2017-06-01

Vetenskap och pseudovetenskap

Pseudovetenskap är ett brett och delvis svårdefinierat område. Den gränsar till men skiljer sig även från såväl ovetenskap som dålig vetenskap. Läsning av detaljerade, noggranna artiklar som den nedan rekommenderas. Tills dess går det bra att sprida förenklade uppställningar som den ovan på de kanaler man tycker passar.
All icke-vetenskap är inte pseudovetenskap, och vetenskapen har icke-triviala gränser mot andra icke-vetenskapliga företeelser såsom religion och olika typer av icke-systematiserad kunskap. Vetenskapen har också interna avgränsningsproblem som gäller att skilja på god och dålig vetenskap.
Likväl kan pseudovetenskapen bara förstås i relation till vetenskapen.
- Sven Ove Hansson: Vad är pseudovetenskap? Folkvett 1995-3/4Inga kommentarer: