2017-06-28

Hur många journalister är miljöpartister?

Påståendet dyker upp då och då, i sammanhang där det avgjort tolkas som ett gravt underbetyg: Sympatisörer för miljöpartiet är kraftigt överrepresenterade i journalistkåren.

Är det sant? Varifrån kommer uppgiften?

Härifrån:
Det största partiet bland svenska journalister är miljöpartiet. Hela 41 procent [olika avrundningar?] svarade att miljöpartiet var det bästa partiet. Inte något parti har sedan undersökningarnas start 1989 kunnat uppvisa en så stor andel sympatisörer. Det är nästan tre gånger så stor andel som anser att socialdemokraterna eller moderaterna är bästa parti.
- Kent Asp: Journalistkårens partisympatier [PDF]

En av procentsatserna som cirkulerar är "50 % av Sveriges journalister är miljöpartister". Den kommer från en liten delmängd:
Det går en tydlig skiljelinje mellan journalister som arbetar inom dagspress och journalister som arbetar inom radio och tv. Över 50 procent av journalisterna på Sveriges Radio och Sveriges Television sympatiserar med miljöpartiet, kommersiell radio och tv kommer därefter. Minst andel sympatisörer har miljöpartiet i landsortspress och populärpress.
Liten, men tung – eller? Asps undersökning fick kritik:
På Sveriges Television arbetar cirka 1.100 journalister om man räknar in hela landet. Den som läser kolumnerna i Kent Asps undersökning finner ganska snabbt att 93 av dessa journalister har besvarat hans enkät. Om det är programledare för Bolibompa, reportrar på Sportspegeln, fotografer, redigerare eller samhällsreportrar på Rapport framgår inte. Bara detta är en så allvarlig brist att redan här blir undersökningen oanvändbar som underlag för en diskussion om betydelsen av journalisters politiska hemvist.
[...]
Jag själv har jobbat som journalist med svensk inrikespolitik sedan slutet av 1980-talet. Under den perioden har jag fått en mängd olika enkäter från forskare som ställt frågor om mina politiska prefenser. Utan undantag har jag kastat samtliga dessa enkäter i papperskorgen. Varför? Svaret är enkelt: En reporter som bevakar svensk inrikespolitik ska självfallet inte besvara sådana frågor.
- Mats Knutson: Är SVT:s journalister miljöpartister? SVT:s politikblogg 16 april 2014 [archive.org]

Asps svar:
– Att det är 93 SVT-medarbetare som deltar i enkäten handlar helt enkelt om att de inte utgör en större andel av journalistförbundets medlemmar. De journalister som arbetar på SVT och Sveriges Radio utgör omkring 16 procent av alla Sveriges journalister som är med i förbundet. Dessa 93 personer från SVT utgör, tillsammans med de från SR, även omkring 16 procent av journalisterna i urvalet. Att hävda att det inte skulle vara representativt är så korkat så det liknar ingenting, säger han.
[...]

Mats Knutson kritiserar även att det inte framgår vilken typ av journalistik de som svarat sysslar med, och att det är en brist. Håller du med?

– Det spelar ingen roll. De som är med i journalistförbundet är även med i undersökningen, och det borde han veta om. Journalisterna som bevakar rikspolitik är en väldigt liten grupp, och av den kan man inte dra några generella slutsatser.
- Pär Ullrich, Kent Asp slår tillbaka mot Knutson: "Korkat", Dagens Media 22 april 2014

Vad ska man tro? Det finns mycket mer att studera och reda ut här: metodik, bortfall, relevans ... Men en sak är säker, och det är att de som ofta och gärna drar till med påståendet inte har gjort några djupare analyser av undersökningen.

2 kommentarer:

mecs sa...

Du skriver: " En reporter som bevakar svensk inrikespolitik ska självfallet inte besvara sådana frågor"
För att vi som läser och lyssnar ska kunna bedöma ett inslag eller en artikel, behöver vi veta rapportörens politiska färg. Ska vi förledas att tro att de inte har någon "agenda"? Kent säger att ekonomireportrar är moderater och att chefer är övervägande borgerliga i alla medier (hans "arbetsrapport")

Hexmaster sa...

Det inte jag som säger det utan Mats Knutson. Han borde veta vad han talar om, tänker jag.