2017-03-31

Titanics fjärde skorsten

Direkt efter Titanics undergång publicerades mängder av skildringar, allt från äkta, osminkade vittnesmål till rena påhitt. Det tog ett tag för forskningen att skilja de bättre från de sämre eller direkt värdelösa; när vi idag läser beskrivningar av händelsen har de senare gallrats bort. Samma fenomen uppträder varje gång någonting anmärkningsvärt händer: Direkt efter katastrofen, olyckan eller terroristdådet kommer en flod av påståenden där sanningar blandas med rykten, missuppfattningar och desinformation av alla de slag. Att i den situationen idka god källkritik är inte bara svårt utan ofta praktiskt taget omöjligt. Därför är det en god tumregel att direkt efter en sådan händelse vara sparsam med delandet, i synnerhet beträffande de uppgifter som så att säga retar delnings-nerven allra mest.
- Peter Olausson: Källkritik, Folkvett 2017:1

Illustrationen och bildtexten valdes inte av mig utan av layoutaren. När jag fick korrekturet kastade jag ett öga på dem, konstaterade att de var OK, och fortsatte leta anomalier i min egen text.

Sedan föreningen VoF:s medlemstidning nått prenumeranterna så fick jag ett glatt meddelande från ingen mindre än Göran Grimvall, professor emeritus på KTH och obegripligt trägen konstruktör sedan 1979 (varje vecka!) av miniproblem i Ny Teknik. Redan mailets rubrik, om Titanics skorsten, fick mig att inse vad som hänt. För ångaren hade tre skorstenar som verkligen användes till att leda bort röken från pannorna. Den aktersta skorstenen hyste luftintag men var i övrigt ren dekoration. På bilder och filmklipp (som i Camerons film) ser man ofta rök från alla fyra skorstenarna men så såg det inte ut i verkligheten. Vilket jag visste, men inte tänkte på när jag såg bilden ovan.

Poängen med en kuliss-skorsten var för att att skilja ståtliga four funnel liners som Olympic och Titanic från futtiga tre- eller rentav två-skorstenare. Lite som en marin motsvarighet till push-up. Den första fyr-skorstenaren var för övrigt ingen mindre skuta än Kingdom Brunels legendariska Great Eastern.

Inga kommentarer: