2012-12-19

Nibiru!

V 838 Monocerotis: En röd stjärna i stjärnbilden Enhörningen. Ingen planet - alls.

Nu blir det lite komplicerat. Inte för att verkligheten är komplicerad, men för att folk ibland gillar att krångla till det, med rykten, missuppfattningar och rena fantasier.

Till att börja med har vi Zecharia Sitchin. Han är en känd pseudovetare som utvecklade en krånglig och mestadels ur luften gripen historia om människans äldsta historia, där den påhittade planeten Nibiru spelar en stor roll. Det är, påstår Sitchin, en planet i vårt solsystem. Dess utdragna bana (omloppstid ca 3600 år) innebär att den tillbringar sin mesta tid bortom Neptunus. När den kommer in mot våra trakter har den tidigare ställt till det något förfärligt. En gång för mycket längesedan ska en av dess månar ha kolliderat med den likaledes påhittade planeten Tiamat och efter några ganska komplicerade turer ha format jorden, månen, asteroidbältet och ett antal kometer. Långt senare ska Nibirus invånare, annunaki, ha besökt jorden på jakt efter värdefulla råvaror. För att skaffa arbetskraft tog man några befintliga primater och moddade dem med sitt eget DNA. Resultatet blev vi: Homo erectus + annunaki-gener = Homo sapiens.

Den första högkulturen, sumererna, hade kontakt med annunaki; när de beskrev sina gudar, var det helt enkelt Nibirus invånare. Det är från de källorna Sitchin fått sin information. Andra ser en beskäftigt kreativ virrpanna som hämningslöst använder precis allt som talar för hans egna idéer, och ignorerar överväldigande belägg som talar mot.

Nästa person är Nancy Lieder. Hennes källa är inte kilskriftstavlor utan Zetanerna, en sorts utomjordingar. (Av bilderna att döma ser de ut som de klassiska Greys, med stora svarta ögon och små käkar etc.)
Svaren från ZetaTalk täcker frågor som förebuden för ett Polskifte och hur detta relaterar till den kommande Transformationen som världen förväntas att genomgå; de självcentrerade och de Serviceinriktade Orienteringarna av människor och utomjordingar från andra världar; hur oavsiktliga Kallelser till utomjordingar kan sätta dig i kontakt med endera gruppen; hur Besöken lättare kan förstås om man förstår den spirituella orienteringen; hur besökare från andra Världar är bevakade av Världarnas Råd, som Reglerar deras uppträdande här på Jorden; varför vi endast gradvis presenteras för besökare från andra världar; vad som kommer att driva på Uppvaknandet så att den går fortare; i vilken omfattning Regeringen är medveten om det och deras mellanhavanden med utomjordingarna; sanningen och orsaken för utvecklingen av Hybriderna som bedrivs av Zetanerna och hur detta görs genom att blanda de bästa egenskaperna både från Zetaner och Människor; varför utomjordingar kan försvinna och gå igenom väggar; hur förändringar av både fysisk och spirituell Densitet kommer att gestalta sig i framtiden; vad Zetanerna har att säga oss om våran Vetenskap; vad Zetanerna som studenter av den mänskliga naturen har dragit för slutsats angående Människan; och till slut talar Zetanerna om våra Myter.
- ZetaTalk, svenska versionen

På 1990-talet började hon att varna för den kommande kataklysmen: En planet, "Planet X", skulle krocka med jorden eller komma tillräckligt nära för att ställa till det å det grövsta. Detta skulle inträffa våren 2003. Att så inte skedde betydde ingenting - det gör det inte i undergångsbranschen. (Att den 21 december 2012 kommer att passera som vilken 21 december som helst kommer kanske att lägga viss sordin på det hela, åtminstone tillfälligt.) Så småningom kom någon på att koppla ihop de två planeterna - vilket gick desto bättre eftersom båda ju är påhitt.

Sedan dess har andra bidragit till en besynnerlig gegga av astronomi (såväl pseudo- som vanställd riktig astronomi), domedagsprofetior och new age, liksom lite konspirationsteorier och allt vad det är. Man pratar om påstådda sägner från maya- och hopi-indianer, man pratar om Barnards stjärna, alla kometer man kommer på och några till, och om de riktiga makthavarnas försök att hålla den annalkande katastrofen hemlig. Man granskar rymdfotografier och tror sig se Nibiru i solfläckar, eller för den delen i den vackra V 838 som pryder denna bloggpost. Och så vidare.

Man kan få en aning om hur tongångarna går när till och med en etablerad gök som Carl-Johan Calleman, som annars verkar vara beredd att tro på precis allt som verkar spännande (bara artikelns rubrik...), avfärdar Nibiru så här kategoriskt:
Idén om att Nibiru skulle återvända 2012 eller mer specifikt på 21 december 2012 stöds inte av någon som helst bevisning.
Nibiru har bevakats av miljoner på YouTube och medverkat i en konstig blandning med Sitchins idéer och Mayakalenderns felaktiga slutdatum i december 2012. Medan förespråkarna för denna idé talar mycket om mörkläggning och konspirationer, finns det faktiskt inga bevis att Nibiru finns. Dessutom är det diskutabelt om 2012 har någonting med Nibiru att göra eftersom ingen forntida Maya profetia antyder dess existens. [ja men då så]
Nibirus förhållande till 2012 blir sedan ännu mer diskutabelt när du inser att dess förespråkare har ersatt Mayakalenderns diagram av evolution med de föreslagna effekterna av denna hypotetiska planet, som en förklaring till den mänskliga händelseutvecklingen. Personligen ser jag ingen anledning att anamma en idé som saknar grund i modern vetenskap eller antika profetior.
- Carl-Johan Calleman, Kometerna hösten 2011 uppfyller Maya-, Hopi- och Kristna profetior, NewsVoice 1 juli 2011

Callemans stora grej är annars att den stora dagen som Mayakalendern förutspår inte är den 21 december 2012 utan den 28 oktober 2012. Inte heller var det tal om världens slut utan en sorts allmän "medvetandehöjning" - en riskfri profetia, således. Och dessutom just det som new age alltid gått ut på: vattumannens tidsålder. Även om detta begrepp sedan länge är hopplöst omodernt.


Wikipedia: Nibiru cataclysm

1 kommentar:

Lena Synnerholm sa...

I morgon kommer jag förhoppningsvis, att bjuda min familj på varm choklad. Det för att fira upplösningen, av ytterliggare en domedagsprofetia!