2012-11-30

Sant, falskt och mittemellan

En faktoid är något som liknar ett faktum utan att vara det. Det är bevisligen osant, eller så är det obevisat.

Det sistnämnda är viktigare än många förstått. Påståendet kan vara sant, men innan detta bevisats, är det inte en ren sanning. Men det kan vara bra nära. 99 % sanning, om man så vill. Det kan också vara bra nära total osanning - 1 % sanning? Ja, påståendet i sig behöver inte vara mittemellan. Grejen är vad vi vet om dess sanningshalt, vi som använder påståendet.

Och bara för att något ser ut som en myt, klintbergare eller faktoid - "looks like a duck, swims like a duck, quacks like a duck" - så behöver det inte vara vare sig myt, klintbergare eller faktoid. Det kan vara sant...

A quick poll at Fortean Towers [redaktionen på tidningen] revealed that stories of Savile's paedophilia (and worse) were common currency as far back as the 1970s and 80s, with various 'urban legends' spreading across the country without the aid of Internet or Twitter, and with interesting regional variations. For example, there was the notion that Savile's involvement with Stoke Mandeville Hospital allowed him to indulge a predilection for necrophilia - a particularly gruesome 'fact' familiar to some people, entirely unknown to others. On 15 October, the Sun reported that the hospital was now investigating Savile's "unaccompanied mortuary visits", suggesting that ostention - whereby folklore becomes fact - is at work here.

- Ledaren i Fortean Times 295

...Och det kan också vara osant. För Saviles del är mycket av det som viskats om nu belagt. Det innebär inte att allt som viskats är sant.

Inga kommentarer: