2017-04-25

Myten om den platta jorden

Gud skapar djuren. Detalj från sydportalen i Uppsala domkyrka, 1300-tal.

Inför vetenskapsmarschen March for Science tog Sydsvenskan in en (översatt) artikel där fyra professorer försvarade vetenskapen mot pseudovetenskap, "alternativa fakta" och godtycke. Ett exempel de lade fram var mindre väl valt:
... fakta har bemötts med alternativa sanningar så länge vetenskapen har existerat. Ett tidigt exempel är föreställningen att jorden är platt, en åsikt som stod sig århundraden efter att de gamla grekerna hade bevisat att jorden är rund.
- Stephen Matlin, Goverdhan Mehta, Henning Hopf och Alain Krief: När alternativa sanningar och faktaförnekelse påverkar beslut som äventyrar livsvillkoren på jorden, står vi vid ett vägskäl, Sydsvenskan 21 april 2017

Det framgår inte riktigt vilken period de syftar på. Men även om de till äventyrs inte skulle avse medeltiden så är de fel ute. För det är en myt och faktoid, en av de slitstarkaste som verkar överleva allt: Att man "förr i tiden" allmänt trodde att jorden var platt, att det var en kristen dogm som man gjorde bäst i att följa, och att det krävdes några modiga sanningssägare för att bryta åsiktsmonopolet. Det är helt enkelt inte sant. Att jorden är rund har varit självklart i minst 2000 år, och det inte bara bland de lärde. Och katolska kyrkan har aldrig lärt ut något annat; inte för att den varit särskilt intresserad. Idén om den platta jorden som symbol för medeltida förstockning är en uppfinning från 1800-talet.

Jordklot ur Sacrobosco, De Sphaera Mundi (ca 1230)

Nu var denna faktoid ingen stor sak i professorernas artikel; en bisats i förbigående (mer om tidningens bildval längre ner). Men felet gav en professor i teologi anledning att komma med en syrlig replik.
Tyvärr har de inte kontrollerat sina egna fakta utan upprepar okritiskt en lögn som borde ha varit utrotad för länge sedan: Att människor på medeltiden trodde att jorden var platt. De skriver: "fakta har bemötts med alternativa sanningar så länge vetenskapen har existerat. Ett tidigt exempel är föreställningen att jorden är platt, en åsikt som stod sig århundraden efter att de gamla grekerna hade bevisat att jorden är rund".
Men det är inte sant.
- Stephan Borghammar, Varför luras vi att tro att människor på medeltiden betraktade jorden som platt?, Sydsvenskan 24 april 2017

Naturligtvis tar Borghammar även upp bildvalet, även om det nog inte är författarnas fel. För Sydsvenskan valde att illustrera den första artikeln med denna ökända bild, standardvalet när man ska berätta om forna tiders plattjordingar. Men den är inte alls så gammal som det ser ut att vara, utan från sent 1800-tal. Detta är en illustration av vår vanföreställning, inte medeltidens.

Sedan fortsätter Borghammar med att kritisera naturvetenskaparnas "snäva syn på kunskap", och att det minsann finns "andra områden av mänsklig förkovran som är minst lika viktiga för samhället". Vilket bara är att hålla med om, även om inget annat hävdas i den första artikeln. Men det är en annan sak.

Sens moral? Varje fel i en text är en angreppspunkt. Därför är det en god idé att försöka minimera antalet påståenden, även i bisatser i förbigående (en mycket användbar variant av Ockhams rakkniv). Det är även en god idé att låta andra dubbelkolla uppgifter, även de som man inte kan tänka sig behöver dubbelkollas. Till synes övernitiskt dubbelkollande är en rik och pålitlig källa för denna blogg, för det är ofta där man hittar de finaste, fetaste faktoiderna: De som man inte kunde ana var falska. Som att man "förr i tiden" trodde att jorden var platt.

Se även Faktoider: Jorden är platt

1 kommentar:

Christian_Henriksson sa...

Ja, jag noterade det omedelbart när jag läste debattartikeln (SDS är min hustidning), och självklart gjorde det bara att jag ifrågasatte om författarna verkligen var så där hemskt vederhäftiga. Framför allt tyckte jag det var synd att de får med sådant trams i en artikel som annars verkar klok och bra.

Jag trodde "alla" visste att teorin om den platta jorden var nys.