2017-06-12

Lördagsfråga 467: Valkyrior

  1. Apocalypse Now: 1. kavalleridivisionen angriper till tonerna av Wagners Walkürenritt.
  2. En ASL Valkyrie från 1910. Flygplanet ser egendomlig ut även obeskuret men lär ha flugit rätt bra, åtminstone för sin tid.
  3. XB-70 Valkyrie flög alldeles utmärkt, att detta exemplar (det ena av två!) förolyckades 1966 berodde varken på plan eller pilot. Se även Faktoider: Kalla krigets undervapen
  4. Tom Cruise/Claus Schenk von Stauffenberg i Valkyrie (2008) om det Hitler-attentat som misslyckades minst.
Tricky knep valkyrian.

Inga kommentarer: