2012-12-05

Superkontinenter

En gång i tiden satt alla kontinenterna ihop, i superkontinenten Pangea. Den tillhör allmänbildningen.

Färre känner till att Pangea inte var "urkontinenten". Den bildades för 250 miljoner år sedan då kontinentalplattorna drev ihop. Innan dess hade de varit lika kringspridda som idag.

Ännu längre tillbaka satt de (nog - de flesta uppgifterna här utgör forskningens försiktiga framkant, och kan mycket väl komma att vederläggas när som helst) ihop i en tidigare superkontinent som kallas Pannotia. Den var en kortvarig hopklumpning som bara fanns till i ca 60 miljoner år, eller för 600-540 miljoner år sedan.

Innan dess fanns följande mer eller mindre belagda superkontinenter:
  • Rodinia, 1250-750 miljoner år sedan
  • Columbia, 1800-1500 miljoner år sedan
  • Kenorland, 2700-1200 miljoner år sedan
  • Ur, bildades för 3000 miljoner år sedan och fanns på sätt och vis kvar ända fram till Pangea
  • Vaalbara, 3600-3100 miljoner år sedan
 Konstnärlig framställning av jorden i dess Rodinia-fas

Wikipedia: Supercontinent cycle


1 kommentar:

Lena Synnerholm sa...

Pannotia tror jag man är ganska säker på. Fast jag skulle inte riktigt kalla den, för en superkontinent. Jag tror den var mer att jämföra, med dagens situation. Eurasien och Nordamerika skiljs bara åt, av ett 50 meter djupt sund. Under större delen av kvartär, har det sundet varit torrlagt. På så sätt har dom båda kontinenterna, varit förbundna med ett näs. Man kan då tala om en ”storkontinent”, vid namn Afro-Eurasien-Amerika. Till det kommer Australien och Antarktis, som varit helt isolerade av hav, i många miljoner år. Under Pannotiatiden fanns också två kontinenter till, som inte var förbundna med dom andra. Geologiskt motsvarar dom Nordosteuropa, och västra Sibirien. Därför betraktar jag inte Pannotia, som en ”riktig” superkontinent.

Rodinia råder det större osäkerhet om. Dom olika rekonstruktionerna, skiljer sej tydligen en hel del åt. Med så stora skillnader verkar det osäkert, om dom ens satt ihop. Colombia råder ännu mer osäkerhet om. Ur kan mycket väl, ha varit världens första kontinent. I så fall utgjorde den Jordens största landmassa. Vaalbara tycks ha funnits, men var inte ens en kontinent. Det var den helt enkelt för liten för.