2012-12-25

Gamla julseder

Vår tid är icke skonsam mot gamla plägseder. En efter en försvinna de olika landssederna och äfven julbruken följa denna lag. I gamla dagar var julen kanske inte gladare än i våra dagar men de många speciella julsederna gåfvo mera intresse åt högtidens firande

I den "gamla goda tiden" var november knappast inne förrän alla göromål började hänföras till julen, allt antog namn därefter och måste genom någon utmärkande egenskap svara däremot ända till "julveden" och "julfodret".


- Utdöende gamla julseder, Hvar 8 dag, 28 december 1913

Bland allt annat fastnar jag särskilt för gamla tiders tidiga julfokuserande, redan i början av november... Det är inte så det brukar låta när gammalt folk minns saker idag? Nej, för det var före deras tid. Traditioner och seder förändras konstant. Det som var självklart för 200 år sedan var udda för 100 år sedan är självklart idag.

För några exempel på de "gamla plägsederna", se historikern Oskar Sjöströms fina artikel "Gamla julen slogs i spillror redan för hundra år sedan", DN 24 december 2012. (På dn.se har de satt rubriken "Mångkultur gav oss jultraditioner" vilket är sant men inte samma sak; den främsta poängen är att traditioner förändras helt av sig själva, oavsett allt annat.)

Inga kommentarer: