2017-06-07

Är Finland Skandinavien?

Det "egentliga" Skandinavien utgörs av Skandinaviska halvön med Norge och Sverige, samt Danmark. Finland ingår inte i den definitionen. Fast ibland gör det det ändå, av historiska och kulturella skäl.
Skandinavien, dels samlingsnamn på länderna Sverige, Norge och Danmark, ibland också Finland, dels benämning på Skandinaviska halvön.
- Nationalencyklopedin
Numera [sedan Skåne blivit ett eget namn, se nedan] betecknar Skandinavien de tre rikena Sverige, Norge och Danmark ...
- Nordisk Familjebok (1917)

Begreppet Norden är möjligen enklare då det inkluderar alla länder och kolonier som man väl (?) tänker sig, och några till: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Åland, Island, Grönland, Svalbard och Färöarna.

WP (sv.): Skandinavien
WP (eng.): Scandinavia

Bonus: Som många geografiska termer har Skandinavien en gammal historia med intressanta och oväntade förgreningar. Som att ordet är nära släkt med Skåne. Om det verkligen avsåg en Skåne-ö till att börja med hade varit riktigt häftigt men verkar högst osannolikt, lutar jag åt efter att ha dubbelkollat Östersjöns utvecklingshistoria.
1765 [första belägg i engelskan], from Late Latin Scandinavia, Skandinovia, a mistake for Scadinavia, from a Germanic source (compare Old English Scedenig, Old Norse Skaney "south end of Sweden"), from Proto-Germanic *skadinaujo "Scadia island," first element of uncertain origin, second element from *aujo "thing on the water," from PIE root *akwa- "water" (see aqua-). It might truly have been an island when the word was formed; the coastlines of the Baltic Sea has changed dramatically since the end of the Ice Ages.
- Online Etymology Dictionary: Scandinavia

4 kommentarer:

Anonym sa...

"Ey" (eller kanske snarare "øy") i Skaney betyder rimligen 'ö'. Jag vet inte om man ska tolka "south end of Sweden" som en etymologi eller en geografisk placering. I båda fallen är det hur som helst fel. (Skåne låg inte i Danmark när det talades fornnordiska.)

Anonym sa...

Man kunde också säga att Norge, Sverige, Finland, östra Karelen och Kola ligger tillsammans på en större halvö som begränsas i sydost av Finska viken, Ladoga, Onega och Vita havet. Kunde ordet Fennoskandien betyda just det?

Från Sandbys horisont sa...

Det är tvärtom så att Skåne faktiskt utgjorde en del av Danmark (och inte av Sverige) när det talades fornnordiska. Jag har läst att ursprunget skulle vara Skanör, där förleden är släkt med "skada", alltså den farliga ön, vilket skulle syfta på de farliga sandrevlarna runt Falsterbonäset (som kanske tidigare var en ö).

Anonym sa...

Jag menade förstås "Skåne låg inte i Sverige". Jag är också i "skade"-lägret, för övrigt.