2014-11-18

Carl Larsson bygger Uppsala tempel

Illustration av författaren samt Uppsala högar, den senare från okänt år men som det såg ut ca förra sekelskiftet. Jag är inte säker på vilken kulle CL placerat sitt Pantheon på, men hittade hur som helst inget foto ur rätt vinkel.

För mig, och förmodligen också för dig, är denna ort fortfarande helig. Låtom oss där begrafva våra stora döda! Vid stora nationella olyckor skola vi gå dit och bedja, vid stora nationella framgångar skola vi gå dit och jubla.
- Carl Larsson, Ett svenskt Pantheon, Ord och bild (1908)

Carl Larsson är inte allra mest känd för sina åsikter om politik, nationalism och liknande. Han genomgick olika faser, från sekelskiftet var det konservatism och nationalism som gällde. Det var i den sinnesstämningen han skissade planer för en modern version av det berömda templet: "i Gamla Uppsala, där säkerligen det gamla offertemplets grund ännu finnes kvar".


Tack till 1772 och Ördög på Skalman, som ställde frågan resp. letade rätt på belägget.

Inga kommentarer: