2017-06-14

Akupunkturen punkterad?

Hur mäter man hur inne eller ute något är? Ett sätt är att titta på Google Trends. Här är "intresse över tid" för söktermen akupunktur från januari 2004 till juni 2017. En i dubbel bemärkelse vackert avtagande kurva, med ett rejält undantag för maj 2011 av någon anledning.

Jag blev nyfiken på utvecklingen sedan flera oberoende källor med koll på vårdsektorn bestämt hävdat att intresset för akupunktur är på väg ner. Om det finns belägg för detta så vore det intressant att ta del av dem; och givetvis vore det intressant att ta del av eventuella belägg som visar på motsatsen.

Men om nu akupunkturen fått punka, åtminstone i Sverige, så vore det varken märkligt eller glädjande.

För till att börja med kan man utesluta att anledningen skulle vara brist på evidens för akupunktur. Populariteten hos kvack har ingenting med evidens att göra.

Ett troligare förslag är att den blivit mainstream. Sedan akupunkturen togs upp i den riktiga vården så har den varit ett standardargument hos de som tror på alternativmedicin: Eftersom akupunktur fått godkänt så borde, menar man, alla andra hånade läror också kunna godkännas, som homeopati, healing m.fl. Bortsett från att akupunktur inte bevisats utan bara accepterats så kanske upptagandet i den riktiga vården i förlängningen visar sig vara till dess nackdel. Förr var akupunktur exotisk kinesisk alternativmedicin; nu är den inte mer spännande än en Alvedon, och betydligt mindre effektiv.

En annan tänkbar orsak till en eventuell nedgång för akupunkturen vore den fundamentala trendkänsligheten hos kvack, woo och pseudovetenskap. Eftersom det enda som skiljer värdelösa terapier åt är hur de uppfattas så skulle man kunna säga att kvack är trender. Otaliga läror har kommit och gått genom åren: transcendental meditation, primalterapi, THX, scientologi, reiki ... Bara för att nämna några med medicinska anspråk. En gång har de alla samlat skaror av troende. Idag har några av dem praktiskt taget försvunnit, andra är en skugga av sitt forna jag. Förvisso kan akupunkturen gå samma väg. Och förvisso ersättas av andra lika värdelösa läror.

Inga kommentarer: