2012-07-26

Koranen och vetenskapen

Även den minst bibel-beläste torde känna till tillräckligt mycket om denna källa, för att undgå att imponeras av påståenden om dess vetenskaplighet: Vare sig i GT eller NT finns någonting som avslöjar att författarna visste mer om saker och ting än någon samtida. (Och låter man sig imponeras, torde det snarare bero på klent förstånd.)

Hur är det då med Koranen?

Koranen [...] är inte bara fri från motsättningar i sina berättelser utan har också en egenskap som tål undersökningar från en vetenskaplig synpunkt, d v s innehållet överensstämmer med modern vetenskap. Det är otänkbart att en människa på Muhammeds tid kan har varit författaren. Modern vetenskap tillåter oss att begripa vissa av Koranens verser, som hittills varit omöjliga att tolka.

- Maurice Bucaille, Koranen och modern vetenskap

Bucaille (1920-1998) var läkare från Frankrike. Han konverterade till islam och gjorde därefter en stor sak av dels hur dålig Bibeln var på vetenskap - inte det svåraste - dels hur bra Koranen var i samma gren. Här beskrivs universums byggnad och tillblivelse, livets uppkomst, genetik och blodomlopp... Allt i enlighet med rön som gjorts efter eller långt efter Muhammeds tid.

Om man får detta framlagt som ett faktum, och varken har Bucaille eller Koranen tillgängliga för kontroll, så kan man bli svarslös. Hur ser då doktorns resonemang ut?

Här är ett exempel, och jag börjar med hans slutsats:

Här är en hänvisning till den allmänna stadigheten hos jordskorpan. Det är välkänt att på ett tidigt stadium, innan jordskorpan kallnade, var den ostadig.

Det är en kommentar av följande vers:

Vem har gjort jorden till boplats för [alla former av liv] och låtit den genomkorsas av floder och sänkt ned i den fast förankrade berg, och satt ett hinder mellan de två stora vattenmassorna [som de inte överskrider]? [27:61]

Den här hade också fungerat:

Och Han har sänkt ned i jorden fast förankrade berg, så att den inte svajar under er fot, och [lagt ut] älvar och stigar, för att ni skall kunna ta er fram [16:15]

Metoden är varken oväntad eller ny: Den heliga skriften jämförs med dagens färskaste facit, så fantasifullt, förlåtande och förnumstigt efterklokt som man bara vågar.

En vetenskapshistoriskt intressant detalj är när facit senare visar sig vara fel. Bucaille kände tydligen inte till accepterandet av kontinentaldriften. Så vitt han visste, hade jordskorpan varit ostadig för mycket länge sedan, för att sedan stelna (jämför Kontinentaldrift 1858). Det var också bekräftelser på detta som han fann i Koranen.

Och du skall se bergen, som du trodde vara orörliga, driva förbi liksom molnen driver förbi - Guds verk, som i allt är fulländat! [27:88]

Om man å andra sidan fått lära sig plattektoniken, så är det lika lätt att hitta bekräftelser av denna, när man läser förlåtande och efterklokt. Versen ovan används som belägg i framställningen nedan.

It is without doubt a great miracle that this scientific fact, only recently discovered by science, should have been revealed in the 7th century, when conceptions of the nature of the universe were based on superstition and myth. This is another very important proof that the Qur'an is the word of Allah.

- Miracles of the Qur'an: The Movement of Mountains

Varför tog inte Bucaille fasta på detta, och visade världens geologer att den egendomliga hypotesen om kontinentaldrift var sann eftersom den styrktes av Koranen? Jo, därför att han inte hade facit. Ibland är det så här enkelt att vederlägga beskäftiga teologer som inte vet vad de håller på med.


Svenska översättningar av Mohammed Knut Bernström, www.koranensbudskap.se.

3 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Här är ett par exempel till:

http://www.talkorigins.org/indexcc/CJ/CJ531.html
http://www.talkorigins.org/indexcc/CJ/CJ533.html

För övrigt är Koranen inte motsägelsefri. Fast jag kan mycket väl tänka mej, att den har färre motsägelser än Bibeln. Dels är texten mycket kortare. Dels har den så vitt jag vet, bara en författare.

Anonym sa...

Det finns minst en passage i Koranen som visar att Muhammed var under intrycket att den kristna treeningheten bestod av Gud, Jesus och jungfru Maria. Ett högst begripligt missförstånd.

Sensemaker

Hexmaster sa...

Treenigheten med Maria känner jag igen. Beläggen verkar vara sådär, 5:116 nämns.

Strax innan framställs nattvarden som ett dukat bord som sänds ner från himlen. Inte det enda exemplet på att Muhammed hade lite klen koll även på sin samtid.