2017-01-24

Karismatiska rörelser

Känslan av tillhörighet, som förstärks av en karismatisk ledare, är mycket befriande och stark, även om medlemskapet innebär att den individuella friheten krymper.
- Anders Haag, Att vinna en tro och förlora sig själv: Om livet i sekter och karismatiska grupper (NoK 2009)

En karismatisk grupp, kyrka eller rörelse, det är väl en sådan som leds av en karismatisk ledare, kantänka. En sekt helt enkelt, eller något bra likt; något man inte vill ha att göra med. Men hur kommer det sig då att det finns kyrkor och församlingar som kallar sig själva för karismatiska?
Under devisen "En ny kyrka för en ny tid" upplevde församlingsgemenskapen en Guds kallelse att starta en kyrka med tydlig internationell och karismatisk inriktning och med en passion för evangeliets spridning.
- Malmö International Church: Vår historia
[Dåvarande ärkebiskop Anders] Wejryd vill se fler karismatiska kyrkor i Kyrkornas världsråd
- Dagen, 4 november 2013

Karisma som "utstrålning" går tillbaka till grekiska χάρισμα chárisma "nådegåva". I kyrkliga sammanhang används ordet med den äldre, ursprungliga betydelsen. Närmare bestämt är det gåvor från och i form av den helige ande som avses.
teol. i fråga om förh. i den urkristna församlingen, om sådana underbara gåvor o. krafter som ansågos vara den helige andes värk (t. ex. förmågan att profetera l. göra undervärk m. m.).
- SAOB: KARISMA

Den karismatiske pastorn på bilden är Irwin "Fletch" Fletcher i Fletch Lives (1989), spelad av Chevy Chase. Jag har inte sett filmen men scenen med "helande" är mycket lovande.

Inga kommentarer: