2015-02-13

Gandhi som kvacksalvare

Vaccinering är en barbarisk sed, det är en av vår tids allra farligaste villfarelser, och den förekommer inte ens bland de så kallade vilda folken. Dess anhängare nöjer sig inte med att den utövas på de som inte har något emot den, men försöker att tvinga den på alla med hjälp av lagar och hårda straff. Vaccinering är inte särskilt gammalt, det uppfanns så sent som 1798. Men under den jämförelsevis korta period som förflutit, har miljoner fallit offer för villfarelsen att de som vaccinerar sig är säkra för smittkoppor.
- Gandhi, A guide to health (1921), sid 106

Jomen. Århundradets mysfarbror, king of quotes mahatma Gandhi, hade ingenting till övers för vacciner.

En anledning till att vacciner inte fungerar mot smittkoppor är att västvärldens skolmedicin har fått helt fel för sig hur de fungerar. De är nämligen inte alls smittsamma:
Likt alla andra sjukdomar förorsakas [smittkoppor] av blod som förorenats på grund av något fel hos inälvorna; och det gift som ansamlas i systemet avyttras i form av smittkoppor.
Och det slutar inte där. Hans guide till hälsa innehåller myriader analyser och rekommendationer som går från helt OK till helt åt skogen. Man kan öppna den i stort sett var som helst och hitta något underligt, knasigt eller direkt livsfarligt.

Som i sex-kapitlet, där vi får veta att ju mindre umgänge desto bättre. God läsning, enskilda sovrum och kalla bad rekommenderas mot okyska tankar och fördärvligt beteende.
Naturens lag är att brahmacharya [celibat] endast kan brytas när man och hustru känner en stark längtan efter ett barn. De som, med denna lag i minnet, bryter mot brahmacharya vart fjärde eller femte år kan inte sägas vara slavar under sina drifter, inte heller kan deras hälsa försämras nämnvärt.
- Sid 74

Och går din äkta hälft bort är det kört:
... Hälsans sanna lagar kräver att den man som förlorar sin fru, liksom den kvinna som förlorar sin man, ska förbli ensamstående resten av livet.
- Sid 77

Denna kur ska herr G ha använt på sig själv, med utmärkt resultat:
Förstoppning, dysenteri och kroniskt magont har botats med lerplåster över magen i två eller tre dagar.
- Sid 96

Det är ingen ända på de plågor som mänskligheten utsätter sig själv för.
Många har erfarenhet av att jäst deg är fördärvlig för hälsan.
- Sid 47

Då och då glimtar det till, men jag är inte säker på av vad.
Hur många av de bästa spelarna inom fotboll och cricket har överlägsna mentala förmågor?
- Sid 61

Med rätt kost är ormbett inget att bekymra sig för:
Modern forskning har också visat att en människa med perfekt hälsa, vars blod inte har besmittats med överdriven värme, och vars mat är hälsosam och sattvisk [WP: Sattvic diet] inte påverkas omedelbart av ormens gift, men att, å andra sidan, dess effekt är lika ögonblicklig som dödlig för den vars blod smittats av alkohol eller ohälsosam mat.
- Sid 136

Och så håller det på.


Archive.org: A guide to health


Inga kommentarer: