2014-06-05

Kändisar citeras

Vad är detta? Det är ett citat som ska ha sagts av Taylor Swift, amerikansk singer-songwriter, som tillskrivs Adolf Hitler.

Det är den givna reaktionen på detta tilltag, där Emily Pattinson tillskriver Taylor Swift citat från Adolf Hitler: Not Real Taylor Swift Quotes.(Har inte dubbelkollat citaten men utgår ifrån att de är äkta.)

Här är ett liknande hyss som jag roat mig med: Adolf Hitler citeras.


Det är citat som oriktigt tillskrivs Albert Einstein som jag lika oriktigt tillskriver Adolf Hitler, bara för att se hur det blir.


Tack till Gustav som tipsade om Taylor Swift-sidan

Inga kommentarer: