2017-06-22

De runda krigsfartygen

Novgorod (bilden) och den något större Vitse-Admiral Popov var två ryska örlogsfartyg som inte liknade några andra, vare sig förr eller senare. Ovanför vattenlinjen var de praktiskt taget cirkelrunda, skrovet hade en aningen mer traditionell form. De byggdes på 1870-talet och användes på Svarta havet fram till 1903 för försvar av kuster och hamnar. I synnerhet Novgorod, som var först och är mest känd, är obligatorisk i sammanställningar med besynnerliga fartyg, "historiens sämsta örlogsfartyg" och så vidare. En återkommande uppgift är fartygen hade lätt för att börja snurra okontrollerbart, inte minst vid eldgivning.
in service they did not handle well even in relatively calm waters, as their unique shape left them susceptible to an uncontrollable spinning motion
- Typiskt exempel, här från Lawrence Sondhaus, Navies of Europe (Routledge 2014)

Stämmer det? Hur kommer det sig då att de användes i nära 30 år? Å andra sidan blev de inte fler än två ... Men hur dåliga var de egentligen?
As the merits and demerits of the Russian circular monitor have been discussed in the British press, it may be interesting to know that Russian naval officers outside the Admiral's immediate circle of friends are not by any means in favour of the system, the general opinion being that the Novgorod steers badly and has a tendency to keep turning when aweigh.
- John Buchan Telfer, The Crimea and Transcaucasia (London 1876) s 228

Att de udda fartygen diskuterades särskilt mycket i brittisk press är logiskt, då arvfienden med fokus på det marina hade störst chans/risk att stöta på rundbåtarna i strid. Är det omdömen från de diskussionerna, som gissningsvis byggde mer på spekulationer och rykten än på direkta erfarenheter, som fortfarande utgör grunden för beskrivningar av fartygens prestationer?

En som studerat frågan närmare är historikern Stephen McLaughlin. Han konstaterade att även om fartygen inte var utan vank, så var de inte alls så dåliga som påståtts. Han fann även flera direkta myter som kunde punkteras.
Gunnery trials in November 1874 showed that the locks for the turntables were too weak; so much so that the gun's recoil could cause them to rotate, leading to the persistent myth that the whole ship rotated when a gun fired. Reinforcement of the locks solved the problem, but the myth persisted.
- Wikipedia: Russian monitor Novgorod

Not: En monitor, efter John Ericssons USS Monitor, är ett mindre pansarskepp som kan gå på relativt grunt vatten (vilket är en fördel när man till exempel vill kunna skicka fartyg till Azovska sjön innanför Krim) och som har rejäl bestyckning. På svenska Wikipedia kallas Novgorod i skrivande stund för slagskepp vilket torde vara fel.

N. P. Kraskovskij: Novgorod anlöper Sevastopol 1873.

Inga kommentarer: