2017-03-24

"Skeptikervecka" (jojo) på Chalmers

På måndagen talar civilingenjören Göran Schmidt om livets design, på tisdagen Stefan Gustavsson om skäl att tro på uppståndelsen, på onsdagen universitetslektorn Morten Sager om vetenskapstro, på torsdagen pastorn Andreas Engström om vad den kristna tron innebär och på fredagen talar amerikanen Peter Payne, som har en doktorsgrad i filosofi, om huruvida etik behöver en grund i Gud.
- Örjan Landgren, ordförande i Chalmers kristna grupp och arrangör, intervjuas; "Skeptikervecka" på Chalmers,* Världen idag 23 mars 2017

Det är alltså en kristen studentförening som håller en "Skeptikervecka" på Chalmers den 27 mars till 1 april. Veckan handlar inte alls om vetenskaplig skepticism utan om kristen tro och bitvis djupaste ovetenskap.

Få se:
  • Göran Schmidt är kreationist och verkar i den förvillade, förvillande kreationistklubben Genesis. Han hör rentav till de så kallade ungjordskreationisterna som hävdar att människor, livet och jorden skapades av Gud Fader för sisådär 6000 år sedan.
  • Stefan Gustavsson är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen som förespråkar en konservativ bibeltro. Han är även engagerad i Claphaminstitutet (osäker på hans position där idag) som aldrig någonsin låter förnuft gå före tro.
  • Morten Sager är universitetslektor i vetenskapsteori på Göteborgs universitet, programkoordinator för masterprogram i evidensbasering och pastor i Saronförsamlingen. Han har bl.a. skrivit om etiska aspekter av osäker vetenskap och vaccinkontroverser.
  • Andreas Engström är pastor i missionskyrkan i Gråbo. Om han har gjort några pseudovetenskapliga avtryck någonstans så har jag inte hittat dem.
  • Peter Payne driver "Institute for Credible Christianity" vilket rimmar illa med att dela scen med herrar som Schmidt och Gustavsson. Jag hittar inte så mycket påtagligt om honom men den med mer lust och tid hittar några längre texter på IFCC: Papers.
Måhända namnet är valt för att locka dit skeptiker? I så fall lär det fullgöra sitt syfte. Det vore klart intressant att se en livs levande ungjordskreationist lägga ut texten, tycker en som aldrig varit med om något sådant förut. Å andra sidan är det tråkigt att en respektabel institution som Chalmers Tekniska Högskola ska förknippas med förvillande.

Ett exempel på förvillande är den återkommande och tröttsamt vilseledande liknelsen med "vetenskapstro", där ordet "tro" ska få oss att anta att vetenskap är lika mycket religion som den organiserade vidskepelse som kallas religion.
– På Chalmers är det viktigt att tala om vetenskapstro. Man har en väldig övertro på vetenskapen i dag, som att vetenskap skulle vara något fastställt, säger Örjan Landgren, som vill betona att tro finns med som komponent både när det gäller kristen tro och tron på vetenskapen.
- Örjan Landgren i "Skeptikerveckan" inbjuder till samtal om kristen tro, Dagen 19 mars 2017

Visst finns det de som har missförstått vetenskap. Förvisso är vetenskap inte någon fastställd kunskapsmassa eller så. Vetenskap är en metod för att komma fram till de sannolikaste slutsatser man kan dra utifrån de data som för ögonblicket är tillgängliga. – Det förefaller som om Landgren menar att vanföreställningen är särskilt vanlig på den tekniska högskolan. Det tror (i betydelsen "förmodan att viss information om sakförhållanden är sann", inte "religiöst bestämd livshållning och livstolkning") inte jag. Och jag är helt säker på att fromt dillande inte gör saken ett spår bättre.


* Båda tidningarna, varav Världen idag lätt klassas som den mest förvirrade, har citationstecken runt "Skeptikerveckan".

Inga kommentarer: