2017-06-09

Hur vanliga är mässlingparties?

I en Facebook-grupp där mässlingparties annonserades fick administratören nog av uppmärksamheten, med besked.

En gång i tiden var barnsjukdomar som vattkoppor, mässling m.fl. oundvikliga. Eftersom följderna ofta var betydligt lindrigare om man fick dem som liten lär det ha hänt att omtänksamma föräldrar såg till att ta sina barn till sjuklingar i hopp om att få det besvärliga undanstökat.

Det är åtminstone vad som sägs. Jag betvivlar inte att det inträffat. Men om förfarandet var så vanligt som det sägs så är det märkvärdigt svårt att hitta det beskrivet i historiska källor som något annat än rykten och lösa påståenden.
Historien berättar t. o. m., att man af gammalt på flere ställen i Europa under tider, då de vanliga barnsjukdomarna mässling, skarlakansfeber och [vatt]koppor uppträdde med lindrigare sjukdomsformer, med beräkning sammanförde friska barn med sjuka, för att de förre nu skulle smittas och få sjukdomen i den för tillfället gängse lindrigare formen och därmed för framtiden vara skyddade för en mer elakartad smitta.
- Föreningen heimdals folkeskrifter (1895)

För Sveriges del är det rentav svårt att hitta påbud från stat, landsting eller den medicinska sektorn där det varnas för förfarandet, vilket man skulle kunnat förvänta sig om det hela var någorlunda utbrett. Tvärtom är källorna eniga: När smittsamma sjukor dyker upp så har vård och isolering tillämpats. Det gäller framför allt mässling, som alltid varit betydligt allvarligare än vattkoppor.

I februari 2015 bröt en mässlingepidemi ut i USA sedan en smittad besökt Disneyland. I Kalifornien gav det upphov till rykten om mässlingparties.
All claims were chronologically similar: parents in California began hosting measles parties after the outbreak began, and in response to that circumstance California’s Department of Public Health was forced to issue a public health warning to parents advising against this foolish “new trend.”
- Snopes.com: Measles Parties

Hälsomyndigheterna utfärdade verkligen en varning för att smitta med flit, men utan att ta ställning till hur vanligt bruket var. När varningen rapporterades så sågs den icke desto mindre som en bekräftelse av ett utbrett mässlingspartajande. I efterhand har man kunnat konstatera att de rapporterade fallen i Kalifornien var såpass få att något aktivt smittande knappast kan ha förekommit.

Men om åtminstone jag haft svårt att så att säga få grepp om frågan i det förflutna så finns det odiskutabla belägg för att mässlingparties arrangeras idag.
Jag trodde inte mina ögon när jag gick in på facebook idag, men det hålls Mässlingsparty i Göteborgsområdet på flera håll och kanter. Japp, ni hörde rätt! Det läskiga är att detta sker öppet och inte i isolering!
- Mässlingsparty i Göteborgsområdet, På smällen (så heter bloggen) 6 juni 2017

En på flera sätt intressant grupp i sammanhanget utgörs av antroposoferna. Bland otaliga andra befängda ting tror de nämligen att mässling främjar vår fysiska, mentala och själsliga hälsa.
I Järna söder om Södertälje bor många antroposofer. I stället för vaccinera sina barn väljer föräldrarna att medvetet göra barnen sjuka. Det berättar en före detta förskollärare på ett waldorfdagis i Järna för tidningen ETC. 
- Jag har inte förmedlat några kontakter men ryktet går mellan föräldrarna, säger hon. 
Antroposoferna är övertygade om att sjukdomar främjar barnets ande. I stället för vaccin anordnar föräldrarna träffar för att sprida mässlingen och röda hund. Och tidigare chefen för en Waldorfförskola i Järna förmedlade kontakt med smittade barn.
- Föräldrar kan ha smittat sina barn med vilje, GP 10 maj 2013

Ett exempel på hur resonemanget kan gå, översatt från tyska:
Mässling formar hela organismen: Det är inte bara immunskyddet som behöver skapas; Immunförsvaret är helt fokuserat, utslagen måste bekämpas. Studier på uppemot 1500 barn har visat: Motoriken, vigheten, språket och den allmänna utvecklingen påverkas positivt hos de flesta barn. Från blodet kan man isolera ämnen som förhindrar tumörer. I stora internationella studier har barn, som besökte en Waldorfskola, haft färre allergier, där mässling spelade en väsentlig roll. Följdaktligen innebär mässling inte bara risker, men även positiva effekter, som sällan tas upp i diskussionen.
- Dr Karl-Reinhard Kummer: Masern heute, erziehungskust juli 2010

Att det även i detta sammanhang är knepigt att hitta påtagliga belägg kan indikera att de som ägnar sig åt galenskaperna inser hur det uppfattas, snarare än att det inte förekommer; kanske de rentav har en magkänsla av att det nog inte är jättebra att utsätta sina barn för en så potent risk som mässling? Å andra sidan fungerar vilken Waldorf-skola som helst som ett stort party där alla barnsjukdomar är bjudna.

Som avrundning ett avfärdande av en mycket ingrodd myt: Att vaccinmotståndet skulle vara något som börjat i vår tid. För det är helt enkelt inte sant.
Trots ännu uppträdande motståndare mot vaccinationen måste det dock anses som en af vetenskapen väl bevisad sanning, att vi i vaccinationen ha det bästa skyddsmedlet mot kopporna.
- Nordisk Familjebok: Koppor (1911)

4 kommentarer:

Anonym sa...

När jag var mindre (på 50-talet) såg vår mamma till att jag fick påssjuka och min syster röda hund, av sjuka barn i umgängeskretsen.

Hexmaster sa...

Bra! Just sådana belägg som jag är nyfiken på.

Brid sa...

I "Anna Svärd" av Selma Lagerlöf ser en kvinna till att ett barn smittas med mässling (som kallas "en ofarlig sjukdom") för att det inte ska kunna skickas bort på en tid.

Anonym sa...

När jag var barn (typ tidigt 70tal) åkte mina föräldrar med mig och mina småsyskon och hälsade på min kusin som hade fått vattkoppor (eller möjligen någon annan av barnsjukdomarna) men vi blev inte sjuka.