2020-11-03

Gå i fängelse

- "Ni torde, utan att väcka uppmärksamhet, genast avlägsna Eder härifrån."

I en lokalhistorisk Facebookgrupp postades bilden ovan. Ett kort med mystisk text, hittat i ett hus, utan kontext. Vad kan det röra sig om?

Efter lite grävande hittade jag följande:

Sedlighetspolisen har från en eller annan värd och på dennes egen önskan erhållit två slags tryckta kort. På den ena står anonymt ungefär så här: "– Ni torde, utan att väcka uppmärksamhet, aflägsna Er från denna lokal." [...] Då [detta] kortet lemnas till en poliskund, dame eller herre, så rodnar den kunden, skyndar att betala och kilar ut, för att, utan att väcka det uppseende – för hvilket både kunden, polisen och värden bära mycken respekt – huggas vid utgången.

- Figaro 3 februari 1900

"Gå i fängelse"-korten har alltså funnits på riktigt, praktiskt taget. Är detta ett sådant?

Krögare kunde också hålla sig med kort som detta – exemplaret från Savoy i Malmö på 1960-talet – för att diskret avhysa stökiga gäster. Hur många sådana som nu åtlydde en så diskret uppmaning. (Bild från @AndersOhman på Twitter.)

2 kommentarer:

Anonym sa...

[...] "huggas vid utgången."
Är det samma "hugga" som i "hugga tag i"?

Hexmaster sa...

Ja. Man blev gripen, inte nerhuggen.