2017-03-20

Lördagsfråga 456: Svart

  1. Tommy Nilsson, några år innan han medverkade i en egendomlig reklam-grej där han påstod att han lagt sig till med artistnamnet Black.
  2. Även i svartvitt är den så kallade ålen utmed ryggen tydlig, ett av de karakteristiska dragen hos hästfärgen black. Att en black inte alls är svart utan snarare tvärtom framgår också; själva ordet är förresten närmare släkt med blank.
  3. Svartbjörnen Ursus americanus finns i en mängd andra färger än svart. Det här är heller ingen albino eller så.
  4. Att den så kallade svarta lådan på flygplan inte är svart nämns, tror jag, varje gång företeelsen kommer på tal. I samma faktaruta brukar det stå att den är ill-orange för att lättare hittas. (Däremot var de allra första svarta lådorna verkligen svarta.)
Svart eller black sattes av MartinL.

Inga kommentarer: