2009-05-27

EU till 70 procent

EU bestämmer över 70 procent av alla beslut som tas i en svensk kommunfullmäktigeförsamling.
- Jens Holm (V), f.d. EU-parlamentariker

70 procent av svensk lagstiftning påverkas helt eller delvis av av lagar som bestäms i EU.
- Klas Corbelius (S)

Är du medveten om att EU-parlamentsvalet påverkar hela 60-70 procent av alla kommunala beslut?
- Moderaterna i Västmanland

Beräkningar visar att ungefär 60 procent av de ärenden som behandlas på kommunernas och landstingens fullmäktigesammanträden direkt eller indirekt påverkas av medfinansiering eller beslut i EU.
- Sveriges kommuner och landsting SKL, "Så påverkas ..."

Påståendet med variationer återkommer mycket ofta, som synes inte enbart från EU-kritiska håll.

Notera hur såväl siffran som graden av påverkan som vissheten om det hela sjunker ju närmare källan man kommer. För den kommer verkligen från SKL. Så jag frågade dem hur de räknat ut den.

Det finns inga vetenskapliga uträkningar på denna siffra utan den baseras på våra egna erfarenheter efter många års arbete med EU-frågor. Framförallt är det vårt Brysselkontor som i samband med besöksgrupper tar fram aktuell dagordning för en fullmäktige i Sverige och går igenom den för att via dagsaktuella dagordningar illustrera för gruppen att många frågor som en fullmäktige tar itu med berörs av EU. Vi har sedan gjort en överslagsräkning på de flera hundra dagordningar vi gått igenom och kommit fram till en siffra på 60-70%.

Att en fråga berörs, direkt eller indirekt, av EU och dess ofantliga regelverk är kanske inte riktigt detsamma som att frågan påverkas av dem (som t.ex. om beslutsfattarna är omedvetna om kopplingen). Men det är definitivt en annan sak än att den avgörs av EU, för att återkoppla till de första citaten ovan. Även om uppgiften som sagt återfinns lite varstans.

Tyvärr låter det som om citatet förvanskats och används i EU-kritiska uttalanden. Jag kan bara konstatera att siffran använts på ett felaktig sätt.
- SKL igen


SKL hänvisade även till en noggrannare rapport från Norge som kom fram till en ännu något högre siffra, trots att landet som bekant inte ens är med. Jag är helt oförmögen att gå in i detaljresonemanget, men återigen är det frågan om beröringspunkter.

Ut i fra vårt utvalg finner vi at omlag 73 prosent av sakene i kommune- og fylkestingsmøtene blir berørt av EU/EØS. Variasjonsbredden spenner seg fra 50 prosent som laveste og 100 prosent som høyeste.

Rapporten i sin helhet: Lojal iverksetting eller målrettet medvirkning? [PDF]

6 kommentarer:

Anonym sa...

Ok, är det därför de traditionella partierna envisas med att ta upp en massa frågor i EU-valet på en nivå som knappast EU-berör som om det vore vilket riksdags eller kommunalval som helst? (Där den första delen av debatten häromsistens i Agenda var symptomatisk.)

Hexmaster sa...

Nej, det tror jag inte alls. Dels har folk alltid haft svårt att hålla reda på ansvarsområden (som vilken myndighet en viss fråga tillhör, kan sätta myror i huvudet på vem som helst), dels har politiker sällan ryggat för att plocka poäng där poäng går att plocka, oavsett om frågor som tas upp hör i hemma i den aktuella debatten eller inte.

Lena Synnerholm sa...

Vad betyder det noska ordet "utvalg"?

Hexmaster sa...

Amatören hugger till: "Utifrån vårt urval [av data] finner vi att ca 73 procent av frågorna i kommun- och fylketingsmöten [landsting] berörs av EU/EØS [europeiska ekonomiska samarbetsområdet]. Variationen spänner från 50 procent som lägst till 100 procent som högst."

Kan även modifiera svaret till dahnielson: Jag vet inte hur folk tänker, det är naturligtvis möjligt att en del engagerar sig utifrån påståendet som det beskrivs ovan. I så fall har de en surpris som väntar. :-)

medundersåte sa...

Fast Norge är väl medlem i EES (EØS), så det kanske inte är så konstigt att lokalnivån påverkas även där.

När man har en gemensam "inre marknad" så är det väl ganska naturligt att även kommunerna tar hänsyn till detta i sina beslut.

Bob sa...

Frågan om 70 % eller inte är ganska ointressant. Mycket gäller säkert offentlig upphandling, konkurrensregler, etc. som säkert skulle finnas ändå. Hur många procent påverkas t.ex. av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna?

Det mest intressanta begreppet här är additionalitet. Det vill säga hur mycket EU/ESS tvingar oss att göra som vi egentligen inte vill. Det är detta man försöker alludera till när man säger "70 %", men det mäter inte den siffran.

Den frågan måste vara "i hur många procent av frågorna tvingas någon fatta ett beslut som de inte hade fattat om Sverige/Norge inte varit med i EU/ESS?"

Det är en betydligt mer komplicerad fråga, och kräver ett betydligt mer komplicerat svar som inte går att hugga till med i snabba intervjuer eller klatschiga plakat.