2017-01-03

Vulkanlinjer

We've analyzed 75 biggest pyramids in the megalithic in the world [sic], from Egypt, Mexico, Peru, U.K., China, Indonesia, and concluded that to all of these places, volcanic lines to run to them. So, you have two volcanoes. You connect them with a line. It is a volcanic line. You extend this line, and if you have megalithic sites, often at the end, it means it lies on the volcanic line.
- Dr* Semir Osmanagich: Bosnian Pyramids, OM Magazine 31 december 2016

Om Semir/Sam Osmanagic har jag skrivit förr, som i Semir och de bosniska stenkloten. Hans överlägset mest berömda "upptäckt" är ett berg i samhället Visoko, Bosnien som händelsevis har en något pyramidartad form, och som han och de troende därför hävdar är ett byggnadsverk – Bosanska Piramida Sunca, "den bosniska solpyramiden". Ja, och så har han "upptäckt" ytterligare fyra påstådda pyramider och några tunnlar i samma trakt. Galenskapen påbörjades hösten 2005 och pågår, förunderligt att höra, fortfarande.

När han intervjuades av den vidöppna tidningen OM Magazine nämnde han i förbigående en förvillelse som var ny för mig: Vulkanlinjer. Begreppet verkar finnas inom geologin (åtminstone när det syftar på en "vulkanlinje" i Kamerun) men i denna tappning har det inte det minsta med geologi, vetenskap eller förnuft att göra.

Som han beskriver vulkanlinjerna så är de en variant av den klassiska, numera tämligen utdöda (igen) leylinjen; se Faktoider: Leylinjer. De har tillskrivits diverse egenskaper genom åren, men alla härstammar från detta faktum: Leylinjer kan dras i godtyckligt antal med godtyckliga sträckningar genom landskapet. Då och då kommer sådana linjer oundvikligen att förbinda fornminnen, kyrkor, berömda platser etc. Vilket inte betyder ett skvatt. (Det finns matematiska demonstrationer av hur man bland slumpmässigt utspridda punkter kan hitta förvånansvärt många linjer som förbinder tre, fyra eller fler punkter.)

Med tanke på hur många aktiva, vilande och utslockande vulkaner det finns, liksom hur många fornfynd med inte alltför pluttiga stenar folk fått för sig att resa genom årtusendena, så är det inte det minsta märkligt att Osmanagic & co hittar volcanic lines där de letar efter dem, och tror sig ha gjort faktiska upptäckter.

* Semir Osmanagic har en samhällsvetenskaplig doktorsgrad från Sarajevos universitet.

Inga kommentarer: