2017-03-17

Utbudet på utbudet.se

På utbudet.se kan du som arbetar inom skolvärlden helt gratis beställa företags, organisationers och myndigheters informationsmaterial. Vi har samlat allt detta på en och samma plats, och du beställer materialet helt kostnadsfritt och betalar heller ingen frakt.
- utbudet.se: Om oss

På utbudet.se betalar inte den som får "informationsmaterialet" utan den som lägger ut det. (Även om det mesta materialet, om inte allt, finns i digital form så riktar man främst in sig på trycksaker.) Materialet kan därför användas för många intressanta lektioner ... I källkritik.

För även om merparten är uppenbar reklam för yrkesutbildningar (från fackföreningar eller intresseorganisationer) eller andra utbildningar (från respektive lärosäte), så finns där en hel del material där utgivarens vinkling, den så kallade tendensen, inte är lika uppenbar.

Här är några belysande stickprov. Texterna är de som respektive häfte presenteras med.
Med denna lärarhandledning får du tips om hur du kan arbeta med att öka kunskapen om den svenska arbetsmarknaden. Vad det innebär med kollektivavtal, skyddsombud, avtalsrörelse och medlingsinstitut med mera. Tanken är att materialet kan användas under tre lektioner. De två första leder du som lärare och den tredje håller någon av LOs skolinformatörer i. Målet är att sprida kunskap om hur den svenska modellen ser ut och fungerar.
- Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden? [ LO ]

Om man studerar den svenska arbetsmarknaden med material och rentav personal från fackförbundens landsorganisation LO, det vill säga en part i målet, får man då en heltäckande och neutral bild av hur det fungerar..? Knappast; en ansvarig lärare som arrangerar något sådant, inte som en källkritisk övning utan på fullt allvar, har därmed bevisat sin inkompetens.

I det fallet identifierade utgivaren sig själv. Andra är lurigare. I följande exempel är utgivarna skrivna med vit text – pröva först att gissa vem det kan vara frågan om, innan du markerar texten för facit.
I stort sett all mat som vi äter bidrar till växthuseffekten och påverkar på så sätt klimatet. I den här skriften benar vi ut begreppen och berättar vad som gör kycklingen klimatsmart. Vi har tittat på hela kedjan i produktionen av kyckling, från import av far- och morföräldrardjur till färdigt livsmedel i butiken.
- Kyckling är klimatsmart [ Svensk Fågel ]
Celiaki [glutenintolerans] är en komplex sjukdom. Långt ifrån alla drabbade har de klassiska besvären från mage och tarm, vilket bidrar till underdiagnostik och onödigt lidande. Flertalet drabbade får aldrig korrekt diagnos och behandling. De som slutligen får sjukdomen fastställd har i medeltal sökt sjukvård i nio år innan de får rätt diagnos. Tillsammans med Anneli Ivarsson, docent och överläkare vid Umeås universitet och Västerbottens läns landsting, vill vi med denna broschyr bidra till att öka dina kunskaper om celiaki.
- Celiaki – vilka av dina patienter har celiaki? [ Fria som specialiserat sig på glutenfria produkter ]
Informationshäftet är mycket lämpligt för användning i undervisningen på korta och medellånga utbildningar, samtidigt som det är relevant för alla som är intresserade av hälsa. Det innehåller flera avsnitt om våra matvanor, matens roll i förhållande till energibalansen, mättnadskänsla och omgivningens betydelse för matbeteendet, liksom matens betydelse ur ett socialt och psykologiskt perspektiv beskrivs.
- Mat, vikt och fysisk aktivitet utgiven av [ Nordic Sugar, f.d. Danisco ]

2 kommentarer:

Kurt sa...

Men det är ju ingen större skillnad när det gäller helt traditionella läromedel. Det är ju de enskilda lärarna som själva väljer läromedel. Företag, organisationer eller religiösa samfund kan sponsra eller själva ge ut läromedel, det behöver inte framgå vem som bidrar, det finns ingen kontroll

Hexmaster sa...

Här synliggörs problemet.

Kan även tänka mig andra än lärare gå dit för att hämta material till skolarbeten, studiecirklar etc.