2017-06-18

Birger jarls icke-grav i Stockholm

När Stockholms stadshus byggdes, framkastades det fullkomligt huvudlösa förslaget att Birger jarls kvarlevor skulle flyttas till en sarkofag vid tornets fot. Detta hindrades dock av Varnhems församling, som sade nej till företaget.
- Svenska Kyrkan Skara: Birger jarl

Birger föddes i Östergötland, dog i Västergötland, och tillbringade tiden däremellan lite varstans i dåtidens Sverige. Även i Stockholm, som han nog var med om att grunda ca 1250. Jag vet inte vilka som tyckte att det var självklart att hans stoft skulle vila i det samhället eller hur man resonerade. Lite som när viktiga arkeologiska fynd förs till centrala museer i huvudstaden?

Men Birger fick vila i Varnhem. Att det verkligen är han verkar vara så klarlagt som man kan begära efter analyser av DNA m.m. för några år sedan. Den tänkta graven i Stockholms stadshus fick istället bli en s.k. kenotaf, en "tom grav" eller minnesvård åt avliden/avlidna uppförd på annan plats än där den eller de vilar.

Men letar man hos bildbyråer så verkar det som om även namnkunniga internationella sådana missat den detaljen.

 - Alamy: Sweden, Stockholm, Stadshuset, Tomb of Birger Jarl

 - Getty Images: Close-up of sarcophagus in a tomb, Birger Jarl, Stockholm, Sweden

- Shutterstock: Photo of Birger Jarl's Tomb in the Stockholm City Hall

Inte för att det är första eller sista gången som bildbyråer fått fel för sig. Jag har heller inte kollat med deras svenska kolleger, men misstänker att detta fel återfinns även i en och annan svensk bildbank.

Inga kommentarer: