2017-06-08

Fuckupronyms

it's kind of a general rule that any folk etymology that claims something is an abbreviation from before WW1 is probably bs
- Nätet

En backronym är en s.k. folketymologi (oriktig förklaring av ett ords ursprung) som går ut på att ordet ifråga är en förkortning. Jag har ett intryck av att greppet är särskilt vanligt i engelskan. Ett vanligt exempel är att posh skulle komma från Port Out Starboard Home (hytter som av någon anledning skulle ha varit de allra begärligaste på lyxkryssarnas tid), ett annat att drag = DRessed as A Girl (som självaste Shakespeare, i en tid då lagen enbart tillät herrar på scen, skulle ha lagt in som anvisning åt vad som måste ha varit mer än lovligt bortkomna skådespelare). Två svenska vanliga exempel är att fika skulle komma från FIK = Fördelnings Intendentur Kompaniet (som ägde kaffemuggarna och därför präglat sitt namn på dem), eller muck = Militär Uppställning Civila Kläder.

Facit? Det är ibland görsvårt i etymologins underbara värld, ibland enklare.

Fika: Ordet kaffe där stavelserna bytt plats. (Den betydelsen finns faktiskt inte med i SAOB, däremot begreppet fikakaffe = surrogat gjort på fikon.) (WP (sv.): Fika#Etymologi)

Muck: Efter s.k. förbrytarspråk (termen som används i SAOB) som i sin tur fått det från romani mukk = fri. (SAOB: mucka)

Posh: Osäker härstamning men kan komma från förbrytarspråk (igen) för pengar. (Online Etymology Dictionary: posh)

Drag: Kan komma från de långa klänningar som drogs, drag eller ty. tragen, över scengolvet. (Online Etymology Dictionary: drag)

Tumregeln ovan får anses gälla: Om ett lite äldre ord tillskrivs en förkortnings-förklaring så kan man utgå ifrån att den är oriktig, tills man kontrollerat med en pålitlig källa.

WP: Backronym

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det där med att det skulle vara bättre med att ha babordshytt på utresan och styrbordshytt på hemresan gällde resor från England till Indien. Då reste man mestadels i öst-västlig riktning och vice versa, och slapp då den starka middagssolen. Det verkar ju i och för sig logiskt, även om jag inte heller tror att "posh" är en akronym.

Kurt sa...

Förkortningar har och är vanligt inom militären och hos större företag och myndigheter, men dessa hittar väl sällan vägen ut i det allmänna språkbruket.

Anonym sa...

Är verkligen BASIC en backronym? Det anges som ett exempel om man söker på "backronym"
Under sökordet "BASIC" anges:

----------------------------------------------------------------------------
Namnet BASIC är en akronym av Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code
----------------------------------------------------------------------------

Jag har alltid trott att det varit en äkta akronym.

Hexmaster sa...

BASIC torde höra till det mellanting där man valt ett namn som funkar ensamt och även konstruerat en mer eller mindre långsökt "förklaring".