2017-06-25

Judg[e]ment

Undras hur mycket man skulle kunna använda denna version innan någon ser skillnaden?

Likt alla andra naturliga språk är engelskan en samling av dialekter. Det viktigaste och mest uppmärksammade dialektparet är brittisk respektive amerikansk engelska. Några ord som stavas olika är colo[u]r, fibre/fiber, defence/defense ... Och så judg[e]ment.

En tanke, så logisk och vanlig att många nog tar den för given, är att brittisk engelska är originalet, dialekterna overseas avvikelserna. Det stämmer i många fall. Men språk är komplicerade och mångskiftande ting, som inte alltid beter sig som de "borde".
Many think that the difference between judgement and judgment is that the longer version is the British spelling, whereas the shorter one is the convention in the US. While some claim that Noah Webster first recorded the spelling of judgment in his 1828 American Dictionary of the English Language, judgment has been the prevailing spelling on both sides of the pond since the late 1600s.
- Judgement vs. Judgment, Dictionary.com

Ett fint exempel på engelskt judgment från 1695:

The Day of Judgment is at the End of the World
- William Sherlock: A practical discourse concerning a future judgment

I likhet med många andra ord har bruket av judg[e]ment varierat över tid, geografi och kontext, som skapat illusionen att judgement är det brittiska originalet och judgment en amerikansk variant.
Though judgement has risen and fallen in popularity in British English, judgment remains the preferred spelling in British legal proceedings and appears more frequently in written work. Today, judgement is an accepted spelling in British English, but if you stick to judgment, you won’t be judged in the UK or the US.
En helt annan fråga, betydligt mer komplicerad och intressant, är huruvida ordet inte bara stavas olika utan även tolkas olika på ömse sidor Atlanten:
Bryan Garner, in his Modern American Usage, says judgment in American English refers to “the final decisive act of a court in defining the rights of the parties,” whereas, he writes, the word in British English refers to a judicial opinion.
- Judgment vs. judgement, Grammarist.com

Eftersom det gäller juridik så borde frågan dessutom ha reel betydelse, vara viktig på riktigt så att säga. Har det hänt att missförstånd uppkommit på grund av olika tolkningar av judg[e]ment?

Inga kommentarer: