsdräkt, då man inte vanligtvis brukar bära frack före kl 18:00.

Schwemppa

Hexmaster sa...

Mikael: I sammansättningar a la confirmation bias har det letats efter någorlunda översättningar utan resultat. Språkbruket lutar åt ett direktlån: konfirmationsbias osv.

Schwemppa: Tack för den! :-) Kläder är inte min starkaste sida.