2015-02-24

Socialstyrelsen rekommenderar vin

Rubriken är lite hårddraget klickdragande. Men det är ett faktum att statlig vinpropaganda (med just de orden) en gång bedrivits här i landet; staten arbetade aktivt för att få svenskarna att dricka vin.

...Ja, istället för brännvin. Men det förstod ni ju.
I enlighet med de uttalanden som sålunda gjordes vid 1957 års riksdag har de statliga monopolbolagen därefter regelbundet bedrivit propaganda i syfte att försöka förmå konsumenterna att ersätta spritdrycker med lättare drycker. De alternativ som anvisats har i regel varit viner, företrädesvis lättviner, samt alkoholfria drycker. Maltdrycker har endast undantagsvis omnämnts i propagandan.
För om det är något som svensken aldrig behövt uppmuntras till så är det att dricka öl.

Här hade det naturligtvis varit på sin plats med ett exempel på vinpropagandan "drick vin istället för sprit". Men jag har ännu inte hittat något.

Nykterhetsrörelsen hade, givetvis, invändningar. En formulering ser lite underlig ut.
Man framhåller risken för att de som under intryck av propagandan vänjer sig vid vin, respektive en ökad vinkonsumtion, så småningom även börjar dricka sprit och löper fara att bli missbrukare.
Ser det inte ut som om faran enbart anses ligga i spritkonsumtionen?

Till sist: "Vad hade Er far (målsman) för yrke eller sysselsättning under Er uppväxttid?" - Ur frågeformuläret från en enkät som man ägnar en hel del utrymme åt.

Källa: Alkoholreklamen - Slutbetänkande avgivet av 1961 års nykterhetskommitté (Statens offentliga utredningar 1964:6), särs sid 100-101

Inga kommentarer: